YÖNETMELİK:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
2022 maaşı nedir, ne kadardır ve kimlere ödenir?
 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen Türk vatandaşlarından bazılarına, muhtaçlık hâlleri devam ettiği müddetçe aylık ödenmektedir.

Bu aylığın ödenmesine dayanak teşkil eden kanunun 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun olması nedeniyle, bağlanan aylığa 2022 maaşı veya aylığı da denilebilmektedir. Bu aylıktan herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

65 yaşını dolduranlardan 2022 maaşı alabilecek olanlar

65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarından; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere, muhtaçlık hâlleri devam ettiği sürece “2.332” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 240 TL’dir)

İlgililerin 65 yaşının tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmıyor.

Ancak, 65 yaşını doldurmuş olmakla birlikte; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlara; zorunlu olarak sigortalı olunması (uzun vadeli sigorta kollarında) gereken bir işte çalışanlara; nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlara; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenlere 2022 maaşı bağlanmıyor. Ayrıca, 2022 maaşı bağlanabilecek olanlardan, kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlara ve bu tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olanlara da maaş bağlanmıyor.

65 yaşını doldurmadan 2022 maaşı alabilecek olanlar

**Engelliler

-18 yaşını dolduran Türk vatandaşlarından, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği sürece “4.860” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 499 TL’dir)

-18 yaşını dolduran Türk vatandaşlarından, sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu belgelendirilen ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlardan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği sürece “3.240” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 333 TL’dir)

Ancak, yukarıda belirtilen kapsamlarda olmalarına rağmen; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlara; zorunlu olarak sigortalı olunması (uzun vadeli sigorta kollarında) gereken bir işte çalışanlara; nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlara; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenlere; her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olanlara 2022 maaşı bağlanmıyor.

**Engelli yakınları

Türk vatandaşı olup 18 yaşını tamamlamamış ve sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu kanıtlanmış engelli yakınının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olanlardan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, “3.240” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 333 TL’dir)

Engelli yakınlarından, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlara; zorunlu olarak sigortalı olunması (uzun vadeli sigorta kollarında) gereken bir işte çalışanlara; nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlara; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenlere; her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olanlara 2022 maaşı bağlanmıyor.

Silikozis hastalarına ilişkin düzenleme

6111 sayılı Kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren maddesi ile, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alabilecek olanlar arasına, bazı şartları taşıyan silikozis hastaları da geçici bir düzenleme ile dahil edilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talepte bulunan ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karar verilenlere, meslekte kazanma gücü kaybı oranlarına göre değişen gösterge rakamları esas alınarak aylık bağlanabiliyor.

Meslekte kazanma gücünü;

-%15 ila %34 arasında kaybedenlere 7000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 719 TL’dir)

-%35 ila %54 arasında kaybedenlere 8000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 822 TL’dir)

-%55 ve üzerinde kaybedenlere ise 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda aylık bağlanabilmektedir. (2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık maaş tutarı 924 TL’dir)

Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının dul ve yetimlerine de, bazı şartların varlığı halinde, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanabilmektedir. (dul ve yetimlere bağlanacak aylık toplamının silikozis hastasına bağlanan aylığın tutarı geçemiyor)
memurunyeri.com2019 Ocak Öğretmenlerin Net Maaşları
(Kademe/Derecelerine Göre Haberi İçinTIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje...
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Haberi Oku