HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Oryantiring Etkinliği, Oryantiring Etkinliği seminer çalışması, Oryantiring Etkinliği seminer raporu, Oryantiring Etkinliği eylül 2019, 2019 eylül seminer raporları, Oryantiring Etkinliği seminer çalışması indir
 EK.1.1. Etkinlik Planı Örneği

Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Facebook'tan takip etmek için TIKLAYINIZ 

 

Ders / Sınıf Düzeyi

:

 

Konu / Ünite

:

 

Kazanım ve Göstergeleri [Öğretim programında yer alan           kazanım           ve açıklamaları                 aynen belirtiniz]

 

 

:

 

Materyal-araç-gereç

:

 

Süre

:

 

Etkinlik adı

:

 

Etkinliğin hedefleri

:

 

Etkinliğin ilişkili olduğu dersler

 

 

Öğrenme Süreci

[Bu kısımda etkinliği detaylı açıklayınız]

 

:

 

Etkinlik uygulama alanı

:

 

Uyarlama (Sınıfta özel eğitim gereksinimi olabilecek öğrenciye yönelik uyarlama)

 

:

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

Performans Değerlendirme Formu

 

Ölçütler

 

Yapabiliyor

Kısmen Yapabiliyor

 

Yapamıyor

Görüşler ve Öneriler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda hedeflenen kazanımlara yönelik ölçütler ve ne derecede gerçekleştireceği yazılacaktır.


 

 EK 2.Etkinlik Örnekleri

 

 EK 2.1. Oryantiring Etkinlik Örneği

 

Ders / Sınıf Düzeyi

:

Müzik / 2.Sınıflar

Konu / Ünite

:

Mü.2.b. Müziksel Algı ve Bilgilenme / 2.Ünite

Kazanım ve açıklamaları

[Öğretim programında yer alan kazanım ve açıklamaları

aynen belirtiniz]

 

 

:

 

Mü.2.b.3. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır (Öğrencilerin çevresindeki telli, üflemeli, vurmalı ezgili, vurmalı ezgisiz çalgılarla tanışması sağlanır.)

Materyal-araç-gereç

:

Haritalar (Harita 1, 2, 3, 4, 5 ve 6), Antrenman Çanakları (12 Adet)

Süre

:

40 Dakika

 

Etkinlik adı

:

Müziksel Algı ve Bilgilenme

 

 

 

 

Etkinliğin hedefleri

 

 

 

 

:

Müzik dersinde, çocukların “üflemeli çalgıları” tanımaları konusu “Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.

Etkinlikteki en birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki çalgıyı haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “Kontrol kutusuna” doğru

 sırayla ve doğru şekilde yazmaları sağlanır.

Çocukların hedefleri sırayla gezerken; hem oyun oynayarak konuyu kalıcı olarak öğrenmesini hem Oryantiring yaparken inanılmaz eğlenmesini hem de Oryantiring sporuyla tanışmasını sağlamak… Üç kazanım bir arada…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama

[Bu kısımda etkinliği detaylı açıklayınız]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Haritalar ve haritalara uygun antrenman çanakları sınıfa yerleştirilir. Öğrencilerin etkinliğe başlamadan önce ısınma çalışmaları yapmaları amacıyla birer kez ellerindeki haritaları takip ederek yerdeki antrenman çanaklarının arasından geçmeleri ve parkuru doğru biçimde tamamlamaları sağlanır. Haritadaki hedef noktalarına “üflemeli çalgılar”dan biri yazılır.

Parkurdaki hedeflere yazılacak olan çalgı örnekleri: “Kaval, zurna, ney, tulum,

saksafon, melodika, flüt (ÜFLEMELİ)”

Parkur dışındaki hedeflere yazılacak olan çalgı örnekleri: “Keman, Bağlama (TELLİ)” ile “Davul, Darbuka, Zil (VURMALI EZGİSİZ)”

Not: Bu yanıltıcı olması için değil, sadece çocukların doğru parkuru tamamlayabilmesi için yazılacaktır. Aksi halde boşluklar olduğunda çocuklar haritaya bakmadan doğrudan yazılara bakarak parkuru tamamlayabilirler.

