23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa KAVAKCI ve Süleyman GÖKÇE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mutlu KOÇ atanmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İrfan GÜLTEKİN ve Mehmet Fatih KOŞAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 vc 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan ASLANTATAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan 17. Bölge Müdürlüğüne aynı yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif EKİNCİ atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin atanmıştır.

Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı

2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ASLAN

Karayolları Genel Müdürlüğü

- 2. Bölge Müdürlüğüne, 7. Bölge Müdürü Murat GÖNENLİ,

- 7. Bölge Müdürlüğüne Rifat SİLOV,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

22 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Editör: Admin Admin