MEB'den 2. Dönem Sınavları İçin Merak Edilen Sorulara Cevap

MEB'den 2. Dönem Sınavları İçin Merak Edilen Sorulara Cevap

SINAVLAR 29.05.2021, 13:02
MEB'den 2. Dönem Sınavları İçin Merak Edilen Sorulara Cevap

MEB, ilkokul 4. Sınıf ve ortaokulların 2. Döneminde uygulacak sınav uygulamaları hakkında en çok sorulan sorulara cevap verdi.

1. İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmadığından bu sınıflarda öğrencisi bulunan velilerimiz dilekçe vermeyecektir. Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmen tarafından değerlendirilerek karne puanı verilecektir.

2. İlkokul 4. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiği ilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününekadaryazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin sınavları ne şekilde yapılacaktır?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir.Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiğiilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4. Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz tercih etmeleri hâlinde ikinci dönem istedikleri tüm ders/derslerden sınava girebileceklerdir.

5. İkinci dönemde uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav yapılmıştı. Başka sınav yapılacak mı?

17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girilmişse tekrar sınava girilmesine gerek bulunmamaktadır.Ancak öğrenci tercih etmesi hâlinde ikinci dönem için girdiği sınavdan tekrar yükseltme sınavına girebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

6. İstenilen ders veya derslerden sınava girilebilir mi?

Hangi ders veya derslerden sınava girilmek istenirse 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar ilgili okul müdürlüğüne velilerce başvuru yapılacak ve sınava girilecek ders/dersler dilekçede belirtilecektir.

7. Sınavlar en geç okulda ne zamana kadar yapılacaktır?

Sınavlar okulda en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

8. Bir dersin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

Bir dersin sınav süresi 40 (kırk) dakika olacaktır. Sınav soruları sınav süresine uygun olarak hazırlanacaktır.

9. Sınavlarda hangi konulardan sorular çıkacaktır?

Sınav soruları, ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan hazırlanacaktır.

10. Karantinada olan öğrenciler sınava nasıl ve ne zaman girebilecektir?

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde Covid-19 hastalığı tespit edilen, ailede veya kendisinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile okul müdürlüğünce özrü uygun bulunan öğrencilerokul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda dönem sonuna kadarsınava alınacaktır.

11. Yatılı bölge ortaokulu öğrencileri sınav günü pansiyonda kalabilir mi?

Sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak öğrencilerin pansiyonda konaklamaları sağlanacaktır.

12. Sınavlara il dışında girilebilir mi?

Öğrencilerin farklı bir ilde bulunması durumunda, öğrenciler sınavlara bulundukları yerlerdeki aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evraklarının asılları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

13. Sınav tercihini kullanan öğrencinin ders etkinliklerine katılım puanı nasıl verilecektir?

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Öğrencinin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TVyi takip durumuna ve derse olan ilgisine göre öğretmen tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır.

14. Sınav tercihini kullanmayan öğrencinin sınav tercihini kullanmadığı ders için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilecek midir?

Sınav tercihi kullanılmayan ders/dersler için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilmeyecektir.

15. Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için, bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

16. Proje ödevleri öğretmene nasıl teslim edilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda da teslim edilebilecektir.

17. Birinci dönem puanı bulunmayanyabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler, hafızlık eğitimi alan öğrenciler, sağlık durumu nedeniyle devam edemeyen vb. e-Okulda hiç puanı bulunmayan öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem okula devam etmeyip ikinci dönem okula devam eden öğrenciler ile aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin birinci döneme ait puanlarının bulunmadığı göz önünde bulundurularak öncelikle bu öğrencilerin sınav tercih hakkını kullanmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak, buna rağmen sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin ise ilgili ders öğretmenlerince ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanıyla ikinci döneme ait puan girişleri tamamlanacaktır.

18. İkinci dönem sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin birinci dönem puanı ikinci döneme Bakanlık tarafından e-Okul Sisteminde otomatik olarak mı aktarılacak, yoksa okul müdürlükleri tarafından mı girilecektir?

Öğrencilerimizin ikinci dönemde sınava girmeyi tercih etmediği derslerin yıl sonu puanı birinci dönem puanlarına göre belirlenecektir. Birinci dönem puanının ikinci dönem için de uygulanmasını tercih eden öğrencilerimizin varsa ikinci dönem puanları e-okul sisteminden okul müdürlüğüncesilinecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin karnelerindeki ilgili ders/derslerin ikinci dönem puan hanesine birinci dönem puanı otomatik olarak yansıtılacaktır.

19. Öğrencilerin ikinci dönem sistemde proje ve ders etkinliklerine katılım puanları yer almaktadır. Ancak öğrenci ikinci dönemde ilk dönem puanlarını tercih etmektedir. Bu durumda ikinci dönemde girilen puanları silinecek midir?

Evet, öğrenci birinci dönem puanlarını tercih ettiği için ikinci dönemde alınan ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanları ilgili okul müdürlüklerince silinecektir.

20. Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında ikinci dönem nakil olan öğrencilerinseçmeli derslerinde farklılık olması sebebiyle bu öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında nakil olan öğrencilerin seçmeli derslerinde farklılık olması durumunda bu öğrenciler yeni geldikleri okulda seçmeli derslerden sınav olmayı tercih edebilecekler, sınav olmayı tercih etmemeleri durumunda ikinci dönem puanı ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanıyla oluşturulacaktır.

21. Mevsimlik tarım işçisi ya da ulaşılamadığı için dilekçe alınamayan veya ilgili okul müdürlüğüne süresi içerisinde dilekçe vermeyen velilerin öğrencileri için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Veli tarafından 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar dilekçe verilmediği takdirde öğrencinin birinci dönem notları ikinci dönem için de geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda olan öğrencilerin ikinci döneme ait varsa sınav puanları, ders etkinliklerine katılım ve proje puanları okul müdürlüklerince silinecektir.

22. Sistemde öğrencinin ilk dönem için tüm derslerden veya bazı derslerden puanının olmaması hâlinde nasıl bir uygulama yapılacaktır?

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem okula devam etmeyip ikinci dönem okula devam eden öğrenciler ile aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin birinci döneme ait puanlarının bulunmadığı göz önünde bulundurularak öncelikle bu öğrencilerin sınav tercih hakkını kullanmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak, buna rağmen sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin ise ilgili ders öğretmenlerince ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanıyla ikinci döneme ait puan girişleri tamamlanacaktır.

23. Sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Sürekli devamsız öğrenciler, e-okul sisteminde yer alan "sürekli devamsız" ekranından okul müdürlükleri tarafından işaretlenecek ve herhangi bir puan girişi yapılmayacaktır.

24. Birinci dönemin puanları ile değerlendirilmek istenen ve 1. ve 2. dönem proje puanları girilmeyen öğrencilerden proje istenecek midir?

Birinci dönem puanlarını tercih eden öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

25. Birinci dönem puanlarını tercih eden öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verilecek midir?

Birinci dönem puanlarını tercih eden ve ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem puanlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

26. Birinci dönem girilmeyen proje puanlarının ikinci dönem girilmesi zorunlu mudur?

Öğrencinin ilgili dersten birinci dönem puanını tercih etmesi durumunda proje puanı girilmeyecektir. İlgili dersten sınava girme tercihini kullanması hâlinde ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanıda sisteme işlenecektir.

Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11