Hangi Öğretmenler 2 Yıla İlave 1 Kademe Alır?

Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan öğretmenlere verilen ilave kademe ilerlemesi hangi durumlarda verilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin derece ve kademe ilerlemelerindeki kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili ilave kademe ilerlemesinde çeşitli farklı uygulamalar ve ilgili mevzuatın nasıl işleyeceğine ilişkin çeşitli çelişkiler bulunmaktadır.

 Öğretmenler, kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapıyorlarsa fiilen çalıştıkları her 2 yıl için ilave bir kademe alırlar. Örneğin kalkınmada öncelikli bölgede görev yapan ve derece ve kademesi 5/2 olan öğretmen normal derece/kademe ilerlemesinden bağımsız olarak 2 yılını doldurduktan sonra ilave bir kademe alarak yeni derece ve kademesi 5/3 olur. Bu sürelere ücretsiz izin, askerlik gibi izinler sayılmayıp; doğum izni, sağlık raporu sayılır.

 Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelilik sürecindeki süresi 2 yıla bir kademe ilerlemesinde hesaba katılmaz. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın da görüş yazısı bulunmaktadır.

MEB, 4 Dersten Tüm Türkiye'de Ücretsiz Yaz Okulu Açacak! Dersler Açıklandı! MEB, 4 Dersten Tüm Türkiye'de Ücretsiz Yaz Okulu Açacak! Dersler Açıklandı!

 Herhangi bir sebeple kalkınmada öncelikli iller arasında il içi, illerarası, özür grubu fark etmeksizin tayin olan bir öğretmenin 2 yıla bir derece alıp almayacağı tamamen doğu görevini tamamlayıp tamamlamamasıyla ilgilidir. Tayin olan öğretmenin doğu görevi kalkmışsa 2 yıla ilave bir kademe almaz. Doğu görevi kalkmamışsa eski görev yerindeki süreler de hesaplanarak 2 yıla bir kademe almaya devam eder.

 Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan ve 2 yıla ilave bir kademe alan öğretmenler için ilave kademelerin bir sınırı yoktur. Görev yapmaya devam ettikçe ve ilerleyeceği derece ve kademe bulundukça(derece ve kademesi 1/4 değilse) ilave kademe ilerlemesi almaya devam eder.

Kaynak: ogretmenmeb.com