Promosyonların Yenilenmesi İçin İl Milli Eğitim Müdürü İle Görüştüler.

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren 8 eğitim sendikası, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile görüştü.

Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Teç-Sen, Eğitim Gücü-Sen ve Özgür Eğitim-Sen üyeleri, Müdür Kurt ile yaptıkları görüşmede promosyon anlaşmalarının yenilenmesini talep etti.

Toplantının ardından sendikaların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa’da eğitim alanında faaliyet gösteren 8 sendika olarak bir araya gelerek eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında ortak mücadele etme kararı almış bulunmaktayız. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda belirtildiği gibi amacı ‘Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek’ olan ve bu sorumluluğu yerine getirmek için bir araya gelen biz 8 sendika, bugün Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fevzi Kurt ile promosyon anlaşmalarının yenilenmesi ile ilgili görüşmeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Ayrıca tüm eğitim çalışanlarının hak kayıplarının engellenmesi ve yasal süreç konusunda başta üyelerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanları ve emekçilerinin sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 13 ilçemize ait bankalar ile yapılan promosyon anlaşmalarının birer nüshasının sendikalara verilmesine yönelik dilekçelerimizi de müdürlüğe vermiş bulunmaktayız.

Yapılan görüşmede yaşanılan yüksek enflasyon sürecinde tüm eğitim çalışanlarının ve emekçilerinin yaşadığı hak kayıpları dile getirilmiş, bundan sonra bankalar ile yapılacak çalışmalarda tüm sendikaların görüş ve önerilerinin alınmasının önemi belirilmiştir. Bankalar ile yapılacak görüşmelerde promosyon anlaşmalarının günün koşullarına göre güncellenmesi yada fesih yoluna gidilerek yeni anlaşma için ihaleye çıkılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca bankalar ile yapılacak anlaşmaların 3 yılı aşmaması, promosyon tutarlarının bir defada ödenmesi yada taksitler halinde ödenecekse memur maaş zam oranları ile güncellenmesi önerisi özellikle vurgulanmıştır.

Başta sorumlu olduğumuz üyelerimiz olmak üzere Şanlıurfa’da görev yapan tüm eğitim çalışanları ve emekçilerinin maddi açıdan yaşadıkları kayıpların giderilmesi anlamında gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunmakla yükümlü olduğumuz bir defa daha hatırlatılarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bankalar ile yapılan promosyon anlaşmalarının birer nüshasının sendikalara verilmesinin gerekliliği üzerinde de durulmuştur.

Bundan sonraki süreçte yapılacak promosyon anlaşmalarının şeffaf bir zeminde gerçekleşmesi için başta sendikalar olmak üzere tüm eğitim çalışanları ve emekçilerinin katılımına açık şekilde yürütülmesinin gerekliliği belirtilmiştir.

Kamuoyu ve eğitim çalışanları bilmelidir ki yukarıda saydığımız tüm taleplerin 8 sendika olarak takipçisi olacağız.”

Editör: Admin Admin