Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları 2018, müdür yardımcılığı mülakat soruları 2018, müdürlük mülakat soruları 2018,Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları , müdür yardımcılığı mülakat soruları , müdürlük mülakat soruları

Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları 2018, müdür yardımcılığı mülakat soruları 2018, müdürlük mülakat soruları 2018,Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları , müdür yardımcılığı mülakat soruları , müdürlük mülakat soruları

HABERLER 01.12.2020, 18:41 30.12.2020, 20:22
Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları 2018, müdür yardımcılığı mülakat soruları 2018, müdürlük mülakat soruları 2018,Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları , müdür yardımcılığı mülakat soruları , müdürlük mülakat soruları

10-04-2018

Daha önce yapılan müdürlük ve müdür yardımcılığı mülakatlarından derlenmiş sorular:Bizi instagram'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bizi Facebook'tan takip etmek için TIKLAYINIZA. T.C. ANAYASASI

1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?

07/11/1982'de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.

2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?

7 kısımdan oluşur.

3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?

1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.

4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?

Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.

5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?

Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.B. 657 SAYILI D.M.K.

1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar

2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?

Sınıflandırma, kariyer, liyakat

3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?

Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler

4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?
 
 

5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar?

 

C. 652 SAYILI MEB KANUNU

1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?

Merkez, taşra, yurt dışı

2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?
 
Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?

5

4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?


5.  Milli eğiti m şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?

Talim ve terbiye kuruluD. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR

1. Everest'e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?

Nasuh Mahruki

2. Hindistan'da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.

Şemsileri Kutbiler, Balabanlar

3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.

Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler

4. Roma Medeniyeti'nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?

Kavimler göçünün başlaması

5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?

İngiltere

E. EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR
 
SPOR

1. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman nerede yapılacak?

2016 da Fransa'da yapılacak

2. 2017 Akdeniz oyunları ne zaman nerede yapılacak?

2017'de İsoanya'da

3. 2014 Dünya futbol şampiyonası nerede düzenlendi?

Brezilya

4. 2014 Dünya futbol şampiyanasının galibi hangi ülke olmuştur?

Almanya

5. Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek için düzenlenen turnuvanın gailibi kim olmuştur?

Beşiktaş

MEVZUAT

1. Anayasamızda "Türk Vatandaşlığı" hakkı hangi hak ve ödevler bölümünde yer alır?

2. 1982 Anayasası hükümleri kimleri kapsar?

3. Anayasaya göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında esas alınacak ölçütler nelerdir?

4. Hangi durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir?

5. 1982 Anayasasında kimler "çalışma şartları bakımından" özel olarak korunacakları hüküm altına alınmıştır?

6. Devlet memurları hangi varlıklar için mal bildiriminde bulunur?

7. Devlet memurları için öngörülen yasaklar nelerdir?

8. 657'ye göre, basına bilgi veya demeci kim verir?

9. 657'de uygulamayaı isteme hakkı ne demektir?

10. 657'de müracaat, şikayet ve dava açma hakkını açıklayınız?

11. MEB'de kaç bakanlık müşaviri atanabilir?

12. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme birimi hangisidir?

13.  Milli eğiti m şurasını açıklayınız.

14. MEB'in taşra teşkilatının kuruluş şeklini açıklayınız?

15. MEB'de yetki devri nedir?

16. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin amacı nedir?

17. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yasal dayanakalrı nelerdir?

18. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, modül nedir?
 
19. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, yaz uygulaması nedir?GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR

1. Türkiye'nin farklı nüfus yoğunlukları oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Tarımsal faaliyetler, iklim özellikleri, sanayi faaliyetleri

2. İk cumhuriyet hükümeti başbakanı kimdir?

İsmet İnönü

3. Mustafa Kemal'in ilk TBMM hükümetindeki görevi nedir?

Meclis başkanı

4. İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan devlet hangisidir?

Gazneliler

5. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinde ilk defa yurt dışına asker göndererek fiilen katıldığı savaş hangisidir?

Kore savaşı

GÜNCEL OLAYLAR

1. Cumhurbaşkanı Abdulah Gül'ün görev süresi ne zaman dolmuştur? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılmıştır?

28 Ağustos 2014 , Seçimler 10 Ağustos 2014'de yapılmıştır.

2. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke hangisidir?

Rusya

3. Türkiye'nin en fazla ihracaat yaptığı ülke hangisidir?

Almanya

4. Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali nerede kurulacak?

Mersin Akkuyu

5. Türkiye'nin yerli milli savaş gemisi hangisidir?

TCG Heybeliada

2929GÜNCEL BİLGİLERE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR - 4

1. İstanbul menkul Kıymetler Borsası'nın ismi (İMKB) adı Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirildi.

2. 2013 yılı Çin'de Türkiye yılı olarak kutlandı.

3. Türkiye IMF'ye borcunun son taksidini Mayıs 2013'de ödemiştir.

4. İstanbul'da yapılacak olan 3. boğaz köprüsünün adı Yavuz Sultan Selim'dir.
 
5. Türkiye'd 30 Büyükşehir belediyesi vardır.

6. Haziran 2013'de Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eseri UNESCO Dümya Belleği Listesine alınmıştır.

7. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon dur.

8. Caber Kalesi, Türkiye'nin sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır.

9. 2013 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri, edebiyat dalında Prof. Dr. İskender Pala'ya, müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.

10. BM dünyada gıda güvenliği ve fakirlik konularında çözüm olarak aile çiftçilerini desteklemek için 2014 yılını "Aile Çiftliği Yılı" ilan etmiştir.

11. Dünya İnsan hakları günü 10 Aralık'tır.

12. Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Son zamanlarda özellikle Afrika ülkelerinde çok sayıda can alan Ebola virüsü ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

13. Nobel Ödülü, Alfred Nobel tarafından kurulan dernek tarafından, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan bir prestij ödülüdür.

14. Nobel ödülü 1901 yılında verilmeye başlanmıştır.

15. Nobel Ödülü 6 alanda verilir. Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat, Barış, İktisat

16. Avrupa Birliği'nintemeli, 1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu'na dayanır. 1991 yılında Avrupa Birliği Antlaşması ile kurulmuştur.

17. Avrupa Birliği kurucu üyeleri; Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksenburg.

18. Schengen Anlaşması, Avrupa Topluluğu'na üye 5 ülke arasında sınır ve gümrük kontrollerinin tamamen kaldırılmasını amaçlayan anlaşamadır.

19. Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur.

20. NATO (Kuzey Atkantik Savunma Paktı) 9 Nisan 1949'da kollektif savunma örgütü olarak Washington
Anlaşması ile kuruldu.
 
 
Kore'ye asker gOndermiitir.1952'deki NATO OyeliJFnin onono amtillf.
27. 1936'da ilk TV yayuulngil(ere'de yaptlll11illf.
28. 1 939'da Igor Sikorsky adh bir Rus muhcndis ilk helikoptcri yapmt$11f.
29. 1 920'dc ABD'dc ilk rad yo yaytm 00$1amt$11f.
30.Turkiye'nin NATO'daki ilk daimi tcmsilcisi Fmin RUsto Zorlu'dur.lnstagram;kps.kolik_
31 . Muhammct Ali Cinnah, Pak"t:m'm ilk kurucusu vc ilk dcvlct  ba$kamdlf.
32. Vietnam Savait su·astnda askcrcnlmasma ragmen sav"'i" gitmeyi reddcden ABD'Ii
efsancvi  bnksOr Muhammct Ali Clay 201 6 Haziran'da 74 yast nda hayat mt kaybcui.
33. 194Tdc ku.rulan ll indistan't n ilk  ba$bakandawaharlal Nchru'dur.

35. Brcztlya'mn Rio de Janerio kentinde dozenlenen 2016 yaz Olimpiyatlan'nda Torkiye'yc milli gOreimiz Taha AkgOI ilk ve tck al11n madal yayt kaza ndtrdt.

37. 201 7 yt h TORKSOY kOl ror ba$kemi Kazakistan'"'Torkistan kentidir. 2016 koltor
ba$kcnii isc Azerbcycan'm Seki kentiydi.
38. Tiirkiye Cumhuriyet Mcrkez Bankast Baskam Murat c;elinkaya'dtr. N isan 2016'da gOreve
getirildi.  GOrev sOrcsi bey1ld1r.
39. Anayasa Mahkemcsi baskam Pro( Dr. ZOhtO Arslan'd tr.Subat 201 5e 4 ylihgma ba$kan ilmi$1ir.
40. Ka Malk'tur.
4 L YOK Baskant Yckta Sarve OSYM baikant Orner Oemir'dir.
42. Dam tay baskant:Zerrin Gongor,Saytitay ba$kam: Seyi1 Alunet Bai.Yargnay baikam:
Ismail R0$10 Ciril, Yargnay Cum.BO$SOVCISt: Mehmcl Akarca'dtr.
43. Borsa ISiabul Yonct im Kurulu Baskantliimmct Karadag'dtr.
44. 1974'tcki K t bns BanHarekatm'da; Ba$bakan: Bolcnt Ecevil (CH P), Basbakan
Yard t mctst:Nccmettin Erbakan (MSP), Gcnelkurmay Ba kam: Org.Scmih Sanear'd tr.
45. Islam l birligi Teskilat ttarafindan 201 7 Islam turizm OOikenti olarak  Medine se9ilmistir.
46.2016 Rio Ol impiyatlan'nda madal ya k:uanon tek kadm sporcumuz mill i lekvandocu Nur
Talar oldu.
47. 1988 yt hnda Timedcrgisine kapak olan ve "Ccp HerkOIO" Jakabtyla Ianman dOnyaca Onln
milli hahercimiz Naim SOicymanoglu'dur.
48. Time dcrgisinc kapak olan 10 Tork: l )M.Kemal Ala!Ork / 2)ismct inono / 3)$0kro
Sara>oglu /4)Adnan Mendcres / 5)Kenan Evrcn / 6)M. Ali Agca / 7)Naim SOieymanoglu I
8)Mine Karaka$19)Mchmct Oz / IO)R.Tayyip Erdo  n
49. AlatOrk'On 'Ok SCI'digi a11m n ismi Sakarya : kopeginin ismi isc Fox'tur.
50. 2017 Eu rolcaguc Final Four baskctbol tutnuvast lstanbul'da dOzenlcnccck.
5 L 2016-2019 Islam i$bir1igi Tcskilau doncm ba$kan1 Torkiyc'dir.
52. 201 6 Avrupa  Futbnl $ampiyonast'nda $3mpiyon Ponekiz oldu.
53. 2016 Nobel Edcbi)'lll Odolu'no  Amcrikah sark tct Bob Dylan kat.anmt$11f.
54. Ugrad tgt silahlt saldtrt sonucunda hayat1111 kaybedcn Rus bUyokelisinin adt Andrcy
Karlov'dur.
55. 1982 Anoyasast'nda 18 maddel ik dei$iklik yaptl mast i9in 16 Nis.1n'da referandum yaptldt. Sandtktan %51.4 evct oyu ilc Cumhurba$kanhgtiOkilmct Sistcmi'ne onay tkll.
56. 201 7 Oscar OdOIIeri sahiplerini buldu. En iyi film: Moonlight. En iyi kad t n oyuncu: Emma
Slone-La La Land, En iyi crkck oyuneu:Casey Atnek-Manchcstcr by the Sea, En iyi
)>Onctmcn: Damico Chazcllc-La La Land.
57.Oscar OdOlO alan ilk vc tck milsiOman oyuncu  Mahershaln  Al dir. Moonllghl filmindcki

akma karal:1cri ilc 201 7 Oscar'da en iyi yardnnc1 crkck oyuncu onvan1 aldt
58. Ocak 2017'dc yap1lan gcncl kuru.l unda TOSl.AO'tn ycni ba 59.Cumhurb'*kanilg1 kOhOr ve sanal Odiilleri Arahk 2016'da sahiplerini buldu. Sinema:
Sener Sen, Edebiyat Muslata Kullu, MOzik: Erol Parlak, Sosyal Bilimler: Prof.Dr.Kemal
H'*im Karpal, Gene!Sanallar: Feridun OzgOren, Vefu Od!iia: Ord.Prof.Dr.Ahmel Sfiheyl
Onver
60. Sangl1ay lbirligi OrgOlO ($10) Enerji KuiObu'nOn 2017 dOnem ba kararl'*unldt
61. $anghay Paku ($anghay lbirligi OrgOIO) oye Olkclcri:Cin I Rusya I Kazakistan I
K1rg1zis1an I Tacikistan I Ozbekislan
62. 31  May1s'ta gorev sorcsi bi1ecck olan AB Konscyi anl1gma olkesi Polonya'nm
ilirazma  ral';men J'e kar$1 27 oyla yinc mevcu1 Ban Donald Tusk SCQildi.
63. Kosova ordu kuruyor. Vasa 1asar1s1 mcclis1c. Cumhurkam Ha$irn Thai, Kosova
govcnl ik galcrinin (FSK'mn) silahil kuvvcllcre dOnO$c..:cgini soylcdi.
64. 48 Avrup•.  Olkesinin kallinmyla iki y1lda bir ger cklC$1irilcn Avrupa GcnQiik Kl$
Olimpiyallan 201 7'dc El" 65. Amerika ekonomi dergisi Forbes. 2016 y1l m1n 'DOnya nm En G IU l nsanlan' lislesini
0'1klad1.!)Vladimir Pm in 2)Donald Tnunp 3)Angela Merkel
66.Koba devriminin lideri olan Fidel Castro Kasml 2016'da haya1m1 kaybeui.
67. Fidel Castro'nun OIOmO nedeniyle 8 gOn yas ilan cdilen Olke Cezayir'd ir. KOba'da ise 9
gOn yas ilan edil m lir.
68. 59 metre gcnli igi ilc dOnyanm en gen.322 metre k ule yOksckliJi ile eJ ik ask11i kOprO
s1mfmda donyanm en yoksck koproso olan o onco bo az koprumoz Yavuz Su han Sclim
kOprOSOdur.
69. Korli:z g iini 2 saaucn 6 dakikaya, projcnin 1amammm tamamlanmaslyla  6 sam surcn
lstanbul-lzmir yolculugu nu 3,5 saa1e dOOrccck olan ve I Tcmmuz 2016'da hizmcle allan
lzmi1 Korti:z Gc i$ KOprOsO'nOn ad• Osmangazi KoprOsO'dOr.
70. Yapum dcvam eden, Canakkalc BogaZI'mn ilk, Marmam  Bolgesrnin  oc,;ind asma kOprosOnOn adt Ca,.•kkale 1915 KOprOsO'dor.
71. Tarihi lpek Yol u Ozerinde geli$1irilen Trabzon GOmO$hane karayolu O>.erinde in$3351 devam eden Yeni Zigana Toneli bu yil tamamlanacak. Yak13$1k 14.5 kilomcnclik tOnel dl1nyan1n en uzun ikinci,, Avrupa'nm ise en uzun tOneliolacak.
72. lspana-EJ irdir il esi en son "Ciuaslow· yav'*$Chir (sakin $Chir) onvam alan il emizdir.
73. Gal Esin, Torkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadm muhlafldlf.
74. Prof.Dr. Alct lnan.TOrkiye Cumhuriyeli'nin ilk Turk kad1n 1arih10isidir.
75. 1926'da Avusluryah  heykehfa$ Heinrich Krippel'm ya p11g1 ilk AlatOrk heykeli
lstanbui/GOihane Parkf nda 8Ciiml$11f.
76. 16 Agu.slos 1960'1a BaJI•msJz K1bns Cumhuriyeli ilan cdilmiir. Cumhm  kanhgma
Makarios, y•rd1me•hgma da Turk lider Dr.Faz1l KOOk gclirilmi$1ir.
77. K1bns'1a 1 958'de Turk Mukavemct Tc$kilau'm kuru p Turk direnisinin onderligini )'llpan ve KKTC'nin ilk cumhurba$kam olan ki RaufDenklas'ur.
78. Azerbaycan, 1 91 8'de Mehmel Emin Resulzade ondcrliginde.baguuslzhgml ilan Clllli$, fakal SSCO bir sore sonra Azerbeycan'11ekrar ke1l
80. 2017 AB dOnem ba 81. Kule lipi gOnf$ enerji santralinin ilk ornegi Mersin'dedir.
82. 2016 TOIK verilerine gOre nOfus artl$ h1z1 en fazla Bayburt (%137., En azolan ilimiz ise
Tunceli (%-46.2) dir.

