HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Sorun Çözme Becerileri,Sorun Çözme Becerileri seminer çalışması, Sorun Çözme Becerileri seminer raporu, Sorun Çözme Becerileri haziran 2019 seminer çalışması, Sorun Çözme Becerileri haziran 2019 seminer raporu
Sorun Çözme Becerileri

 

  Sorun, karar verme mekanizmasındaki bozukluktur.B ir sorunun sorun olabilmesi için  sorunun herkez tarafından kabul edilmiş olması gerklidir. Sorun çözülebilmesi için iyi niyet çok önemlidir.

     

   Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri Basamakları

 

1-Sorun kime ait ve bizi ne kadar ilgilendiriyor. Bizimle ilgisi yok ise eğer yardım istenirse arabulucu olmalıyız. Yoksa sorun sahibinin sorun çözme yetisini kaybetmesine sebep olabiliriz.

2-Sorunun çözülebileceğine inanmalı ve ilgilileri de ikna etmeliyiz.

3-Sorunla ilgisi olan herkesin düşünce ve fikirlerini almak.

4-Sorunun nereden çıktığının doğru tespit edilmeli.

-sorunlar:

Para-mal –zaman gibi kaynakların eşit paylaşılmaması

Değerlerin çatıçması

İnsanların karşılanmamış psikolojik ihtiyaçları

 

6-Sorunu çözmek için altarnatif yollar bulmalı ve eleştirel düşünülmeli.

7-Etkili karar verme yöntemlerini kullanmalıyız.

    Balık kılçığı yöntemi

     Beyaz sayfa yöntemi gibi

8-Sonucu değil süreci değerlendirmeliyiz.

 

 

Okul  Temelli Meslaki Gelişim  Modeli

 

 

Okul  Temelli Meslaki Gelişim  Modeli  öğretmen ve yöneticilere neler kazandıracak ?

 

Gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleme.

 

Çalışmalarını planlama , yürütme ve değerlendirme

 

Yeni yaklaşımları araştırma , değerlendirme ve  içselleştirme

 

Yeni bilgiyi  yorumlama ve uygulamalarına yansıtma

 

Ekip ruhu kazanma.

 

Kurum  içi ve dışı iletişim becerisini geliştirme.

 

Davranış yönetimi stratejisini geliştirme.

 

Kariyer ve mesleki gelişim için istekli olma.

 

    Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim için gerekli ortam hazırlandı mı?

 

1-Dikkat çekme ve merak uyandırma

 

2-Amaçları açıklama beklentileri paylaşma

 

3-Ön öğrenimleri hatırlatma ve yenileri ile ilişkilendirme

 

4-Algılamayı ve farkındalığı  geliştirecek metaryalleri sunma

 

5-Öğrenenlere gerekli düzenlemelerle rehberlik etme

 

6-Amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak için gerekli ortamı ve olanakları sağlama

 

7-Geri bildirim düzeltme sağlama-öğrencinin gelişimini izleme-takip etme

 

8-Öğrencileri değerlendirmede olumlu pekiştireç kullanma

 

9-Transfer ve kalıcılığı sağlama –gerçek yaşam durumları ile ilişki kurma –uygulama için ortam yaratma.

 

ÖĞRENENDEN BEKLENEN

 

1-Aktif katılımcı

 

2-Soru soran sorgulayan

 

3-Problemleri çözen

 

4-Yenilikçi

 

5-Takım çalışması yapabilen

 

6- Öğrenmeyi öğrenen

 

7-Bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini bilen

 

8-Daha fazle bilgiye ulaşma heyecanı duyan

 

ÖĞRETİCİDEN BEKLENENLER

 

1-Bilgiyi öğretmeyen öğrenilir hale getiren

2-Öğrenme ortamını hazırlayan

3-Öğrenenin aktif katılımını sağlayan

4-Yönlendiren-izleyen –değerlendiren

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

 

A-  ÖĞRENME YAŞANTILARI

1-Öğrenme biçimleri

2-Öğrenme yaklaşımları

3-Öğrenme kuramları

 

B-    ÖĞRETME DURUMLARI

1-Öğretim yaklaşımları

2-Öğretim teknikleri

3-Öğretim yöntemleri

 

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

1-Sonuç yoluyla öğrenme yaklaşımı

2-Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı

3-Araştırma yoluyla öğrenme yaklaşımı

 

ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 

1-Her öğrencinin aynı yöntemle öğrenmesi olası değildir

2-Her yöntem her öğrencinin ilgisini eşit oranda çekmez

3-Tek bir yöntem tek başını bir konunun öğrenilmesinde yeterli değildir.

