Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve ana teması "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olan 20’nci Milli Eğitim Şurası’nın Divan Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. 1 Aralık’ta başlayan ve 3 gün sürecek olan şura kapsamında "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarında özel ihtisas komisyonları kurulacak.

Meteoroloji 15 ili uyardı: Buralarda yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 15 ili uyardı: Buralarda yaşayanlar dikkat!

03

Milli Eğitim Bakanı Özer, “Burada 81 ilden gelen görüşler ve sizlerin yapacağınız değerli katkılarla bizim eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve bu bağlamda belirlemiş olduğumuz okul öncesi eğitimde erişimi artırmak, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek, en önemlisi de öğretmenlerimizin mesleki gelişimini güçlendirmek ile ilgili bizim çizmiş olduğumuz yol haritasının çok daha anlamlı haklı getirerek hepimizin katkı sunmuş olduğu eğitim politikalarını uygulama imkanımız olacak.” ifadelerini kullandı.

04

“Son 20 yılda eğitim sisteminde gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık”
21. yüzyılda Türkiye’nin güçlü ve bölgesinde lider konumda olabilmesi için eğitim sisteminin çok gerekli olması gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, “Son 20 yılda eğitim sisteminde gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık. Okul öncesinden ilkokula, ortaokula, ortaöğretime, yükseköğretime kadar, gerçekten devasa bir kitleselleşme evresi yaşandı.

05

Bugün Külliye’deki açılışta bahsettiğim gibi ortaöğretimdeki okullaşma oranlarımız son 20 yıl içerisinde yüzde 44’ten yüzde 88’e çıktı. Yükseköğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 14’lerden yüzde 44’lere çıktı. Bu yapılan devasa yatırımlar Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaştı. Eğitimin ana odak noktası da kapsayıcılık ve kitleselleşme oldu” diye konuştu.

06

“Bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okulöncesi eğitime erişim”
Şura’nın toplanma amacının, eğitimde fırsat eşitliği ve okulöncesi eğitime erişilebilirliğin artırılması için atılacak adımların el birliği ile gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Özer, “Türkiye’nin dört bir noktasında eğitimin tüm kademelerinde sosyo-ekonomik arka planına bakmaksızın eğitim erişimi gerçekten artırıldı.

07

Ama tüm dünyadaki eğitim sistemlerinde olduğu gibi bizde de bir kök problem hala kronik olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. O da eğitimde fırsat eşitliği veya okullar arası başarı farkı. Aslında yıllarca PISA araştırmalarından dolayı biz bunu liseler arası başarı farkı olarak okuduk ve liseler arası başarı farkını azaltmak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak geçmiş Bakanlarımız da büyük emek sarf etti.

08

Aslında bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okulöncesi eğitime erişim. Onun için şuan da bizim odaklanmamız gereken ana nokta eğitimde kaliteyi artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak. Burada da amacımız el ele vermek, hep birlikte kafa yormak, istişare etmek, gelen görüşleri herhangi bir noktaya çekmeden tarafsız bir şekilde değerlendirerek 21. yüzyılın eğitim sisteminin genel çerçevesini oluşturmak. Bu niyetle bu Şura’yı düzenledik” şeklinde konuştu.

09

“Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak”
Bakan Özer, ayrıca 20’nci Milli Eğitim Şurası’nın İzleme ve Değerlendirme Raporlarını her 3 ayda bir yayınlayacaklarının altını çizerek, “Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak ve sadece bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak.

10

sadece Türkiye’de birbiri ile rekabet eden gençler değil, tüm dünya ile rekabet edebilen geleceğimizi inşa edebilen gençler yetiştirebilmek. Bunun için burada alınan kararların hepsini izleme ve değerlendirme raporlarımızla hepinizle paylaşacağız” açıklamasında bulundu

11

Öte yandan MEB tarafından yapılan açıklamada hafta sonunun da ilave edilmesi ile 7 güne uzatıldığı bildirildi

12

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları planlandığı gibi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. Süreleri 40 ila 180 dakika arasında değişiklik gösteren 16 farklı eğitim içeriğine EBA platformu üzerinden erişim imkânı sağlandı.

13

Beş gün planlanan eğitimlere yoğun talep geldi. Bu nedenle hafta sonu da dâhil edilerek süre, yedi güne uzatıldı.
Bir haftanın sonunda öğretmenlerin 679 bin 386’sı en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenler, kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldı. Böylelikle 15-21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan toplam sertifikalı eğitim sayısı 886 bin 233’e yükseldi.

14

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlerimiz için ara tatilde 5 gün eğitim planlamıştık. Talep nedeniyle bu süre yetmedi. 5 günlük eğitimleri 7 güne uzattık. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor" dedi.