İdari izin, resmi tatil ve öğretmenlerin görevli olduğu tarihler olan 1-15-19 ve 29 Mayıs tarihlerinde hangi ek dersler ödenir hangi ek dersler ödenmez? İşte cevabı...

1 Mayıs, 15 Mayıs, 19 Mayıs günlerinde hangi ek dersler ödenmez? 29 Mayıs'ta ödenebilecek ek dersler ile ödenemeyecek ek dersler nelerdir? İşte cevabı...

Ek ders Karar Madde 16'da "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Hâller" başlığı ile şöyle belirtiliyor:

"MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

b) (Değişik: 13/07/2007 tarihli ve 2007/12399 sayılı BKK) (Değişik: 18/04/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı BKK) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Bu durumda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda nöbet ve egzersiz ek dersleri dışında tüm ek dersler ödenir. Eğer planda yoksa DYK ücreti ödenmeyecektir.

Seçimden önceki gün olan 13 Mayıs tarihinde planlı ders ve kurslar yapılabilir bunun için bir engel yoktur. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvelili Seçimi gününde idari izin olmadığı için o gün yapılan ders ve kurs var olup yapıldıysa ek ders ücretinin ödenmeyeceğine dair bir mevzuat bulunmamaktadır.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvelili Seçimi'nden sonraki gün olan ve öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 15 Mayıs gününde nöbet ile egzersiz ek dersleri dışında tüm ek dersler ödenebilir. O gün idariciler okuladır. Bu durum 29 Mayıs günü için de geçerlidir.

Seçim toplantısına giden öğretmenin girmediği ders kadar ek dersi kesilir. Seçim toplantısına giden idareci, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile bilişim teknolojileri rehber öğretmeni yarım günü geçmemek kaydıyla toplantıya gittiyse ek dersi kesilmez.

Ücretli öğretmen fiilen bir iş yapmazsa ücret ödenmeyecektir.

Kaynak: kamudanhaber.com

Editör: Admin Admin