12. Kalkınma Planı kapsamında, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları uygulanacak. Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği, uluslararası gelişmeleri de içerecek şekilde düzenlenecek.

TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı kapsamında, eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek ve okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

4 İL Milli Eğitim Müdürü ATAMASI - Resmi Gazete 4 İL Milli Eğitim Müdürü ATAMASI - Resmi Gazete

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

Plana göre, tüm bireyler için hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit erişimin sağlanması, bireylerin, akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmasının sağlanması, milli, manevi, ahlaki, insani ve toplumsal değerleri içselleştirmiş, ailesine ve topluma karşı sorumluluk sahibi yetişmesi temel amaç olacak.

Bireylerin, yetenek ve kapasiteleri erken yaşta keşfedilerek bilim, teknoloji ve mesleki kariyerde uygun alanlara yönlendirilmesi, kültür, sanat, spor ve dil yetkinlikleri kazandırılarak genç yaşta beceri sahibi, üretken ve sosyal birer vatandaş olarak toplumsal iş bölümünde yer alması sağlanacak.

İhtiyaçlar doğrultusunda evrensel bilgi üretimine katkı sunacak yetkinlikte akademik kadroların ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedef alan, uluslararası öğrenciler ve alanında başarılı akademisyenler için üniversiteleri çekim merkezi haline getirecek yenilikçi ve rekabetçi yükseköğretim sistemi oluşturulacak.

- Öğretmen eğitiminde kullanılan dijital içerikler zenginleştirilecek

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, doğru teknoloji kullanımı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) gibi dijital platformlar üzerinden eğitimler verilmesi hedefi, planın ana eksenini oluşturdu.

Bu kapsamda, öğretmen eğitiminde kullanılan dijital içerikler zenginleştirilecek.

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreci, mesleğe kabulden önceki eğitimden başlayarak mesleğe kabul, mesleki gelişim ve kariyer gelişimi gibi tüm aşamalar, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılarak öğretmenlik mesleğinin niteliği ve toplumsal statüsü güçlendirilecek.

Öğretmenlerin mesleki gelişiminde nitelik ve niceliği artırmak için mesleki gelişim toplulukları, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen-yönetici hareketlilik programları gibi yeni yaklaşımları içeren, işbirliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik bir model geliştirilecek.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği, uluslararası gelişmeleri de içerecek şekilde düzenlenerek yetkinlikler daha da artırılacak.

Mesleki eğitimde teknolojinin yoğun kullanımıyla eğiticilerin dijital becerileri de geliştirilerek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Üniversite ve okul işbirlikleri güçlendirilecek, yerelde öğretmenlere yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde eğitim fakülteleriyle işbirliği yapılacak.

İşbirliği protokolleri kapsamında, hizmet içi eğitimlerle mesleki ve teknik eğitim, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine yönelik iş başı eğitimlerine ağırlık verilecek.

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek ve bu kapsamda okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

Kaynak: AA

Editör: Admin Admin