Hangi üniversitenin adı ‘’Ömer Halisdemir Üniversitesi’’ olarak
değiştirilmiştir?
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ


2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir?
JAPONYA (TOKYO)


‘’Boğazın Boğası’’ lakabıyla tanınan boksörümüz kimdir?
SİNAN ŞAMİL SAMÜçüncü Boğaz Köprüsü olan ‘’Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’’nün mimarı kimdir?
MİCHEL VİRLOGEUX


HER GÜN YENİ GÜNCEL BİLGİLERİ MADDE MADDE TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü’nü hangi ülkede düzenlenen törenle almıştır?
İSVEÇ


‘’Medeniyetler Çatışması’’ teziyle önemli tartışmalara yol açan
siyaset bilimci kimdir?
SAMUEL HUNGTİNGTON


‘’Zühre’’ ‘’Çoban Yıldızı’’ olarak da bilinen ve tüm gezegenlerin aksi istikametinde dönen gezegen hangisidir?
VENÜS


‘’Bilge Lider’’ ‘’Bilge Kral’’ olarak da bilinen Bosna – Hersek’in ilk devlet başkanı kimdir?
ALİYA İZZETBEGOVİÇ


1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatının merkezi neresidir?
CİDDE


Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir?
JÜPİTER
 
Güneş Sisteminde yer alan ‘’Marineris Vadisi’’ ve ‘’Olimpus Dağı’’
hangi gezegende yer almaktadır?
MARS


Türkiye ve İslam dünyasının ilk bilim kurgu romanı olan ‘’Uzay
Çiftleri’nin yazarı kimdir?
ALİ NAR


İlk Türk operasının bestecisi ve ‘’Devlet Sanatçısı’’ unvanını alan ilk sanatçı kimdir?
AHMED ADNAN SAYGUN


2017 İslam Dünyası Turizm Başkenti neresidir?
TEBRİZ


‘’Kadife Devrim’’ adı verilen kansız bir devrim ile demokrasiye
geçen ülke hangisidir?
ÇEKOSLOVAKYA


‘’Medeni Bilgiler’’ adlı eser kime aittir?
AFET İNAN


‘’İstiklal Harbimiz’’ ‘’Şarklı İbret’’ adlı eserler kime aittir?
KAZIM KARABEKİR


‘’Yaban’’ ‘’Sodom ve Gomore’’ ‘’Milli Savaş Hikayeleri’’ adlı
eserler hangi yazara aittir?
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU


‘’Kurt Kanunu’’ ‘’Yorgun Savaşçı’’ ‘’Devlet Ana’’ adlı eserleri ile
tanınan yazarımız kimdir?
KEMAL TAHİR


‘’Zeytindağı’’ ‘’Çankaya’’ ‘’Ateş ve Güneş’’ adlı eserler hangi
yazarımıza aittir?
FALİH RIFKI ATAY


TÜM DERS NOTLARINA ANINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


‘’Ateşten Gömlek’’ ‘’Türk’ün Ateşle İmtihanı’’ ‘’Vurun Kahpeye’’
‘’Dağa Çıkan Kurt’’ adlı eserler hangi yazarımıza aittir?
HALİDE EDİP ADIVAR


‘’Üç Tarzı Siyaset’’ adlı eser kime aittir?
YUSUF AKÇURA


Güneşe en yakın gezegen hangisidir?
 
MERKÜR


1962 yılında DNA’nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için Nobel
Ödülüne layık görülen bilim insanı kimdir?
JAMES WATSON


‘’Belleğin Azmi’’ adlı eseri ile tanınan Sürrealist akımının önemli
temsilcilerinden kabul edilen ressam kimdir?
SALVADOR DALİ


‘’Kübizm’’ akımının kurucusu olan, yapıtları arasında ‘’Avignonlu
Kızlar’’ ‘’Guernica’’ bulunan ressam kimdir?
PABLO PİCASSO


Dünya’nın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan
‘’Göbeklitepe’’ hangi ilimizde yer almaktadır?
ŞANLIURFA


’Don Kişot’’ adlı eserin yazarı kimdir?
CERVANTES


Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi olan ‘’Takvim-i Vakayı’’
hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?
II. MAHMUT


Suriye sınırı içerisinde yer alan ve ‘’Çölün Gelini’’ olarak
adlandırılan antik kent hangisidir?
PALMİRA


Türk tarihine sopalı seçimler olarak geçen seçimler kaç yılında gerçekleşmiştir?
1912 Yılında


‘’Böyle Buyurdu Zerdüşt’’ isimli eser hangi yazar tarafından
kaleme alınmıştır?
FRİEDRİCH NİETZCHE


‘’Mağaradakiler’’ ‘’Bu Ülke’’ ‘’Kültürden İrfana’’ adlı eserleri ile
tanınan yazar kimdir?
CEMİL MERİÇ


‘’Küçük Ağa’’ ‘’Yağmur Beklerken’’ ‘’Dönemeçte’’ adlı eserler ile
tanınan yazar kimdir?
TARIK BUĞRA


Şanghay İş Birliği Örgütüne en son katılan devlet kimdir?
ÖZBEKİSTAN
 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek hayır oyu ile sonuçlanan
referandum kaç yılında gerçekleştirilmiştir?
1988 REFERANDUMU


22. Dünya Petrol Kongresi 2017 tarihinde hangi ülkede gerçekleşecektir?
TÜRKİYE


2018 Kış Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir?
GÜNEY KORE (PYEONGCHANG)


‘’Ihsaü’l Ulum’’ adlı eseri ile pozitif bilimleri ilk kez sınıflandıran düşünce insanı kimdir?
FARABİ


Türkçe yazılmış ilk ahlak eseri olan ‘’Ahlak-ı Alai’’ adlı eserin
yazarı kimdir?
KINALIZADE ALİ


‘’Suç ve Ceza’’ ‘’Yeraltından Notlar’’ isimli kitapları ile tanınan
yazar kimdir?
DOSTOYEVKSİ


‘’Ulusların Zenginliği’’ adlı eseri ile tanın yazar kimdir?
ADAM SMİTH


‘’Bir Rüzgar Bayrak Bekliyor’’ ‘’Dualar ve Aminler’’ isimli kitapları
ile tanınan yazarımız kimdir?
ARİF NİHAT ASYA


1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan bölgesel teşkilat hangisidir?
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO)


‘’Gazap Üzümleri’’ adlı eseri ile ünlü yazar kimdir?
JOHN STEİNBECK


Dünya’nın en büyük Mozaik Müzesi olma özelliğine sahip ‘’Zeugma
Mozaik Müzesi’’ hangi ilimizde yer almaktadır?
GAZİANTEP


‘’Savaş ve Barış’’ ‘’Hacı Murat’’ ‘’Sivastopol Serisi’’ ‘’Anna
Karenina’’ adlı eserleri ile ünlü yazar kimdir?
TOLSTOY
 
Nobel Ödülünü kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir?
MARİE CURİE


‘’1984’’ ve ‘’Hayvan Çiftliği’’ adlı kitapların yazarı kimdir?
GEORGE ORWELL


5 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bilim insanı kimdir?
AYDIN SAYILI


10 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bilim insanı kimdir?
CAHİT ARF


20 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan mimar kimdir?
MİMAR KEMALEDDİN


50 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan romancı kimdir?
FATMA ALİYE


100 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bestekâr kimdir?
BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ


200 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan tasavvuf kimdir?
YUNUS EMRE


’Kuyucaklı Yusuf’’ ‘’Kürk Mantolu Madonna’’ ‘’İçimizdeki Şeytan’’
adlı eserlerin yazarı kimdir?
SABAHATTİN ALİ


‘’Kürk Mantolu Madonna’’ eserinin başkarakterleri kimlerdir?
MARİA PUDER ve RAİF EFENDİ


‘’Türlerin Kökeni’’ adlı eseri ile tanınan doğa tarihçisi kimdir?
CHARLES DARWİN


‘’Zeybekler Tablosu’’ ve ‘’Hatay’ın Anavatana Katılması’’ adlı
eserler hangi ressama aittir?
İBRAHİM ÇALLI


İki farklı alanda Nobel Ödülü kazanmış olan bilim insanı kimdir?
MARİE CURİE


1994 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan ABD’li matematikçi
kimdir?
JOHN FORBES NASH


Nobel Ödülü sahibi John Forbes Nash’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı filmin adı nedir?
 
AKIL OYUNLARI


‘’Zamanın Kısa Tarihi’’ ‘’Ceviz Kabuğundaki Evren’’ adlı eserleri ile tanınan İngiliz fizikçi kimdir?
STEPHEN HAWKİNG


II. Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında önemli
rol oynayan bilgisayar bilimci kimdir?
ALAN MATHİSON TURİNG


‘’Çığlık’’ adlı eseri ile tanınan ünlü ressam kimdir?
EDVARD MUNCH


Meksika’nın Yucatan Yarımadasındaki ‘’Chichen Itza’’ hangi
uygarlığa aittir?
MAYA UYGARLIĞI


Sözcük anlamı ‘’Yeniden Doğuş’’ olan kelime hangisidir?
RÖNESANS


Yedi harika içerisinde günümüze kadar ulaşan tek eser hangisidir?
KEOPS PİRAMİDİ


Türk ordusu tarafından DEAŞ’a karşı eğitilen ‘’Haşdi Vatani’’
gücünün adı ne olarak değiştirilmiştir?
NİNOVA BEKÇİSİ


HER GÜN YENİ GÜNCEL BİLGİLERİ MADDE MADDE TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ


‘’İstanbul’un Gözü’’ unvanıyla tanınan fotoğrafçı kimdir?
ARA GÜLER


‘’Bülbülü Öldürmek’’ adlı eseri ile tanınan Pulitzer Ödüllü yazar kimdir?
HARPER LEE


‘’Atlarıda Vururlar’’ adlı eserin yazarı kimdir?
HORACE MCCOY


Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete hangisidir?
MARDİN GAZETESİ


TÜM DERS NOTLARINA ANINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Dünya’nın en büyük teleskobu hangi ülkede faaliyete geçmiştir?
ÇİN
 
Paleolitik Çağ sanatının en güzel örneklerinin yansıtıldığı ‘’Lascaux
(Laskö) Mağarası’’ hangi ülkede yer alır?
FRANSA


‘’Toprak Uyanırsa’’ adlı eser hangi yazara aittir?
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR


Türkiye’nin ilk sivil orgenerali kimdir?
ALİ FİDAN


Çek Cumhuriyeti’nin yeni adı ne olmuştur?
ÇEKYA


‘’Pieta Heykeli’’ ‘’Davut Heykeli’’ hangi heykeltıraşa aittir?
MİCHALENGELO


‘’Düşünen Adam’’ ‘’Öpüş’’ ‘’Havva’’ gibi yapıtları ile tanınan heykeltıraş kimdir?
AUGUSTE RODİN


Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?
1927


Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını kaç yılında başlamıştır?
1984


1952 yılında Türkiye’de televizyon yayınları ilk kez hangi
üniversitede gerçekleştirilmiştir?
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


2017 Eurovision Şarkı Yarışması hangi ülkede düzenlenecektir?
UKRAYNA


Türk Dil Kurumunun ilk başkanı kimdir?
SAMİH RIFAT


‘’Dua’’ isimli şiiri ile tanınan yazar kimdir?
ARİF NİHAT ASYA


‘’Amaca giden yolda her şey mubahtır’’ sözü ile tanınan düşünce insanı kimdir?
NİCCOLO MACHİAVELLİ


TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir?
AFGANİSTAN
 
‘’Yün Bebek’’ adlı filmi çekerek New York’ta En iyi Avrasyalı Kadın
Sanatçı’’ ödülünü kazanan kadın oyuncu kimdir?
ÜMMİYE KOÇAK


1963 yılında Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştiren
Türk cerrah kimdir?
SİYAMİ ERSEK


1955’te Yılın Annesi seçilen 93 Harbi sırasında Erzurum’daki Aziziye savunmasına katılan Türk kadın kahramanımız kimdir? NENE HATUN


Türkiye’de ilan edilen ilk sakin şehir hangisidir?
SEFERİHİSAR / İZMİR


Boyut ve kütle olarak Dünya’ya olan benzerliği ile bilinen,
‘’Dünya’nın ikiz kardeşi’’ olarak nitelendirilen gezegen hangisidir?
VENÜS


‘’Korkunç Yıllar’’ ‘’Onlarda İnsandı’’ ‘’Dönüş’’ gibi eserler ile
tanınan Kırım Tatarı roman yazarı kimdir?
CENGİZ DAĞCI


Dünya’nın en küçük ülkesi neresidir?
VATİKAN


Dünya’nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi neresidir?
KANADA


OHAL Kararnamesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi bakanlığa bağlanmıştır?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


‘’Kalpaklılar’’ ‘’Doludizgin’’ ‘’Onbinlerin Dönüşü’’ adlı eserler ile
tanınan yazar kimdir?
SAMİM KARAGÖZ


Afrika Kıtasında yer alan Dünyanın en büyük sıcak kum çölü
hangisidir?
BÜYÜK SAHRA ÇÖLÜ


Türkiye Cumhuriyeti’nin olimpiyatlarda aldığı ilk altın madalyayı
kazanan sporcumuz kimdir?
YAŞAR ERKAN


1959 yılında kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye
 
bağlıdır?
AVRUPA KONSEYİ


Hem alana hem de hacme göre dünyanın en büyük gölü hangisidir?
HAZAR GÖLÜ


En fazla zaman diliminde toprağı bulunan ülke hangisidir?
FRANSA


Üyelerinin güvenliği sağlamak amacıyla 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş hangisidir?
KUZEY ATLANTİK ÖRGÜTÜ (NATO)


‘’ Teneke Trampet’’ ‘’Köpek Yılları’’ ‘’Kedi ve Fare’’ ‘’Kafadan
Doğumlar’’ adlı eserlerin yazarı kimdir?
GÜNTER GRASS


‘’Bretton Woods İkizleri’’ olarak da bilinen uluslararası ekonomik
kuruluşlar hangileridir?
DÜNYA BANKASI – ULUSLARARASI PARA FONU


Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan ve ‘’WTA Turnuvası’’nda şampiyon olan tenisçimiz kimdir?
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY


‘’Bir Gün Tek Başına’’ ‘’Mavi Karanlık’’ ‘’Tek Kişilik Ölüm’’ adlı
eserleri ile tanınan romancı kimdir?
VEDAT TÜRKALİ


Efkan Ala’nın istifasıyla İçişleri Bakanlığı görevine kim
getirilmiştir?
SÜLEYMAN SOYLU


Sibirya’nın Mavi Gözü’’ diye adlandırılan dünyanın en derin gölü
hangisidir?
BAYKAL GÖLÜ


‘’Diriliş Çanakkale 1915’’ ‘’Korkma İnsancık Korkma’’
‘’Romantika’’ adlı eserler hangi yazarımıza aittir?
TURGUT ÖZAKMAN


Türkiye’nin en büyük ve Dünya’nın ikinci büyük kanyonu olan
Ulubey Kanyonu hangi ilimizde yer alır?
UŞAK


