FLAŞ HABER
ÖĞRETMEN:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Genel trafik eğitimi, Genel trafik eğitimi seminer çalışması, Genel trafik eğitimi seminer raporu, Genel trafik eğitimi eylül 2019, 2019 eylül seminer raporları, Genel trafik eğitimi seminer çalışması indir
TRAFİK GENEL EĞİTİM PLAN RAPORU

  

Günümüz dünyasında yaşanan bireysel ve toplumsal sorunlar içinde en önemlilerinden birisi de trafik sorunudur. Trafik, her biri kendi içinde ve kendine ait pek çok

dinamiğe sahip olan üç temel sistemden oluşur: çevre, araç ve insan. Bu üç sistem belli bir denge içinde olup, çeşitli faktörler ayrı ayrı ya da bütün olarak bu dengeyi bozabilir. Trafik sistemini oluşturan bu yapılardan herhangi birinde ortaya çıkacak bir aksaklık tüm sistemi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle güvenli ve etkili bir trafik için, trafik sistemim oluşturan faktörlerin ideal koşulları taşıması gerekmektedir

İnsanlar; yaya. yolcu, sürücü olarak çeşitli şekillerde trafik içinde yer alırlar. Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatası, kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu durum trafik kazalarının azaltılması, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için İnsan faktörünün, yol ve trafik güvenliği konusunda ağırlıklı olarak eğitilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu göstermektedir.

"Eğitim; insan davranışlarım istenilen yönde değiştirmek, olarak tanımlandığına göre insanlardan trafik konusunda da yapmalarım beklediğimiz davranışları onlara eğitim yolu ile kazandırabiliriz.

 Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Facebook'tan takip etmek için TIKLAYINIZOKULLARDA TRAFİK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Bir çerçeve program niteliğinde olan ve ders müfredatı yapısından çok "Faaliyeti Programı" olarak nitelenebilecek, uygulamaya ve oyunla öğrenmeye dayanan, somuttan soyuta, basitten karmaşığa bilgileri, becerileri ve kavramları öğrenmeyi hedefleyen okulöncesi eğitim programları içinde trafikle ilgili konular işlenmektedir..  

-Anaokulu ve Anasınıfı Eğitim Programlarında Ulaşım Ünitesin içinde Ulaşım Araçları ve Özellikleri; Trafikle ilgili Kurallar ve önemi" konular yer işlendi. Türkçe, dil ve sanat etkinlikleri, müzik etkinlikler ile oyun sırasında da trafik veya trafikle ilgili konular işlendi.             

-Anaokulları ve anasın sınıflarındaki "Trafikle ilgili Kurallar ve Önemi” başlığı  altında ele alınan "Trafik" faaliyeti sırasında uygulamada dikkate alınması gereken görüş ve öneriler şunlardır:

- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yönetici. Öğretmen ve denetleyicilerinin trafik konularında yetiştirilmeleri ve hizmet içi eğitimlerden geçirilmeleri, anne-babaların da, sözlü, yazılı ve görsel yayın araçları vasıtasıyla trafik konuşunda eğitilmeleri sağlandı.

  - Okul öncesi eğitimde, trafik eğitimine katılan çocukların yaşlarının ve yeteneklerinin göz önünde bulundurulması suretiyle hazırlanacak filmler, oyunlar, oyuncaklar, eğitim materyalleri, tanıtıcı poster, stiker, afiş, slayt vb. araç ve gereçler etkin bir şekilde kullanıldı.

 

İLKÖĞRETİM

1- ilköğretim okullarında okutulmakta olan; Hayat Bilgisi 1. ve 2. sınıf, Beden Eğitimi 1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf, Sosyal Bilgiler 4. ve 6. sınıf, Vatandaşlık ve insan Hakları Eğitimi 7. Sınıf, iş ve Teknik Eğitimi 6., 7. ve 8. Sınıf, ders programlarında Trafik ve/veya İlkyardım konulan yer almaktadır.

2- ilköğretim okulları 6. ve 8. sınıflarında haftada 1'er saat "Trafik ve ilk Yardım Eğitimi Dersi" 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu ders olarak okutulmaya başlanılmıştır.

3- Okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar kapsamında her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi başlayan hafta "Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Ayrıca okulların bir çoğunda Trafik Kol faaliyetleri öğretim yılı boyunca etkin bir biçimde çalışmalarım sürdürmektedir.

 

 

4- Trafik dersleri, çocukların yaş dönemlerine göre ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda. eğitim kasetleri, belgesel filmler, video, sergi, sosyal ve kültürel etkinlikler ve broşürlerle desteklendi.

5. Trafik ve ilk yardım eğitimi derslerinde yayalarla ilgili konular artırıldı ve zenginleştirildi.

6. Bisiklet eğitimi, bisiklet kullanımı hakkında genel bilgiler verildi.

7. Anne ve babalara trafik konusunda mesajlar atıldı.

8. Trafik panosu oluşturuldu.

9. Trafik haftası nedeniyle, içeriği trafik olan (şiir. makale, öykü, karikatür ve resimlerden oluşan) okul gazetesi çıkarıldı.

10. Okulda öğrencilerin can güvenliklerini sağlayacak işaret ve işaretlemelerin yapılması sağlandı.

 

D) İLKÖĞRETİM  OKULLARINDA İLK YARDIM EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

1- Halen sınırlı sayıda öğretmenin yararlanabildiği "Okul Sağlığı Formatörlük Kursunda “ yetiştirilen formatörlerin sayısı artırılmalı, özellikle ilk Yardım ve Sağlık Bilgisi Dersini veren öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerin ihtiyaç duyulan zamanlarda, mahallinde  formatörlerce hizmetiçi eğitim seminerinden geçirilmesi sağlanmalıdır.

     2-  Engelli bireylerin yaş ve eğitim düzeyine göre de trafik eğitim programları  hazırlanmalıdır.  

3-  İlk yardım derslerine ait teorik ve pratik konuların çabuk unutulabilir olması nedeniyle ilk  Yardım Eğiticiliği sertifikası almış tüm öğretmenler uygun aralıklarla  ihtiyaç duyulan zamanlarda, mahallinde hizmet içi eğitimi kurslarından geçirilmelidir.

4- Uzun vadede; öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri'nde tüm öğretmen adaylarına ilk  yardım konusunda formasyon kazandırılmalıdır

5- İlk yardım teorik bilgisi mutlaka pratik uygulamalarla desteklenmelidir. Okullarda ilk yardım dersleri verilirken gerekli olan yerlerde her  öğrenciye tek tek uygulamalar yaptırılmalıdır.

6- İlk Yardım dersleri, özel olarak hazırlanmış dersliklerde veya oluşturulacak mobil  maketler ve eğitim setleriyle normal sınıflarda verilmelidir

7- Okullarda sınırlı müdahalelerin yapılabileceği tıbbi malzemeleri içinde bulunduran bir ilk  yardım çantası ve ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. Bu malzemelerin kullanım sorumluluğu ilk yardım dersi veren öğretmende olmalıdır

8- İlk yardım konusundaki görsel eğitim materyalleri Türk eğitim sisteminin şartlarına uyularak yeniden düzenlenmeli ve konular, derslerin işleyişine katkıda bulunacak yazılı-resimli-şekilli materyallerle desteklenmelidirDiğer seminer raporları için TIKLAYINIZ

Güncel gelişmelerden haberdar olmak için
bizi İnstagram'danTAKİP EDİNİZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

2020 LGS Şubat Ayı Örnek Soruları TIKLA-İNDİR
2020 LGS Şubat Ayı Örnek Soruları TIKLA-İNDİR

Haberi Oku