Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Uzman Öğretmenlik Başöğretmenlik Telegram Grubu Uzman Öğretmenlik Başöğretmenlik Telegram Grubu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıklamıştı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutuldu.

Mahkemenin ilk incelemeye aldığı dosyalardan biri de," 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi" idi.

Mahkeme dosya hakkında "esasının incelenmesine" ve "yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına" karar verildi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

3/2/2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7354 Nolu Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştı.

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun geçici 1.maddesi ile Kanun Resmi gazetede yayımlandığı tarihte halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden yararlanacak. Fakat önceki kanunda 7 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabildiğinden 2006 yılından itibaren uzman öğretmen olan öğretmenler şu an en az 23 yıllık hizmet süreleri olduğundan ve bu öğretmenler 8/1 den başladıkları için tamamı birinci dereceye inmiş durumda olduklarından halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden faydalanamayacak.

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Daha açıklayıcı olması açısından hatırlatmak gerekir ki 2004 yılında çıkarılan 5204 sayılı yasa ile Uzman/başöğretmenlik mevzuata girmiştir. Bu yasa ana muhalefet partisi tarafından Anayasa mahkemesine taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda tüm öğretmenlerin ulaşma imkanı olmayan hizmet içi eğitimin değerlendirme kriteri olmasını ve "Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20'dir." hükümlerini iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediğinden mahkeme kararı çıkana kadar yapılan işlemler(sınavlar, değerlendirmeler, ödemeler, unvanlar.) aynen uygulamaya devam etti. (Örneğin; Baş/uzman öğretmen olanların bu kazanımları devam etti). Sonraki süreçte TBMM'nin düzenleme yapması beklendiyse de aradan geçen 16 yıllık süreçte bir düzenleme yapılmadı.

Kaynak: mebpersonel.com