‘’Hamlet’’ ‘’Romeo Juliet’’ ‘’Macbeth’’ ‘’Othello’’ adlı eserleri
 
kaleme alan yazar kimdir?
WİLLİAM SHAKESPEARE


‘’Kolera Günlerinde Aşk’’ ‘’Yüzyıllık Yalnızlık’’ adlı eserleri ile
tanınan ünlü yazar kimdir?
GABRİEL GARCİA MARQUEZ


Türkiye’nin ilk balmumu müzesi olan ‘’Yılmaz Büyükerşen
Balmumu Heykeller Müzesi’’ hangi ilimizde yer alır?
ESKİŞEHİR


En önemli eseri ‘’Kitabü’l – Menazir’’ olan ve modern optik biliminin kurucusu kimdir?
İBNÜ’L HEYSEM


42 adet bestesi bulunan ‘’Nevakar’’ ve ‘’Tuti-i Mucize-i Guyem’’
adlı eseriyle tanınan ünlü bestekar kimdir?
ITRİ


‘’İnce Memed’’ adlı eseri ile tanınan Nobel Edebiyat Ödülü’ne
aday gösterilen ilk Türk yazarımız kimdir?
YAŞAR KEMAL


Türk parasından altı sıfır kaç yılında atılmıştır?
2005


Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü ve asker kökenli olmayan ilk
cumhurbaşkanı kimdir?
CELAL BAYAR


‘’Gölgeleri Kullanmak’’ ‘’Yol Üstündeki Semender’’ ‘’Ağıtlar ve
Övgüler’’ ‘’Her Yüz Bir Öykü Yazar’’ gibi şiirleri ile tanınan yazar kimdir?
AHMET OKTAY BÖRTECENE


1850 yılında yayınlanan Osmanlı basınının ilk Türk dergisi hangisidir?
VEKAYITIBBİYE


‘’Çanakkale Destanı’’ ‘’Safahat’’ ‘’Hakkın Sesleri’’ ‘’Bülbül’’
isimli eserleri ile tanınan yazarımız kimdir?
MEHMET AKİF ERSOY


‘’Mimozalı Kadın’’ ‘’Kaplumbağa Terbiyecisi’’ adlı eserleri ile ünlü
ressam kimdir?
OSMAN HAMDİ BEY
 

‘’Kibar Feyzo’’ ‘’Eğrelti Gelin’’ ‘’Selvi Boylum Al Yazmalım’’ adlı
filmlerle tanınan yönetmen kimdir?
ATIF YILMAZ


‘’Bye Bye Türkçe’’ ‘’Türkçe Giderse Türkiye Gider’’ eserleri ile tanınan Türk Einsten’ı olarak bilinen Türk bilim insanı kimdir? OKTAY SİNANOĞLU


‘’Bosna kasabı’’ olarak bilinen savaş suçlusu kimdir?
RADOVAN KARACİÇ


‘’Gül Yetiştiren Adam’’ ‘’Kafa Karıştıran Kelimeler’’ ‘’Köpekçe
Düşünceler’’ adlı eserler kime aittir?
RASİM ÖZDENÖREN


Takma ismi Dedolus olan Umberto Eco’nun ilk romanı hangisidir?
GÜLÜN ADI


Batı’da çok sesli sanat müziğinde sesini ilk duyuran Türk sanatçı
kimdir?
CEMAL REŞİT REY


Ömer Halisdemir için yazılan ‘’30 Kuş’’ şiirini seslendiren şair
kimdir?
DURSUN ALİ ERZİNCANLI


Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri kaç yılında başlamıştır?
2005


Eylül 2016 tarihinde UEFA başkanlığına kim seçilmiştir?
ALEKSANDER CEFERİN


2017 Dünya Atletizm Şampiyonası 5-13 Ağustos 2017 tarihleri
arasında nerede düzenlenecektir?
LONDRA


 UŞAK 1. Bilgi edinme kanununa göre yabancıların durumu neye dayanır gibi bir soru KARŞIKLILIK İLKESİ
2. Federasyon ve konfederasyonlarin yasal organları nelerdir  
yonetim kurulu
Denetim kurulu
Disiplin kurulu
Genel kurul
3. Kars ilinde kurulan milli cemiyet  KARS İSLAM ŞURASI
4. Yönetmelik genelge kanun ve nizamnamelerin birbiri ile ters dusmemesini anlatıyordu uzun bir soru
Tamamlayicilik ??
1. Cumhurbaşkanı nın dışardan seçilmesi için kaç milletvekilinin imzalı teklifi gerekir.20MİİLET VEKİLİ
2. Çanakkale zaferinin Rusya için sonucu ne olmuştur.BOLŞEVİK İHTİLALİ
3. Rumeli Hisarını hangi padişah yaptırmıştır.FATİH SULTAN MEHMET
2. 1.Cumhurbaşkanı hangi sayılı kanunu geri göndermeyip onaylar?5018 BÜTÇE KANUNU
2.Mustafa Kemal 1910 yılında 15.Kolordu Kurmay Yüzbaşı olarak atandı.Bu rütbenin günümüzdeki askeri rütbedeki karşılığı nedir?(Binbaşı)
3.657 göre amirine mahiyetindekilere ve iş arkadaşlarına karşı kötü muamele fiili hangi cezayı gerektirir?(Kademe ilerlemesi durdurma)
4.2017 oscar ödülü alan en iyi kadın oyuncu kimdir?(Emma Stone olacakmış internetten baktım )
3. Anayasa mahkemesine üye olabilmek için kac yil kamuda fiili olarak hakim savci görevine olmak zorunlu.(20 dedim)
Zorunlu ilköğretim ne zaman biter. (13 bitip 14 de girdiği egt. Yili)
temsil heyeinin ilk yürütme goevi (sivas kong. Alifuat paranın batı ceph gond.)sinekli bakkal yazarı. (Halide edip adivar)
4. Mecliste grup olusturmak icin kac milletvekili lazim(20)
M.kemal hangi takma adla sizdi trablusgarpa(şerif)
Yasadisi faaliyetle ugrasan es ve cocuklar kac gun icinde bildirilmeli(15)
Osmanlida ilk parayi kim basti(orhan bey) OSMAN BEY İLK BAKIR PARAYI BASTIRMIŞ
5. 1.soru Nutuk üç bölümden oluşur. 1920-1923 arası ikinci bölümün ismi nedir? TBMM DÖNEMİ2. Soru Maliye bakanlığına merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu malı yıl başından kaç gün önce TBMM ne sunulur? 75 GÜN3. Soru kamu yazarının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? 7 GÜN.
6. 1. Türkiye'de ki ilk yerli tramvayın adı İPEKBÖCEĞİ. 2. Katılan siyasi partinin üyeleri kaç yıl sonra geri dönebilir  5 YIL  3.general rütbesi alan komutan k. Karadeniz. ???
7. Üstün başarı vb ödül alanlar ne zaman DPT ye bildirilir Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
8. Ağrı 3. Komisyon. 1. Anayasa mahkemesinde savcılık görevini kim yapar?YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI 2. Misaki milli nerede kabul edildi 28 Ocak 1920 mebusan meclisi (İstanbul)   3-- 2016 da vefat eden özbekistan devlet başkanı?İSLAM KERİMOV 4. Memurluktan kaç kere istifa eden geri dönebilir?2 KERE
9. Bide kıbrıs hangi osamnlı padişahı zamanında alındı? 2. Selim
10. Sevr anlaşmasından sonra ingilizler hangi iki ilçeye asker çıkardılar? BANDIRMA MUDANYA . Kılık kıyafet e uymamanın cezası nedir?.UYARMA Anadolu selçukluları Erzurum da hangi eseri yapmışlardır?ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
11. Adana 1. Mgk uyeleri
 cumhurbaşkanı
Başbakan
Başbakan yardımcıları
Adalet bakanı
Milli savunma bakanı
Dış işleri bakanı
İç işleri bakanı
Genel kurmay başkanı
Kara kuvvetleri komutanı
Deniz kuvvetleri komutanı
Hava kuvvetleri komutanı
Jandarma genel komuta

2 bozkirin tezenesi NEŞET ERTAŞ
3.buyuk taarruz  26-30 AĞUSTOS 1922

1.Sevr tarihi 10 AGUSTOS 1920
2. Bakanlar kuruluna baskanlik eden ikk cumhurbaskani CEMAL GÜRSEL
3.birlestrlmis sinif dahil bir ogretmene kac ogrenci duser gibi birsey40
4.il ozel idaresinden ilkogretimlere ayrilan kaynak % kac 20????

Baska bir arkadasa 1.dunya savasi baslama tarihi -28 temmuz 1914
2 . tbmm dilekce en gec cevaplama 60 GÜN
3. Mahalli idarece hazirlanan raporlarin yil sonu birer ornekleri neree verilir İçişleri Bakanlığı ve Sayıştaya birer örnek verili
4. Tusiad baskanEROL BİRECİK

1- Siyasi ve ideolojik nedenden arananlari gizleme suçu 1- Devlet memurlugundan çıkarma  2-Birleşmiş milletlere son üye olan ülke  GÜNEY SUDAN3- 5018 sayılı kanunda 4. Cetvel. SGK 4- cok uzundu kısaca, 1. Balkan savaşında kaybedilen hangi iller daha sonra geri alınmıştır. Edirne, Kırklareli
2- 1.MILLI EĞITIM TEMEL KANUNU KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR. ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM 2.1958 YILINDA IMF U BORÇLANAN TÜRKIYE IMF YE BORCUNU HANGI YILDA KAPATMISTIR 2013  3.DILEKCE KANUNA GORE TÜRKIYE VATANDAŞLARI SOSYAL VE KAMU ILE ILGILI SIKAYETLERINI NEREYE GONDERIR TBMM 4.MEDENİ KANUN HANGI YILDA KABUL EDILMISTIR.  17 ŞUBAT 1926
3- 1. Memurun görevde olmadığı hangi durumlarda yerine vekil atanabilir
Cvp. Kanuni izinler, geçici görevlendirme, bir tane daha vardı unuttum.
2. Soru: bolsevikler rusya'yi ne zaman ele geçirdi.
Cvp 1917
3. Soru: Cumhurbaskanligi sarayının mimari kimdir
Cvp: mimar Şefik birkiye
4- 1-ilk olarak ohal kaç aylığına çıkar( 6 ay sonra 4 er uzatılır )
2-İzmirin ilk adı SMYRA
3-Bulgaristan itilaf mi ittifak mi cevap ittifak olacaktı herkese başarılar dilerim.
5- 1. Protokol da bulunan kişiler neyi temsil eder. (Çalıştığı kurumu)
2. Büyük patlama olarak adlandırılan deneyin yapıldığı yer. CERN
3. Kadınlara siyasi haklar ne zaman verildi. 1 930 belediye 1933 muhtarlık 1934 m.vekili
6- 1_652 ye gore milli eğitim müdürlüğünde yaygın eğitime hangi birim bakar ?
2.YSK üyeleri 7asil 4 yedek
3.sivas kongresinde cemiyetler anadolu ve Rumeli mudafai hukuk cemiyeti altında birlesti
4.nizamul mülkü 'n medresesinin adı ;Nizamiye medreseleri
7-
Ankara. 1.dunya savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar ve kimlerle yapıldı? Babalık izni kaç gündür ? 657 de sınıflandırma neye göre yapılır? nitelik ve mesleklere göre sınıflandırma yapılır .. Érzumu kongresinin önemi nedir?
Erzurum toplanış bölgesel alınan kararlar ulusal
1.Bilgi edinme kanununa göre cevap verme süresi – 15 gün
2.Devlet Kadrolarındaki engelli oranı %3
3. 31 Mart ayaklanmasindan sonra tahta getirilen padişah 5. Mehmed Resad
4. Şermin çocuk şiirleri kitabının yazarı -Tevfik Fikret

. 20 gün okula ozursuz gelmemek memurluktan cıkarma
2. 5018 bilgi edinme kanununa gore adalet bakanligi tarafindan hakim sayisi__
3. En kuzey ilimiz Sinop
4. Ataturkun kurtulus savasinda Miting duzenlenip hristiyanlara karsi iyi davranma gibi birsey havza genelgesi???

1-toplantı ve gosteri yuruyusu ıcın kımden ızın alınması gerekır İZİN ALMAZ
2-657 ye gore lıseyı bıtıren bır memur kacıncı derece kademeden baslar kacıncı derece kademeden bıtırır 13/3
3-ingilizlerin somurge yollarını kesmek ıcın hangı cephe acılmıstır( KANAL cephesi)
4-ilk cebır kıtabını kım yazdı HAREZMİ
5-basra korfezıne dokulen ıkı nehrımız Fırat-dıcle basra korfesıne
6-tas komuru rezervı encok olan ulke hangısıdır ABD
1. 2017 en iyi kadın oyuncu. EMMA STONE 2. 657 ye göre hangi devlet memuruna isteği dışında gece vardiyası veya nöbeti yazılamaz. Doğum yapan bayana dogumdan sonra iki yil gece vardiyasi yazilmaz
Ayni sekilde engelli memura da istegi disinda yazilamaz
3. Bakanlar kurulunun görevden alınması veya istifası için ne oranda oy gerekir.
1. Lozan tarihi.24 TEMMUZ 1923  2. Gensoru kaç kişi ile verilir. 20 MİLLETVEKİLİ 3. En derin çukur. MARİANA 4. Memuriyette adaylık en az ne kadar en çok ne kadar EN AZ1 EN FAZLA 2 YIL
***1.2017 eurolig basketbol... Hangi ülkede ? Türkiye
2.dmk ye göre yurtdışında Görevli biri geçici olarak kendi ülkesinde ne kadar Çalışır veya kalır ? 3 yıl dedim ??
3. Atatürk Rüştiyeden sonra idadi olarak hangi okulda okumuştur ? Manastır askeri idadisi
4.özel öğretim e göre yabancı öğrenci ORANI idi galiba. Tam hatırlamıyorum %3 dedim. Herkese teşekkürler arkadaşlar

