2023 Mayıs Seçimlerinde Sandık Başkanı, Memur ve Partili Üyelerin Ücreti Belli Oldu mu?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. İlçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” da belirtilen esaslara göre Genel Bütçeden ücret ödenir.

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde görevli Sandık Başkanı, Üye, Memur ve Partili Üyelerin Ücretleri henüz açıklanmadı ama 2019 seçimleri ve yeni katsayılara göre resmi olmayan yaklaşık rakamlar aşağıdadır.

Sandık Kurulu Başkanı: 1254 TL

Sandık Memuru: 792 TL Partili

Üye : 396 TL

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu’na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür.

ŞARTLAR NELER?

-İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında;
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– 18 yaşını doldurmuş olmak,
– Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır.

SANDIK GÖREVLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri genelge ile paylaşıldı. 

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun’un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir.

Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır.

Kaynak: webdeogren.com

Editör: Admin Admin