4-Bir öğretim yöntemi , belirlenen bütün hedeflere ulaşmada yeterli değildir

5-Her öğretmen bütün yöntemleri çok beceri ile kullanamayabilir.Bazı öğretmenler bazı yöntemlere yatkındır.

6-Bazı yöntemler uzun zaman gerektirir.

7- Bazı yöntemler  özel fiziki ortamlar ister.

8- Bazı yöntemler  parasal kaynak gerektirir.

 

ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİ-YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

 

1-Dersin hedeflerine uygun olmakıdır

2-Konuya uygun olmalıdır

3-Öğrenciye göre olmalıdır

4-Öğretmenin kendisine uygun olmalıdır

 

AKTİF ÖĞRENME İÇİN GEREKLİ YÖNTEM VE TEKNİKLER

 

1-Bilgi toplamaya ,öğrenmeye hazırlayıcı öğrenme tekniği

2-Bilişsel gelişimin yanı sıra duyuşsal ve sosyal gelişim için etkileşime dayalı yöntem ve teknikler.

3-   Bireysel gelişimi sağlayıcı

4-Yaşantılara dayalı yöntem ve teknikler.

 

TARTIŞMA TEKNİKLERİ

1-Akvaryum tekniği

2-Çember tekniği

3-Altı şapkalı düşünme tekniği

 

 

Rehberlik, Öğrenci Tanıma Teknikleri

Teste dayalı teknikler

1-      Soru listesi (anket)

2-      2-Otobiyoğrafi

3-Vaka kaydı

4-Arzu listesi

5-Yarım cümle tamamlama

6-Zaman cetveli

7-Başarı-yetenek karşılaştırma tablosu

 

 

 

 

Test dışı teknikler

1-Ev ziyaretleri

2-Sosyometri

3-Kimdir bu

4-Sosyo drama

5-Psiko drama

6-Fibiyo terapi(okuma yoluyla )

 

 

BEDEN DİLİ

 

ÖĞRENCİLER SIKILDIKLARINI NASIL İFADE EDERLER

 

1-Kalem ,parmak veya ayakla gürültü yapmak.

2-Başı ele dayamak

3-Dalgınlık

4-Kollarını bağlama

5-Manasız bakışlar

 

 

BEDEN DİLİNİN ÖĞELERİ

 

1-Beden duruşu

2-Mimikler

3-Başın kullanımı

4-Oturmak için seçilen yer

5-Giyim

6-Bakım ve makyaj

7-Jest

8-Göz temesı

9-Ayakların kullanımı

10-Oturma biçimi

11-Mesafe

12-Kullanılan aksesuarlar

 

 

Öğretmen öğrenciye nesajını 3 kanaldan iletir

1-Söz

2-Ses  tonu

3-Beden dili

 

İNSANLARIN KENDİNE AİT ALANLARI

 

1-Mahrem bölge

2-Kişisel bölge

3-Sosyal bölge

4-Ortak bölge

 

BAŞIN DURUŞU VE HAREKETLERİ

 

1-Kendine güvenen insanların başı diktir

2-Başın sağa veya sola yatırarak  göze bakarsak ilgiyle dinlersek karşımızdakinin kendine güveni artar,

3-Karşımızdaki konuşurken başımızı yukarı kaldırırsak ikrine katılmadığımızı anlatırız ve karşımızdakinin kendisine güveni azalır

4-Birbirini seven kişiler başlarını öne eğerler,

5-Göz bebekleri de beden dilinde önemli yer tutar :Göz bebeklerinin büyümesi mutluluk ve samimiyetin ifadesidir. Gözlerin kısılması veya kaçırılması gizli bir şeyin olduğunu ifade eder.