 1.Tbmm toplantı yeter sayisi 184
2. Kamu kurum ve kuruluşlardaki engelli oranı YÜZDE 3
3. Ahlat kumbetleri hangi ilimizdedir. BİTLİS
4. Izmir ne zaman düşman işgalinden kurtulmuştur 9 EYLİL 1922
 1.mahalli seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 YIL 2) Fransızlarla kurtuluş Savaşı'ndan sonraki anlamsa ANKARA 3) 5018 e göre ödenek aktarma oranı?4)yazar soruldu hatirlamadigim
1. 31 mart olayi hangi tarihte olmuştur. (1909
2. Kalorifer sistemi ilk hangi sarayda kullanılmıştır (ishak pasa sarayi)
3. Devlet memuruna hangi şartlar altinda gece nobeti veya vardiyası verilemez. Engelli memura ıstemedıkce verılmez.
Hamıleler ıcın 24 aydan ıtıbaren verılmez
Dogum yaptıktan sonra da 2 yıl verılmez
4. 5018 göre okula verilen bütçenin adi nedir?
2. 1.mahalli idareler raporlarını önce nereye gönderirler  İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI    2.bilgi edinmeyle ilgili bi soru cevabı karşıtlık ilkesi3.kutadgu bilİgi 4. Atatürk'e başkomutanlık ünvanı hangi savaştan önce verildi. Sakarya.
3. 1)Domuz gribinin koduH1N1
2)2.balkan savaşının çıkma sebepleri Balkan devletleri Bulgaristan çok toprak aldı diye birleşip Bulgaristan'a saldırmışlardır yani toprak paylaşımında anlaşamamazlık dolayısıyla çıkmıştır.
3)okulların ve devlet kuruluşlarının yapılmasıyla ilgilenen teşkilat İNŞAAT EMLAK
4)sivas kongresinden bir söz vardı daha önceden nerede söylemiştir diyordu
4. 1 - uzaya ilk giden hayvan: köpek.2-657 ye göre bayan memur doğum izninin ne kadarını doğum sonrasına atar:5 hafta. 3: köyun başka bir ilçeye bağlanması nasıl olur  İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ KARARIYLA4-Atatürkün askeri ortaokulu okuduğu yer:Selanik
5. 1.turkiyenin ilk milli parkı  YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI2. Milliegitim in danışma organı açıklamasıyla TALİM TERBİYE KURULUDUR 10 ÜYE 1 BAŞKAN 4 YILLIĞINA SEÇİLİR.3.hatayin türk topraklarına katılması 1939
6. Soru 1. Yasama dokunulmazliği kimler icindir?
2. Uzun bir soruydu özetle 1922' de kurulan İdman ve Spor başkanliginin ilk kurucusu kimdir? ALİ SAMİ YEN
3. Hz. Muhammed, Hacı Murat kitaplarinin yazari kimdir? TOLSTOY
7. net hatirladigim tek soru 1926 da ticaret kanununu hangi ulkeden aldigimizdi ..ALMANYA . bi soruda sendikalarin konfedarasyonlarin itiraz suresi ile ilgiliydi...3. Soru... mali konular kimden onay aldiktan sonra resmi gazetede yayinlanir gibi biseydi..
8. 1. 657 memurun yargılanması ile ilgili
2.İki şehrin hikayesi adlı eserdeki iki şehir neresidir ?PARİS VE LONDRA
3. Batı cephesi temsil heyetine nasıl katıldı   3-Sivas kongresi ile katıldı. Erzurum'da sadece Doğu illerini temsil eden heyet Sivas'ta tüm ulusu içine alarak Batı cephesini de dahil etmiştiR
9. 1. Evereste cikan ilk Türk dagci - nasuh mahruki
2. Suç ve iftira atma cezasi- kinama
3-657 temel kanunlari- liyakat kariyer siniflandirma
10. :1.657 istihdam şekilleri:Memur, Geçiçi personel,Sözleşmeli personel ve işçi 2.İl idare kurulları kararlarına itiraz nereye? Danıştay 2.dairesi 3.Dünyaya benzeyen gezegen: Venüs 4.1917 Kanal cephesinde İngilizleri nerede durduk? Halep
11. 1.bilgi edinme kanununa göre dilekçeye kaç gün içinde kurum cevap vernek durumundadır?(15)
2.yaprak dökümü ,çalıkuşu gibi eserlerin sahibi kimdir?(reşat nuri güntekin)
3.il milli eğitim müdürlüğünde sivil savunma ile ilgili soruşturmanın amiri kimdir?(ben il milli eğitim m.dedim)
4.1.dünya savaşı sonunda itilaf devletleriyle yapılan konferans? (Paris barış konferansı) ankara
12. 1.sinekli Bakkalın yazarı 2.ordular ilk hedefimiz akdeniz ileri hangi savaşta söylenmiştir?
13. Cumhuriyet dönemi yazarlarından mahşer kitabının yazar(Peyami safa)
5018 göre uzun bir soruydu yani merkezi bütçenin tanımı verilmişti
Bir okulda en az kaç yıl görev yapılır(3)
14. 1. Cumhur başkanının başbakanı ataması, istifasını kabul etmesi hangi yetkisidir
Cevap: Yürütme
2. 657 dmk na göre yurt dışında görev yapan personelin izin günlerini değişmesiyle ilgili düzenlemeyi kim yapar diye..
Cevap: Bakanlar kurulu
3. Atatürk, hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır sözünü nerde söylemiştir.
Cevap: sakarya
4. Boğazın boğası lakaplı boksör
Cevap: sinan şamil sam
15. 1. siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?ANAYASA MAHKEMESİ
2. Avicenna olarak da bilinen tip bilgini?İBNİ SİNA
3. Damat feritten sonra kim sadrazam oldu gibi bi soruydu ALİ RIZA PAŞA
16. 1. Türkiye'nin deniz üstünde yapılan ilk havaalanı. Ordu-Giresun (OR-Gİ)
2. Kâzım Karabekir in komuta ettiği Ermenilere karşı da savaşan 15. Kolordu 1920de hangi ismi almıştır. Cevap:Doğu Cephesi Komutanlığı.
3. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine nasıl geçilmiştir? Cevap: Cumhuriyetin ilanından sonra.
4. Birinin yerine bakan bir kişi istifa ettiğinde ne kadar süre ile memuriyete dönemez gibi bir soruydu tam hatırlamıyorum.
17. 1. Türkiye'nin deniz üstünde yapılan ilk havaalanı. Ordu-Giresun (OR-Gİ)
2. Kâzım Karabekir in komuta ettiği Ermenilere karşı da savaşan 15. Kolordu 1920de hangi ismi almıştır. Cevap:Doğu Cephesi Komutanlığı.
3. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine nasıl geçilmiştir? Cevap: Cumhuriyetin ilanından sonra.
4. Birinin yerine bakan bir kişi istifa ettiğinde ne kadar süre ile memuriyete dönemez gibi bir soruydu tam hatırlamıyorum.
18. Sakarya 1922 yılında kurulan spor teşkilatının ilk başkanı kimdir?
19. 1- Devlet memurunun eşinin ölümü, evlilik vb. Izin kaç gün ? ( 7 )
2- Talim Terbiye Kurulunun üyelerinin görev süreleri kaç kere uzatilir ? (3 )
3- Atatürk ün Anadolu ya geçince ilk siyasi faaliyeti ( Havza genelgesi )
4- 2015 yılın da suriyeli gemisi batınca ölüp karaya vuran bebek? ( Aylan Bebek)
20. 1.uyuşmazlık mahkemesi başkanı nasıl seçilir?ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN
2 hınçak taşnak cemiyetini kimler kurdu ERMENİLER
3.657 yurtdışında uluslararası kurumlarda çalışanlara ne kadar aylıksız izin verilir 21 YIL
4.en çok dünya kupası şampiyonluğu görmüş futbolcuAZMİ SANCAKTAR
21. 1. AET nin AB ye dönüştüğü anlaşma Maastrich anlaşması
2. 31 Mart ayaklanmasını bastıran birlik. Hareket ordusu
3. okullara yakın içki satma izni veren bakanlıklar 4 tane
4. Anayasaya göre mvekili ödenekleri nasıldır. soru aynen böy***** Anayasa, Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının yasa ile düzenleneceğini öngörmektedir (m. 86). Anayasa bununla yetinmeyerek, milletvekili ödeneğinin aylık tutarının, en yüksek devlet memurunun almakta maaşı geçemeyeceği, yolluğun da, ödenek miktarının yarısını aşamayacağını belirtmiştir. Ödenek ve yolluğun en çok üç aylığı önceden ödenebilir. Milletvekilleri, ödenek ve yolluklarının yanında, eğer varsa, emekli aylıklarını da almaya devam ederler
22. 1_mal bildirimi hangi hak ve ödevleri girer SİYASİ HAK
2_ilk altın para hangi padişah dönemi FATİH SULTAN MEHMET
3-latin harfleri kabulü 1 KASIM 1928
4- hatırlamıyorum ama.......kaç gün izin verilir ç
23. 1. 657 göre eş durumunda tayin çıkmazsa kaç yıl aylıksız izin hakkı vardır. Cvp:3yıl
2.Who Türkçe açılımı
Cvp: Dünya sağlık örgütü
3.meclis divan üyeleri
Cvp:Meclis başkanı
Başkan vekili
Katip üyeleri
İdare amirleri
4. Ağır hastalıklarda 18 ay olan izin diğer hastalıklarda kaç aydır
Cvp:12 Ay
24. 1.tc anayasasına göre meclis kendiliğinde neden ne zaman toplanir.cvp Ekimin ilk haftası dedim
2.222 kanuna Göre eğitim çağına gelmiş ama nüfus hüviyeti olmadığı için öğrencileri kim tespit eder
Cvp.ihtiyar heyeti_muhtar
3.ataturk manastır askeri idadisini okurken fethi beyle beraber çıkardıkları gazete.cvp mınber
4.telgrafta hangi alfabe kullanılır.morsmus
25. 1süreli ve süresiz yayın çıkarmak için kimden izin alınır? Cvp izin alınmaz 2 özel öğretim çalışanlarının özlük bakımından bağlayıcı olan kanun 3 en genç bilim adamımız Oktay Sinanoğlu 4 halifelik ne zaman kaldırıldı 1924
26. 1.soru engelli istihdam oranı idi %3 yaptım. 2.soru öninceleme İtiraz süresi kaç gündür sorusu idi 10 gün dedim. 3.soru futbol topunun ağırlığı kaç gram? 430 dedim. 400 ile 450 arasında oluyormuş. 4.soru tevhidi tedrisat tarihi idi Mart 1924 dedim gün aklıma gelmedi onu da attım ama yanlış oldu. 3 rakamı da aklıma gelse 4 te 4 olacaktı. Benden önceki arkadaşa çıkan sorulardan biri 20 TL nin arkasında kim var sorusuydu.
27. 1) 5018 kamu idaresi performans göstergesini hangi kurum hazırlar MALİYE BAKANLIĞI
2) muhtar ve ihtiyar heyetine soruşturma iznini kim verir KAYMAKAM
3) marmara denizine kaç ilin kıyısı vardır 7
4) lozan görüşmelerine kimler katılmıştır.İSMET İNÖNÜ BAŞKANLIĞINDA HASAN VE RIZA NUR BEY
28. 1.T.C anayasasına göre kimler neden ne kadar vergi verir?
2. İş yeri sendika temsilcisinin görevleri nelerdir?
3. Atatürk ilkeleri nelerdir?
4. UNESCO 2016-2017 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir? Unesco ahmet yesevı- fuat koprulu yılı
29. 1-DMK'ya göre yönetmelikler nasıl yürürlüğe girer bi soruydu cvp bakanlar kurulu
2-yibo nereye kurulur
Cvp: nüfusun az olduğu yerler vb.
3-Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez Nobel Ödülü kazanmıştır. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun rayoaktif özelliğini buldu ve Radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve Radyoloji biliminin kurucusudur. Cvp: Marie Curie
4-sivas kongresini erzurum kongresinden ayıran en önemli özellik nedir cvp:erzurum un bölgesel Sivasın ulusal olması.
30. . 1. Sendika danışma kurulu hangi aylarda toplanır? ( mart-kasim) 2. Türk siyasi tarihinde askeri güç kulanilarak yapılan eylem gibi bir şeydi. ( Babıali baskını ) 3. Erzurum kongresinde alınan "milli mücade" ile ne yapılmak istenmiştir. Sonra sözel olarak diyelim mudur oldunuz okul öncesi genel müdürüne tanışır mısınız? Kaç müsteşar var? Peki emniyet Genel Müdürlüğünün kaç müsteşarı var? 4488 sayılı kanun desem bana içeriğini söyler misin
31. 1.uluslararası para değişimine ne denir 2.batıdaki cemiyetleri bir araya toplayan devlet adamı kimdir 3.devlet memuru haftada kaç saat çalışır 4.okul aile birliği başkanı üstüste kaç kez seçilebilir 5.empatik, sempatik,antipatik yönetici ne demek 6.okulda müdür yardımcısı nasıl bağış toplar vb... kolay gelsin herkese
32. 1) devlet memurları kanununa göre siyasi suçluları saklayanlara verilen ceza?
2) dilekçelerin işleme konması için hangi özellikleri taşıması gerekir?
3) 23 temmuz- 7 ağıstos 1919 tarihleri arasında toplanan kongre?
4) munzur vasisi hangi ilimizde?
33. 1- Uzun soruydu, kısaca anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl görevde kalır? 12 yıl
2- Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları kaç yıl sonra sicilden silinmesi için başvuru yapılabilir? Uyari, kınama 5 yıl- ayliktan kesme 10 yıl
3- Ankara eserinin yazarı? Yakup Kadri Karaosmanoglu
4- İzmir kaç yılında işgal edildi? ( Gün,Ay,yıl şeklinde) 15 Mayıs 1919
34. Kahramanmaraş mülakattan zarfimdan çıkan sorular :
1) En son buyuksehir olan ilimiz ?
2) Istiklal Marşının ilk bestekari kimdir ?
3) 222 Kanuna göre çocuğunu okula göndermeyen kisilere Ne kadar para cezası verilir ?
35.
1. Yabancı okullar hangi birime bağlıdır tarzında bır soruydu uzuuunca.
2. yabancı okullar arazisini kaç katına kadar buyutebilir
3. And. Selçuklu devleti hangi hükümdar döneminde donanma kuruldu. ÇAKA BEY
4.1921 de kurulan ilk müze İNKİLAP MÜZESİ
36. 1.Kamu malına kasıtlı zarar verene ne ceza verilir. 2.sendika genel kurulunda kaç kişi bulunur
37. 1. En uzun kıyısı olan bölgemiz(ege bölgesi)
2. Türklerde milli bilincin uyanmasini sağlayan savaş.(çanakkale savaşı)
3. İzinsiz gösteri hangi cezayı gerektirir.(kademe durmurma )
38. 1-anayasanın 4.maddesi
2-kadınlara seçme ve seçilme hakkıyla ilgili hangi anayasada düzenlediği 1934
3-İpsala sınır kapısının hangi ülkeyle sınır çizdiği Yunanistan
39. 1- Kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme? (il ağır ceza mahkemesi)
2- AB nin merkezi? (Brüksel)
3- kamu hizmetinde çalışan bir kişi amirinden aldığı emri kanuna aykırı görürse ne yapar?( yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir)
40. 1.çocuğu olan memura yapılan doğum yardımının hesaplamasında kullanılan katsayı 25.67
2.misakı milliyi ilan eden SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ
3.memura verilen para cezasını diye bi soru cevaba mülki amir dedik.
4.nesibi mi neydi ona benzer bi şair hangi devlet zamanında yaşamışKul Nesîmî, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşamış Bağdatlı Alevi-Bektaşi halk ozanı. İyi bir eğitim gördüğü bilinen şair Vahdet-i Vücud anlayışına sahiptir.,
41. 1. 5018Kamu idareleri gelir giderbütcesini nereye bildirir? 2. Sendika uyuşmazlıkları nereye başvuru ? 3. Eylül romanı yazarı ? 4. 28 Ocak 1920 son osmanlı mebusanın aldığı karar 1. Maliye Bakanlığı 2.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3.Mehmet Rauf 4.Misak-ı Milli
42. 1. Talim terbiye gorevi ve uye sayisi 10uye 1 baskan Talim ve Terbiye Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak; Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim ...  2. Unesco 3. Oetaogretimin gorevi 4. amerikan mandasi isteyen cemiyet. WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ
43. 1- 5442 sayılı kanunun adı nedir? İL İDARE KANUNU
2- Milletvekili seçilme şartlarından iki tanesini yazınız? "25 YAŞ VE ÜZERİ OLMAK İLE T.C. VATANDAŞI OLMAK"YAZDIM.
3-Türkiye'nin yüzölçümü kaç km karedir? BEN 813.000 km2 YAZDIM, 814.578 km2'YMİŞ.
4- Atatürk'e Baskomutanlik hangi savaştan sonra verildi? ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI
Sözel sorular : 1- Ilk Milli Eğitim Bakanımız kimdir? BİLMİYORUM.
2- Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdürü kimdir?(Halk Eğitimde çalışıyorum) ALI RIZA ALTUNEL
3- Memurun göreve sarhoş gelmesi hangi cezayı gerektirir? KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI.
44. 222 ye göre öğrencisini göndermeyen Veli'ye verilen ceza
Uyarma kınama aylıktan kesme kademe ilerleme cezalarından hangisini amir veremez KİD
Türkiye nereye üye değil AB
Başlık kaç satırı geçemez
45. 1) okul idaresi öğrencinin özel durumlarinda ( yakınınin vefatı gibi ) öğrenciye kaç gün izin verebilir.
2) mebusan meclisinin aldığı son karar nedir
3) bireysel yada grupla öğretme yöntemi veya tekniği nedir
46. 1. DUMLUPINAR SAVAŞ TARIHI 2. POMPEİOPOLİS KENTI HANGI ILIMIZDE 3.OZEL EGITIM AÇMAK ICIN BAŞVURAN BIR KURUM GEREKLI ŞARTLARI TAŞIMAZSA NE YAPILIR 4. ÖZRE BAĞLI YER DEGISIRME DE ISTEDIGI YERE ATAMASI OOMAYAN BIR KISIYE AYLIKSIZ NE KADAR SÜRE IZIN VERILIR?
47. TBMM ,bakanlar.. kaç günde görüşmek zorundalar diye biseyddi 30gun yazdım 2.ilk natüralist roman (Zehra)yazarı (Nabizade nazım ) 3. Kaymakamın on soruşturmasini kim yapar yapamadım 4.Turkiye BMye kaç yılında üye olmuştur 1945 diyecek oldum ama daha aşağısı 1930 mu ne yazdım.
48. 1. Soru uzundu. Yurtdışında en az bir yıl süreki eğitim almak için giden öğrencilerin kayıt işlemleri nasıl yapılır.
2. Aziz sancarın nobel ödülünün konusu
3. Eğitsel rehberlik ilkeleri
4. Millet mektepleri
49. 1.Adıyaman TBMM genel sekreteri soruşturma iznini Kim verir TBMM baskani
2. Alkolü ..... yerler okula ne kadar uzaklıkta olmalı 100 metre
3.Türk Dil Kurumu kaçta açıldı 1932
4.Hollanda nin başkenti Amsterdam
50. 1-Para Basimina karar verme yetkisi kimindir?
2- TBMM’nin Uluslararası Alanda Kazandığı İlk Siyasi Başarısı
3-Kişide bedenen ve ruhen etki birakan yaralanmalara ne ad verilir?
51. Anayasa Başkanı adı
İkinci meşrutiyet tarihi
Tanım verilip yaygın eğitim soruldu
Diğerini unuttum cetvellerle ilgili
52. 1. Tanzimat fermanı tarihi (1839)
2 . Geçtiğimiz günlerde batman ili Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmenimizin isimi ( Şenay aybüke yılmaz)
3. Eğitim kurumları yakınlarında açılan alkollü vs yerleri hangi bakanlıkların ortak kararıyla açılır gibi bir şeydi ( milli eğitim, iç işleri, sağlık , kültür ve turizm )
4 zorunlu eğitim çağındaki çocuk kaç gün devamsızlık yaparsa ailesi okula bildirmeli gibi bişey di cevabı 3
53. 1. 657 ye tâbi memurların emeklilik işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır
2. Meb hizmet birimleri kaç tanedir? 5 tanesini yazınız strateji gelistirme
Ogretmen yetistirme gelistirme
Din hizmetleri
Temel egitim genel mudurlugu
Mesleki ve teknik egitim
3. CEV Avrupa kupasını kazanan bayan voleybol takımımız vakıfbank
4. Erzurum kongresi hangi önlemleri almak amacıyla toplanmıştır
54. Türkçlüğün esaslarının yazarı ve Atatürk'ün fkir babası kimdir(ziya gökalp),
Anadolu hisarı kac yılında yapılmıstır (1395)
Hakimler savcılar kurulunu kim denetler(kurul müfettişi)
Ve ilk altı ayın değerlendirilmesinin ,ikinci altı ayın beklentilerinn belirlendiği kamuoyuna duyurulduğu ay (mayıs)
55. 1 82 anayasasına göre yurtdışına asker gönderme yetkisi hangi mercii ye aittir TBMM

