ÖĞRETMEN:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar
2019 Ocak ayı Tebliğler Dergisinde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okutulacak kitapların listesi yer aldı.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEBLİĞLER DERGİSİ

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

AYDA BİR ÇIKARILIR

İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

CİLT: 82

OCAK 2019

SAYI: 2736

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 76198665-825.03.01-E.937919 14.01.2019 Konu : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında

Okutulacak Ders Kitapları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12.09.2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/ öğretim materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmi ve özel bütün okul/kurumların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir.

Bu bağlamda;

1. Kitap Seçim Modülü okulların veri girişine 01.02.2019 tarihinde açılacak ve 28.02.2019 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/kurumlara duyurulmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır.

Bu nedenle resmi ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü'ne girecektir.

3. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.

4. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde ayrıca yer verilecektir.

5. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte kitap ihtiyacını Modül'e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.

Bu amaçla Kitap Seçim Modülü 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması kitap eksikliğine neden olacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir.

6. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü'ne girilmeden önce seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır. Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacağından, okul/ kurum yöneticileri tarafından veri girişlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

7. Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe milli eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir.

8. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü'nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/

ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

9. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü'ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 1551-1912 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarının kitap ihtiyaçlarının öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

İbrahim ER Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek : Ders Kitapları Listesi

Dağıtım:

Gereği:

B Planı

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF

Kitabın Adı

Yazarı/Yazarları

Yayınevi

TÜRKÇE

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Davut CİVELEK

Derya YILMAZ GÜNDÜZ Fatma KARAFİLİK

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Davut CİVELEK

Derya YILMAZ GÜNDÜZ Fatma KARAFİLİK

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Pınar DEMİRERİDEN ÇALIŞ

Başak Matb./ Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Pınar DEMİRERİDEN ÇALIŞ

Başak Matb./ Ank.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU

Etkin Sonuç Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU

Etkin Sonuç Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Ali AKTAŞ

Sultan GÜNDOĞAN ESKİ

Bilim ve Kültür Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Ali AKTAŞ

Sultan GÜNDOĞAN ESKİ

Bilim ve Kültür Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Çiğdem KUŞKAYA

İpekyolu Yay./ Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Çiğdem KUŞKAYA

İpekyolu Yay./ Ank.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Nihat ERDAL

Fersa Matb./ Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Nihat ERDAL

Fersa Matb./ Ank.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Erol AKSOY

Gülnur Candan HAMURCU Mahmut AKKUŞ

Sinan ZİYA

Cem Web Ofset/Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Erol AKSOY

Gülnur Candan HAMURCU Mahmut AKKUŞ

Sinan ZİYA

Cem Web Ofset/Ank.

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Ayla YURDUSEVER

Hasan YALÇIN

Semih Ofset Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Ayla YURDUSEVER

Hasan YALÇIN

Semih Ofset Yay./Ank.

MATEMATİK

İlkokul Matematik 1

Dr. Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ

Doç. Dr. Hakan YAMAN

Dr. Şeyma ŞENGİL AKAR

Ayşe ÖZER

Dr. Mesture KAYHAN ALTAY

MHG Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 1

Abdullah Tansel GEZMİŞ

Onur DOĞAN

Ada Matb. Yay./Ank.

İlkokul Matematik 1

Didem EREN SAVAŞKAN Ekrem AYDIN

Koza Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 1

Muzaffer YALÇIN

İlke Basım Yay./Ank.

İlkokul Matematik 1

Yeliz ÇELEN

İpekyolu Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 1

Elif ÇELTİK

Dikey Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 1

Funda KARAPINAR

Evrensel

İletişim Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 1

Bülent AKBULUT

Berkay Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 1

Aygün KÜÇÜKKELEŞ

Şeref AKTAŞ

Berkay Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 1

Zafer ASLAN

İhsan Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 1

Garip TAMDOĞAN

Yasemin YILMAZ

Engürü Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 1

Nuri CANTÜRK

Açılım Yay./

Ank.

HAYAT BİLGİSİ

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Füsun KARAOĞLAN

Başak Matb./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Seyfinaz KAPULU

Sema CEBİR

Koza Yay./

Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Gülşen ERHAN

Öğün Yay./

Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Büşra Nur KALALİ

Etkin Sonuç Yay./Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Salim ÜLKER

Temurhan BAŞAR

Uygun Basın Yay./İst.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Nermin TURAN

Salim ÜLKER

Eğitimciler

Yay./Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Ejder DEMİR

Kök-E Yay./

Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Buket AKAGÜN

Dizin Basım Yay./Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Emine Pınar AYÇİÇEK

Duvar Kit. Yay./İzm.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Ezgi ÇETİNKAYA MERMER

Epa-Mat

Basım Yay./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Hasan ÖKSÜZ

Hasan YALÇIN

Semih Ofset Yay./Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Yalçın ULUSOY

Beşgen Yay./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Zülay KARABEY

Dikey Yay./

Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Celal AYNACI

Berkay Yay./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Güneş ERKAN

Kök-E Yay./

Ank.

