Yurt Dışı Öğretmenlik Kılavuzu 2024 Yayımlandı

MEB Tarafından 2024 Yılı Yurt Dışı Öğretmenlik Kılavuzu Yayımlandı.

2024 Yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı.

GENEL ESASLAR

a) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara dair usul ve esaslar 03/07/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmiştir.

Öğretmenler Dikkat Listeler Açıklandı! Kontrol Ediniz. Öğretmenler Dikkat Listeler Açıklandı! Kontrol Ediniz.

b) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaklardır. Seçilecek öğretmenlerin alanları ve sayıları Kılavuz sonunda kitablolarda belirtilmiştir.

c) Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 12.12.2023 tarihli ve 170/2023 sayılı Kararı, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve 91210828 sayılı Makam Oluru ile belirtilen işbu Kılavuz esaslarına göre Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 03 Şubat 2024 (Cumartesi) tarihinde saat 10.00’da Ankara’da; Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise işbu Kılavuz esasları doğrultusunda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ç) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara’da gerçekleştirilecek, duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

d) Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığının https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir.

e) Adayların Millî Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu Kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini (Ek-2) kullanmaları gerekmektedir.

f) Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde Mesleki Yeterlilik Sınavı için belirlenen sınav başarı puanını ve kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

g) Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sırasında bulunan ve şartları taşıyan öğretmenler arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir.

ğ) Bu Kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2024” kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru yapamazlar.

YURT DIŞI ÖĞRETMENLİK KILAVUZU 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

Ek-1

Ek-2

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8
* Whatsapp gruplarda ad, soyad, tel bilgilerinizin diğer kişilerin görmemesi için düzenleyebilirsiniz.

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 
* Whatsapp kanalda ad, soyad, tel diğer bilgilerinizi diğer kişiler kesinlikle  göremez. Kullanmak için whatsapp güncellemeniz gerekir.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin0 Admin0