2 –1739 a göre Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon hangi merci tarafından sağlanır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

3 tl den 6 sıfır ne zaman atıldı 2005

4 denizaltı batırıldığı için savaşa giren ülke abd
56. 1.Meclis araştırması, soru vb.ne ile düzenlenir.cevap meclis içtüzüğü. 2.Özel okullar yüz kaç oranında ücretsiz öğrenci kabul etmek zorunda. Cevap %3 3 . Kapıkule sınır kapısı hangi ülke sınırımız. Cevap Bulgaristan. 4.1927 de borçlar ve sanayileşme adına çıkarılan kanun. Cevap Teşviki Sanayi s
57. 1- Atatürk neden imzasini değiştirmiş. Cvp soyadi kanunundan sonra Atatürk soyadini kullandigi için.2.milletvekilliği seçilme yaşı cvp 18. 3.darülfünun un ismi1933 de ne olmustur? İst üniversitesi. 4- KHK ye göre bakanligin faaliyet alanına giren konularda diğer bakanliklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayan cvp bakan.
58. Usak. 1.. 1739 a gore Turkcenin dogru ve guzel konusulmasi ...Okul oncesi
2. Gorevden cekilen memur ne zaman geri donebilir. 1 yil.
3. 1. Dunya savasinin baslamasina neden olan olay hangi sehirde... Saraybosna.
4. Ilk gezi kitabi... Miratul memalik. Seydi Ali Reis.
59.
 taylantin para birimi  baht
2.bati cephesi komutanları ismet paşa ali fuat cebesoy m kemal
3.amire sözlü hakaretin cezası aylıktan kesme
4.yabanci okulların arsaları kaç misline kadar arttırabilir 5 katı
60. 1) 657 YE GÖRE MEMURLUKTAN ÇIKARILAN MEMURUN GÖREVDEN ÇIKARILMA SÜRESİ ( 6 AY )

2) Osmanlının ilk gazetesi?-Takvim-i Esasi

3)Temsil heyetinin önemi nedir?
61. 1 Ohal yada sıkı yönetim durumunda devlet memuru görevini nasıl bırakır
2 31 Mary olayının tarihi 13 nisan 1909
3 2014 te ödül alan Kolombiyalı yazar( kitabın adı aklıma gelmedi )GABRİEL MARQUES
62. 1. 222 ye gore bir çocuğun künyesi kaç nusha hazırlanır nerelere verilir. ( anladığım kadarıyla böyleydi soru. Ben üç nusha okul, muhtarlık ve ilçe mem dedim bilmiyorum)
2. Doğu cephesi komutanı ( kazım karabekir)
3. Osmanlı _ Haçlı ilk savaş ( sırpsındığı)
63. 1_1-2 gün işe özür süz gitmemek(ayliktan kesme)
2_butce ile ilgili aciklama vardı(kamu zarari)
3_ manda ve himayenin kesinlikle red edildiği yer(sivas kongresi)
4_himalayalarin en yüksek tepesi( everest)
64. 1. Milli eğitimin temel yapısı nasıldır? 2. Aslı memurlara ilgili bir metin vermiş bunlar hangi kanuna tabidir.3. Misaki milliye nerede kabul edildi? Bunlar zarftan çıktı . Sözlü sorular 1.kara kuvvetleri ne zaman kuruldu.2.milli eğitim başkanımızın adı nedir?3.anayasa miz kaç bölümden oluşur
65. 1-Mona Lisa dünyaca ünlü ressam. Leonardo da inci dedim.
2- özel öğretim kanununa göre azınlık okullarında kim okur. Gayrimüslim türk vatandaşı yabancıların çocukları dedim. Emin değilim.
3-bilgi edinme kanununa göre kopyası mümkün olmayan bilgiler nasıl verilir. Görerek. Dinleyerek dedim.
4-Kutul amare yargı. 1916 dedim
66. 1.Avrupa Birliği karar organı hangisi? (Avrupa Parlamentosu) 2. Adaylık süresi ne kadardan az kadardan fazla olamaz? 3. İşgal hareketlerine karşı direnişe geçen milli güç ( Kuvayi Milliye)
67. 1-Nutuk kaç yılında mecliste okundu
2- Hsk kaç tanesi danıştaydan seçilir
3-Öldürülen pakistan başkanı
4-Bir ortaokul müdürüne soruşturma iznini kim verir
68. 1. Yusuf Has hacı in eseri 2.osmanlinin balkanlarda kaybettiği son toprak parçası 3. Sendika ve konfederasyonlar üye sayısı güncellemelerini hangi ay da sgk ya bildirirler 4.talim terbiyenin başkanı kimdir
69. Kayseri 1.2013 unesco kime verilmistir?(piri reis) 2.kariyer basamaklarında ilerlemede egitimin yüzdesi?(yüzde 20)3.paris bariş konferansi vardi anlatmislar isim sormuslar.4. 4375 isimli bir mevzuat varmiş bunla ilgili bir soru vardı..
70. 1 cumhurbaskanina ortak adayi kimler belirler.(muhalefet partileri)
2. 4982 noli yasaya gore baya baya uzun biseydi. hatrlayamadim. buda haklar sakli kalir diye birseydi cevabj
3. 1926 da aldigimiz medeni kanunu hangi ulkeden aldik.(isvicre)
4. Dunya adalet divani hangi sehirdedir.(Lahey)
71. -Turkiyenin en buyuk tatli golu 2-Ataturkun bir komutanda bulunmaai gereken ozelliklerinin anlatildigi eserinin adi 3- resmi okullar ozel okullar arasindaki iliski neyle duzenlenir gibi bir aoru ( kanunla) 4-5018 ile ilgili uzun bir soruydu h
72. 1. Referandumdan sonraki millet vekili sayısı=600
2. Referandum sonrası hsk nın üye sayısı=13
3. Manda ve himaye ilk nerde reddedildi= Erzurum Kongresi
4. Devletimizin dini islam ibaresi ne zaman kaldırıldı= 1928
73. 52 ye göre kaç daire vardır gibi bi soruydu. Tam hatırlayamadım cvp:19. 2. Soru ülke sınırları hangi kongre ile çizildi. Cvp:Sivas. 3.soru: eğitim hakkı hangi hak ve ödevlere girer. Cvp: ekonomik hak ve ödevler.
74. 1. Osmanlı devletine katılan ilk Türk Beyliği (Karesiğulları)
2. İl sınırları içersinde emniyet ve kolluk güçlerinin bağlı oldukları birim şeklinde bir soruydu ( Vali)
3. 657 ye göre Vali ve kaymakamların bağlı oldukları hizmet sınıfını soran bir soruydu ( genel idare hiz. dedim)
4. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra vatanın ve milletin bütünlüğünün korunması için yapılan mücadeleleri Atatürk'ün hangi ilkesi ile özdeşleştirebilirsiniz tarzında bir soruydu (Milliyetçilik dedim)
75. 1.anayasada kimse yaşına uygun olmayan ışte çalışamaz( zorla çalıştırma yasağı) 2. Enerji piyasa su kurulu kaç nolu cetvel (3). 3. Birleşik arap birliklerinin başkenti(abu dabi)4. Misaki milli nerde kabul edildi son osmanlı mebusan meclisi İstanbul
76. )652 ye göre maarif müfettişi olmak için kaç yıl fiili hizmet aranir(8 yıl)
2)Edirne hangi olay sonrası kaç yılında yunanlar tarafindan işgal edilmiştir(Mondros sonrasi 1920)
3)Dokuzuncu hariciye koğuşunun yazarı(Peyami Safa)
_Sosyal tesisleri kim isletir(destek eğitim)
77. 1. Bilgi işlem genel müdürlüğü tanımı verildi. Cevabı iştendi.
2.atatürk dönemi ilk siyasi başarı.
Cvp. Yabancı okullar sorunu
3.memura kaç gün içinde soruşturma başlatılmalıdır gibi birşeydi. 15 gün

Müdür yardımcılığı sınav soruları
1)   Mimar Sinan'ın ustalık çıraklık kalfalik eserleri
Çıraklık sehzade camii
Kalfalık süleymaniye camii
Ustalık selimiye camii

2)    Amasya genelgesinin önemi Amasya genelgesinin önemi Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan milli cemiyetşeri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti. işte bu düşünceler içinde Amasya Genelgesi'ni hazırladı

3)   hakimin karar yetkisi ile ilgili bir soru

4)   kurtuluş Savaşında yargilamak icin kurulan mahkeme (istiklal mahkemeleri).

5)   kurumunuza dilekçeyle başvuran kişiye kac gün içerisinde cvp verilmeli...

6)   ülkemizde uygulanan pisa sınavıni hangi kuruluş yapmaktadır.OECD

7)   .kamu mallarıni kiralama satin alma ilgili bir soru..

8)   657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )
,
9)    222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşi ( 6-13)

10)   osmanlı ve haclıların ilk savaşı ( sırpsındığı )

11)    Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )

12)    Engelli personelin iş ve görev planlaması hangi ayda yapılır.

