Seminer Çalışmalarında Tüm Öğretmenlerin Doldurulacağı Ek-1 ve Ek-2 Formlar Seminer Çalışmalarında Tüm Öğretmenlerin Doldurulacağı Ek-1 ve Ek-2 Formlar

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Ders Saati Süreleri'' konulu ve 04.12.2023 tarihli resmi yazısı...

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir  okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda ilgi (a)  Yönetmelik hükümleri kapsamında 40 dakika olan ders saati sürelerinin 30 dakika olarak uygulanması  talebine ilişkin başvurular gelmektedir. 

İlgi Yönetmeliğin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci  fıkrasında; "Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme  süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il  çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan  komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım  şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası  dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa  belirlenebilir.'' hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve  işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İlçe, il veya  ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi  durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler  ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

 Bu kapsamda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak  başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmî ortaöğretim  kurumlarında Valilikler (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılacak il/ilçe ve okul bazlı planlamalar  çerçevesinde ilgi Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresi 30  dakika olarak uygulanabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan

WHATSAPP KANAL ve GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ!

ÖğretmenX Haber Öğretmen Grubu (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp grupları) https://chat.whatsapp.com/HzsyRWyhAICFVYRtIbF2m8
* Whatsapp gruplarda ad, soyad, tel bilgilerinizin diğer kişilerin görmemesi için düzenleyebilirsiniz.

ÖğretmenX Haber Paylaşım Kanalı (Türkiyenin en büyük öğretmen whatsapp kanalı) 
https://whatsapp.com/channel/0029Va5SUWqElah0SpnlNU1z 
* Whatsapp kanalda ad, soyad, tel diğer bilgilerinizi diğer kişiler kesinlikle  göremez. Kullanmak için whatsapp güncellemeniz gerekir.

Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi
Paylaşıma açık uzman öğretmenlik grubumuzda öğretmenin gündemini birlikte değerlendirebiliriz:
https://t.me/uzmanogretmenlik
Ayrıca sınav görevi kanalımıza görevleri yakından takip edebilirsiniz:  https://t.me/sinavgorevi

Halka arz haber, bilgi paylaşım grubumuza katılabilirsiniz   https://t.me/+P44GkHZT5rNhODhk

Editör: Admin Admin