MÜZİK

İlkokul Müzik 1

Hasan ÖZER

İdil ÖZKAN

Metin ÇELİK

Yüce EFENDİOĞLU

Milli Eğt. Yay.

İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF

TÜRKÇE

İlkokul Türkçe 2

Elif ÇELTİK

Dikey Yay./

Ank.

İlkokul Türkçe 2

Erol ÖZ

Sevim ÖZ

Kartopu Yay./ İzm.

İlkokul Türkçe 2

Abdullah ATAŞÇİ

Koza Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 2

Esra ALKAN

Semih Ofset Yay./Ank.

MATEMATİK

İlkokul Matematik 2

Çiğdem Feride CERİT

Duygu APLADI

Rafiye CANBAZ

KIRIKCIOĞLU

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Matematik 2

Asude ATLI

Ayten GÜNEŞ

Elif Ebru DOĞANGÜZEL

Dr. Nagihan ŞAHİN

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Matematik 2

Murat ŞAHİN

Mega Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 2

Sibel ÇELEBİ AKKAYA

Başak Matb./ Ank.

İlkokul Matematik 2

Ekrem AYDIN

Mehmet Ali ERENKUŞ

Sevgi Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 2

Murat KAYA

Ekoyay Eğitim Yay./Ank.

İlkokul Matematik 2

İlhan ÇANKAYA

Anadol Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 2

Ayşegül Arzu BAYRAM

Pasifik Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 2

Hamide SARAÇ ASLAN Mustafa ASLAN

Beşgen Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 2

Çiğdem KUŞKAYA

Tutku Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 2

Berna AKBUNAR

Mine YÜZBAŞ

Dikey Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 2

Hasan ÖZER

Özer Yay./İst.

İlkokul Matematik 2

Haydar MERMER

Mega-san

Yay./Ank.

İlkokul Matematik 2

Nesibe AYDIN

Uğur KARAMAN

Aydın Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 2

Aygün KÜÇÜKKELEŞ

Şeref AKTAŞ

Berkay Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 2

Selahattin BEKTAŞ

FCM Yay./İst.

İlkokul Matematik 2

Nuri CANTÜRK

Martı Okul Yay./Ank.

HAYAT BİLGİSİ

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Esra KÜL

Özlem ÖCAL

Mega Yay./

Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Burçak KAYA

Yıldırım Yay./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Yalçın ULUSOY

Beşgen Yay./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Çiğdem KUŞKAYA

İpekyolu Yay./ Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Tülay KAHRAMAN

Fenbil Yay./İst.

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Pınar YETİMOĞLU

Ata Yay./Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 2

Buket AKAGÜN

Rahime BİRDOĞAN

Dizin Basım Yay./Ank.

İNGİLİZCE

İlkokul İngilizce 2

Ferahnaz TAN

Bilim Ve Kültür Yay./Ank.

İlkokul İngilizce 2

Ferahnaz TAN

FCM Yay./İst.

ARAPÇA

İlköğretim Arapça 2

Ders ve Öğrenci Çalışma

Kitabı

Selahattin DEMİRCİ- İrfan IŞIK-

Süleyman ALTUNTAŞ- A. Hümeyra RIZVANOĞLU- Hümeyra Nazlı TAN-

Muhammet KURT

Milli Eğt.Yay.

İlköğretim Arapça 2

Ders ve Öğrenci Çalışma

Kitabı

Gürkan DAĞBAŞI

Yıldırım Yay./ Ank.

MÜZİK

İlkokul Müzik 2

Fatih YAVUZ

İbrahim GÖKMEN

Özgün MARUL

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Müzik 2

Derya AYRANCI- Onur İZCİ

Akın YILMAZ-Elvan EROL

Milli Eğt. Yay.

ÜÇÜNCÜ SINIF

TÜRKÇE

İlkokul Türkçe 3

Barış Ekin KARADUMAN

Erman ÖZDEMİR

Onur YILMAZ

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Türkçe 3

Pınar DEMİRERİDEN ÇALIŞ

Başak Matb./Ank.

İlkokul Türkçe 3

Ali ASLAN

Gizem Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 3

Elif ÇELTİK

Dikey Yay./Ank.

İlkokul Türkçe 3

Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU

Etkin Sonuç Yay./ Ank.

MATEMATİK

İlkokul Matematik 3

Hüseyin GÜLEÇ

Dr. Nagihan ŞAHİN

Nurgül GENÇ

Selma TAŞCI

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Matematik 3

Sevim DENGE

Rukiye ÜNVER

Yasemin SARIÇİL

Başak Matb./Ank.

İlkokul Matematik 3

Onur DOĞAN

Dörtel Yay./Ank.

İlkokul Matematik 3

Orhan BİLEN

Tuna Matb./Ank.