1-  Mahrem bakış-Göz bebekleri ile boyun arasındakı yere bakış  (doğru değildir)

2- İş bakışı (samimi olmadığımız ama iletişim kurmak zorunda olduğumuz kişilere böyle bakarız-gözlerimi,zle alnımız arasındaki üçgendir)

3-Sosyal bakış  -Göz bebeğine bakıştır-Karşımızdakine güven verir.İletişimi kolaylaştırır.

 

 

ÖĞRETMENİN YAPMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

1-      Masada otururken eller ensede kenetlenmemeli

2-      Esnememeli

3-      Eleri arkada birleştirerek ayakta gezmemeli

 

DİKKAT ARTIRMA VE HAFIZA GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

 

Hatırlama  ; 1. İlgi ve odağınızı çalışmakta olduğunuz şeye yönelterek hafızanızı geliştirin.

Dikkat, hafızanın en önemli bileşenlerinden birisidir. Bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe taşımak için dikkatinizi öğrendiklerinize odaklamanız gerekmektedir. Çalışmanızı; müzik, televizyon ve diğer dikkat bozucu şeylerin olmadığı ortamlarda gerçekleştirmeye dikkat edin.

2. Hafızaya aşırı yükleme yapmaktan kaçınmak için düzenli çalışma saatleri belirleyin.

Bjork’a (2001) göre, çalışmaların zamana yayılarak birkaç seans halinde gerçekleştirilmesi bilgilerin beyine düzgün ve yeterli bir şekilde işlenmesini sağlar. Yapılan araştırmalar; düzenli ders çalışan öğrencilerin öğrendiklerini, sınav öncesinde saatler boyu çalışan öğrencilere kıyasla çok daha uzun süre boyunca hatırladıklarını göstermiştir.

3. Üzerinde çalıştığınız bilgileri sınıflandırarak ve düzenleyerek hafızanızı geliştirin.

Araştırmacılar, bilgilerin bellekte salkımlar halinde bulunduğunu keşfetmişlerdir. Bu durumdan faydalanmak için üzerinde çalıştığınız bilgileri sınıflandırın ve düzenleyin. Benzer kavram ve terimleri bir arada öğrenin; notlarınızı ve okumanız gereken metinleri birbiriyle ilişkili gruplar haline getirin.

4. Bilgileri hatırlamak için hafıza kuvvetlendirici (mnemonic) nesneler kullanarak hafızanızı geliştirin.

Hafıza kuvvetlendirici nesneler, hatırlama sorunu yaşayan öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılır. Bu cisimlere belletici (mnemonik) adı verilir. Belleticiler, bazı bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olan basit nesnelerdir. Örneğin, bir terimi hatırlamanızı sağlamak için bu terimle ilişkisi olan ve sıklıkla kullandığınız bir cismi belletici olarak kullanabilirsiniz. Hayal gücünü çalıştırmaya yardımcı olan, komik veya ilginç nesneler iyi bir belletici olarak kullanılabilir. Bu nesnelerin yanında, hafızanıza yardımcı olması için kafiye, şarkı veya tekerleme gibi hafıza tetikleyicileri de kullanabilirsiniz.  

5.  Üzerinde çalıştığınız bilgileri detaylandırıp tekrarlayın ve hafızanızı geliştirin.

Bilgileri hatırlamak için çalıştığınız şeyleri uzun süreli belleğinize kaydetmeniz gereklidir. Bunu yapmanızı sağlayacak en etkili yöntemlerden biri de, detaylandırılmış tekrar (elaborative rehearsal) yöntemidir. Bu yöntemde, önemli bir terim okunduktan sonra bu terimin açıklaması ve detaylı tanımı da çalışılır. Bu işlem birkaç kez tekrar edildikten sonra arzu ettiğiniz terimi hatırlamanın çok daha kolay hale geldiğini göreceksiniz.

