3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.

18 Ağustos 2022 Tarihli ve 31927 Sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

BU DEĞİŞİKLİKTEKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR ŞUNLARDIR;

1-Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecektir.

2-Öğrencilerin sigorta işleminin yapıldığı en az 500 öğrencisi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave 1 müdür yardımcısı verilecektir

3-"Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu hiçbir şekilde 6'yı geçemez" kuralı "öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemez" şeklinde düzenlenmiştir.

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

4-Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okullara okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı 10'dan 5 öğrenciye düşürülerek en az 5 öğrencisi olan anasınıflarına okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

5-Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okullara sınıf öğretmeni norm kadrosu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı 10'dan "öğrenci sayısına bakılmaksızın" kriterine düşürülerek öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

6-Mesleki özel eğitim kurumlarına da rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

7-Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gruplara eşit sayıda dağıtılması kaydıyla bu durumda bulunan en az 2 öğrencinin bulunduğu grupların ikiye bölüneceği ve bu şekilde bir bölünme durumunda grup sayısının hiçbir şekilde 5'i geçemeyeceği belirtilmiştir.

8-Mesleki eğitim merkezlerinde 361 ve daha fazla çırak için 10 grup olacak şekilde gruplandırılan çırak sayıları, 441 ve daha fazla çırak için 12 grup olacak şekilde gruplandırılacak Dolayısıyla mesleki eğitim merkezlerinde çırak grup sayıları 10'dan 12'ye çıkartılmıştır.

9-Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubelerin gruplara bölünmeden hesaplanacağı ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

10- Mesleki eğitim merkezilerinde işletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunacağı kayıt altına alınmıştır.

11-Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunacağı kayıt altına alınmıştır.

İŞTE DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ VE YENİ HALLERİ İLE OLUŞTURACAĞI ETKİLER;

BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİNASINDA AÇILAN ANAOKULLARINA MÜDÜR NORM KADROSU;

Değişiklik;

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6)Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmez."

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesi okul ve kurumlardaki müdür norm kadrosunu belirlemektedir. Bu maddede bir değişiklik olmayıp sadece yeni bir 6. fıkra eklenmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Yönetmeliğin Müdür norm kadrosu"başlıklı 5. maddesine eklenen yukarıdaki 6. fıkra "ile bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecektir.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MÜDÜR YARDIMCISI NORM KADROSU;

Değişiklik;

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığında yer alan "ile mesleki ve teknik eğitim merkezi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;" ibaresi "Ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısı;" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin 10. maddesinin "Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu" başlığı "Ortaöğretim kurumları müdür yardımcısı norm kadrosu" olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasındaki; "(1) Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;" ibaresi "(1) Ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısı;" olarak değiştirilmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Bu değişiklikle tüm ortaöğretim kurumlarının "müdür yardımcısı norm kadrosu", Yönetmeliğin "Ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısı" başlıklı 10. maddesine göre belirlenecektir. Yönetmeliğin 10. maddesine göre daha önceden belirlenmekte olan mesleki ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu artık bu maddeye göre belirlenmeyecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINA İLAVE 1 MÜDÜR YARDIMCISI NORM KADROSU;

Değişiklik;

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kapsamında öğrencilerin sigorta işleminin yapıldığı en az 500 öğrencisi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına,"

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "İlave müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezleri hariç olmak üzere, eğitim kurumlarından; d) Bünyesinde çıraklık eğitimi programları uygulanan mesleki ve teknik eğitim merkezlerine, her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir." şeklinde iken;

"d) 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kapsamında öğrencilerin sigorta işleminin yapıldığı en az 500 öğrencisi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına, her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişikliğin getireceği ilave müdür yardımcısı norm kadrosu Yönetmeliğin "İlave müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendindeki; "ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde yapılan mesleki eğitime en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik eğitim kurumlarına, her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir." hükümlerinde ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu ile karıştırılmamalıdır. (Ç) bendi işletmelerde yapılan mesleki eğitime en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu vermektedir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Yönetmeliğin "İlave müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasındaki değişiklikle 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kapsamında Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören, stajını yapan veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin sigorta işleminin yapıldığı en az 500 öğrencisi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave 1 müdür yardımcısı verilecektir. Bu önceden sadece bünyesinde çıraklık programları uygulanan mesleki ve teknik eğitim merkezlerine veriliyordu bu değişiklikle yukarıdaki şartları taşıyan tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave bir müdür yardımcısı verilecektir.

BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ MÜDÜR YARDIMCISI SAYISI SINIRI;

Değişiklik;

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemez."

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "İlave müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 14. maddesinin 2. fıkrası; "(2) Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu hiçbir şekilde 6'yı geçemez." şeklinde iken;

"(2)Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemez."şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Yönetmeliğin "İlave müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 14. maddesinin 2. fıkrasındaki değişiklikle "Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu hiçbir şekilde 6'yı geçemez" kuralı "öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemez" şeklinde düzenlenmiş ve bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı sayısı sınırları belirlenmiştir.

NÜFUSU AZ VE DAĞINIK OLAN KÖY VE BENZERİ YERLEŞİM YERLERİNDE Kİ OKULLARDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ NORM KADROSU;

Değişiklik;

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve diğer benzeri yerleşim yerlerinde, öğrenci sayısı 5'ten az, 20'den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir."

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 15. maddesi okul ve kurumlardaki okul öncesi öğretmeni norm kadrosunu belirlemektedir. Bu maddede bir değişiklik olmayıp sadece yeni bir 3. fıkra eklenmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Bu değişiklikle nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okullara okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı 10'dan 5 öğrenciye düşürülerek en az 5 öğrencisi olan anasınıflarına okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

NÜFUSU AZ VE DAĞINIK OLAN KÖY VE BENZERİ YERLEŞİM YERLERİNDEKİ OKULLARDA SINIF ÖĞRETMENİ NORM KADROSU;

Değişiklik;

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde açılan ilkokullara öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. Öğrenci sayısının 21 ve üzeri olması halinde bu maddenin ikinci fıkra hükümleri uygulanır."

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Sınıf öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 16. maddesi okul ve kurumlardaki sınıf öğretmeni norm kadrosunu belirlemektedir. Bu maddede bir değişiklik olmayıp sadece yeni bir 5. fıkra eklenmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Bu değişiklikle nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okullara sınıf öğretmeni norm kadrosu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı 10'dan "öğrenci sayısına bakılmaksızın" kriterine düşürülerek öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilecek ve öğrenci sayısının 21 ve üzeri için 2 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

MESLEKİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK ALAN ÖĞRETMENİ NORM KADROSU;

Değişiklik;

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "öğrenci" ibaresi "çırak/öğrenci" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 3. fıkrası; "(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir." şeklinde iken

"(3)Özel eğitim kurumlarında çırak/öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise çırak/öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Bu değişiklikle zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal, duygusal, konuşma, görme ve işitsel gibi engelleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan bireylerin çırak olarak mesleki özel eğitim kurumlarında eğitime alınmaları halinde mesleki özel eğitim kurumlarına da rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİN GRUPLARA AYRILMASI;

Değişiklik

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ders yükü hesaplanırken, derslerin ayrı fiziki ortam, atölye ve laboratuvarlarda veya farklı makine, araç ve gereçle grup çalışması şeklinde yapılması durumunda şubeler gruplara bölünür ve ders yükü buna göre hesaplanır. Ancak bir şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu sınıfta, 10-21 öğrenciye kadar 1,

21-31 öğrenciye kadar 2,

31'den fazla öğrenci için 3,

2) 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda,

8-17 öğrenciye kadar 1,

17-25 öğrenciye kadar 2,

25-33 öğrenciye kadar 3,

33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gruplara eşit sayıda dağıtılması kaydıyla bu durumda bulunan en az 2 öğrencinin bulunduğu gruplar ikiye bölünür. Grup sayısı hiçbir şekilde 5'i geçemez."

