2. Dönem Sınav Uygulamaları RESMİ YAZI (Temel Eğitim)

2020-2021 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme Tek form ile işlemlerini tamamlayabilirsiniz.uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ilgi (b) ve (c) yazılarda açıklanmış olup ikinci dönem puanlarının ilgi (a) Yönetmeliğin ölçme ve değerlendirme hükümleri esas alınarak verileceği ve bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Ancak, Covid-19 salgını yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olarak sınıflandırılan illerimizde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmeler göz önünde bulundurularak ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi kapsamında resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında tüm dersler için yapılacak sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1- İlgi (b) ve (c) yazılarda belirtilen tüm risk gruplarındaki illerde yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

2- Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7 nci sınıflarında yapılması planlanmış olan sınavlar 26 Mart 2021 tarihine kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacaktır. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.

3- Tüm risk gruplarındaki illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecektir.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvurusu Ne Zaman Yapılacak? Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvurusu Ne Zaman Yapılacak?

4- Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

5-Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracak, sınav takvimi ve soruları öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumu müdürlüğünce hazırlanarak, kurulacak iletişim sonrasında yurt dışı temsilciliğince verilecek resmî e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek, yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak ve aynı şekilde cevapları taranmış olarak alınacaktır.

6- Sınavlara herhangi bir mazereti nedeniyle katılamayacak ve okul yönetimince bu mazereti uygun görülen öğrenciler ile eğitim kurumunun kısmen veya tamamen salgın nedeniyle karantina altına alınması sonucu sınavlara katılamayacak öğrenciler, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek tarihte sınavlara alınacak ve bu öğrencilerin puanları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan