Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 'Yavşak' sözünün haklı fesih sebebi olduğuna karar verdi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ustabaşı ve bölüm sorumlusuna "yavşak" diyerek hakarette bulunan ve şefinin üzerine yürüyen işçinin iş akdinin haklı gerekçe ile fesih edildiğini belirtti.

Yerel mahkemece, söylenen sözün sonuç olarak Türk lisanında "bit yavrusu" manasında olduğu, bu nedenle fesih gerektirecek ağırlıkta bir söz olmadığı, bir ihtar ve uyarı ile halledilecek bir mesele olduğundan fesihle cezalandırılmasının sözün ağırlığına uygun olmadığından feshin haksız olup tazminat gerektirdiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay ise bu kararı şu gerekçe ile bozmuştur:

Somut uyuşmazlıkta; davacının davalı Şirkette beraber çalıştığı amirine "yalancı" ve "yavşak" dediği, iş akdinin de bu sebeple feshedildiği sabittir.

İşverenin bir işçisinin diğer bir işçiye sataşma-hakaret niteliğindeki bu sözleri dolayısıyla yaptığı fesih haklıdır. Halk arasında ''yavşak'' tanımlamasının hakaret amacıyla kullanıldığı da açıktır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

2020/1848 E.

2020/7866 K.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Son Dakika Açıklaması! Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Son Dakika Açıklaması!

"İçtihat Metni"