MEB bu iki branşın öğretim programında değişikliğe gitti

MEB Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri Öğretim Programında Değişikliğe Gitti.

İşte o yazı

Sayı E-43769797-101.02-75424042 Konu Öğretim Programı Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 01.11.2021 tarihli ve 44 sayılı Kurul Karan ile kabul edilen İlköğretim Kurumlan (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi

b) Talim ve Terbiye Kurulunun 26.04.2023 tarihli ve 14 sayılı Kurul Karan Ek'i "İlkokul Hayat Bilgisi Demi (1,2 ve 3Staflar) Öğretim Program"

c) Talim ve Terbiye Kurulunun 26.04.2023 tarihli ve 15 sayılı Kurul Karan Ek'i "İlkokul (4Sinif), Ortaokul ve İmamHatip Ortaokulu (5-7. Sınıflar) Sosyal Bilgiler Deni Oğretim Programi

Bakanlığa bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan Ilgi (a) Kurul Karan ekli İlköğretim Kurumlan (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nin zorunlu dersler bölümünde yer alan Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinin öğretim programlarında değişiklik yapılmış, İlgi (b) ve (c) Kurul Kararlarıyla kabul edilmiş ve 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bakanlığın web sayfasında (h) yayınlanmaştır.

Konu hakkında gerekli duyurunun ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerimize yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederiz.

Ahmet BERBER

Bakan a

Temel Eğitim Genel Müdürü V

Editör: Admin0 Admin0