2019 Eylül Seminer Çalışma Raporları TIKLA-İNDİR

seminer raporları eylül 2019 indir, 2019 seminer raporları,eylül 2019 seminer çalışmaları, 2019 Seminer Raporları TIKLA-İNDİR

ÖĞRETMEN 01.12.2020, 12:28 30.12.2020, 20:26
2019 Eylül Seminer Çalışma Raporları TIKLA-İNDİR

29-08-2019
Seminerler  2- 6 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.


Okul Öncesi, İlköğretim Okulları, İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Liselerinin seminer takvimi aşağıda çıkarılmıştır.

Seminer raporlarına konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Seminer örnek raporları hazır olan konular kırmızı renkle belirtilmiştir.

Seminer raporları güncellenecektir. Takipte kalınız...

Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ2019 Eylül Seminer Programını
İndirmek İçin
TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

İlgi:     a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. b)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

 

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmelik’in 38, ilgi (b) Yönetmelik’in 87 ve ilgi (c) Yönetmelik’in 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla Eylül 2019 dönemi mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

 

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

 

1.              Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2.              Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3.              Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.

4.              Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim  materyalleri ile ölçme ve değerlendirme  kriterleri  hakkında  öğretmenlerin  bilgi  ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5.              Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6.              Eğitim ve öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı planlama çalışmalarına zemin hazırlamak.

7.              Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8.              Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9.              Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2.  MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik  Eğitim,  Din  Öğretimi,  Hayat  Boyu  Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

 

3.  MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1.  2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bu kapsamda yapılacak çalışmaların planlanması.

2.  Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarının incelenmesi ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının yapılması.

3.  Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul  dışı  öğrenme  ortamlarında  işlenecek  ders  ve kazanımların belirlenmesi, yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.

4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.

5.  Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.

6. Sosyal Kültürel  Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve  dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

7.  Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri,  öğrencilerin  ilgisini  arttırmak  ve  eğitimdeki  akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

8.  Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.

9.  Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.

10.  Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

 

,

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 

1.    Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)

2.      Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi

3.      Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi

4.      Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

5.      STEM eğitimi

6.      Robotik ve kodlama eğitimi

7.      Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

8.      Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme

9.      Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi

10.  Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi

11.  Akıl ve zekâ oyunları eğitimi

12.  Müze eğitimi

13.  Müzede drama eğitimi

14.  Masal anlatıcılığı uygulama atölyesi eğitimi

15.  Doğada drama eğitimi

16.  Oryantiring eğitimi

17.  Doğa yürüyüşü eğitimi

18.  Orff eğitimi

19.  Bir öğretmen bin ritim eğitimi

20.  Halk oyunları eğitimi

21.  Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

22.  Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

23.  Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi

24.  Okul aile iş birliği eğitimi

25.  Trafik eğitimi

26.  Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi

27.  Okul tabanlı afet eğitimi

28.  Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

29.  Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi

30.  Okulda ilk yardım eğitimi

31.  Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi

32.  Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

33.  Okul ve çevre güvenliği eğitimi

34.  Değerler eğitimi

35.  Kaynaştırma eğitimi

36.  Bireyselleştirilmiş eğitim programları

37.  İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

38.  Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler

39.  Güncellenen öğretim programları


Ayrıca mesleki gelişim programında yer alan etkinlik temelli okul dışı öğrenme faaliyetlerinde yararlanılmak üzere ekteki etkinlik yönergesi ile etkinlik örneklerinin öğretmenlerimiz tarafından incelenmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazırlık olarak ders kazanımlarına uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve tüm öğretmenlerle paylaşılması sağlanacaktır.

 


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019

Pazartesi

09.30-

10.00

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI Öğretmen Yetiştirme ve

Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

10.10-

10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

 

 

11.00-

13.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı:

 

Genel gündemin yanı sıra

 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

ü  Eğitimde Drama Etkinliği

ü  Müzede Drama Etkinliği

ü  Doğada Drama Etkinliği

ü  Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü  Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü  Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

 

Öğrencilerin okul içinde veya dışında sosyal etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katılımının kayıt altına alınması, belgelendirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için e-Okul Sistemi içerisinde oluşturulan “Sosyal etkinlik Modülü ”nün kullanımına yönelik bilgilendirme ve uygulama örneklerinin yapılması,

 

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel eğitim bölümünde belirtilen “İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak, tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen “Tasarım-Beceri Atölyeleri” ile ilgili bilgilendirmenin yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09 2019

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

 

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar

düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü  Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği vb. solo ve koro konserler

ü  İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda Güzel Sanatlar Liseleri katkılarıyla gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri)

 

 

 

 

 

 

Spor Etkinliği

ü  Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

 

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü  Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü  Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü  İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü  Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü  İllerde Millî Mücadele Dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü  İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler

ü  Üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik atölye çalışmaları

 

 

 

 

 

 

06.09.2019

Cuma

09.30

11.30

Tüm öğretmenler

İl/İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli

trafik eğiticileri

 

Genel Trafik Eğitimi

 

 

 

11.30

13.00

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri

Okul müdürlükleri

 

 

Okul imkânlarının Tasarım Beceri Atölyeleri bazında değerlendirilerek bu konuda çalışmaların başlatılması.

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma programından muaftır.

 

  İlkokullar  Mesleki Çalışma Programı

 

 

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019

Pazartesi

 

09.30-10.00

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

 

10.10-10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

 

 

 

11.00-13.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı:

Genel gündemin yanı sıra Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de

düzenlenebilir.

 

ü  Eğitimde Drama Etkinliği

ü  Müzede Drama Etkinliği

ü  Doğada Drama Etkinliği

ü  Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü  Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü  Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

Çarşamba

 

09.30-11.30

Tüm öğretmenler

İl/İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli

trafik eğiticileri

 

Genel Trafik Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

İlkokullarda yeni uygulamalar (İlkokul sınıf öğretmenlerine yönelik STEM Uygulamaları tanıtımı

 

10/07/2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de güncellenen Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair

yönetmeliğin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2019

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü  Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği vb. solo ve koro konserler

ü  İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda Güzel Sanatlar Liseleri katkılarıyla gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü  Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği (Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları) Halk Oyunları Etkinliği

Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü  Eğitime katkı sağlayan

dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde,

 

 

 

 

 

tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü  Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü  İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü  Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü  İllerde Millî Mücadele Dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü  İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler

ü  Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2019

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul müdürlükleri

www.tegm.gov.tr adresinde yayınlanan “İYEP Mesleki Gelişim Sunumu” üzerinden

*  İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Yönergesi

*  Program, Kazanımlar ve Modüllere Göre Ders Süreleri

*  İYEP Materyalleri (Türkçe ve Matematik Öğrenci Kitapları ve Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı)

*  İYEP Uygulama Kılavuzu

*  e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

*   İYEP İşlemleri Modülü Kullanım Rehberi

*  İYEP Tanıtım Videoları

*  İYEP Psikososyal Destek Rehberi konularında bilgilendirme

*** Uyum eği

timinde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma programından

muaftır.

 

Ortaokullar Mesleki Çalışma Programı

 

 

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019

Pazartesi

 

09.30-10.00

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

 

10.10-10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

 

 

 

11.00-13.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı:

Genel gündemin yanı sıra Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

ü  Eğitimde Drama Etkinliği

ü  Müzede Drama Etkinliği

ü  Doğada Drama Etkinliği

ü  Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü  Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü  Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Müdürlükleri

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

*  Pansiyon Hizmetleri (Öğrencilere Verilen Tüm Hizmetler)

*  Pansiyon İzleme Değerlendirme Formlarının Değerlendirilmesi.

*  Öğrenci ve Veli Memnuniyet Anketlerinin Değerlendirilmesi

*  Belletici Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları,

 

Sınıflardaki materyal ve malzemelerden 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması.

 

Okul bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekânsal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi vb.) için gerekli planlamanın yapılması,

 

Okul imkânlarının Tasarım Beceri Atölyeleri bazında değerlendirilerek bu konuda

çalışmaların başlatılması.

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2019

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

 

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar

düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü  Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği

vb. solo ve koro konserler

 

 

 

 

 

ü  İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda temaya uygun güzel sanatlar liseleri katkılarıyla müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü  Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü  Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü  Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü  İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü  Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü  İllerde millî mücadele dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü  İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler.

ü  Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları

 

 

 

 

 

06.09.2019

Cuma

 

 

09.30-11.30

 

Tüm öğretmenler

 

İl/İlçe Emniyet

müdürlüğünde görevli trafik eğiticileri

 

 

Genel Trafik Eğitimi

 

 

11.30-13.30

 

Tüm öğretmenler

 

 

İl/İlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri, Okul müdürlükleri

 

Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma programından muaftır.

