---------------

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Akademik Kurulu sınavı değerlendirdi.

“Sınavın genelinde her dersten seçici sorular sorulmuştur”

LGS ile ilgili gelen uzman yorumları şu şekilde;

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:

"LGS'deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB'in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. LGS'nin geneline bakıldığında matematik dersinin sorularının dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği gözlenmiştir. Bu nedenle öğrenciler matematik sorularının çözümünde zaman kaybetmiş olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla benzerlik göstermektedir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır.

Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu ve soruların daha uzun metinlerden oluştuğu bilgisi paylaşılmıştır. Uzun metinlerden oluşan soruların çözümünün zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fen bilimleri dersinde görsellerin çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Sınavda seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Geçen seneden farklı olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitelerinden iki soru sorulmuştur.

Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi bakımından çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersinin soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı tarzda sorulduğu gözleniyor. Türkçe dersinin sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Yıl içinde işlenen konulardan oluşmaktadır. Metinlerin uzunluğu ortalamanın biraz üzerindedir. Anlam bilgisi, dilbilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise sorular müfredata uygun olup kavram bilgisini yoklayan muhakemeye dayalı sorular sorulmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ayrıca MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa paragraflardan oluşmaktadır. Kavram bilgisine yönelik eleyici nitelikte birkaç soru da mevcuttur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı, öğrencinin muhakeme gücünü test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir.

İngilizce dersinde, geçen yıla kıyasla çeldirici sorulara yer verilen sınavda, akademik yıl boyunca düzenli çalışarak hazırlanan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve/veya diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler başarı sağlayacaktır. Sınavın genelinde her dersten seçici sorular sorulmuştur. Sınava hazırlık sürecinde emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

“Türkçe; Yazım kuralları sorusu oldukça dikkat gerektirdiği için eleyicidir”

Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke, "Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla ve çalışma fasikülü sorularıyla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, metin tahlili üzerinden görsel yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya, yazım- imla kurallarını sorgulama, dil bilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Bu yıl okuma, anlama, yorumlama sorularının yanı sıra dil bilgisi kurallarını sorgulatma sorularına da yer verilmiştir. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibidir. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yapma, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Anlam bilgisi soruları oldukça dikkat gerektiren tarza ve orta uzunlukta hazırlanmıştır. Öğrenciler çözerken anahtar kelimelere özellikle dikkat etmelidir. Sorulardan yaklaşık 6,7 tanesi özellikle seçici olmuştur. Yazım kuralları sorusu oldukça dikkat gerektirdiği için eleyicidir. Tablo ve grafik yorumlama sorusunda öğrencinin okuma ve yorumlama yeterliliğinin ölçülmesinin yanında matematik bilgisi de ölçülmüştür. Sınavın zorluk düzeyi ortalamanın üstündedir" dedi.

“Sosyal Bilgiler: Neden-sonuç ilişkisi kurabilen, kavram bilgisine sahip ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur”

Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya, "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında, temel bilgilerden ve muhakeme gücüne dayalı, bilgiyi yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir. Özellikle “Mudanya Ateşkesi” ve “Türk Dış Politikası” sorularında olduğu gibi kelimeye yönelik kavram bilgisi gerektiren ve kelime düzeyinde ayırt edici, eleyici nitelikte sorular da mevcut. Sorular müfredata uygun olup ”resmen-fiilen-hukuken, hakimiyetini genişletmek, milli egemenlik, muhalefet, güçler birliği” gibi kavramlar sorularak kavram bilgisinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir sınav olmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ancak Trablusgarp'ın Kuzey Afrika'da olduğunu bilmelerini gerektiren, coğrafya bilgisini ölçen bir soru bulunmaktadır. Sorular, MEB tarafından her ay yayınlanan örnek sorulardan daha kısa olup 7. Üniteden herhangi bir soru sorulmamıştır. Neden-sonuç ilişkisi kurabilen, kavram bilgisine sahip ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Öncelikle sorularda öğrencilerin muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulara yer verildiği görülmektedir”

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, "Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Önceki yıllara nazaran zorluk derecesinin biraz daha artırıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle sorularda öğrencilerin muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulara yer verildiği görülmektedir. Ayrıca soruların metinlerinin geçtiğimiz yıllara göre daha uzun tutulduğunu da söyleyebiliriz. 2022 LGS'de direkt olarak bilgiye dayalı bir soru sorulmamış olsa da yorum gerektiren sorularda öğrenciden konuya ilişkin bilgilerini kullanarak yorum yapması istenmiştir. Soruların büyük çoğunluğunda verilen metin üzerinden çıkarımlar yapılması istenmiştir. Bazı sorularda ise ayet gruplarına yer verilerek öğrencilerin bu ayetlerden hareketle çıkarımda bulunmaları beklenmiştir. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde sınava hazırlanan ve sınav esnasında dikkat problemi yaşamayan öğrencilerin zorlanmayacağı tarzda bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

