Milli Eğitim Bakanlığında hem Bakan Mahmut Özer'in hem de 3 yeni bakan yardımcısının görev dağılımı belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakan yardımcılarına bağlı olacak birimleri belirledi. Personel Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı direkt Bakan Mahmut Özer'e bağlı olacak.

İşte birimlerin başlı olduğu makamlar:

Bakan Mahmut Özer'e direkt bağlı birimler:

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Ahmet Emre BİLGİLİ'nin sorumlu olduğu birimler:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Petek AŞKAR'ın sorumlu olduğu birimler:

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sadri ŞENSOY'un sorumlu olduğu birimler:

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü