2020 Ağustos Seminer Çalışma Raporları

seminer raporları ağustos 2020 indir, 2020 seminer raporları, ağustos 2020 seminer çalışmaları, 2020 Seminer Raporları

ÖĞRETMEN 01.12.2020, 23:14 08.02.2021, 10:47
2020 Ağustos Seminer Çalışma Raporları

19-08-2020
Seminerler  24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Seminer takvimi aşağıda çıkarılmıştır.

Seminer raporlarına konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Seminer örnek raporları hazır olan konular kırmızı renkle belirtilmiştir.

Seminer raporları güncellenecektir. Siz de rapor örneklerinizi ogretmenxiletisim@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Takipte kalınız...Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Telegram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Facebook'tan takip etmek için TIKLAYINIZ 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

24-28 AĞUSTOS 2020

 

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

 

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 20-24 Ağustos 2020 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

 

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

 

1.  Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

 

2.  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

 

3.    Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.

 

4.    Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

 

5.   Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik

 

çözüm önerileri geliştirmek.

 

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.

 

7.     Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

 

8.    Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

 

9.  Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

 

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

 

3.   MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

 

1.     2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.

 

2.  Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.

 

3.       Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.

 

4.        Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.

 

5.  Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

 

6.      Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.

 

7.   Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.

 

8.   Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 

1.   Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)

 

2. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi

 

3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

 

4. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

 

5. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme

 

6. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi

 

7.  Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi

 

8.  Akıl ve zekâ oyunları eğitimi

 

9.  Sanal müze eğitimi etkinlikleri

 

10.  Masal anlatıcılığı eğitimi

 

11.  Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

 

12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

 

13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi

 

14.  Okul-aile iş birliği eğitimi

 

15. Okul tabanlı afet eğitimi

 

16. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

 

17. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi

 

18. Okulda ilk yardım eğitimi

 

19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi

 

20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

 

21.  Okul ve çevre güvenliği eğitimi

 

22.  Değerler eğitimi

 

23.  Kaynaştırma eğitimi

 

24.  Bireyselleştirilmiş eğitim programları

 

25.  İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

26. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler

 

27.  STEM eğitimi

 

28. Robotik ve kodlama eğitimi

 

29. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi

24-28 Ağustos 2020

 

 

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

                                        

 

 

24-28 Ağustos 2020

 

Tarih

 

 Çalışma

 

 Zamanı

Katılımcılar

 

        Eğitim Görevlileri/

 

                        Sorumlular

 

               Dersler/Yapılacak Faaliyetler

 

 

 

 

         Doç. Dr. Adnan

 

 

09.30-

Tüm

              BOYACI

 

 

 

10.00

Öğretmenler

 

      Öğretmen Yetiştirme ve

 Mesleki gelişim programları hakkında

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                Geliştirme Genel

               Müdürü

                                                

                      EBA’dan bilgilendirme.

 

 

 

10.10-

10.50

 

Tüm

Öğretmenler

 

 

      Prof. Dr. Ziya SELÇUK

 

            Millî Eğitim Bakanı

 

 Açılış Konuşması: EBA’dan canlı

 

 olarak yapılacak yayının takip  

 edilmesi.

             

             

             

             

             

                               

             

             

 

 

 

 

 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı  

Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu  

Toplantısı                                                      

    Genel gündemin yanı sıra;                   

 

ü 2020-2021 Eğitim Öğretim     Yılında Covıd-19 salgını     koruma ve önleme tedbirleri     kapsamında okul ortamında     

24.08.2020 Pazartesi

 

 

 

 

11.00-

Tüm

 

            alınacak önleyici tedbirler ve      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.30

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Öğretmenler

Okul müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             uyulması gereken kurallar           

       

        ü 2020-2021 Eğitim Öğretim         

Yılında Covıd-19 salgını  sürecinde öğrencilerin öğrenme

 kazanımlarına ilişkin eksiklerin

 giderilmesine yönelik  planlanan “Tamamlayıcı  Eğitim Programı” uygulama  süreçleri hakkında  bilgilendirme yapılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı  

   Ders Yılı Başı Eğitim Kurumu           

   Sınıf/Alan Zümre Öğretmenler          

   Kurulu Toplantısı                                   

 

 

 

25.08.2020

Salı

 

09.30-

13.30

 

Tüm okul             yöneticileri ve

 

Tüm okul yöneticileri ve öğretmenler

   2020-2021 eğitim ve öğretim  yılında ders bazında  

 gerçekleştirilecek uzaktan                 

 öğretim etkinliklerinin  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

öğretmenler  

                         

 

             

             

 

             

             

 

 planlanması          

Covıd-19 salgını uzaktan  eğitim süreçlerinin  değerlendirilmesi   Pandemi dönemi psiko-  sosyal destek çalışmaları  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

           

           

 

                                      

                                      

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı  

      Ders Yılı Başı Eğitim Kurumu         

      Sınıf/ Alan Zümre Başkanları           

      Kurulu Toplantısı                                 

Genel gündem maddelerinin     yanı sıra;               

    Covıd-19 salgını kontrollü     normalleşme sürecinde koruma

 tedbirleri kapsamında okul  ortamlarında alınacak  önlemlerin, yapılacak iş ve  işlemlerin belirlenmesi.  Öğrenci, öğretmen ve veli ile  

 

26.08.2020

09.30-

Tüm

                 

                                         

 

             ilgili süreçlerin planlanması        

 

 

Çarşamba

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenler

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

                     

                                      

                                                                                                                                   

           

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 9. sınıftan   başlamak üzere güncellenen  mesleki ve teknik ortaöğretim  programlarının (Haftalık ders  çizelgesi, uygulamaya ilişkin  açıklamalar, dersler, ders  kazanımları, ders süreleri,  sertifika programları ve  seçmeli meslek dersleri) atölye,

 laboratuvar ve genel bilgi dersi  öğretmenleri tarafından      değerlendirilmesi (Mesleki ve  teknik lise programı uygulayan  okul/kurumlarda)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda Covıd-19 salgını koruma tedbirlerine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık alanlarda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler düzenlenebilir.”

26.08.2020

09.30-

Tüm

Okul müdürlükleri

            Söyleşi, Dinleti Etkinliği         

 

Çarşamba

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

13.30

 

Öğretmenler

 

 

 

 

 

                                                

ü Anadolu masalları ve masal  anlatıcılığı            

 

 

ü Anadolu çocuk oyunları

ü Okul/ilçe/il genelinde Covıd-

19 salgını sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi

ü İllerin kültürel mirasları bağlamında halk ozanları şair ve yazarların eserlerine ilişkin kültürel müzik eşliğinde kısa söyleşiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Selçuk ŞİRİN

Akademisyen

Seminer videolarının EBA’dan

27.08.2020

 

09.30-

Tüm okul

yöneticileri

 

 

izlenmesi.

 

 

Perşembe

 

 

13.30

 

ve

 

Okul Müdürlükleri

Dijital Materyal Geliştirme Aracı

 

 

 

 

 

 

 

 

öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

V-Fabrika Programı

Bilgilendirme videolarının EBA’dan İzlenmesi.

 

 

  

   

 

 

 

 

 

28.08.2020

               

Cuma

 

 

  

13.30

Tüm okul

ve

öğretmenler

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                   09.30-    yöneticile

Okul müdürlükleri

 

   

 

Salgın Hastalık Psikoeğitim

Programı hakkında Rehber

Öğretmenler/Psikolojik

Danışmanlar/ Rehberlik

Araştırma Merkezleri tarafından okul yöneticileri ile öğretmenlerin bilgilendirilmesi.

 ri 

 

 

14.08.2020 Tarihli ve 31213 Sayılı

Resmi Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği hakkında bilgilendirme videosunun

EBA’dan izlenmesi

 

 

 

 

Yorumlar (0)
9
açık
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 31 67
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 31 61
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 32 48
9. Göztepe 33 46
10. Sivasspor 31 44
11. Konyaspor 31 40
12. Antalyaspor 32 39
13. Rizespor 32 36
14. Kasımpaşa 32 35
15. Malatyaspor 31 33
16. Ankaragücü 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 31 33
19. Gençlerbirliği 31 31
20. Erzurumspor 32 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Altay 29 53
4. Adana Demirspor 28 52
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Tuzlaspor 29 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 29 39
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Liverpool 31 52
5. West Ham 30 52
6. Chelsea 30 51
7. Tottenham 30 49
8. Everton 29 47
9. Leeds United 31 45
10. Aston Villa 30 44
11. Arsenal 30 42
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 30 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Barcelona 29 65
3. Real Madrid 29 63
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 29 46
6. Real Betis 29 46
7. Villarreal 29 46
8. Celta de Vigo 29 37
9. Athletic Bilbao 30 37
10. Granada 29 36
11. Levante 29 35
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 29 33
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 29 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 29 23