“İngilizce: Bu sene çeldirici soru içeren soruların sınava dahil edildiği görülmüştür”

Uğur Okulları İngilizce Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi Serra Erdem, "LGS 2022'de son ünite olan “Natural Forces” ünitesinden soru çıkmamıştır. MEB'in yayınladığı ve çokça yer verdiği “karşılıklı konuşma/ diyalog” örnek sorularından yalnızca bir adet sorulmuştur. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer veren 3 adet soru bulunmaktadır. “own” sözcüğünün iki soru kökünde sorularak öğrencinin dikkati ve soruyu yorumlama becerisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bir durum bildiren ve/veya durum tespiti yapan ve öğrenciden bu durum ile ilgili bir çıkarım yapmasını isteyen soru tipleri kullanılmıştır. Bu sene çeldirici soru içeren soruların sınava dahil edildiği görülmüştür. Tablo okuma sorularına ver verilmiş olup grafik okuma soru tiplerine bu sınavda rastlanmamıştır. Müfredatta önemli yer tutan ve bizlerin de her daim altını çizdiğimiz “Sözcük Bilgisi” oldukça öne çıkmıştır. Ünite kazanımlarında ilintili olarak öğretilen sözcük çalışmalarına ağırlık vermiş olan öğrenciler soruları dikkatle okudukları takdirde rahatlıkla çözebileceklerdir" diye konuştu.

“Matematik: Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır”

Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy, "Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Tüm sorular görsellerle desteklenmiştir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır. Sentez ve analiz yapabilen öğrencilerin soruları rahatça çözebilecekleri gözlemlenmiştir. Soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üst kısmında verilmiştir. Son ünitedeki Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konusundan da soru sorulmuştur. Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır" dedi.

“Fen Bilimleri: Geçen seneye göre daha zorlayıcı ve soruların çözümünün daha zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz”

Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat, "Bu yıl geçen seneden farklı olarak son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden iki soru sorulmuştur. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiştir. LGS'deki fen bilimleri sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Soruların geçen seneye göre daha uzun olduğunu ve görsellerin daha yoğun kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiştir. (Örneğin; ekolojik ayak izi sorusu) Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. (Örneğin ;katı basıncı, fotosentez soruları) Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşmaktadır. Bu soruların dikkatli okunması ve soruda tam olarak ne istendiğinin tespit edilmesi öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınavda öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın geçen seneye göre daha zorlayıcı ve soruların çözümünün daha zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

LGS MATEMATİK KOLAY MIYDI ZOR MUYDU? 

LGS ilk oturumunun ardından gerçekleşen ikinci oturumun nispeten daha kolay yorumlarına neden oldu. Adaylar 12.50’da sona eren 2022 LGS ardından ''Matematik zor muydu kolay mıydı?'' sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada öğrenciler ikiye ayrılırken kesin yorumlar için adaylar MEB LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı bekliyor. İşte LGS 2022 Matematik soruları hakkında gelen yorumlar: 

''Matematik gözle çözebilecek kadar kolaydı.''

''Matematik için sürem yetmedi, onun dışında sorular kolaydı.''

''LGS Matematik zorlayıcıydı, süre sıkıntısı vardı.''

kaynak: https://www.tgrthaber.com.tr

2022 LGS NASILDI? LGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Matematik içinse yorumlar benzerdi. Öğrencilerin çoğu sayısal bölüm sorularının zor olduğunu ifade etti. Ancak bir grup öğrenci sayısal sorularının beklediklerinden daha kolay olduğunun yorumunu yaptı.

Kimi öğrenci sözel bölüm sorularının çok kolay olduğunu belirtirken bir kısım öğrenci ilk oturumun kendilerini epeyce zorladığını belirtti.

Metehan Efe Şahin, LGS’nin zor olmadığını dile getirerek “ O kadar zor değildi ama iki üç emin olamadığım soru vardı. Tğrkçe’den 2 tane yapamadığım soru oldu. Onun dışında hepsini cevapladım. Anadolu Lisesi’ne yaklaştığımı hissediyorum” dedi.