İlkokul Matematik 3

Onur DOĞAN

Abdullah Tansel GEZMİŞ

Ada Matb. Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 3

Mehmet Ali ERENKUŞ

Ekrem AYDIN

Sevgi Yay./Ank.

İlkokul Matematik 3

Murat KAYA

Ekoyay Eğitim Yay./Ank.

İlkokul Matematik 3

Hamide SARAÇ ASLAN

Mustafa ASLAN

Beşgen Yay./Ank.

İlkokul Matematik 3

Mehmet Evren DEVİREN

Ömer ÇETİN

MHG Basım Yay./ Ank.

İlkokul Matematik 3

Durali KARAPINAR

Funda KARAPINAR

Evrensel İletişim Yay./Ank.

İlkokul Matematik 3

Bülent AKBULUT

Berkay Yay./Ank.

İlkokul Matematik 3

Ufuk ÖZÇELİK

Ata Yay./Ank.

FEN BİLİMLERİ

İlkokul Fen Bilimleri 3

Özkan KÖKER

Koncay DEMİRAY

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Fen Bilimleri 3

Erhan YİĞİT

Anadol Yay./Ank.

İlkokul Fen Bilimleri 3

Zülay KARABEY

İpekyolu Yay./Ank.

İlkokul Fen Bilimleri 3

Zafer ARSLAN

Dikey Yay./Ank.

İlkokul Fen Bilimleri 3

Şeref AKTAŞ

Berkay Yay./Ank.

İlkokul Fen Bilimleri 3

Emine ÜNAL

Engürü Yay./Ank.

İlkokul Fen Bilimleri 3

Elif CENGİZ

Ata Yay./Ank.

HAYAT BİLGİSİ

İlkokul Hayat Bilgisi 3

Elif ÇELİKBAŞ

Fatma GÜREL

Nazile ÖZCAN

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Hayat Bilgisi 3

Abdullah ATAŞÇİ

Pasifik Yay./Ank.

İlkokul Hayat Bilgisi 3

Yalçın ULUSOY

Beşgen Yay./Ank.

DÖRDÜNCÜ SINIF

TÜRKÇE

İlkokul Türkçe 4

Hayriye KAFTAN AYAN

Nihan YILMAZ

Sevim KUL

Ümit ARSLAN

Milli Eğt. Yay.

MATEMATİK

İlkokul Matematik 4

Gülsüm ERDEM

Dr. Aslıhan KAYAPINAR

Dr. Nagihan ŞAHİN

Burcu ŞENTÜRK LEYLEK

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Matematik 4

Adem DOĞAN

Karizma Yay./

Ank.

İlkokul Matematik 4

Mehmet Ali ERENKUŞ

Ekrem AYDIN

Sevgi Yay./Ank.

İlkokul Matematik 4

Orhan BİLEN

Tuna Matb./Ank.

İlkokul Matematik 4

Mine YÜZBAŞ

Dikey Yay./Ank.

İlkokul Matematik 4

Ebru OLGUN AY

Murat YAŞAR

Sistem Ofset/

Ank.

İlkokul Matematik 4

Ufuk ÖZÇELİK

Ata Yay./Ank.

SOSYAL BİLGİLER

İlkokul Sosyal Bilgiler 4

Sami TÜYSÜZ

Tuna Matb./Ank.

İlkokul Sosyal Bilgiler 4

Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Celal AYNACI

Berkay Yay./

Ank.

FEN BİLİMLERİ

İlkokul Fen Bilimleri 4

Dr. Ercan YAMAN

Murat DOĞAN

Önder SARI

Ramazan AKAN

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Fen Bilimleri 4

Elif CENGİZ

Emine ÜNAL

Ata Yay./Ank.

İlkokul Fen Bilimleri 4

Gündüz ŞATIROĞLU

Mustafa ÇETİN

Sinem YANIK

Ata Yay./Ank.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4

Furkan ÖZÜDOĞRU

Dilek MENKÜÇ

Emine ÖĞÜLMÜŞ DOĞAN Sümeyye KIRMAN

Hulusi YİĞİT

Milli Eğt. Yay.

İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4

Gülhanım DEMİRTAŞ

İlke Basım Yay./Ank.

İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4

Bekir PINARBAŞI

Tutku Yay./

Ank.

İNGİLİZCE

İlkokul İngilizce 4

Özlem ONAY

AYNUR ARDA

Lider Yay./

Ank.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

İlkokul İnsan Hakları,

Yurttaşlık ve Demokrasi 4

Emine SELMANOĞLU

Halil POLAT

Hasan YALÇIN

Dr. Nalan ALTAY

Suna AY

Zeynep Özge ERTEK

Milli Eğt. Yay.

Listenin devamını görmek için tıklayın.
Öğretmenlerin 2019 Temmuz
Net Maaşları İçinTIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi Onayı TIKLA-ONAYLA
Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi Onayı TIKLA-ONAYLA

Haberi Oku