MEB tarafından 2022-2023 İYEP Uygulama Takvimi açıklandı

MEB tarafından okullara gönderilen yazıyla ''İYEP 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Takvimi'' açıklandı.

İşte MEB tarafından açıklanan 2022-2023 İYEP Uygulama Takvimi:

MEB tarafından açıklanan takvime göre süreç 10 Ekim 2022'de başlayıp 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) uygulama takvimini açıkladı. Takvime göre süreç 10 Ekim 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) uygulanacak. ÖBA uygulanan öğrencilerin, cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne İşlenmesi işlemleri 11-19 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun okul İYEP Komisyonunca karara bağlanması 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü'nde tanımlanması ve İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması ve okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması yine 20-21 Ekim 2022 tarihlerin yapılacak. Programda dersler 24 Ekim 2022 tarihi itibariyla başlayacak ve en geç 2 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Okul yönetiminin değerlendirme raporu düzenlemesi ve üst makama(İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri) sunması 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama(ilçelerin ile, illerin bakanlığa) sunması 12-16 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak ve 2022-2023 İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) sona erecek.

 ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 05 Ekim 2022 tarihine kadar okullara ulaştırılacaktır.


2. Uygulama 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2022– 2023 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.


3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından (okulda bir sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, birden fazla sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni dışındaki herhangi bir üçüncü sınıf öğretmeni) Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.
Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 19 Ekim 2022 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü
“İYEP Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından girilecektir.


Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP
Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.


Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.


İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.
Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim
Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.
Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

 İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur.

 Bilindiği üzere İYEP'te Türkçe ve Matematik dersleri mevcut. Amaç, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinden akademik olarak akranlarından geri kalmış olanları bu derslerde destekleyerek sınıf düzeyine ulaştırmak ve öğrencilerin temel kazanımları edinmesini sağlamak. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında İYEP ilkokul 3. sınıf öğrencilerine Türkçe ve/veya Matematik dersleri için uygulanacak.

 İYEP'te Türkçe dersinden 96, Matematik dersinden 64 olmak üzere toplam 160 ders saati kurs programı bulunmaktadır. Türkçe ve Matematik derslerinde modül 1, modül 2 ve modül 3 yer almaktadır. Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) sonrası e-okula girilen verilerle öğrencinin hangi modülden başlayacağı belirlenmektedir. Modül 1'den başlayan öğrenciler Modül 2'ye göre, Modül 2'den başlayan öğrenciler ise Modül 3'e göre akademik olarak daha yetersizdir.

 Türkçe ve Matematik derslerindeki modüller ve ders süreleri 2022-2023 eğitim öğretim yılında şöyledir:

*İYEP ilk uygulanmaya başlandığında Türkçe 90, Matematik 70 saat olmak üzere toplam 160 saat uygulanıyordu. MEB, toplam süreyi değiştirmeden Türkçe dersinin kazanım sayısını geçtiğimiz eğitim öğretim yılında artırmıştı.

 Matematik dersinin 1. modülünde doğal sayılar, ritmik sayma ve doğal sayılarda toplama ve çıkarma kazanımları bulunurken 2. modülde işlem yapılan basamak sayısı artarak toplama ve çıkarma problemleriyle ilgili kazanımlar vardır. Aynı dersin 3. modülünde ise çarpma ve bölme işlemleriyle ilintili kazanımlar bulunur. Türkçe dersinin 1. modülünde sözlü yönergelere cevap verme, çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma ve dinledikleri/izledikleri hakkındaki sorulara cevap verme kazanımları bulunmaktadır. 2. modülde ise ilkokuma ve yazma öğretimi 72 ders boyunca devam eder. Son modül olan 3. modülde ise okuma, anlama, metin ve rakam yazma kazanımları bulunmaktadır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 30 Soruda İYEP Kitapçığı İçin Tıklayınız.pdf

 İYEP Öğretmenlere Zorunlu Mudur, Derse Kim Girer, Haftalık Kaç Ders Verilebilir, Ek Ders Ücreti Nasıl Ödenir?

  İYEP için 3. sınıf öğretmenleri(öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni) öncelikli olmakla beraber gönüllülük esastır. Öğretmen görev almak istemezse zorlanamaz. 3. sınıf öğretmeni İYEP kursunda görev almak istemezse kadrolu ve sözleşmeli sınıf öğretmenlerine, ek ders ücreti karşılığı görev yapan sınıf öğretmenlerine veya ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere bu kurslarda görev verilebilir. Okul idarecileri hiç bir şartta İYEP'te derse giremez. 

 İYEP'te Görev Alan Öğretmenlere Hizmet Puanı Eklenir Mi?

 İYEP'te görev yapan öğretmenlere her ay için 0,5 puan, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için en fazla 4,5 puan hizmet puanı eklenir. Süreler azalırsa hizmet puanı da azalır. Örneğin herhangi bir modülde 3 ay görev yapan öğretmene 1,5 hizmet puanı eklenir. Hizmet puanı eklenebilmesi için ilgili ay içinde İYEP'te görev alan öğretmenin en az 1 saat derse girmesi yeterlidir. 

  Kurs hafta içi bir günde en fazla 2 ders, hafta sonu bir günde en fazla 6 ders, haftalık toplamda ise en fazla 10 ders saati uygulanabilir. Öğretmen ve öğrenciler haftalık 10 saatin üzerinde derse giremez. Hafta içi ek ders ödemeleri gündüz ek ders üzerinden(normal ek ders), hafta sonu ek ders ödemeleri ise gece ek ders üzerinden ödeme yapılır. Hafta sonu yapılan kurslarda kurs sorumlusu olarak müdür, müdür yardımcısı veya müdür başyardımcısından herhangi birine(aynı anda birden fazla idareciye ödeme yapılmaz) 2 saat ek ders ücreti ödenir.

kaynak: ogretmenmeb.com

Editör: Admin0 Admin0