“Bence matematik hariç kolaydı. Matematik aşırı zordu.”

kaynak: https://www.gazetevatan.com/

--------------

2022 LGS YORUMLARI

- LGS çok kolaydı inanamıyorum. Özellikle dil bilgisi ve kareköklü sorular.. Yapamayanları gerçekten liseye almasınlar. Bekle beni Galatasaray Lisesi ben geliyorum.

- Kardeşime diyorum, "LGS nasiıldı?" Bana diyor "Nau nau"

 - Çok zordu LGS... Girdim öylesine o eksik kalmasın.

- En basit LGS buydu. Bu sınavdan 480 altı alan çalışmamıştır.

- Sınava hazırladığım ilk öğrencim arayıp LGS sınavının iyi geçtiğini söyledi. Öğretmenlik çok farklı bir duygu çok gururluyum.

 - Lgs aşırı basitti Türkçe full, matematik 19 doğru 1 boş. Robert Koleji'ni istiyorum.
 - Kardeşim LGS sınavından çıktı, nasıl geçti dedim 'Çok zordu' dedi. 'Canını sıkma daha üniversite sınavı var' dedim. 'Teselli mi ediyorsun beddua mı ediyorsun abla' dedi.

- LGS çok iyi geçti, sonunda bitti şükür...

- LGS demeyin bana... sayısalım kötüydü, fen orta dereceydi ağlayacağım...

- LGS kolay gibiydi...

- LGS matematik, geçen yıllara oranla daha basit geldi bana.

- Bu kadar LGS konusmak yeter... Aglayarak yarınki matematik sınavıma çalışmaya gidiyorum.

- Benim kızım şimdi LGS'den çıktı ve sözelin zor olduğunu söyledi. Bence giren bu sene sözelden girecek.

kaynak: https://www.milliyet.com.tr/

---------------

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Akademik Kurulu sınavı değerlendirdi.

“Sınavın genelinde her dersten seçici sorular sorulmuştur”

LGS ile ilgili gelen uzman yorumları şu şekilde;

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:

"LGS'deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB'in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. LGS'nin geneline bakıldığında matematik dersinin sorularının dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği gözlenmiştir. Bu nedenle öğrenciler matematik sorularının çözümünde zaman kaybetmiş olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla benzerlik göstermektedir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır.

Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu ve soruların daha uzun metinlerden oluştuğu bilgisi paylaşılmıştır. Uzun metinlerden oluşan soruların çözümünün zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fen bilimleri dersinde görsellerin çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Sınavda seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Geçen seneden farklı olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitelerinden iki soru sorulmuştur.

Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi bakımından çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersinin soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı tarzda sorulduğu gözleniyor. Türkçe dersinin sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Yıl içinde işlenen konulardan oluşmaktadır. Metinlerin uzunluğu ortalamanın biraz üzerindedir. Anlam bilgisi, dilbilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise sorular müfredata uygun olup kavram bilgisini yoklayan muhakemeye dayalı sorular sorulmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ayrıca MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa paragraflardan oluşmaktadır. Kavram bilgisine yönelik eleyici nitelikte birkaç soru da mevcuttur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı, öğrencinin muhakeme gücünü test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir.

İngilizce dersinde, geçen yıla kıyasla çeldirici sorulara yer verilen sınavda, akademik yıl boyunca düzenli çalışarak hazırlanan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve/veya diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler başarı sağlayacaktır. Sınavın genelinde her dersten seçici sorular sorulmuştur. Sınava hazırlık sürecinde emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

“Türkçe; Yazım kuralları sorusu oldukça dikkat gerektirdiği için eleyicidir”

Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke, "Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla ve çalışma fasikülü sorularıyla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, metin tahlili üzerinden görsel yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya, yazım- imla kurallarını sorgulama, dil bilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Bu yıl okuma, anlama, yorumlama sorularının yanı sıra dil bilgisi kurallarını sorgulatma sorularına da yer verilmiştir. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibidir. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yapma, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Anlam bilgisi soruları oldukça dikkat gerektiren tarza ve orta uzunlukta hazırlanmıştır. Öğrenciler çözerken anahtar kelimelere özellikle dikkat etmelidir. Sorulardan yaklaşık 6,7 tanesi özellikle seçici olmuştur. Yazım kuralları sorusu oldukça dikkat gerektirdiği için eleyicidir. Tablo ve grafik yorumlama sorusunda öğrencinin okuma ve yorumlama yeterliliğinin ölçülmesinin yanında matematik bilgisi de ölçülmüştür. Sınavın zorluk düzeyi ortalamanın üstündedir" dedi.