13)   1. Dünya savaşı sonunda avusturya macaristan ile hangi anlaşma yapıldı. 
14)   4018'den çıktı, belge adı.
15)    Bilgi edinme kurul üye sayısı
16)   .ilk altın para hangi padişah
17)    1. Dünya Savaşı  1914-1918
18)   İlçe kurulması
19)   İpsala sinir kapısı  Edirne
20)   Vahdettin nereye sığındı  Vahdettin İngiltereye sığınma talebinde bulunmuş reddedilerek İngiliz gemisi ile Maltaya bırakılmıştır
21)   .Ermenilere karşı Kazım Karabekir'in kazandığı tarih.
22)     ozel okul yurt vs acma kapatma denetleme milli egitim hangi mudurlugu tarafindan yapilir gibi uzjn biseydi.
Cevap: ozel ogretim mudurlugu
23)   2. Ilk insani anayasanin tarihi
Magna Carta (Latince: "Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.
24)   3. Turk Tarih Kurumunun ilk baskani kimdir
Cevap: Mehmet Tevfik Biyiklioglu
25)   4. Osmanli 1. Dunya savasina hangi tarihte katilmistir
Cevap: 1914.
26)   Şeyh said ayaklanmasiylan kapatilan parti?            terkki perver cumhuriyet fırkası
27)   olaganüstü durumlarda Kamulastirmanin yapilamadıgi durumun adi?       istimlak
28)    Milli Egitim e tavsiye niteliginde karar veren ?                    milli egitim şûrası
29)    Basın yayın aracları anayasımıza göre nasıl korunur?     Anayasanın 27 maddesine göre korunur bu madde kapsamında sansür ıygulanamaz el koyulamaz
30)   En ince kadin sesi   soprano
31)   -Ismet inönü Yunanlılarla hangi cephede savasmistir   Batı Cephesi
32)   Aday ogretmenlik sinavina girmeye hak kazanamayan ögretmene ne uygulanir
33)   -Cumhurbaskaninin danistayda orani na kaç üye seçer              1/4
34)   Cumhurbaskanlinda calisan memurlara ceza yi kim verir.
35)   memurun kasden verilen gorevi yerine getirmemesi durumunda hangi ceza verilir.     Kasten yapmazsa aylıktan kesilir
36)   sermin ve rubai sikeste kimin eseri    tevfik fikret
37)   sirbistan itilaf devletindendir İttifak (Bağlaşma) Devletleri:-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,-Almanya,Osmanlı  Devleti,-Bulgaristan
38)   Türklerin anadoluya yaptigi ilk türk akinlarını kim yaptı.      Hunlar
39)   Medeni kanunun tarihi 17 şubat 1926 medeni kanunun kabulü
40)   Çocuğunu okula göndermeyip dersaneye gönderen verilen para cezasi (en az 400 en çok 1000
41)    manş denizi Nerede Manş Denizi Atlas Okyanusunun İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran kolu
42)   yaygın eğitim kurumları            Halk Eğitim, açık öğretim, mesleki eğitim merkezleri
43)   kaymakamin davalarına kim bakar     Kaymakam davalarına il ağır ceza bakar.
44)    Doğu Trakya savasmadan hangi ant.      Mudanya
45)   5 yilini dolduran memura kac yil ucretsiz izin verilir(1 YILa kadar)
46)   Kamu etik kurulu soruldu.      kamu etik kurulu üye sayısı 11 dir 4 yıllıga seçilir
47)   Tandoğan meydanının şimdiki ismi   Tandoğan Anadolu meydanı oldu 
48)    5018 sayili kamu mali yönetimi kanununa gore kamu zarari ilgiliden ne zaman tahsil edilir?   karar kesinlestikten sonraki ilk ay başlar
49)    kimse zorla calistirilamaz hukmu T.C. anayasanin hangi hak ve gorevlerindendir    kisinin temel hak ve görevleri
50)    Islam dunyasina hakaret eden ve Fransada 12kisinin olduruldugu terör saldırısına sebep olan derginin adi nedir    charlie hepdo
51)    Gensoru verilebilmes için kac milletvekilinin imzasi gereklidir    en az 20 milletvekili
52)   toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda nereye başvuru yapılır?
53)   Sivas kongresinde en çok tartışılan konu nedir?  Manda ve himaye
54)    paradan 6 sıfır ne zaman atıldı?  2005
55)    yöneltme ile ilgili uzun bir soru vardı tam olarak hatırlayamadım
56)   Atatürk ne zaman askerlik görevinden istifa etti       1919
57)   yeğitek  milli eğitim bakanlığına bağlı yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü.
58)    cumhurbaşkanlığı külliyesinde 16 türk devletinin kıyafetiyle karşıladığı kişi kimdir?     Mahmut abbas filistin .
59)   Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman kim tarafından verildi 5 aralık 1934
60)    orta öğretimde not sitemi hakkında bilgi veriniz
61)    Yurtdışında görevli memurlardan görev haysiyetini zedeleyici davranışları hangi ödevle ilgilidir(yurt dışı ödev ve sorumluluk)
62)   sakarya meydan nuharebesinde genel kurmay başkanı kimdi ( mareşal fevzi cakmak)
63)   ilk realist roman (araba sevdası)
64)   hsyk uyelerinin onaya sunulduğu makam TBMM ve Cumhurbaşkanı
65)   neolitik dönemde anadolu daki ilk yerleşim( köyü) neresidir    çatalhöyük
66)    Atatürk 1919 da Samsun a hangi görevle gitmiştir   9.ordu müfettişi
67)    601-1000 arası sendika temsilci sayısı  3
68)    bütçeleri inceleyen mahkeme nedir       sayıştay
69)   Uygurlara ait destanlar? (Türeyiş, Göç)
70)    TBMM yi ilk tanıyan devlet? (Ermenistan)
71)    Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kim verir? (Disiplin amiri)
72)    Ohal kaç ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir? (4 ay) .
73)    Hsyk kaç üyeden oluşur              hsyk hsk olarak degişmiştir 22 olan üye sayısı 13 düşmüş
74)   Abaküsü bulan hangi medeniyet   çinliler
75)   .Strateji geliştirme bakanlığıyla ilgiliydi
76)   mustafa kemal milli mücadeleyi nerden başlattı.19 mayıs 1919 samsuna çıktığında
77)    lk Türkçe sözlük hangisi    divanı lügatı türk kaşgarlı mahmut
78)   Bulgaristan 1. Dünya savaşında hangi tarafta   ittifak
79)   222 ye göre okul bahçesinden elde edilen para ne yapılır  okul ihtiyaç larında kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir
80)   Görevde kalmasında mahsur görülen memur ne yapılır soruşturmanın mesuliyeti açısından açıga alınır
81)   bir öğrencinin rehabilitasyona gidebilmesi için % kaç engelli olmalı.  % 20
82)   Öğretmen eğitimi ile ilgili müdürlük     öğretmen yetiştirme egt genel müdürlüğü
83)   yabanci gemilerin Türk kara sularından faydalanmasını bitiren kanun   Kabotaj kanunu
84)   vatan bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede nerede söylendi.    Amasya genelgesi
85)   -Harf Devrimi ne zaman yapıldı. (1928)
86)   Cumhurbaşkanına soruşturma nasil açılır.Anlatiniz. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
87)    ilk tiyatro.(ŞAİR EVLENMESİ) 4-AYLIKTAN KESME CEZASI ALAN MEMURUN DISIPLIN CEZASI NE ZAMAN OZLUK DOSYASINDAN SILINIR.(10 YIL)
88)   meclis başkanı ikinci yasama döneminde ne kadarlığına seçilir?
89)    bilgi edinme kanunu kapsamında bir önceki yılın verileri ne zamana kadar değerlendirme kuruluna gönderilir?
90)     misak-ı milli ? Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ileMillî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır.
91)   ilk psikolojik romanımız ?Eylül
92)    5018'e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet rapaorlarinin birer örneğini Sayistay ve Maliye Bakanligina gönderir.
93)    657'ye göre Devlet Memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlik,sadakat ,amir durumunda olan memurların görevleri,kişisel zararlar,kişilerin uğradıkları zararlar,yurt dışında davranış,davranış ve işbirliği,devlet memurunun görev ve sorumlulukları
94)   SSCB tarafından 1949 yılında NATO'ya karşı kurulan kuruluşun adı nedir?   Varşova paktı
95)    Harf inkılabı ne zaman yapıldı.  1 Kasım 1928
96)    Ilk tiyatro    İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi
97)    Disiplin cezaları Ozluk DOSYASINDAN ne zaman silinir. 10
98)    1sendikalar tüm üyelerini yapacağı toplantı için kaç iş günü önceden haber vermelidir 15
99)   5018bütçe kanunlarında tüm caza gelir vergi gelirlerinin ortak adı   Kamu Geliri
100)   2.selimin Üsküdar'da veziri için yaptırdığı caminin adı Kasımpaşa Piyale Paşa Camii
101)   Türk dil kurumu Türk tarih kurumu Misak-ı milli sınırları Atatürk ün hangi ilkesi kapsamında türk dil kurumu 1932/tarih1931
102)    Ceza hukukunu hangi tarihte hangi devletten aldık. (1926 İtalya).
103)   15 mayıs tarihinde sendikalar 5isgunu içinde üye sayısını doldurduklari tutanağı hangi bakanlığa vermeleri gerekir (Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı).
104)   Özel okul açıp herhangi bir mazeret bildirmeden kapatirsaniz tekrar Okul açmak için kaç yıl geçmesi gerek
105)   657 ye göre hangisi hak değildir? (Cevap grevmiş.
106)   Köylerin isim değişikliği
107)    Kitabı bahriye yazari.    Piri Reis
108)    Sendikalar kapanınca mallar nereye aktarılır.
109)    2. Balkan savaşı sonucu sirplarla yapılan antlaşma  İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)
110)   15 Temmuzda kamyona insanları doldurup boğaz köprüsüne götüren bayan ismi nedir  Şerife Boz
111)   Dünyanın en derin gölü? (Baykal)
112)   Usulüne uygun istifa eden memurun dönmesi için gerekli süre(6 ay)
113)   TBMM yi tanıyan ilk büyük devlet( Sovyet Rusya)
114)   optik ilminin kurucusu kimdir İbni Heysem
115)   Atatürkün doğuda kurtardığı iller nelerdir   Muş ve Bitlis
116)   dünyanın en büyük teleskopu hangi ülkededir ismi nedir Çin'de FAST adında
117)   5018 e göre ek ödenek yüzde kaçtır    %2
118)   Özel eğitim kurumları onaylanmayan işlemleri için kaç günde nereye itiraz ederler ? 15 gün içimde MEB itiraz ederler.?????
119)    sanayi devrimi ilk hangi ülkede yapılmıştır. İngiltere??????
120)    milli sınırlar ilk defa hangi kongrede dile getirildi ? Erzurum kongresi ??????????
121)    5018 kanuna göre bütçeyi kim hazırlar? Maliye bakanlığı ?????????
122)    eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi
123)    soruda öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi
124)    soruda batı cephesinde ilk kazandığımız savaş
125)    soruda amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi
126)   ogretmenin kac gunluk raporundan sonra maas kesinti olur  7
127)    butce kanunu ile ilgili bir soruydu.hangisi gorusulmez
128)    osmanlinin ilk toprak kaybettigi antlaşma   Karlofça
129)   2.mesrutiyet hangi padisah zamaninda ilan edildi   2.Abdülhamit
130)   Yabancı okulları ilk getiren padişah kimdir
131)   kurtuluş savasında en uzun muharebe hamgisidir   Sakarya
132)   okullarda ihale sürecinde alım yapan kimdir
133)   Butcenin planlamasi tamamlanmasi hangi ayda ve nereye teslim edilir   Mali yılbaşından 75 gün önce Eylül ortası oluyor
134)   Voleybolda ayni takimda olupta farkli forma giyene ne denir
135)   Serv antlasmasi
136)   Milli egitim surasi
137)   222 sayılı kanuna göre devamsızlık yapan öğrenciye 15 TL para cezasını kim verir-mulki amir
138)   islamiyet öncesi Türklerde ölenin ardından yapılan törenlerde söylenen şiire ne ad verilir- sagu
139)   kafkas cephesini kapatan antlaşma- Brest litovks
140)   ortaogretimde yapılan sınav sonuçları kaç gün içinde açıklanır
141)   yerçekimini kim bulmuştur?   NEWTON
142)    ingilizlerin kurduğu cemiyetin adı nedir?    İngiliz Muhipleri
143)    italyadan aldığımız kanun hangisi
144)   aday öğretmen adaylığı bitiminde girdiği sınavı geçmezse ne olur
145)   Kadın doğum izni kaç hafta 8+8
146)   dostlar beni hatırlasın adlı mısralar söylenip bu şiir kime ait diye sordular  Aşık Veysel
147)   adakat pakti tarihini
148)    Hasan sabahı anlatan alamut kitabının yazarını
149)   222 sayılı kanuna göre okul için toprak veya arazi nasıl belirlenir
150)   maarif müfettişleri hangi kuruma ve müdürlüğe bağlı
151)    Osmanlı birinci dünya savaşında neden Almanya'nın yanında yer almıştır
152)    ocak 2017 nufüsü en az olan il    BAYBURT
153)   cumhurbaşkanı nerede yemin eder TBMM genel kurulda
154)   tema
155)   vilayetti sitte mondrosta kaçıncı maddede geçiyor 24
156)    uluslar arası çalışma örgütünün kisaltilisı  İLO
157)    verilen dilekçe diğer kurumlara da bilgi veriekecekse kaç iş günü içinde bilgi verilir 30
158)   Dede Korkut Hilayelerini Mart 2015'te kitaplaştıran kurumun adı nedir? TOBB
159)   Atatürk ilke ve ınkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce yürürlüğe giriştir (milliyetçilik)
160)   Özel öğretim kurumu yönetmeliğine göre kurumu kapatacak bir okul en az ne kadar süre önce velilere bilgilendirme yazısı yapmalı (3 ay)
161)   Et balık Kurumunun 2013 adı değişerek ne olmuştur? (Et ve Süt ürünleri kurumu)
162)   Anayasaya da gençlerin korunması hangi hedefler yer almaktadır? (Yorum sorusuymuş, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, sosyal ortamlar sağlanması, eğitim öğretim hizmetlerinin sağlanması gibi şeyler yazdım)
163)   Türkiye imfye ne zaman üye olmuştur
164)   Uyarma kınama cezaları kaç gün içinde verilir
165)   Ceza hukuku hangi ülkeden alınmıştır
166)    2013 dünya kitap başkenti,
167)    bilge lider kim     Aliye izzetbegovic bilge lider
168)   gizli bilgileri açıklama cezası,
169)   222 ye göre veli okula gelmeyen öğrenci kaç günde bildirir  3
170)   AB ye başvurmak isteyen ülkeler ilk nereye başvuru yapar? -AB KONSEYİ
171)   İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI- DR.RIZA NUR
172)   5580 SAYILI KANUN - ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
173)   ARŞİV İŞLERİNİ YAPAN BİRİM - DESTEK HİZMET LERİ GEN.MUD
174)   Hangi memurlar yerlerine atanacaklar gelip işe başladıkça görevlerini bırakamazlar? OHAL deki memurlar, Devir teslimle yükümlü olanlar
175)    657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )
176)   2) 222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşi ( 6-13)
177)   3) osmanlı ve haclıların ilk savaşı ( sırpsındığı )
178)   4) Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )
179)   ilk seker fabrikaso nerde kuruldu,
180)   şerminin yazari,
181)   sayistay denetlemeyi kimin adina yapar
182)   fatih açılımı (fırsatları artırma ve teknolojileri iyileştirme hareketi)
183)    Server bedi lakaplı yazar(peyami safa)
184)    Taaruz cephesi(kafkas)
185)    Memurlara evlilik vs mazeret izni kaç gün(7)
186)   Almanya min İngiltere'nin somurgeleriyle Olan bağlantısını kesmek için ve mısır a hakimiyet açın açılan cephe
187)   Çoğul gebelik süresi
188)   DMK nın maddeleri nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar Kurulu Kararıyla
189)   AGİT başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya
190)    Sivas kongresinde Mustafa Kemal kimle yarışmıştır?
191)    Manyas kuş cenneti nerde(balıkesir)
192)   dilekçeye cevap verme süresi( sanırım 30)
193)   .mimar sinan çıraklık-kalfalık-ustalık eseri(şehzade-süleymaniye-selimiye)
194)   balkan ilk ve son ayrılan devletler
195)   5018 nolu kanun ödenek üst ü harcama kamu zararı oluşmasa da ile başlayan paragrafta ceza ne olur (2katı)
196)    türk ceza kanunu kaç yılinda kabul edilmiştir ( 1925)
197)    beyaz gemi kimin romanı (cengiz aymatov)
198)   Görevden çekilen öğretmen kaç yıl tamamlanmadan tekrar dönemez. 3
199)    Kurtuluş Savaşında İtalyanların payı olan İzmir kime verilmiştir.
200)    1739a göre eğitimden uzak olanların eğitimine devamını sağlayan birim.
201)   Mahkemeye verilemeyen kararlar hangileridir
202)   ruhsatsız işyeri açma ve çalıştırmanın cezası
203)   mudanda ateşkes antlaşmasına katılan devletler İngiltere Fransa İtalya
204)   islamiyetten önce ordunu komutanlarına verilen isim nedir Yabgu
205)   5018 e gore butce devletin gelir giderlerini hangi bakanlik hazirlar.  Maliye
206)   Avrupa birligi donem baskanligi suresi ne kadardir.6 Ay
207)    canakkale cephesinde anzaklar conkbayiri ve ariburnuna cikarma yaparken M.Kemal dusmanin ayrica nereden cikarma yapabilecegini dusunuyordu.  ANAFARTALAR
208)   Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak; (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
209)   Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek;(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
210)   Yeni Türk Devleti’nin İlk Anayasası 1921 anayasasının adı nedir?(Teşkilat-ı Esasi)
211)   Celali takvimini kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?(Büyük Selçuklu Devleti)
212)   eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi
213)   öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi
214)    batı cephesinde ilk kazandığımız savaş
215)    amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi
216)   İzmir'in kurtuluş yılı  - 9 Eylül 1922
217)   özel eğitim kurumu açmak icin başvuruda evrak eksikse ne işlem yapılır?
İşlemler iptal edilir.
218)   Entomoloji nedir Böcek bilimi
219)   Anayasa mahkemesi üyeleri en az kaç yıl kamu hizmetinde çalışmış olmalıdır?(20 yıl)
220)   2.Paris Barış Konferansında neden İngilizler Kuzey Ege nin İtalyanlara değil de Yunanlılara verilmesini desteklemiştir?(Kendi çıkarları için.Yunanistan 1.Dünya Savaşından sonra bitaraftı ve İngiltere menfaatleri doğrultusunda kendi tarafına çekmek için Egeyi vaadetti)