6. Yeni öğrendiklerinizi zaten bildiğiniz şeylerle ilişkilendirerek hafızanızı geliştirin.

Aşina olmadığınız bir konu üzerine çalışırken bu yeni bilgilerle daha önce bildikleriniz arasında nasıl bir bağlantı kurabileceğinizi düşünün. Yeni fikirlerle önceden var olan hatıralar arasında ilişkiler kurarak yeni öğrenilen bilginin hatırlanmasını önemli ölçüde kolaylaştırabilirsiniz.

7. Hafıza ve akılda kalmayı geliştirmek için görsel kavramlar kullanarak hafızanızı geliştirin.

Birçok insan, üzerinde çalıştığı bilgileri görselleştirerek hafızalarına kaydeder. Çalışmanız gereken metinler üzerindeki resim, grafik ve tablolara odaklanmaya önem gösterin. Eğer size yardımı dokunacak görsel ipuçları yoksa, bunları kendiniz oluşturmaya çalışın. Notlarınıza bağlı tablolar ve grafikler çizin, birbiriyle ilişkili bilgileri gruplandırmak için farklı renkte keçeli kalemler kullanın.

8. Yeni öğrendiğiniz kavramları başkalarına anlatarak hafızanızı geliştirin.

Yapılan araştırmalara göre, sesli okumanın hafızaya katkısı çok büyüktür. Birçok eğitimci ve psikoloğun tavsiyesine göre; öğrencilerin yeni öğrendikleri kavramları diğerlerine öğretmeleri anlama ve çağrışım yeteneklerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınıza anlatma yaklaşımını benimsemeniz hafızanıza katkıda bulunacaktır.

9. Öğrenmesi zor bilgilere bütün dikkatinizi verin ve hafızanızı geliştirin.

Daha önce bir konu başlığının ilk veya son kısımlarını hatırlamakta güçlük çekmediğiniz, fakat zor bulduğunuz kısımları hatırlayamadığınız oldu mu? Araştırmacılar, öğrenilen bilginin sırasının akılda kalmada önemli bir yeri olduğunu anlamıştır. Bu duruma seri konum etkisi adı verilir. Öğrenilen yeni bir bilginin orta kısmının akılda kalması oldukça zordur. Bu durumun üstesinden gelmek için hatırlayamadığınız kısımları normalden daha çok tekrar edin. Bu sorunu çözmede kullanılan bir diğer yöntem de öğrendiklerinizi hatırlamanızı kolaylaştırmak için yeniden yapılandırmaktır. Özellikle öğrenmesi ve hatırlaması zor bir kavramla karşılaştığınızda, bu bilgiyi ezberlemek için gerektiğinden daha fazla süre harcamanız faydalı olacaktır. 

10. Çalışma yerinizi ve saatlerinizi arada bir değiştirmek hafızanızı geliştirmekte etkili.

Akılda kalmayı oldukça kolaylaştıran bir başka yöntem de çalışma alışkanlıklarınızı zaman zaman değiştirmektir. Eğer devamlı olarak aynı noktada çalışıyorsanız, bir sonraki çalışmanızı başka bir yerde ve alıştığınızın dışında bir zamanda gerçekleştirin. Eğer genelde akşamları çalışıyorsanız, akşam yaptığınız çalışmaları gözden geçirmek ve tekrarlamak için sabahları birkaç dakikanızı ayırın. Ayrıca, çalışmalarınızda enteresan ve eğlenceli birkaç yöntem kullanarak da çabalarınızın gerçek karşılığını alabilir ve uzun süreli akılda tutmayı sağlayabilirsiniz.  
Diğer Seminer raporlarına ulaşmak
için TIKLAYINIZTelegram Branş
Öğretmen Gruplarıİçin TIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

2020 il dışı kontenjanları, il disi kontenjan...
2020 il dışı kontenjanları, il disi kontenjan 2020, il dışı atama kontenjanları 2020, il dışı kontenjanlar...

Haberi Oku