 

  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
 

Ortaöğretim Kurumları

Mesleki Çalışma Programı

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/ Yapılacak Faaliyetler

 

09.30-

10.00

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

 

 

 

Açılış Konuşması: EBA’dan

 

10.10-

Tüm

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

canlı olarak yapılacak

 

10.50

öğretmenler

Millî Eğitim Bakanı

yayının takip edilmesi

 

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim ve

02.09.2019

 

 

 

Öğretim Yılı Başı

Pazartesi

 

 

 

Öğretmenler Kurulu

 

11.00-

13.30

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri

Toplantısı:

Genel gündemin yanı sıra Bakanlığımızın 2023 Eğitim

 

 

 

 

Vizyonu hedefleri

 

 

 

 

doğrultusunda okul

 

 

 

 

düzeyinde gerçekleştirilecek

 

 

 

 

çalışmaların planlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

Hacı Ali Okur/ Ergün Avan

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

e-Konferans yoluyla Sosyal Etkinlik Modülünün tanıtımı,

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı,

2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitaplarına yönelik etkinliklerin, etkileşimli uygulamaların, proje tabanlı öğrenme örneklerinin, soru havuzunun, dinamik uygulamaların, sözlük çalışmaları ile 3B modelleme çalışmalarının yer aldığı ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesinin incelenmesi ve paylaşılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince

imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak

gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı

farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

ü  Eğitimde Drama Etkinliği

ü  Müzede Drama Etkinliği

ü  Doğada Drama Etkinliği

ü  Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü  Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü  Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

05.09.2019

Perşembe

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Okul müdürlükleri

Proje yazma ve yürütme eğitimi,

 

Ortaöğretim Uyum Programı,

 

Okul Pansiyonlarında Uyum Programı,

 

Pansiyonlu Okullarda Belletmen Eğitimi.

 

 

 

 

 

 

06.09.2019

Cuma

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince

imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak

gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı

etkinlikler ve yarışmalar düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği vb. solo ve koro konserler

ü İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda temaya uygun güzel sanatlar liseleri katkılarıyla müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü İllerde millî mücadele dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü İlin coğrafi ve doğal

güzelliklerinin

 

 

 

 

 

tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler.

ü Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları.

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma programından muaftır.

 

 

 Meslekî ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı

 

 

 

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019

Pazartesi

09.30-

10.00

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI Öğretmen Yetiştirme ve

Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

10.10-

10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

 

11.00-

13.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

Salı

09.30-

11.20

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de

düzenlenebilir.

 

ü  Eğitimde Drama Etkinliği

ü  Müzede Drama Etkinliği

ü  Doğada Drama Etkinliği

ü  Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü  Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü  Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

 

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

 

“Alanın Ders Yükü ile İşletmede Meslek Eğitimi Ders Yükü” konulu 07.12.2018 tarihli ve 23662923 sayılı yazı ile “Kaynaştırma Öğrencisi” konulu 13.12.2018 tarihli ve 24107974 sayılı yazı,

 

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88 inci maddesi ve ilgili diğer maddeler ile “Koordinatörlük Görevi” konulu 03.11.2016 tarihli ve 12336661 sayılı yazıda yer alan açıklamaların müzakere edilmesi,

 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi” kapsamında öz değerlendirme rapor ve eylem planlarının hazırlanması veya yeniden düzenlenmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2019

 

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticil eri ve öğretmen ler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar

doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü  Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği vb. solo ve koro konserler

ü  İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda temaya uygun güzel sanatlar liseleri katkılarıyla müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü  Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

 

 

 

 

 

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü  Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü  Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü  İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü  Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü  İllerde millî mücadele dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü  İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler.

ü  Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları.

 

 

 

 

 

06.09.2019

Cuma

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Okul müdürlükleri

 

“http://mtegm.meb.gov.tr/www/icer ik_goruntule.php?KNO=1065” sayfasında yayınlanan atölye ve laboratuvarların standart donatım listeleri ile standart mimari yerleşim planları ve ihtiyaç analizlerinin tanıtılması,

 

“http://mtegm.meb.gov.tr/edonatim/” sayfasında

“e-donatım izleme modülü” ve

 

 

 

 

 

“Mebbis e-talep” modülünün tanıtılması,

 

Sektörle işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesi konularında öğretmenlerin bilgilendirilmesi,

 

18.10.2015 tarihli ve 10524046 sayılı “Proje Çalışmalarında Dikkat Edilecek” konulu yazıda yer alan açıklamalar ile” Protokol Hazırlama ve Uygulama” konulu 25.7.2016 tarihli ve 7906118 sayılı Genelge ile ilgili bilgilendirme yapılması, (Projelere fon sağlayan kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri ve işbirliği yapılacak kuruluşlar)

 

Mesleki rehberlik, tanıtım ve yönlendirme faaliyetleri ile "Mesleğim Hayatım" portalının tanıtımı, bu portalın sosyal medyada takibinin sağlanması için bilgilendirme yapılması,

 

Mesleki rehberlik ve yönlendirme,

 

“E-mezun WEB” portalının kullanımının ve tanıtımının yapılması,

 

Mezun izleme çalışmasının yasal gerekçelerinin (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Tanıtım Mezunları İzleme İstihdam Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Genelgesi 2007/88) anlatılması,

 

E-Mezun çalışmalarında kullanılan, Mezun ve İşveren Anketlerinin uygulanmasında okul yönetimlerinin ve koordinatör öğretmenlerin izleyeceği yöntem ve

metotların tanıtılması

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma programından muaftır.

