Eksikliklerinin Giderilmesine Yönelik Tamamlayıcı Eğitim Planlarının Yapılması Seminer Raporu

Eksikliklerinin Giderilmesine Yönelik Tamamlayıcı Eğitim Planlarının Yapılması Raporu

ÖĞRETMEN 10.02.2021, 09:55 10.02.2021, 17:22
Eksikliklerinin Giderilmesine Yönelik Tamamlayıcı Eğitim Planlarının Yapılması Seminer Raporu

Tarih Zümresi
2020-2021 eğitim-öğretim yılında
aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde, öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlarının yapılması hakkında raporu

 1. Yapılan değerlendirmeler sonucunda salgın dönemine özel yoğun sorunlar  karşısında aşamalı, seyreltilmiş, hibrit eğitim süreçlerinin denendiği ve bu denemeler içinde, öğrenciden, öğretmenden, aileden, teknik altyapıdan, daha genel olarak eğitim sistemimiz ve ekonomik durumlardan kaynaklanan bir dizi sorunlardan söz edilebileceği, ancak sorunun konjonktürel değil genel olarak ele alınması gerektiği sonucuna varıldı. Öngörülemeyen, belirsiz, kontrolü zor bu süreçler üzerinden çözüm üretmek yerine, eğitim sistemimiz, öğrenme - öğretme süreçlerimiz üzerinde kalıcı ve etkili çözümlere odaklanmamız gerekmektedir.
 2. Öğrencilerimizin öğrenme kazanımları ile ilgili eksiklikleri salgın öncesine dayanan bir temel sorunumuz olup, salgın süreci bu eksiklikleri daha belirgin hale getirmiş ve açığa çıkmasını sağlamıştır. Salgın sonrasında bu eksikliklerin giderilmesi yüzeysel bir takım çalışmalarla mümkün görünmemektedir.
 3. Bütün dünya covid-19 salgınından dolayı zor zamanlardan geçiyor, Öğrenmenin ve öğretmenin başka yollarının öğreniyoruz, Uzaktan eğitim, hibrit eğitim, dijital eğitim az ya da çok mesleğimizin bir parçası oluyor, Beklenmedik bu gibi durumların  yaratıcılığımızın, hızlı harekete geçmemizin ve köklü değişikliklerin önünü açmasını bekliyoruz.
 4. Salgın sonrası süreçte okullar ne olacak, nasıl bir eğitim sistemi ortaya çıkacak, öğretmenlerin rolü, görevi nasıl değişecek, yeni sorumluluklarımız, yeni sıkıntılarımız neler olacak soruları ile karşı karşıyayız. Hayatımız hızla değişiyor, öğrenci, öğretmen değişiyor, sınıf, okul değişiyor, hatta eğitim-öğretim anlayışı değişiyor. Salgın bu değişim sürecini hızlandırdı. Eğitimde radikal değişim de bu süreçte gerçekleşecek.
 5. Oldukça kıt olan kaynaklarımızla elde ettiğimiz teknolojik araçlara çok büyük paralar ödüyor, yetmiyormuş gibi büyük zamanlar ayırıyoruz, fakat istediğimiz sonucu, istediğimiz faydayı sağlayamıyoruz. İnternetin, dijital teknolojilerin zararları üzerinde odaklanıp, ondan sakınmaktansa faydalarına odaklanıp, ona uygun sistemler, yazılımlar ve içerikler geliştirmeliyiz. Dijital ortamlar artık bir tercih değil kesinlikle bir zorunluluk halini alıyor. Her şeyde olduğu gibi eğitim ortamlarını da etkin ve verimli bir şekilde dijital olarak tasarlamak zorundayız.
 6. Eğitim teknolojilerini sadece kullanmak değil, anlamak, tasarlamak ve geliştirmek zorundayız. Eğitim teknolojilerini sadece  kullanmak ile yetinen sistemler etkisiz hale gelecektir. Öğretmenlere, teknolojinin doğru yerde, doğru biçimde kullanılmasını öğretebilmek için verilecek birkaç günlük hizmet içi eğitimlerle istenen düzeye ulaşılmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Gençlerimizi, teknolojiyi anlamayı, tasarlamayı ve geliştirmeyi esas alan bir anlayış ile yetiştireceğimiz yeni ortamlara ihtiyaç var.
 7. Bu çerçevede, gönüllülük içinde çalışılan ve eğitim 4.0 için sorumluluk almaktan kaçınmayan eğitimcilerle,  eğitim 2023 vizyon belgesinin felsefesine uygun, eğitim ve teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden, eğitim sistemimize uyarlayan, yeni tasarımlar yapan ve bunu sürekli geliştiren, öğretmenlere aktaran, herkes için destekleyici, yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak sürekli geliştirilen, güvenli öğrenme, araştırma, geliştirme ve uygulama ortamları oluşturulmalıdır. Her ilçede “Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezleri” (Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulmalıdır.
 8. Bu merkezlerde bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri görev ve sorumluluk almalı ve görevleri dijital dönüşüm aktörleri olarak yeniden tanımlanmalıdır.
 9. Eğitim 4.0 için yoğun teknoloji kullanımı, işbirliği, iletişim, üretim ve paylaşım ortamlarının tamamen dijitalleşmesinin sağlanması ve yalın üretim felsefesi uygulamaları ile kazanılacak zamanın ve ortaya konan tasarrufların öğretmenleri  esas işi olan insan yetiştirme ve değere odaklanmasına yol açacaktır
