MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ''Kursların Açılması'' Konulu ve 15.02.2022 Tarihli Resmi Yazısı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-26022156-45.03-43509254 15.02.2022

Konu : Kursların Açılması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

Vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 997 halk eğitimi merkezi müdürlüğü ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerine daha fazla katılım ve kolay erişim imkânının sunulması ve tanıtımı önem arz etmektedir.

Bu bağlamda vatandaşlarımızın yaygın eğitim kurslarına halk eğitimi merkezleri dışındaki okullardan da ulaşmasını sağlamak hem velilerimizin okullarla iletişimini kuvvetlendirecek hem de hayat boyu öğrenme faaliyetine katılımı arttıracaktır.

Halk eğitimi merkezleri tarafından kursların düzenleneceği yerlere ilişkin İlgi Yönetmelik'in 56. maddesinin birinci fıkrasında;
" (1) Kurslar;
a) Öncelikle kurum binalarında,
b) İl, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerlerde,
c) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda,
ç) Eğitim kurumlarına ait binalarda,
d) Gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında,
düzenlenir.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Son Dakika Açıklaması! Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Son Dakika Açıklaması!

(2) Gerçek kişiler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait bina ve tesislerin fiziki şartlar, güvenlik, sağlık ve benzeri konular bakımından hizmete uygunluğu, kurum müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ve öğretmenden, yoksa usta öğreticiden oluşan bir komisyon tarafından belirlenir. Bu husus rapora bağlanır ve millî eğitim müdürünün onayıyla kurs açılır." hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda hayat boyu öğrenme faaliyetlerine vatandaşlarımızın erişim ve katılımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı resmî okul veya kurumlarda halk eğitimi merkezleri tarafından kursların açılmasının teşvik edilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sabahattin DÜLGER
Bakan a.
Genel Müdür