221)   Çingeneler,Boris Godunov,Kafkas Esiri kimin eserleridir?(Puşkin)
222)   Kei nın merkezi neresidir?
223)   Ataturkun Kurtuluş savaşı öncesi ve sonrasını anlattığı bir kitabı ?
224)    BEDK NIN 3 ilkesi vardır eşitlik açıklık diğeri nedir?
225)   Çok uzundu 5108 miydi bütçeyle ilgili yüzde kaçına kadar verir gibi bişeydi sonu
226)   Tambar nedir
227)   4982 bilgi edinme kanunu na göre bilgi edinme değerlendirme kurulu kaç üyeden oluşur kaç yıllığa seçilirler ayda en az kaç defa toplanırlar?
228)   kırmızı ve siyah,makber kimin eserleri?
229)   Kıbrısta garantör devletler kimler?
230)   1919 1. Dünya savaşında savaşan Çöl kaplanı lakaplı ve medine müdafasını gerçekleştiren komutanın adı nedir.
231)   1 Mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başladı.
232)   Bir yılın 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olduğunu hangi bilim adamı söylemiştir
233)   Balkan savaşında kaybedilen nereler geri alınmıştır
234)   Hukuk,icra vs bakan birim?
235)   Personel özlük atama işleri birimi?
236)   Misak-ı milliyi ilk tanıyan itilaf devleti?
237)   Türkiye Yunanistan sınırındaki nehir?
238)   uyarı kınama cezaları kaç yıl sonra dosyadan silinir (5)
239)   tımar sistemi hangi padişah zamanında getirilmiştir (1. Murat)
240)   1931 yılında kurulan Türk tarih kurumunun adı (Türk tarihi tetkik cemiyeti)
241)   Anadolu Selçuklu devletinde ilk tersane nerede kuruldu (Sinop)
242)   icra ve iflas kanununu nereden aldık...
243)   anadolu Selçuklu devletinde ilk altın para...
244)   1931 de İsviçre den alınan kanun...
245)   İlk çeviri roman
246)   1918 sonrası Kars ve çevresini Ermeni ve gürcülerden temizlenmesini amaçlayan yararlı cemiyet
247)   kbs de ödeme emri belgesi oluşturulduktan sonra ödeme gerçekleşmezse yatırılan para hazineye ne kadar süre sonra aktarılır
248)   Anayasanın 19. Maddesine göre toplu işlenen suçlarda kişiler en geç kaç gün içinde hakim karşısına çıkarılır - 4 gün
249)   Memurlara getirilen yasaklardan 5 tane yazınız
250)   BDDK ne zaman kurulmuştur-2000
251)   Güney cephesini bitiren anlaşma-Ankara anlaşması
252)   Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
253)    Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
254)   29 nisan 2020 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i Vataniye Kanunu
255)   İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan Telemak
256)   1. Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
257)   Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
258)   29 nisan 2020 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i Vataniye Kanunu
259)   İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan Telemak /
%5 oranında azalma veya herhangi bir ilden hiç milletvekili kalmaması ve 30 ay geçmeli en az secimden
0–2 yaş bebeklerde duyu gelişimi nasıl olur?1 ilk gözler ile takip başlar sonra el kol farkına varırlar emeklemeye başlarlar sesler çıkartırlar yemeklerin tatlarını anlarlar yürürler birkaç kelime konuşurlar.
1 mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başlandı? 22 nisan 2009 tarihinde
1 temmuz ne bayramı olarak kutlanır. Kabotaj bayramı
1. Beş yıllık kalkınma plânı tarihi nedir? 17 nisan 1934–1939
1. Dünya savasında medine'yi savunan komutan? Fahrettin paşa
1. Dünya savasında sovyet rusya'yla yapılan savaşta acılan cephe? …kafkas cephesi
1. Dünya savasındaki cepheler nelerdir kanal, suriye filistin, kafkasya, hicaz yemen
1. Dünya savaşı başlama tarihi nedir?  28 temmuz 1914
1. Dünya savaşı cepheleri kafkas kanal çanakkale suriye filistin hicaz yemen ırak galiçya romanya makedonya
1. Dünya savaşı döneminde doğuda 90 bin şehit verdiğimiz olayın adı? Kars - sarıkamış harekâtı
1. Dünya savaşı sırasında ittifak dev ile bulgaristan arasındaki antlaşma nedir?
1. Dünya savaşı sonra itilaf devletleri hangi konferansı düzenledi? Paris barış konferansı
1. Dünya savaşı sonrası almanya'nın imzaladığı anlaşma? Varsay ant
1. Dünya savaşı sonrası yapılan antlaşma... Mondros ateşkes antlaşması
1. Dünya savaşı sonunda avusturya macaristan ile hangi anlaşma yapıldı. Sen cernmen
1. Dünya savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar ve kimlerle yapıldı?
1. Dünya savaşı sonunda itilaf devletleriyle yapılan konferans? Paris barış konferansı ankara
1. Dünya savaşına abd neden girdi?
1. Dünya savaşına abd'nin fiilen katıldığı yıl 1917
1. Dünya savaşına son katılan devlet. Yunanistan.
1. Dünya savaşında almanya fransa hangi bölge için savaştılar? Alsas loren
1. Dünya savaşında alsas loren'in önemi?
1. Dünya savaşında ingiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için açılan cephe? Kafkas cephesi 
1. Dünya savaşında itilaf devletlerinin rusya'ya yardım gönderdikleri cephe. Çanakkale cephesi.
1. Dünya savaşında kazanan devletler toprak paylaşımını nerede yapmışlardır paris barış konferansı
1. Dünya savaşında osmanlı devletinin kapanan ilk cephesi? Kanal cephesi
1. Dünya savaşında romanya hangi tarafta  itilaf 
1. Dünya savaşında saf değiştiren (italya)
1. Dünya savaşında sırp milliyetçisi tarafından öldürülen avusturya veliahdının öldürüldüğü yer? Saraybosna
1. Dünya savaşında suriye-filistin cephesinin anlatıldığı bir paragraf verildi. Cephenin ismi soruldu.
1. Dünya savaşından en karlı çıkan devlet?
1. Dünya savaşından ilk çekilen devlet hangisidir? Japonya
1. Dünya savaşından sonra itilaf devletinden ayrılarak türk devletini tanıyan ilk itilaf devletinin adı nedir? İtalya
1. Dünya savaşından sonra sömürgecilik neye dönüşmüştür? Manda ve himaye
1. Dünya savaşını başlatan bize sığınan gemileri
1. Dünya savaşını başlatan olay. Avusturya- macaristan veliahdının bir sırplı genç tarafından öldürülmesi
1. Dünya savaşını bitiren antlaşmalar ve hangi ülkeler ile imzalandı?
1. Dünya savaşını fiilen başlatan iki devlet? Sırbistan avusturya macaristan
1. Dünya savaşının nedenlerinden ikisi? Avusturya arşidükünün bir sırplı tarafından öldürülmesi
1. Dünya savaşının tarihleri nedir? 1914–1918
10 ağustos 1920 de hangi antlaşma yapıldı? Sevr.
10 aralık 1948 günü kabul edilen beyannamenin adı insan hakları evrensel beyannamesi.
10 milyon tane sinir hücresi olsam da yine müslüman olurdum diyen 1979 doğumlu pakistanlı bilim adamı kim?
10 tl'nin arksında kim var? Prof. Dr. Cahit arf matematikçi
10 yıldan az hizmet süresi olan memur, bir önceki yıl hiç izin kullanmamışsa o yıl en fazla kaç gün izin kullanabilir? 40
10 yıllık kalkınma planı tarihi nedir?
10.000 kişinin ölümüyle sonuçlanan tayfun nerede olmuştur ?
100 tl'nin arkasında kim vardır cevap buhurizade ıtrî efendi
1001–2000 arası üyesi olan sendika için kaç üye atanır
10'lu sistemde not nasıl çevrilir?
11 şubat 1924 66 nolu kanun 
110. Maddeye göre bakanlar kurulu kuruluşundan itibaren kaç gün içinde programını açıklamak zorundadır?
12 ada hangi gizli antlaşma ile italyanlara verildi? Londra antlaşması
12 adaların italya'ya verilmesi üzerine imzalanan gizli antlaşma londra
1–2 gün işe özür süz gitmemek (aylıktan kesme) 
12 mart 1921 lozan konferansına tbmm adına katılan dış işleri bakanı kimdir?
12 times new roman ya da 11 arie punto
12000 yıl önce şanlıurfa şehrinde kurulan ilk tapınağın ismi nedir? Göbekli tepe tapınağı 
1402–1412 arasında yıldırım beyazıt ölümünden sonraki dönemin adı nedir? Fetret dönemi
15 Mayıs tarihinde sendikalar 5 is günü içinde üye sayısını doldurdukları tutanağı hangi bakanlığa vermeleri gerekir (çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı).
15 Mayıstan sonra sendikalar sayılarını hangi bakanlığa bildirilir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ligi
15 Ocak 1916 da 16 kolordu nerededir
15 Temmuz gecesi kaç şehit verilmiştir? 248
15 Temmuzda kahraman unvanı alan ilçe neresidir. Kahraman kazan
15 Temmuzda kamyona insanları doldurup boğaz köprüsüne götüren bayan ismi nedir? Şerife boz
15 Temmuzda tankın önüne yatan kel abinin ismi metin doğan
15 üyeden oluşur başkanı: zühtü arslan.
15. Kolordu adı 1920 den sonra ne oldu? (doğu cephesi komutanlığı) 
16/21 Temmuz 1921 de yapılan kongre?  Maarif kongresi
17 idi 15 olacak anayasa mahkemesi üye
1739 a göre bilimselliğin tanımı?
1739 a göre genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon hangi merci tarafından sağlanır. Milli eğitim bakanlığı 
1739 a göre ilköğretim görmek her türk vatandaşının hakkıdır hangi ilke ile ilgilidir?  Eğitim hakkı...
1739 a göre milli eğitim bakanlığı askeri işlerde hangi bakanlığın görüşünü alır? Milli savunma bakanlığı. 
1739 a göre milli eğitim bakanlığına tahsisli hazine mülkiyetindeki taşınmazların milli eğitim bakanlığı ile mutabık kalınarak kaldırmaya ve satışına yetkili? Maliye bakanlığı
1739 a göre öğretmenlik mesleğine hazırlık nasıl sağlanır? Genel kültür, pedagojik formasyon ve özel alan eğitimi ile
1739 a göre türkçenin doğru ve güzel konuşulması. Okul öncesi 
1739 a göre yöneltme nasıl yapılır?
1739 a göre yüksek öğretim kurumları kaç bölümden oluşur isimlerini yazınız fakülte meslek yüksek okulu enstitü konservatuar uygulama ve araştırma
1739 a göre; bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, kimin görevi? Meb
1739 da milli eğitimin temel ilkelerinden yöneltmenin tanımı?
1739 göre başka kurumların bünyesinde açılabilen okul öncesi kurumları hangisidir.
1739 göre eğitim kaça ayrılır
1739 İhtiyaç ilkesin i açıklayınız.
1739 kanuna göre bir cümle vardı. "atatürk ilke ve inkılâpları ve atatürk milliyetçiliği"
1739 milli eğitim temel kanunu ilkelerini say?
1739 milli eğitim temel kanununa göre bilimsellik ilkesini açıklayınız.
1739 milli ve ahlaki olma genel amaçları nelerdir?
1739 nolu kanuna göre genellikle ve eşitlik tanımını yapınız? dil din ayrı gözetmeden eğitim herkes için eşittir.
1739 sayılı kanuna göre 2 kez üst üste başarısız olan memura hangi işlem yapılır
1739 sayılı kanuna göre adaylığı kalkmayan kişiye nasıl bir uygulama yapılır 2 yıl başka bir okul
1739 sayılı kanuna göre adaylıktan sonra öğretmenlik basamakları? Öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen
1739 sayılı kanuna göre güzel sanatlar eğitimi (ortaöğretim  )
1739 sayılı kanuna göre hangi eğitimdir.(yaygın eğitim)
1739 sayılı kanuna göre mal alım satım ile hangi bakanlık ilgilenir(maliye)
1739 sayılı kanuna göre öğretmen yeterlilik ve pedagojik bakımından kim sorumludur. Cevap milli eğitim bakanlığı 
1739 sayılı kanuna hangisi dâhil değildir. Askeri okul
1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre ilköğretime hazırlık hangi kanunla düzenlenir? Okul öncesi
1739 sayılı milli eğitim temel kanununun amaçları nelerdir? 
1739 sayılı temel eğitim kanuna göre ilköğretim çağı çocuk kaç yaşına girdiğinde biter? 13 yaşının bittiği 14 yaşına başladığı yıl biter
1739 sayılı yasaya göre öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirmeleri hangi usulle belirlenir? puan esası
1739 sayılı. Meb. Kanuna göre öğretmen yüksekokulu nasıl kurulur? (yüksek öğretim birimi önerisiyle bakanlar kurulu onayıyla) 
1739 temel kanuna göre “…özel eğitim gereken çocuklar için özel tedbirler alınır.” Hangi ilkeyle ilişkilidir?
1739 toplu yaşama dayanışma yardımlaşma birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazanmak hangi kurumun amaçlarındandır?
1739 un 5 ilkesini yazınız
1739. Hazine. Hangi bakanlıkla ( maliye bakanlığı)
1739'a göre eğitimden uzak olanların eğitimine devamını sağlayan birim.
1789 sayılı temel milli eğitim kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir. 1973 yaygın eğitim nedir
1808 anayasal düzene geçişte ilk adım olarak görülen anlaşma. Senedi ittifak.
1832 yılında yayımlanmış olan ilk gazete? Takvimi vakayı
1838 baltalimanı anlaşması ile osmanlı açık pazar haline gelmiştir. Sanayi inkılabı değil.
1856 da ortaya atılan reiman hipotezini çözen ünlü matematikçi. Nijeryalı prof. Enoch
1860 yılında basılan ilk özel gazete? ( tercümanı ahval)
1893 yılında atatürk hangi okula kayıt olmuştur? (selanik askeri rüştiyesi)...
1905 yılında atatürk hangi rütbe ile harbiye’den mezun olmuştur? Yüzbaşı
1911 yapılan antlaşma ile yılında osmanlının kaybettiği toprak trablusgarp libya
1913'te vefat etmiş bağdat doğumlu gazeteci yazar eserinin adı hukuki banzade
1914 yılında avusturya-macaristan kralını öldürüp 1. Dünya savaşının başlamasına neden olan kimdir? Sırp bir üniversite öğrencisi
1914'te ferdinand'ın öldürülmesiyle başlayan olay nedir?
1917 kanal cephesinde ingilizleri nerede durduk? Halep
1917 yılında suriye cephesinde ingilizler nerede durduruldu?
1918 sonrası kars ve çevresini ermeni ve gürcülerden temizlenmesini amaçlayan yararlı cemiyet
1919 1. Dünya savaşında savaşan çöl kaplanı lakaplı ve medine müdafaasını gerçekleştiren komutanın adı nedir?
1920 – 1927 millî ihtilalini anlatınız.
1920 yılında savaşta esir düşen milletvekillerimizi itilaf devletleri hangi adaya sürgün olarak göndermiştir?
1921 anayasası hangi savaş sonrası kabul edildi(1. İnönü savaşı sonrası)
1921 anayasası ne zamana kadar yürürlükte kaldı -1924-