 10. Dijital Kültürün yaygınlaştığı eğitim ortamlarına dönüşümün sağlanması, Inovasyon güdümlü eğitim programlarının yaşama alınması, değişime ayak uydurmak, sabit eğitim programlarından vazgeçmek, inovasyon döngüsüne dayanan eğitim programları, yeni eğitim teknolojileri ve yaklaşımlarının kullanılması, sanal simülasyon sistemleri (Artırılmış gerçeklik ile gerçek dünyanın entegrasyonu) ile zenginleştirilmiş eğitim programları gibi, uzaktan eğitim teknolojileri ve bilgisayar tabanlı yeni öğrenme süreçlerinin uygulanması, kişiselleştirilmiş eğitim ortamlarının devreye alınması gerekmektedir.
 11. Modelini ülkemiz eğitim sistemine uyarlamalı, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması ve hizmetiçi eğitimlerini, öğrenme-öğretme faaliyetlerini sürece yayarak saha çalışmasına döndürmeliyiz.
 12. Eğitim 4.0 ve 2023 Vizyon Belgesine uygun olarak, öğretim programları ışığında, kazanım odaklı öğrenme ve öğretme süreçlerinin, yalın üretim felsefesi ve “Ders İmecesi” modeli ile tasarlanması, geliştirilmesi ve dijital ortamlarda paylaşılması, çıktıların e-öğrenme sistemlerine dönüştürülmesi yanında öğretmenlerin kendi mesleki gelişimleri için çalışmalar yapılması, öğrenme - öğretme eko sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
 13. Kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini eğitim ortamlarında uygulanabilir hale getirerek zaman ve emek israfına engel olmalı, sürekli yenilenen ve gelişen örnek bir sistem oluşturmalıyız,
 14. İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında İnsan odaklı uygulamalar geliştirmeli, yapılan her faaliyeti tanımlayıp,  süreçlerle yönetilir hale getirmeli ve ölçme değerlendirme sistemleri ile sürekli geliştirmeliyiz,
 15. Eğitim ve eğitim teknolojileri alanında dünyada meydana gelen değişiklikleri takip etmeli, sistemimize uyarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamalı, eğitimde dijital dönüşüm için bilgi iletişim teknolojilerini yoğun ve etkin bir şekilde kullanmalıyız.  (Eğitim 4.0)
 16. İmece ile sürekli geliştirilen ders planları, bu planlarla uyumlu ders etkinlikleri ve uygun ders materyalleri oluşturarak öğretmene zaman kazandırmalı, onlara öğretim becerilerini sergilemek için fırsatlar oluşturmalıyız,
 17. Öğretim programları eleştirel bir anlayışla ele alınmalı ve sürekli geliştirilerek etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamalıyız,
 18. Ders içeriklerinin öğretim programları çerçevesinde sahada çalışan branş öğretmenleriyle sürekli geliştirilmesini ve ders kitaplarının güncel ve uygulanabilir olmasını sağlamalıyız,
 19. Öğretmen ve öğrenciler arasında düşünme becerisini geliştirmeli, bilgi temelli bireysel beceri ve yetkinliklere odaklanarak, toplumsal bir faydaya dönüştürmeliyiz.
 20. Zümre çalışmalarını etkin ve işler hale getirerek öğretmenler arasında dayanışma ve işbirliği zemininde işleyen bir yapı ve sistem ortaya koymalıyız.
 21. Fatih projesi kapsamında oluşturulan Eğitim Bilişim Ağının (EBA)  işleyişine kaliteli içerik ve materyal hazırlayarak destek vermeliyiz,
 22. Eğitim 4.0 ve MEB 2023 vizyon belgesi hedefleri doğrultusunda, süreçlerle yönetilen, öğretmeni ve öğrenciyi hedef alan, insan odaklı,  bir öğrenme iklimi içinde, açık, sade, ulaşılabilir, paylaşımcı, sürekli yenilenen, sürdürülebilir, modüler bir sistem ortaya konmalıdır.
 23. Dünyada MOOCs (Massive Open Online Courses – Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler), çevrimiçi, mekandan, zamandan bağımsız, evrensel, aynı zamanda ücretsiz dersler yaygınlaşmaktadır. Elde edilen bütün sistemler, ders içerikleri ve materyalleri, oluşturulan etkinlikler, ölçme değerlendirme süreçleri “Öğrenme Yönetim Sistemleri” (ÖYS-LMS) üzerinden e-öğrenme ortamına dönüştürülmelidir
 24. Çeşitli koşullar nedeniyle uzaktan eğitime erişemeyen, erişme imkânı olsa bile uzaktan eğitim araçlarını etkin kullanamayan öğrencilerin de olduğu göz önünde bulundurularak risk altındaki gruplara yönelik yürütülecek çalışmaların hızla planlanması ve paylaşılması gerekmektedir.

  ……………….                      ……………….                          ……………….

Tarih Öğretmeni                   Tarih Öğretmeni                        Tarih Öğretmeni

 UYGUNDUR

17.11..2020     

…………………….

Okul Müdürü

Eksikliklerinin Giderilmesine Yönelik Tamamlayıcı Eğitim Planlarının Yapılması Raporu World Dosyası Olarak İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Erzurumspor 27 26
17. Kayserispor 25 25
18. Başakşehir 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20