Ardından çocuklar sırayla parkura çıkarılır. İlk hedef noktasına gelen çocuk yerdeki antrenman çanağının üzerinde yazan üflemeli çalgının adını okur, haritanın altında yer alan “Kontrol kutusuna” gerekli işaretlemeyi yapar ve sonraki hedefe geçer. Ardından tüm hedefler bu şekilde birbirine bağlı olarak sürdürülür ve parkur tamamlandığında, çocuğun Kontrol kutusuna not aldığı

çalgı adlarını sırayla okuması ve üflemeli çalgılardan olduğunu söylemesi istenir.

Etkinlik uygulama alanı

:

 Sınıf İçi         Okul İçi         Okul Dışı

Uyarlama

:

Grid.


 

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler

Yapabiliyor

Kısmen Yapabiliyor

Yapamıyor

Görüşler ve Öneriler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Formda verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.

 

 

 

 

Ders / Sınıf Düzeyi

:

Sosyal Bilgiler / 5. Sınıflar

Konu / Ünite

:

Sb.5.2.Kültürel Miras / 2.Ünite

Kazanım ve açıklamaları [Öğretim programında yer alan kazanım ve açıklamaları aynen

belirtiniz]

 

:

 

Sb. 5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve eserleri tanır.

Materyal-araç-gereç

:

Haritalar (Görsel 1 ve Görsel 2), Antrenman Çanakları (36 Adet)

Süre

:

40 Dakika

 

Etkinlik adı

:

Kültürümüz

 

 

 

 

 

Etkinliğin hedefleri

 

 

 

 

 

:

Sosyal Bilgiler dersinde, dersin konusu “oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.

Etkinlikteki en birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki görsel ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna” doğru sırayla ve doğru şekilde yazmaları sağlanır.

Çocukların hedefleri sırayla gezerken; hem oyun oynayarak konuyu kalıcı olarak öğrenmesini hem oryantiring yaparken inanılmaz eğlenmesini hem de oryantiring sporuyla tanışmasını sağlamak… Üç

kazanım bir arada…

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama

[Bu kısımda etkinliği detaylı açıklayınız]

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Basketbol sahası krokisi çizilir. Okulun bulunduğu il/ilçede bulunan tarihi mekânların görselleri A4 kâğıda çıktı alınır. Çizilen kroki üzerinde görsel sayısı kadar hedef noktası bulunan oryantiring parkuru “klasik parkur” olarak hazırlanır ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Görseller parkur üzerinde bulunan farklı hedef noktalarına yapıştırılır. Parkur öncesi öğrencilerin belirli zaman aralıklarında çıkış yapmaları için çıkış listesi hazırlanır. Çıkış zamanı gelen öğrenci üçgen ile sembolize edilen başlangıç noktasından parkura başlar. Öğrencilere buldukları her hedefteki görselin hangi tarihi mekâna ait olduğunu kontrol kartına yazmaları söylenir.

Parkur hedefleri: Midas Anıtı, Odunpazarı Evleri, Kurşunlu Camii, Yunus Emre Türbesi ve Mezarı, Seyid Battal Gazi Külliyesi, Dağlık Frigya.

En fazla doğru cevabı veren öğrenci yarışmayı kazanır. Cevap sayısının

eşitliği halinde zamana bakılarak değerlendirme yapılır.

Etkinlik uygulama alanı

:

 Sınıf İçi    Okul İçi  Okul Dışı

Uyarlama

:

 


 

 


 

Performans Değerlendirme Formu

Ölçütler

Yapabiliyor

Kısmen Yapabiliyor

Yapamıyor

Görüşler ve Öneriler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.