  

 İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri Mesleki Çalışma Programı

 

 

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

 

09.30-10.00

 

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

 

 

10.10-10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş

Öğretmenleri

 

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı:

 

On Birinci Kalkınma Planı

eğitim hedefleri ile Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilebilecek çalışmaların planlanması;

 

LGS ve YKS sonuçları ile öğrenci kayıtlarının değerlendirilmesi;

 

Okul Basın-Yayın ve Tanıtım Birimi oluşturulması,

Sahip olduğu imkânlar dâhilinde okul gelişim planlarının hazırlanması

 

11.00-13.30

 

Okul müdürlükleri

 

 

Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri

 

Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

Söyleşi ve Panel (eba.gov.tr)

Din Öğretimi Genel Müdürü

Nazif YILMAZ

ve İlgili Daire Başkanları

Konu

Özgün ve Örnek Uygulamaları ile Eğitimde Öncü İmam Hatip Okulları &

Söyleşi ve Panel (eba.gov.tr) Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bekir KARLIĞA

Konu

Medeniyet Bilinci Konferansı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-13.30

 

 

 

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri

 

Kendi Okullarında

 

&

 

Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

 

İlçe MEM’ ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı

Sene Başı Okul Zümre Öğretmenler Kurulu

Toplantıları,

 

Genel gündem konuları; Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi bağlamında Kalite Takip Sistemi

(KTS) Okul Eylem Planlarının

yapılması,

 

Öğretmen kişisel

 

 

 

 

 

ve mesleki gelişimine yönelik görüş ve önerilerin hazırlanarak raporlaştırılması ve il raporunun Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne resmi yazıyla gönderilmesi.

& Genel gündem konuları;

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik görüş ve önerilerin hazırlanarak raporlaştırılması ve il raporunun Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne resmi yazıyla

gönderilmesi.

 

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri

 

 

Milli, manevi, kültürel ve evrensel değerler esas alınarak küresel, yerel ve mesleki gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun

eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılması atölye çalışması ve Genel Müdürlüğe (http://dogm.eba.g ov.tr/panel/Default

.aspx) adresinden ulaştırılması/yükle nmesi

 

 

Kendi Okullarında

 

05.09.2019

Perşembe

 

09.30-13.30

&

 

Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

Okul ve İlçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

 

 

İlçe MEM’ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde

 

 

 

 

 

 

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim

müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak

gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm

öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

ü  Eğitimde

Drama Etkinliği

ü  Müzede Drama Etkinliği

ü  Doğada Drama Etkinliği

ü  Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü  Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü  Oryantiring Etkinliği

 

 

 

Anadolu İmam

 

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim

müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak

gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler tüm

öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü  Türk Halk

Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği,

Tasavvuf

 

 

Hatip

 

 

Liseleri/İmam

 

 

Hatip Okulları

 

 

Bütün Branş

 

 

Öğretmenleri

 

 

Kendi

06.09.2019

 

Okullarında

Cuma

09.30-13.30

&

 

 

 

 

Ortaöğretim ve

 

 

Temel Eğitim

 

 

Kurumları Din

 

 

Kültürü ve

 

 

Ahlak Bilgisi

 

 

 

Öğretmenleri

 

İlçe MEM’ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde

 

Müziği vb. solo ve koro konserler

ü  İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda temaya uygun güzel sanatlar liseleri katkılarıyla müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü  Voleybol,

Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü  Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü  Yaşayan

Gazilerle söyleşi

ü  İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim

hikâyelerinin

 

 

 

 

 

paylaşımı ve sunular

ü  Mevlana,

Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü  İllerde millî mücadele dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü  İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler.

ü  Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilec ek atölye çalışmaları.

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma programından muaftır.

 

 

 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Kurumları Mesleki Çalışma Programı

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

09.30-

10.00

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI Öğretmen Yetiştirme ve

Geliştirme Genel Müdürü

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

 

10.10-

10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

02.09.2019

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı:

Genel gündemin yanı sıra Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilecek

çalışmaların planlanması.

