Hükümetten yeni seçim vaadi: ’’Vatandaşlık maaşı’’ geliyor.

Hükümetten yeni seçim vaadi: ’’Vatandaşlık maaşı’’ geliyor.

Hükümet kolları sıvadı çalışmalara başladı. Finlandiya ve İsviçre gibi zengin ülkelerde de uygulanan vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. Kişiye değil, haneye aile bazlı ödenecek vatandaşlık maaşı uygulamasında maaş tutarı yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek. Hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hanenin kalmaması hedefleniyor.

Türkiye'de ailelere sosyal koruma geliyor. Türkiye'de vatandaşlık maaşı uygulaması hayata geçiyor. İsviçre, Finlandiya gibi zengin ülkelerde de uygulanan uygulamada ödeme kişiye değil, aileye yapılacak. Maaş tutarında yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter değerlendirilecekken faiz işlemeyen ve geri ödemesi olmayan bu uygulamayla vatandaşların yaşam koşullarının çok daha iyi noktaya getirilmesi hedefleniyor.

YENİ DÖNEMDE VATANDAŞLIK MAAŞI SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar, seçim beyannamesinde duyurulan sosyal politikaları güçlendirecek yeni adımları hızlı şekilde yaşama geçirmek için eylem planlarını, mevcut desteklerini güncellemeye başladı.

Mevcut sistemde elektrik, doğalgaz, şartlı eğitim, sağlık, barınma, gıda, yardımı, engelli yaşlı aylıkları, GSS prim ödemeleri, Türkiye Aile Desteği, anaokulu desteği, eşi vefat eden kadınlara aylık, acil ve temel ihtiyaç yardımları olmak üzere ellinin üzerinde başlıkta sosyal destek sağlanıyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Desteklerin büyük bölümünde işsiz, sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden (2023 yılı için 2 bin 835 lira) az olması kriteri dikkate alınıyor.

Yeni dönemde her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanırken gelişmiş ülkelerde uygulanan vatandaşlık maaşı sistemine geçilecek.

İSVİÇRE, FİNLANDİYA'DA DA VAR

Vatandaşlık maaşı, İsviçre, Finlandiya, İskoçya, Amerika gibi kişi başına düşen gelirin fazla olduğu ülkelerde kendi ülke vatandaşlarına yapılan ücret ödemesi olup geri ödemesi bulunmuyor.

Faiz işlemeyen bu ödemelerde vatandaşların yaşam koşullarının çok daya iyi noktaya getirilmesi hedefleniyor. Finlandiya 2017 yılında kendi vatandaşları için yaklaşık 800 Euro ödenek ayırırken, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve nüfusun devamlılığını sağlamak amacıyla bu uygulamayı başlattı.

KİŞİYE DEĞİL, HANEYE ÖDENECEK

Vatandaşlık maaşı aynı zamanda ülkelerdeki beyin göçünü durdurduğu gibi, tersine göçü de teşvik ediyor. Türkiye'de vatandaşlık maaşı kişiye değil, haneye aile bazlı ödenecek.

Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hane kalmayacak. Vatandaşlık maaşı tutarı yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek.

Editör: Admin0 Admin0