 EK 2.3 Oryantiring Etkinlik Örneği

 

Ders / Sınıf Düzeyi

:

Biyoloji 9. Sınıflar

Konu / Ünite

:

9.1.2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler / 1.Ünite

Kazanım ve açıklamaları

[Öğretim programında yer alan kazanım ve açıklamaları           aynen

belirtiniz]

 

 

:

 

 

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri bilir.

Materyal-araç-gereç

:

Haritalar (Görsel 1 ve Görsel 2), Antrenman Çanakları (36 Adet)

Süre

:

40 Dakika

 

Etkinlik adı

:

Canlıların Yapısı

 

 

 

 

Etkinliğin hedefleri

 

 

 

 

:

Biyoloji dersinde, çocukların “canlıların yapısında bulunan temel bileşikler” konusu

“Oryantiring teknikleri” kullanılarak verilir.

Etkinlikteki en birincil amaç, çocukların ulaştığı her hedefteki bileşikler ile ilgili bilgiyi haritasının altında yer alan ve cevapların yazılması için ayrılan “kontrol kutusuna”

 doğru sırayla ve doğru şekilde yazmaları sağlanır.

Çocukların hedefleri sırayla gezerken; hem oyun oynayarak konuyu kalıcı olarak öğrenmesini hem oryantiring yaparken inanılmaz eğlenmesini hem de oryantiring

sporuyla tanışmasını sağlamak… Üç kazanım bir arada…

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama

[Bu     kısımda detaylı açıklayınız]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Haritalar ve haritalara uygun antrenman çanakları grid parkur olarak yerleştirilir. Öğrencilerin etkinliğe başlamadan önce ısınma çalışmaları yapmaları amacıyla birer kez ellerindeki haritaları takip ederek yerdeki antrenman çanaklarının arasından geçmeleri ve parkuru doğru biçimde tamamlamaları sağlanır.

36 adet antrenman çanağı okul bahçesindeki düz ve uygun bir zemine 6 ya 6 olacak şekilde yerleştirilir. Çanaklar üzerine kazanımlarla ilgili kelimelerin harfleri karışık şekilde yapıştırılır (Görsel-1).

Her bir kazanım kelimesi için farklı yön talimat ve cevap kutucuğunun bulunduğu boş parkur haritası hazırlanarak yeterli sayıda çıktı alınır (Görsel-2). Parkur öncesi öğrencilere ana ve ara yönler hakkında bilgi verilir. Her antrenman çanağı arasındaki mesafenin 100 metre olarak kabul edileceği söylenir. Öğrenciye kazanımlarla ilgili parkura yerleştirilen kelimelerden herhangi birinin tanımı sorulur (Örneğin; Unlu ve şekerli yiyeceklerin bulunduğu organik bileşik nedir?). Bilemediği tanım için hazırlanan parkur haritası öğrenciye verilir. Öğrenci başlangıç noktasından parkura başlar. Yön talimat kutucuğunda belirtilen mesafe ve yöne göre ilerler. Talimat sonucunda ulaştığı her antrenman çanağı üzerindeki harfi cevap kutucuğuna yazar. Parkur bitiminde

yazılan harflerin oluşturduğu kelime öğrenciye doğru cevabı verecektir (Görsel-3).

Etkinlik uygulama

alanı

:

 Sınıf İçi

Okul İçi

Okul Dışı

Uyarlama

:

 
 

 

 

Performans Değerlendirme Formu

 

Ölçütler

Yapabiliyor

Kısmen

Yapabiliyor

Yapamıyor

Görüşler ve Öneriler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu form öğrencinin yapmış olduğu etkinliği değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda verilen

ölçütleri kullanarak öğrencinin bu çalışmayı ne derecede gerçekleştirdiğini işaretleyiniz.


 
Diğer Seminer raporlarına ulaşmak
için TIKLAYINIZÖğretmenler Günü Kampanya ve
İndirimleri İçinTIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

öğretmenler günü kampanyaları 2019, 2019...
öğretmenler günü kampanyaları 2019, 2019 öğretmenler günü kampanyaları, öğretmenler günü indirimleri,...

Haberi Oku