Pazartesi

 

 

 

 

 

11.00-

13.30

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019

 

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince

imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak

gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı

farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

ü Eğitimde Drama Etkinliği

ü Müzede Drama Etkinliği

ü Doğada Drama Etkinliği

ü Masal Anlatıcılığı

Etkinliği

 

 

 

 

 

ü Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

 

 

 

04.09.2019

 

Çarşamba

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri

Derslere ilişkin öğretim programlarının incelemesi ve öğretim programlarına yönelik raporların

hazırlanması

 

 

 

** Okulun özel eğitim materyalleri ile ilgili mevcut durumu ve ihtiyaçları analiz edilerek rapor hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Velilere yönelik yıl içerisinde yapılacak tüm çalışmaların (uyum, devamsızlık, güvenlik, çocuğa eğitim desteğinin sağlanması vb.) planlanması,

 

05.09.2019

 

Perşembe

 

 

09.30-

13.30

 

 

Okul müdürlükleri

Okul, aile ve çevre işbirliğinin önemi ve çevredeki kurum ve kuruluşlarla birliği yapılması,

 

Proje ve hibe türleri, özel eğitim ile ilgili iyi proje örnekleri ve proje hazırlık süreci hakkında Proje yürütme komisyonu tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan sunu kullanılarak konu hakkında bilgilendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2019

 

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

 

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince

imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak

gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar

düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği vb. solo ve koro konserler

ü İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda temaya uygun güzel sanatlar liseleri katkılarıyla müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının

temsilcilerinin,

 

 

 

 

 

hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü İllerde millî mücadele dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler.

ü Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları.

*** Uyum eğitiminde görevli olan öğretmenler görevli oldukları günleri içeren meslekî çalışma

programından muaftır.

 


 

 Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Mesleki Çalışma Programı

 

02-06 Eylül 2019

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

 

 

 

09.30-

10.00

 

 

Tüm öğretmenler

Doç. Dr. Adnan BOYACI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel

Müdürü

 

Mesleki gelişim programları hakkında bilgilendirme

 

 

 

02.09.2019

 

10.10-

10.50

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı:

 

11.00-

13.30

Tüm Öğretmenler

 

Kurum müdürlükleri

Genel gündemin yanı sıra

 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul düzeyinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması.

03.09.2019

 

Salı

09.30-

13.30

Tüm

 

Öğretmenler

 

Kurum müdürlükleri

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında açılacak kurslar ve kurs işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılması.

04.09.2019

 

Çarşamba

09.30-

13.30

Tüm Öğretmenler

 

Kurum müdürlükleri

 

Türkiye genelinde hayat boyu öğrenme kurumları vasıtasıyla görme, işitme, ortopedik engelli bireyler ile ve zihinsel engelli bireyler için engel gruplarına göre hazırlanan programların tanıtılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2019

 

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

“Etkinlik Zamanı”

 

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri

planlanarak gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

 

ü Eğitimde Drama Etkinliği

ü Müzede Drama Etkinliği

ü Doğada Drama Etkinliği

ü Masal Anlatıcılığı Etkinliği

ü Akıl ve Zekâ Oyunları Etkinliği

ü Oryantiring Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2019

 

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri İlçe/il millî eğitim müdürlükleri

 

“Sanatsal, Kültürel, Sportif, Etkinlikler”

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri

planlanarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler ve yarışmalar

düzenlenebilir.

Konser Etkinliği/Müzik Dinletileri

ü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği vb. solo ve koro konserler

ü İllerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda temaya uygun güzel sanatlar liseleri katkılarıyla müzik etkinlikleri)

Spor Etkinliği

ü Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Futsal, Futbol vb. müsabakalar

 

 

 

 

 

 

Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği

(Başlangıç düzeyi atölye çalışmaları)

Halk Oyunları Etkinliği Söyleşi, Dinleti Etkinliği

ü Eğitime katkı sağlayan iş dünyasının başarılı yöneticileri ile eğitimde, tarımda vb. alanlarda inovasyon yaratan girişimcilerin başarı öyküleri

ü Yaşayan Gazilerle söyleşi

ü İllerde bulunan okullardan mezun olan Devlet adamları, bilim insanları ve tanınmış iş dünyasının temsilcilerinin, hayırseverlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular

ü Mevlana, Yunus temalı şiir dinletileri (temaya uygun müzik eşliğinde)

ü İllerde millî mücadele dönemine ait yaşanmış öykülerin paylaşımı, anlatımı.

ü İlin coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik sosyal bilimler alanı öğretmenlerinin anlatımı eşliğinde geziler.

ü Öğretmenlerin alanlarındaki bireysel ve meslekî gelişimlerine yönelik üniversitelerin ilgili fakültelerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları.

Yorumlar (0)
1
açık
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12