Millî bir mutabakatla büyüyen maarif davamız, bugün bizden değişen dünyaya karşı yeni hedeflere yönelmede güçlü argümanlar, sahici hedefler ile uygun ve sürdürülebilir planlamalar beklemektedir. İyi insan yetiştirmek, maarif davası ve medeniyet inşa etme mesuliyetidir. Bakanlığımız geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kaliteli bir eğitime erişebilmesi için seferberlik anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Bu kapsamda, Türk Millî Eğitim Sistemi’ni düzenleyen mevzuat ile üst politika belgesi niteliğindeki Kalkınma Planı, Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile diğer plan ve programlar dikkate alınarak Bakanlığımız merkez teşkılatı birimlerinin yapacakları faaliyetlerin bir bütünlük arz etmesi ve izlenebilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu takvim çerçevesinde; planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkin bir şekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik 979 faaliyet belirlenmiştir. Merkez teşkilatı birimlerimizin görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı bu iş takvimi; belirtilen faaliyetlerin planlandığı sürede başlatılmasına
ve bitirilmesine rehberlik ederek yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlayacak ve bir sonraki yılın iş takviminin hazırlanmasına temel teşkil edecektir. Bununla birlikte, iş takviminde yer verilen her bir faaliyetin amacına uygun şekilde sonuçlandırılması birimlerimiz için performans göstergesi niteliğinde olacaktır. Türkiye Yüzyılı’nda eğitim alanındaki başarı hikâyesini birlikte yazacağımız tüm paydaşlarımızla, eğitim sistemimizin kalitesini ve verimliliğini daha da artırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Millî Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi’nin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

2024 MEB İş Takvimi İçin TIKLAYINIZ

Editör: Admin0 Admin0