MEB'den 2. Dönem Sınavları İçin Merak Edilen Sorulara Cevap

MEB'den 2. Dönem Sınavları İçin Merak Edilen Sorulara Cevap

SINAVLAR 29.05.2021, 13:02
MEB'den 2. Dönem Sınavları İçin Merak Edilen Sorulara Cevap

MEB, ilkokul 4. Sınıf ve ortaokulların 2. Döneminde uygulacak sınav uygulamaları hakkında en çok sorulan sorulara cevap verdi.

1. İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmadığından bu sınıflarda öğrencisi bulunan velilerimiz dilekçe vermeyecektir. Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmen tarafından değerlendirilerek karne puanı verilecektir.

2. İlkokul 4. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiği ilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününekadaryazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin sınavları ne şekilde yapılacaktır?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir.Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiğiilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4. Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz tercih etmeleri hâlinde ikinci dönem istedikleri tüm ders/derslerden sınava girebileceklerdir.

5. İkinci dönemde uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav yapılmıştı. Başka sınav yapılacak mı?

17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girilmişse tekrar sınava girilmesine gerek bulunmamaktadır.Ancak öğrenci tercih etmesi hâlinde ikinci dönem için girdiği sınavdan tekrar yükseltme sınavına girebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

6. İstenilen ders veya derslerden sınava girilebilir mi?

Hangi ders veya derslerden sınava girilmek istenirse 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar ilgili okul müdürlüğüne velilerce başvuru yapılacak ve sınava girilecek ders/dersler dilekçede belirtilecektir.

7. Sınavlar en geç okulda ne zamana kadar yapılacaktır?

Sınavlar okulda en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

8. Bir dersin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

Bir dersin sınav süresi 40 (kırk) dakika olacaktır. Sınav soruları sınav süresine uygun olarak hazırlanacaktır.

9. Sınavlarda hangi konulardan sorular çıkacaktır?

Sınav soruları, ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan hazırlanacaktır.

10. Karantinada olan öğrenciler sınava nasıl ve ne zaman girebilecektir?

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde Covid-19 hastalığı tespit edilen, ailede veya kendisinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile okul müdürlüğünce özrü uygun bulunan öğrencilerokul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda dönem sonuna kadarsınava alınacaktır.

11. Yatılı bölge ortaokulu öğrencileri sınav günü pansiyonda kalabilir mi?

Sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak öğrencilerin pansiyonda konaklamaları sağlanacaktır.

12. Sınavlara il dışında girilebilir mi?

Öğrencilerin farklı bir ilde bulunması durumunda, öğrenciler sınavlara bulundukları yerlerdeki aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evraklarının asılları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

13. Sınav tercihini kullanan öğrencinin ders etkinliklerine katılım puanı nasıl verilecektir?

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Öğrencinin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TVyi takip durumuna ve derse olan ilgisine göre öğretmen tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır.

14. Sınav tercihini kullanmayan öğrencinin sınav tercihini kullanmadığı ders için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilecek midir?

Sınav tercihi kullanılmayan ders/dersler için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilmeyecektir.

15. Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için, bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

16. Proje ödevleri öğretmene nasıl teslim edilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda da teslim edilebilecektir.

17. Birinci dönem puanı bulunmayanyabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler, hafızlık eğitimi alan öğrenciler, sağlık durumu nedeniyle devam edemeyen vb. e-Okulda hiç puanı bulunmayan öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem okula devam etmeyip ikinci dönem okula devam eden öğrenciler ile aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin birinci döneme ait puanlarının bulunmadığı göz önünde bulundurularak öncelikle bu öğrencilerin sınav tercih hakkını kullanmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak, buna rağmen sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin ise ilgili ders öğretmenlerince ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanıyla ikinci döneme ait puan girişleri tamamlanacaktır.

18. İkinci dönem sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin birinci dönem puanı ikinci döneme Bakanlık tarafından e-Okul Sisteminde otomatik olarak mı aktarılacak, yoksa okul müdürlükleri tarafından mı girilecektir?

Öğrencilerimizin ikinci dönemde sınava girmeyi tercih etmediği derslerin yıl sonu puanı birinci dönem puanlarına göre belirlenecektir. Birinci dönem puanının ikinci dönem için de uygulanmasını tercih eden öğrencilerimizin varsa ikinci dönem puanları e-okul sisteminden okul müdürlüğüncesilinecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin karnelerindeki ilgili ders/derslerin ikinci dönem puan hanesine birinci dönem puanı otomatik olarak yansıtılacaktır.

19. Öğrencilerin ikinci dönem sistemde proje ve ders etkinliklerine katılım puanları yer almaktadır. Ancak öğrenci ikinci dönemde ilk dönem puanlarını tercih etmektedir. Bu durumda ikinci dönemde girilen puanları silinecek midir?

Evet, öğrenci birinci dönem puanlarını tercih ettiği için ikinci dönemde alınan ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanları ilgili okul müdürlüklerince silinecektir.

20. Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında ikinci dönem nakil olan öğrencilerinseçmeli derslerinde farklılık olması sebebiyle bu öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında nakil olan öğrencilerin seçmeli derslerinde farklılık olması durumunda bu öğrenciler yeni geldikleri okulda seçmeli derslerden sınav olmayı tercih edebilecekler, sınav olmayı tercih etmemeleri durumunda ikinci dönem puanı ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanıyla oluşturulacaktır.

21. Mevsimlik tarım işçisi ya da ulaşılamadığı için dilekçe alınamayan veya ilgili okul müdürlüğüne süresi içerisinde dilekçe vermeyen velilerin öğrencileri için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Veli tarafından 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar dilekçe verilmediği takdirde öğrencinin birinci dönem notları ikinci dönem için de geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda olan öğrencilerin ikinci döneme ait varsa sınav puanları, ders etkinliklerine katılım ve proje puanları okul müdürlüklerince silinecektir.

22. Sistemde öğrencinin ilk dönem için tüm derslerden veya bazı derslerden puanının olmaması hâlinde nasıl bir uygulama yapılacaktır?

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem okula devam etmeyip ikinci dönem okula devam eden öğrenciler ile aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin birinci döneme ait puanlarının bulunmadığı göz önünde bulundurularak öncelikle bu öğrencilerin sınav tercih hakkını kullanmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak, buna rağmen sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin ise ilgili ders öğretmenlerince ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanıyla ikinci döneme ait puan girişleri tamamlanacaktır.

23. Sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Sürekli devamsız öğrenciler, e-okul sisteminde yer alan "sürekli devamsız" ekranından okul müdürlükleri tarafından işaretlenecek ve herhangi bir puan girişi yapılmayacaktır.

24. Birinci dönemin puanları ile değerlendirilmek istenen ve 1. ve 2. dönem proje puanları girilmeyen öğrencilerden proje istenecek midir?

Birinci dönem puanlarını tercih eden öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

25. Birinci dönem puanlarını tercih eden öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verilecek midir?

Birinci dönem puanlarını tercih eden ve ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem puanlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

26. Birinci dönem girilmeyen proje puanlarının ikinci dönem girilmesi zorunlu mudur?

Öğrencinin ilgili dersten birinci dönem puanını tercih etmesi durumunda proje puanı girilmeyecektir. İlgili dersten sınava girme tercihini kullanması hâlinde ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanıda sisteme işlenecektir.

Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30