MEB'den Öğretmenlerin Hizmet Puanlarına İlişkin Önemli Yazı

Yaz okulunda görevli öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı verilir mi? MEB'den açıklama...

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 11.08.2022 tarihli ve 55071187 sayılı yazısı:

Konu: Yaz Okulu Hizmet Puanı

İlgi: a) MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi.
b) MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu.
c) MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
ç) 10.08.2022 tarihli ve E-67173906-903.99-54962534 sayılı yazınız.

📌Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenlik

📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS’te işlenecek kısım konusunda tereddüte düşüldüğü ile ilgili ilgi (ç) yazınız incelenmiştir.

Bu bağlamda, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz hükümlerince yapılmakta olup ilgi (c) Yönetmeliğin 2. maddesinin 5. bendinde: “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.” hükmü yer almaktadır.

Yaz okulları kapsamında açılan kurslar da Destekleme ve Yetiştirme kursu kapsamında açıldığından ilgi (c) yönetmelik kapsamında değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Serkan KOCABAŞ
Bakan a. (Daire Başkanı)

(Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okulları kapsamında açılan kurslarda da fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, her ay için 0,5 puan ekleneceğine ilişkin görüş belirtti.)

Editör: Admin0 Admin0