“Sosyal Bilgiler: Neden-sonuç ilişkisi kurabilen, kavram bilgisine sahip ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur”

Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya, "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında, temel bilgilerden ve muhakeme gücüne dayalı, bilgiyi yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir. Özellikle “Mudanya Ateşkesi” ve “Türk Dış Politikası” sorularında olduğu gibi kelimeye yönelik kavram bilgisi gerektiren ve kelime düzeyinde ayırt edici, eleyici nitelikte sorular da mevcut. Sorular müfredata uygun olup ”resmen-fiilen-hukuken, hakimiyetini genişletmek, milli egemenlik, muhalefet, güçler birliği” gibi kavramlar sorularak kavram bilgisinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir sınav olmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ancak Trablusgarp'ın Kuzey Afrika'da olduğunu bilmelerini gerektiren, coğrafya bilgisini ölçen bir soru bulunmaktadır. Sorular, MEB tarafından her ay yayınlanan örnek sorulardan daha kısa olup 7. Üniteden herhangi bir soru sorulmamıştır. Neden-sonuç ilişkisi kurabilen, kavram bilgisine sahip ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Öncelikle sorularda öğrencilerin muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulara yer verildiği görülmektedir”

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, "Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Önceki yıllara nazaran zorluk derecesinin biraz daha artırıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle sorularda öğrencilerin muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulara yer verildiği görülmektedir. Ayrıca soruların metinlerinin geçtiğimiz yıllara göre daha uzun tutulduğunu da söyleyebiliriz. 2022 LGS'de direkt olarak bilgiye dayalı bir soru sorulmamış olsa da yorum gerektiren sorularda öğrenciden konuya ilişkin bilgilerini kullanarak yorum yapması istenmiştir. Soruların büyük çoğunluğunda verilen metin üzerinden çıkarımlar yapılması istenmiştir. Bazı sorularda ise ayet gruplarına yer verilerek öğrencilerin bu ayetlerden hareketle çıkarımda bulunmaları beklenmiştir. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde sınava hazırlanan ve sınav esnasında dikkat problemi yaşamayan öğrencilerin zorlanmayacağı tarzda bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

“İngilizce: Bu sene çeldirici soru içeren soruların sınava dahil edildiği görülmüştür”

Uğur Okulları İngilizce Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi Serra Erdem, "LGS 2022'de son ünite olan “Natural Forces” ünitesinden soru çıkmamıştır. MEB'in yayınladığı ve çokça yer verdiği “karşılıklı konuşma/ diyalog” örnek sorularından yalnızca bir adet sorulmuştur. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer veren 3 adet soru bulunmaktadır. “own” sözcüğünün iki soru kökünde sorularak öğrencinin dikkati ve soruyu yorumlama becerisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bir durum bildiren ve/veya durum tespiti yapan ve öğrenciden bu durum ile ilgili bir çıkarım yapmasını isteyen soru tipleri kullanılmıştır. Bu sene çeldirici soru içeren soruların sınava dahil edildiği görülmüştür. Tablo okuma sorularına ver verilmiş olup grafik okuma soru tiplerine bu sınavda rastlanmamıştır. Müfredatta önemli yer tutan ve bizlerin de her daim altını çizdiğimiz “Sözcük Bilgisi” oldukça öne çıkmıştır. Ünite kazanımlarında ilintili olarak öğretilen sözcük çalışmalarına ağırlık vermiş olan öğrenciler soruları dikkatle okudukları takdirde rahatlıkla çözebileceklerdir" diye konuştu.

“Matematik: Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır”

Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy, "Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Tüm sorular görsellerle desteklenmiştir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır. Sentez ve analiz yapabilen öğrencilerin soruları rahatça çözebilecekleri gözlemlenmiştir. Soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üst kısmında verilmiştir. Son ünitedeki Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konusundan da soru sorulmuştur. Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır" dedi.

“Fen Bilimleri: Geçen seneye göre daha zorlayıcı ve soruların çözümünün daha zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz”

Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat, "Bu yıl geçen seneden farklı olarak son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden iki soru sorulmuştur. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiştir. LGS'deki fen bilimleri sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Soruların geçen seneye göre daha uzun olduğunu ve görsellerin daha yoğun kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiştir. (Örneğin; ekolojik ayak izi sorusu) Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. (Örneğin ;katı basıncı, fotosentez soruları) Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşmaktadır. Bu soruların dikkatli okunması ve soruda tam olarak ne istendiğinin tespit edilmesi öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınavda öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın geçen seneye göre daha zorlayıcı ve soruların çözümünün daha zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Editör: Admin0 Admin0