Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi yayımlandı.

illi Eğitim Bakanlığı (MEB) yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili ayrıntıları açıkladı.

Yayımlanan Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ne göre; ortak yazılı sınavlara giremeyen öğrencilerin, mazeret sınavı için velileri tarafından okula yazılı bildirimde bulunulması gerekecek. Bu yıldan itibaren 4 dil becerisinin ölçüleceği Türkçe ve yabancı dil derslerinin puanları, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme sınavının yüzde 25’i ve konuşma sınavının yüzde 25’i alınarak hesaplanacak.

YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği yönergede açıklandı.

Buna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sonuçlar, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul’daki öğretmen not çizelgesi bölümüne girilecek.

Sınavların şube ve sınıf bazında analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği görülen öğrenciler için, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından iyileştirici önlemler alınacak. Bu kapsamdaki uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenecek.

Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacak.

TÜRKÇE VE YABANCI DİL DERSLERİNİN PUAN HESAPLAMASI BELLİ OLDU

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde, “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerileri iki aşamada ölçülecek.

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanı, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme sınavının yüzde 25’i ve konuşma sınavının yüzde 25’i alınarak hesaplanacak.

Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanının hesaplanmasında, yazılı sınavın yüzde 70’i, dinleme sınavının yüzde 15’i ve konuşma sınavının yüzde 15’i alınacak.

İLKOKULLARDA DENEME VE TARAMA SINAVLARI ARTIK YOK

İlkokullarda, kısa süreli, hazırbulunuşluk, deneme ve tarama sınavları da dahil hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik ölçme araçlarında çoktan seçmeli sorular kullanılamayacak.

İlkokullarda, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak.

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu yaklaşımla, öğretim sürecinde neler yapıldığını ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek.

MAZERETİ OLANLAR, SINAVI TAKİP EDEN 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAZILI BİLDİRİLECEK

Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okul’a işlenecek.

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek.

Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları okullarda muhafaza altına alınacak.

kaynak: haber7.com

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8
* Whatsapp gruplarda ad, soyad, tel bilgilerinizin diğer kişilerin görmemesi için düzenleyebilirsiniz.

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 
* Whatsapp kanalda ad, soyad, tel diğer bilgilerinizi diğer kişiler kesinlikle  göremez. Kullanmak için whatsapp güncellemeniz gerekir.

LGS Saat Kaçta Başlıyor Kaçta Bitiyor 2024? LGS Saat Kaçta Başlıyor Kaçta Bitiyor 2024?

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin0 Admin0