İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Banka Promosyonu İhalesi Duyurusu Geldi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde Eylül 2022 itibariyle kadrosunda toplam 2697 personelin maaş ödemeleri, ek ders ücretleri, Avukatlara ödenen vekalet ücreti, işçi kıdem ve ihbar tazminatı, işçi tediye/ikramiye ödemeleri, işçi cumartesi çalışma ödemesi, eğitim ödeneği, yurt dışı öğretmen tedavi giderleri, yurt dışı görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu ve yurtiçi geçici görev yolluğu vb. ödemeler yapılmaktadır.

15.11.2022 tarihinde yapılacak olan banka promosyon ödemesi fiilen çalışan personeli kapsamaktadır.

Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 01.11.2022 - 01.11.2025 tarihleri arasını kapsayacak şekilde üç (3) yıl olacaktır.

13.10.2022 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak Banka Promosyon İhalesine ilişkin ekler aşağıdadır.

Şartname için Tıklayınız

Teklif Mektubu için Tıklayınız

Editör: Admin Admin