31 NUMARALI REKLAM ALANI
DEVLET MEMURLARI ARABULUCULUK YAPABİLİR Mİ?
Adalet Bakanlığınca oluşturulan arabulucular siciline kaydedilmiş gerçek kişiler, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Arabulucu” olarak görev yapılabilmektedirler.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve daha sonra Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda başarılı olarak arabulucular siciline kaydolan Devlet memurlarına da rastlanmakla birlikte, Devlet memurlarının arabulucu olarak görev alıp alamayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olan arabulucu, yaptığı arabuluculuk faaliyetinden dolayı ücret de almaktadır.

657 sayılı Kanunun ilgili düzenlemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

28 inci maddesinde; Devlet memurlarının Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmayı gerektiren faaliyetlerde bulunmaları yasaklanırken, memurların yapamayacağı diğer faaliyetler de sayılmıştır.

87 ve 88 inci maddelerinde; Devlet memurlarının ikinci görev olarak yürütebilecekleri görevler ile ikinci görev olarak yürütemeyecekleri görevler ve istisnalarına yer verilmiştir. İkinci görev düzenlemesi kapsamında memurların hangi çalışmalarından dolayı ücret alabileceğinden söz edilirken de, ikinci görev sayılmayan bazı faaliyetlerden dolayı memurların ücret alabilmesine imkan tanınmış ve ücret alınabilecek faaliyetler arasında “bilirkişilik” faaliyetine yer verilirken “arabuluculuk” faaliyetleri ise bu kapsamda sayılmamıştır.

146 ncı maddesinde; memurlara bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı yasağı getirilirken, aynı zamanda bu yasaklamanın dışında kalan faaliyetlerden de söz edilmiştir. Ancak yasaklama dışında kalan faaliyetler arasında arabuluculuk faaliyetlerine yer verilmemiştir.

125/D-h maddesinde; Devlet memurlarına Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiiller arasında “Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiili de sayılmıştır.

Diğer düzenlemeler

“6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”nda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği”nde, Devlet memurlarının arabuluculuk faaliyeti yapabilmesine imkan veren özel bir düzenlemeye rastlanmamaktadır.

Bu çerçevede, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin arabuluculuk faaliyetine ilişkin hükümleri ile Devlet Memurları Kanununun memurların yapabileceği ve karşılığında ücret alabileceği faaliyetlere ilişkin düzenlemelerine bakıldığında;

*Devlet memurları tarafından yapılabilecek olan (yasaklanmamış olan) diğer kazanç getirici faaliyetler arasında arabuluculuk faaliyetinin yer almadığı,

* Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda, Devlet memurlarının arabuluculuk görev yapabileceğine ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmadığı

görüldüğünden, Devlet memurları için kazanç getirici bir faaliyet olan arabuluculuk görevinin mevcut mevzuat çerçevesinde memurlar tarafından yürütülemeyeceği değerlendirilmektedir. 

Uygulamadaki durum

Öte yandan, uygulamada Devlet memurlarından bazılarının Arabulucu olarak faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyet karşılığında gelir elde ettiği durumlara da rastlanmaktadır.

Ancak, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri yönüyle, Devlet memurlarına ilişkin özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle memurların Arabulucu olarak görevlendirilebilmesi söz konusu ise de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurun bu şekilde bir faaliyet yürütmesine imkan vermemektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna göre arabuluculuk faaliyeti yürütemeyecek olmalarına ve başka bir kanunda da bu yasağa istisna getiren özel bir düzenleme bulunmamasına rağmen, arabuluculuk faaliyeti yürütmekte olan memurların söz konusu durumunun kurumları tarafından öğrenilmesi halinde, haklarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren bir fiil işledikleri gerekçesiyle disiplin işlemleri yürütülmesinin gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz.

Hal böyle iken, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin son fıkrasına “arabuluculuk” ibaresi eklenmek suretiyle, memurların bilirkişilik yapmasına imkan veren düzenleme benzeri bir düzenleme yapılarak, memurların mevzuata uygun şekilde arabuluculuk faaliyetinde bulunmaları sağlanabilir.
memurunyeri.com
Güncel gelişmelerden haberdar olmak için
bizi İnstagram'danTAKİP EDİNİZ
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Bayram sonrası başlıyor! Kamuda mesai saatleri...
Bayram sonrası başlıyor! Kamuda mesai saatleri değişti

Haberi Oku