İLKSAN'dan yapılan açıklama:

4357 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrası ''Azalardan umumi heyeçe tesbit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat (azanın her terfi ettiği ayı takibeden ayda bu aidat yalnız o aya mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.)'' hükmüne haizdir.

Editör: Admin0 Admin0