Eğitim Gücü-Sen tarafından 2023/618 sayılı Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine Artırımlı Ek Ders Ödenmesi konulu 5 Ekim 2023 tarihli resmi yazı 

Genel Başkan Oğuz Özat imzalı resmi yazıda ''Bakanlığınız kadrolarında çalışan müdür, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar, bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri mesai usulü çalışan personel akademik kariyer geliştirmek için yüksek lisans ve doktoralarını yaptıkları halde, diğer branşlara verilen yüksek lisans mezununa %7, doktora mezununa %20 artırımlı ek ders ödemesinden yararlanamamaktadır.

Sendikamıza meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda öğretmen branşları arasında oluşan adaletsizliğin giderilmesi gerekir. Bakanlığın akademik kariyer yapmayı teşvik ederken öğretmenler arasında bu şekilde bir ayrıma gitmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Oysaki ilgili öğretmen ve idareciler öğrencilerle bilfiil ilgilenmekte ve derse girmiş kabul edilmektedir. Bu nedenle diğer öğretmenlere ek ders ücret farkı verilirken ilgili idarecilere ve öğretmenlere verilmemesi haksızlığa sebep olmaktadır. Konu ile ilgili olarak sendikamızın üyeleri adına açmış olduğu davalar öğretmenlerin ve kurum yöneticilerinin lehine sonuçlanmıştır. Bakanlık, kazandığımız bazı davalar da istinaf başvurusunda bulunmuş, Bakanlık birimlerinin yapmış olduğu itiraz Bölge İdare Mahkemelerinde (Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi 2023/800) reddedilmiştir. Aynı zamanda Bakanlığın mevzuat hükümlerinde yapacağı değişiklik, mahkeme masraflarından kaynaklı kamu zararını da ortadan kaldıracaktır.

Batman İdare Mahkemesi 2023/958 no’lu kararında “Olayda, davalı idare tarafından yüksek lisans yapan davacının ek ders ücretinin artırımlı olarak ödenmemesinin sebebinin, davacının fiilen derse girmemesi olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

Ancak, okul müdürü olarak görev yapan davacının işin doğası gereği fiilen ders görevinin olmayacağı, ek ders ücreti ödenirken de, okul müdürleri için; "Her türdeki Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saatinin ek ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği" düzenlemesine yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde yer verilmiştir.

Bu durumda, yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka deyişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, okul müdürlüğü görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans/doktora yapmış olan okul müdürlerine de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmakla, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

İOKBS Bursluluk Sınavı Soruları Ve Cevapları Açıklandı İOKBS Bursluluk Sınavı Soruları Ve Cevapları Açıklandı

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunludur.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Bakanlığın, öğretmenler arasında oluşan bu eşitsizliği ortadan kaldırması, akademik kariyer yapan müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman, bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri ve mesai usulü çalışan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi, kamu zararı oluşmaması için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması, ilgili yönetici ve öğretmenlere de artırımlı ek ders ödenmesi, konu ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.'' denilmiştir.

Kaynak: kamuajans.com

Editör: Admin Admin