Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

1- Baş/uzman Öğretmenlikle ilgili mevzuatlar nelerdir?

- 7354 sayılı Kanun

- İlgili Yönetmelik

- İlgili Yönerge

Yönerge ekleri:

Ek-1: Eğitim Programı ve Konuları (Baş/Uzman Öğretmenlik İçin)

Ek-2: Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu:

Ek-3: Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu

Takvim için tıklayınız.

2- Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına başvurular ne zaman?

Öğretmenler 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında eğitim programı için başvuruda bulunacaklar.

3- Eğitim Programı ne zaman yapılacaktır?

Uzman Öğretmenlik :18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022

Başöğretmenlik : 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022

4- Eğitim programı yüz yüze mi yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyanların çok olması ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle zaman ve mekan sorunu yaşanacağından video eğitim şeklinde yapılması beklenmektedir.

5- Eğitim Programını tamamlayanlara belge verilecek mi?

Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecektir.

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

- Baş/Uzman Öğretmenlik sınavına kimler başvurabilecek?

Mevcut öğretmenlerin;

a) Uzman öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak ilk şart 10 yıllık mesleki kıdeme sahip olmak.

b) Başöğretmenlik için ise 10 yıllık uzman öğretmenlik kıdemi şartı var. Yani başöğretmenlik için 2006 yılında uzman öğretmen olup uzman öğretmen olarak 10 yıl görev yapmış olanlar başvurabilecek.

(Bu noktada yönetmeliğin 14. maddesine bakılabilir)

Süre hesabı için özetle:

- Adaylık süresi,

- Asker öğretmenlik süresi (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç),

- Sözleşmeli öğretmenlik,

- Kanuni izin süreleri, (yıllık izin, yaz tatili, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinleri) (yani 657 sayılı yasaya göre alınan aylıksız izinler süreden sayılmıyor)

- Eğitim Kurumu Yöneticiliğinde geçen süreler,

- Özel okullar ile diğer özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçen süreler

- 4688 sayılı yasa gereği aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izin süreleri,

- Vekalet ve geçici görev süreleri

Süre hesabında değerlendirilecektir.

c) Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alıp kanuni süre olan 10 yıl sonra dosyasından silinenler başvuruda bulunabilirler.

d) Uzman öğretmenlik için 180 saatlik, başöğretmenlik için ise 240 saatlik eğitimi tamamlamak.

e) Başöğretmenlik için Başöğretmenlik Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-3)tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik için Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-2) tamamlamış olmak,

7- 10 yıllık süre hesabında hangi tarih esas alınacak?

Gerek eğitim programına katılabilmek gerekse sınav için 10 yıllık süre hesabında sınav başvuru tarihinin son günü olan 3 Ekim 2022 esas alınacak.

8- Başöğretmenlik için Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-3) tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik için Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-2) tamamlamış olmak şartının sağlamak için hangi tarih esas alınacak?

Bu şartın sağlanması için de 3 Ekim 2022 tarihi esas alınacaktır.

9- Başöğretmenlik için Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-3) tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik için Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-2) tamamlamış olmak şartının sağlamak için belirlenen kriterlerden kaç tanesine sahip olmak gerekiyor?

Uzman öğretmenlik için yönerge ek-2, baş öğretmenlik için ise yönerge ek-3'te yer alan kriterlere bakıldığında üç alan olduğu görülecektir.

- Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları

- Yönetime Katılım

- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Bu alanlar esas alınarak;

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, "Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu'nda (yönerge ek-2)yer alan üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekmektedir.

Başöğretmenlik unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, "Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu'nda (yönerge ek-3) yer alan üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekmektedir.

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

0- Yüksek lisans/Doktora yapmış öğretmenler için süreç nasıl işleyecek?

Yüksek lisans yapmış öğretmenler uzman öğretmenlik için yukarıda belirtilen tüm sürece tabi olacaklardır. 180 saatlik eğitim programına da katılacaklar fakat program sonunda (19 Kasım 2022) yapılacak sınava girmeyeceklerdir. Yani yazılı sınavdan muaf olarak uzman öğretmenlik unvanı alabileceklerdir.

Doktora yapmış öğretmenlerden 2006 yılında uzman öğretmen olanlar yukarıda belirtilen tüm sürece tabi olacaklardır. 240 saatlik eğitim programına da katılacaklar fakat program sonunda (19 Kasım 2022) yapılacak sınava girmeyeceklerdir. Yani yazılı sınavdan muaf olarak başöğretmenlik unvanı alabileceklerdir.

11- Eğitim Programını tamamlayan öğretmenler programdan sonra nasıl bir yol izleyecekler?

Eğitim programını tamamlayan öğretmenlerden sınav için başvuruda bulunacaklar 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuru yapmak zorundalar.

Yüksek lisans ve Doktora nedeniyle sınavdan muaf olanlar da aynı tarihlerde (26 Eylül 2022-03 Ekim 2022) başvuruda bulunacaklardır.

12- Sınav tarihi nedir?

Sınav tarihi 19 Kasım 2022 Cumartesi'dir.

13- Adaylar nelere dikkat etmelidirler.

Adayların süreci ve takvimi takip etmeleri yararlarına olacaktır. Takvim:https://www.memurlar.net/common/news/documents/1027289/13140058_synav_takvimi.pdf

14- Sınavdan sonra süreç nasıl işleyecek?

Sınav sonucu açıklanıp kesinleştikten sonra gerek sınavdan muaf olanlar gerekse sınav esasına göre unvan alacaklara 04 Ocak 2023 tarihinde sertifika düzenlenecek ve 15 Ocak 2023 maaşları ile mali haklar ödenmeye başlayacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen

kaynak: https://www.memurlar.net/haber/1027608/bas-uzman-ogretmenlikle-ilgili-14-soru-ve-cevap.html

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Telegram Kanalımıza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

Editör: TE Bilişim