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendi; "ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar; ..... olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu gruplarda, gruplar ikiye bölünür. Öğretmenlerin ayrı fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup çalışması yaptıkları makine, araç ve gereçle işledikleri dersler gruplara ayrılır, ders yükü de buna göre belirlenir." şeklinde iken;

"ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ders yükü hesaplanırken, derslerin ayrı fiziki ortam, atölye ve laboratuvarlarda veya farklı makine, araç ve gereçle grup çalışması şeklinde yapılması durumunda şubeler gruplara bölünür ve ders yükü buna göre hesaplanır. Ancak bir şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar; ... olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gruplara eşit sayıda dağıtılması kaydıyla bu durumda bulunan en az 2 öğrencinin bulunduğu gruplar ikiye bölünür. Grup sayısı hiçbir şekilde 5'i geçemez." şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki değişiklikle, değişiklikten önceki metin incelendiğinde öğrenci grup sayılarında hiç bir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. Sadece madde metni anlaşılır şekilde yazılmış, ders yükü hesaplanırken, derslerin ayrı fiziki ortam, atölye ve laboratuvarlarda veya farklı makine, araç ve gereçle grup çalışması şeklinde yapılması durumunda şubeler gruplara bölüneceği netleştirilmiştir.

Yenilik olarak ise Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gruplara eşit sayıda dağıtılması kaydıyla bu durumda bulunan en az 2 öğrencinin bulunduğu grupların ikiye bölüneceği ve bu şekilde bir bölünme durumunda grup sayısının hiçbir şekilde 5'i geçemeyeceği belirtilmiştir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇIRAK GRUP SAYILARI VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ DERS YÜKÜ;

Değişiklik;

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2)Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubeler gruplara bölünmez ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmez. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken meslek alanındaki tüm sınıf seviyelerinde kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 10-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361-401 çırağa kadar 10,

ı) 401-441 çırağa kadar 11,

i) 441 ve daha fazla çırak için 12,

olacak şekilde gruplandırılır. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur.

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 2. fıkrası; "(2)Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kurumlarında işletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken, 10'dan fazla grup oluşturmamak üzere meslek alanında bulunan kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 12-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361 ve daha fazla çırak için 10,

olacak şekilde gruplandırılır." şeklinde iken;

"(2) Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubeler gruplara bölünmez ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmez. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken meslek alanındaki tüm sınıf seviyelerinde kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 10-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361-401 çırağa kadar 10,

ı) 401-441 çırağa kadar 11,

i) 441 ve daha fazla çırak için 12,

olacak şekilde gruplandırılır. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur." şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 2. fıkrasındaki değişiklikle, Mesleki eğitim merkezlerinde 361 ve daha fazla çırak için 10 grup olacak şekilde gruplandırılan çırak sayıları, 441 ve daha fazla çırak için 12 grup olacak şekilde gruplandırılacak Dolayısıyla mesleki eğitim merkezlerinde çırak grup sayıları 10'dan 12'ye çıkartılmıştır.

Ayrıca mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubelerin gruplara bölünmeden hesaplanacağı ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmeyeceği hükmü ile işletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunacağı kayıt altına alınmıştır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMINDA ALANIN TOPLAM DERS YÜKÜ;

Değişiklik;

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunur."

Madde fıkrasının eski ve yeni hali;

Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 3. fıkrası "(3) İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü, çıraklık eğitimi çerçeve öğretim programlarına göre haftalık 32 saatlik işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur. İşletmelerde meslek eğitimi ders yüküne, meslek alanında okutulan haftalık alan/dal meslek ders saatleri eklenerek, alanın toplam ders yükü bulunur." şeklinde iken;

"(3) Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunur." şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin oluşturacağı etkiler;

Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 3. fıkrasındaki değişiklikle, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesabı, bu maddenin 2. fıkrasına alındığından 3. fıkradan tamamen çıkartılmış ve mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunacağı kayıt altına alınmıştır.

Ahmet KANDEMİR

kaynak: https://www.memurlar.net/haber/1038742/3-bransin-norm-kadrolarinda-degisiklik-olacak.html

Editör: Admin0 Admin0