1921 ankara ant kimler arasında yapıldı? fransa-tbmm
1921 de kurulan ilk müze? inkılap müzesi
1921 de moskova anlaşmasıyla dostluk hangi ülke... Afganistan
1922' de kurulan idman ve spor başkanlığının ilk kurucusu kimdir? Ali sami yen
1923 izmir 1. İktisat kongresinin toplanma amacı? Ekonomi kalkınma politikaları belirlenmek için toplanılmıştır 
1924 anayasasına göre kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir? 1930-belediye 1933-muhtarlık 1934 tbmm'de seçme seçilme hakkı
1924 anayasasına göre laiklik ve devletçilik ilkeleri kaç yılında anayasaya eklendi.1937
1924 misakı milli nerede kabul edildi
1924'te kapatılan şer'i ve evkaf vekaletinin yerine getirilen. Diyanet işleri 
1925 yılında kurulan ticari. Bankasının ismi sanayi ve maadan bankası
1925'te kurulan sanayiyi geliştirmek amacıyla açılan banka ( sanayi ve maadin bankası)
1926 da aldığımız medeni kanunu hangi ülkeden aldık.(isviçre)
1926 da ticaret kanununu hangi ülkeden aldığımızdı. Almanya.
1926 yılında kabul edilen kanun ---medeni kanun
1928 harf inkılâbı sonrası atatürk yeni harfleri tanıtan ilk öğretmen olduğu için başöğretmen unvanını almıştır.
1928'de okuma yazma seferberliği başlatmak için hangi kurumlar kurulmuştur millet mektepleri,
1929 da aldığımız türk deniz ticaret kanunu ülkesi ingiltere.
1929 deniz ticaret kanununu hangi ülkeden aldık? almanya
1930 da çıkarılan sağlık ile ilgili yasa nedir?
1930 da kurulan 2.muhalefet partisinin ismi nedir?
1931 de isviçre den alınan kanunhangisidir?
1931 yılında kurulan türk tarih kurumunun adı (türk tarihi tetkik cemiyeti)
1932 de hangi ülkeden icra ve iflas kanunu alındı? İsviçre
1932 yılında üye olduğumuz kuruluş
1933 avrupa'da etkili olan kriz türkiye'yi de etkilemiştir hangi politika uygulanmıştır 1.beş yıllık kalkınma planı
1933 de kurulan banka sümerbank
1933'te darülfünun'un adı ne olmuştur? İstanbul üniversitesi   
1935 yılında kadınlarla ilk kongre nerde yapılmıştır? İzmir istanbul
1937 de imzalanan sadabad paktı nerede imzalandı? Sadabad sarayı bağdat
1937 de kurulan pakt?   Sadabad
1958 yılında nobel edebiyat ödülünü reddeden rus edebiyatçı kimdir? (boris pasternak)
1960 darbesinden sonra kurulan hükümete ne ad verildi? 15 temmuzdaki yurtta sulh konseyi varmış
1969 da fas'ta kurulan islam birliği islam konferansı örgütü
1975 helsinki nihai senedi =>viyana 
1982 anayasa sına göre ohal ne kadar süre ile uygulanır
1982 anayasası. Siyasi haklar
1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı kanunları kaç gün içinde onaylar( 15 gün  )
1982 de geçmiş taceddin dergâhında da kabul edilmiş
2 başkentli ülke  gürcistan, şili, bolivya gibi
2 gün ise gelmemek aylıktan kesme
2 yıllık mezun birinin göreve başlama kademe /derecesi: 10/2
2. Abdülhamit hangi olay sonrası tahtan indirilmiştir. 
2. Balkan savaşının yılı? 1913
2. beş yıllık kalkınma planı hangi tarihte yapıldı. 1963–1967
2. Dünya savaşı nasıl başladı? Almanya polonya'yı işgal etmesiyle başladı.
2. Dünya savaşın sonunda türkiye hangi blokta yer almıştır?
20 gün okula özürsüz gelmemek memurluktan çıkarma
20 ocak 1921'de çıkarılan kanun hangisidir?
20 tl arkasındaki isim kimdir? Mimar kamalattın
2003 Yılında eurovision birincisi
2007 de avrupa birliği ne giren ülkeler c:bulgaristan, romanya
2007 yılında milletvekili olan milli güreşçimiz
2010 kültür başkenti istanbul
2013 avrupa kültür başkentleri? Marsilya ve kosice
2013 cumhurbaşkanlığı ödüllerinde müzik ödülü kim aldı?
2013 dünya kitap başkenti?
2013 kültür başkenti? eskişehir
2013 unesco hangi bilim adamımızın yılı olarak belirledi. Piri reis
2014 cannes altın palmiye film festivalinde ödül alan nuri bilge ceylan in yönettiği film hangisidir (kış uykusu)
2014 cumhurbaşkanlığı edebiyat ödülü alev aletli
2014 nobel kimya ödülleri kimlere verildi.
2014 şubatta çıkan kanunla askerlik yaşı kaç olarak belirlenmiştir 21
2014–2018 yılları arası kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır.
2014'te ödül alan kolombiyalı yazar kitabın adı aklıma gelmedi gabriel marques
2015 en büyük yer altı şehri nevşehir
2015 nobel kimya ödülü kim almıştır aziz sancar ( dna onarımı)
2015 yılında suriyeli gemisi batınca ölüp karaya vuran bebek? ( aylan bebek)
2015'te euro'ya geçen 19.ülke lituanya atatürk'ün fethi okyar ile çıkardığı gazete minber
2015'te vefat eden türkiye'nin einstein olarak bilinen profesör? Oktay sinanoğlu
2016 avrupa atletizm şampiyonası nerede yapıldı?
2016 avrupa futbol şampiyonu mu yerini mi portekiz 
2016 da vefat eden özbekistan devlet başkanı? İslam kerimov
2016 kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivan olan sporcu? Recep kara
2016 olimpik oyunlar nerede yapılmıştır. Brezilya'nın rio
2016 varlık fonu başkanı kimdir - mehmet bostan
2016 yaz olimpiyatları nerede yapıldı? Rio 
2017 agit başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya
2017 akdeniz olimpiyatları nerede yapılacaktır? İspanya tarragora
2017 avrupa basket şampiyonu.
2017 avrupa basketbol finalini oynayan takımlar olimpiakos-fenerbahçe
2017 en iyi kadın oyuncu. Emma stone
2017 erkek basketbol finalinde beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan takım hangisidir? Fenerbahçe
2017 eurolig basketbol... Hangi ülkede? Türkiye 
2017 fifa kupası nerde yapılacak
2017 g20 zirvesi nerede yapıldı? Almanya – hamburg
2017 islam turizm başkenti (medine)
2017 kültür başkenti medine 2018 tebriz
2017 oscar ödüllü en uzun belgesel.
2017 oscar ödülü alan en iyi kadın oyuncu kimdir? Emma stone
2017 petrol zirvesi hangi ülkede yapılmıştır
2017 uefa kupasını kim aldı menchister united
2017 yılı cumhurbaşkanlığınca ne yılı ilan edilmiştir. Türk dili yılı
2018 dünya kupası nerede rusya
2020 olimpiyatları hangi ülkede yapılacak. Japonya
21 anayasasının kısa ve öz olduğunun kanıtı? Sadece 23 madde olması ve kazuistik olmaması
22 gün 22 gece süren savaş sakarya
222 e göre hangisi zorunlu ilköğretim okullarıdır 
222 ilköğretim kanununa göre okul çevresindeki arazilerde kaç dekarı okulun gelir ve giderleri için kullanılabilir? 50 dekar
222 ilköğretim temel kanuna göre okulların başlangıç ve bitiş zamanı ne zamandır?
222 ilköğretim ve eğitim kanunu yürütülmesinden kim sorumlu meb
222 kanuna göre devlet bütçesinden yüzde kaç oranında eğitime pay ayrılır 3
222 kanuna göre eğitim çağına gelmiş ama nüfus hüviyeti olmadığı için öğrencileri kim tespit eder
222 kanununa göre ilköğretime başlama ve bitirme yaşı ( 6–13)
222 nolu ilköğretim kanununa göre yaz tatili ne zaman biter.  Öğretim yılı başladığında
222 sayılı eğitim kanununa göre mezun olamayan öğrenciye kaç dönem daha bitirme hakkı verilir (2 dönem) 
222 sayılı ilköğretim cağı hangi yaşları kapsar? Ne zaman baslar ne zaman biter. 6 13
222 sayılı ilköğretim kanununa göre okula gitmeyen çocuğun velisine her gün için kaç tl para cezası verilir. 15 tl
222 sayılı ilköğretim kanununa göre tek öğretmenlik okullar da yaz tatili ve izin işlemlerini kim yapar ( ilce mili eğitim müdürü ve bölge müfettişleri)
222 sayılı kanun hangi yıl çıkarılmıştır? 1961 de kabul edildi
222 sayılı kanuna göre cezaları kim verir: mahalli mülki amiri
222 sayılı kanuna göre ilkokulda öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir. 40
222 sayılı kanuna göre ilköğretimde bir öğrenciye mazeret için idare en fazla kaç gün izin verebilir? 15
222 sayılı kanuna göre ilköğretime devam eden öğrenciler nasıl çalıştırılır
222 sayılı kanuna göre kimliği olmayan bir öğrencinin yasını tespit etmek için kime başvurulur.(ihtiyar heyetine danışılır)
222 sayılı kanuna göre meb dışında yetiştirici ve tamamlayıcı kursları kimler açabilir gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve devlet tarafından açılabilir.
222 sayılı kanuna göre muhtar okula yeni başlayacak çocukları kaç gün önceden bildirmek zorundadır. 15
222 sayılı kanuna göre okul için toprak veya arazi nasıl belirlenir
222 sayılı kanuna göre okulların gelir getiren arazisi kaç dekardan fazla olamaz 2–50
222 sayılı kanuna göre öğretim yılı ne demektir
222 sayılı kanuna göre satın alma ve kamulaştırmayı kim yapar özel idare.
222 sayılı kanuna göre veli öğrencinin devamsızlığını kaç günde okula bildirmeli 3
222 sayılı kanuna göre yanlış beyanda bulunmanın cezası 100 tl
222 sayılı kanuna göre zorunlu olmayan eğitim kurumları nelerdir?
222 sayılı kanunda. Okul müdürü ve aile birliği bşk.
222 sayılı kanunla okula gelmeyen öğrenciye kesilen 15 tl'lik cezaya rağmen yine gelmezse kaç tl ceza kesilir...500 tl
222 sayılı kanununa göre okul öncesi sınıfındaki öğrenci sayısı kaçtan az kaçtan fazla olamaz? 10'dan az 40'tan fazla olamaz.
222ye göre % kaç engelli almak zorunda okul?
222ye göre bir çocuğun künyesi kaç nüsha hazırlanır nerelere verilir. Ben üç nüsha okul, muhtarlık ve ilçe meb
222ye göre bir öğretim yılı ne zaman biter? Son sınıf öğrencilerinin sınavlarının bittiği tarihte
222ye göre bütçenin kaçı okula aktarılır? Yüzde 3
222ye göre çocuğunu okula göndermeyip yalan yanlış beyan eden veliye ne kadar para cezası uygulanır
222ye göre eğitim öğretim ne zaman başlar ne zaman sona erer?  Okullar açılmadan 1 hafta önce başlar, sene sonu sınavlarla biter
222ye göre hastalık ölün vb. Durumlarda öğrenciye verilen izin miktarı
222ye göre kimler meb dışında kurs açabilir? Özel idare ve belediye 
222ye göre koy bütçesinin % kaçı okula aktarılır yüzde 10
222ye göre köy okulu lojman bahçesi kaç metredir? Cevap:500–1000 m
222ye göre köylerde açılacak tesisin nereleri kalmayacağına kim karar verir? ( köy ihtiyar meclisi)
222ye göre kumarhane, alkol satan yerler, vb okula ne kadar uzakta olmalıdır?  100 metre 
222'ye göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağına kim karar verir,
222'ye göre nüfus cüzdanı olmayan çocuğun yaş tespitini kim yapar? İhtiyar heyeti
222ye göre okul bahçesinden elde edilen para ne yapılır okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir
222ye göre okula gelmeyen öğrenci kaç günde veliye bildirir?
222ye göre öğrenciye olağanüstü haller dışında kaç gün izin verir okul idaresi 15
222ye göre tarım gelirleri ile ne yapılır ve nereye yatırılır. (köy bütçesine yatırılır)
222ye göre tek öğretmenli okullarda izin kim ve verir neye göre ayarlanır. Bölge ilköğretim müfettişleriyle ilçe milli eğitim müdür tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır
23 nisa'n 1920 de meclis açılış konuşmasını kim yapmıştır (şerif bey)
23 Ocak 1913: ittihatçıların yaptığı baskın. Babı âli baskını 
23 Temmuz- 7 ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan kongre?
28 Ocak 1920 son osmanlı mebusanın aldığı karar  misak-ı milli
29 Ekim törenleri hangi kurumun başkanlığında kutlanır?
29 nisan 1920 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i vataniye kanunu
3 bakan seçimden ne kadar zaman önce istifa eder. 3 ay önce istifa etmek yasal zorunluluktur
3 bölgeye komşu il olarak? Bilecik
3 kalbi olan hayvan hangisidir
30 ağustos zafer bayramı hangi savaşta kazanılmıştır başkomutanlık meydan muharebesinde
30 ağustos zafer bayramını kim koordine eder? Genelkurmay başkanlığı
3071 nolu kanun içeriği nedir? 3071 dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun
3071 sayılı dilekçe ile ilgiliydi kaç gün içinde cevap verilir?  30
3071 sayılı dilekçeyle ilgili kanun, bir dilekçede adres, isim soy addan başka hangi bilgi kesinlikle bulunmalıdır. ? İmza
31 Mart ayaklanması sırasında mustafa kemal ile tanışmış ve kafkas cephesinde ermenilere karşı savaşmış komutanımızın adı nedir?
31 Mart ayaklanmasının ardından tahttan indirilen 2.abdülhamit'in yerine kim geçmiştir? V. Mehmet reşat
31 Mart olayı kim tahttan indirildi?
31 Mart olayından sonra 2. Abdülhamit'in yerine geçen padişah? Mehmet reşat
31 Mart olayını bastıran ordu? Harekât ordusu
31 Mart vakası nedir? 2. Meşrutiyete karşı yapılan ayaklanmadır – 13 Nisan 1909
4 artı 4 ne zaman uygulandı:2012-2013 eğitim ögrt
4 yıldan sonra aynı ilde kalan sözleşmeli öğretmen ne kadar daha o ilde kalır? 2 sene.
4 yıllık eğitim, fen edebiyat, hukuk, iibf, siyasal bilimler ve ilahiyat mezunu olmak
4 yıllık üne mezunu memurun başlangıç ve bitişteki kademe ve derecesi 
4.cetvel sosyal güvenlik kurumları nelerdir?
4+4+4 ün zorunlu olmayan basamağı. 4+4
40 üyeli bir komisyonda iktidar parti grubu ya da grupları kaç kişiden oluşur? 21
442 nolu kanuna göre valinin yazı islerini kim yürütür 
4448 kamu sendikaları kanuna göre seçim kararı nasıl alınır?
4483 kanuna göre haksiz istinatta bulunanlar hakkında ne yapılır.
4483 kanuna göre memur verilen cezaya ne kadar zamanda itiraz eder.
4483 kanuna göre ön incelemede zorunlu hallerde verilecek ek süre kaç gündür?
4483 sayılı kanun hangisi memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması
4483 sayılı kanuna göre ilçede kamu görevlilerine soruşturma iznini kim verir? Cevap: kaymakam
4483 sayılı kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı memur en çok kaç gün içinde itiraz edebilir? 10 gün
4483 sayılı kanuna göre soruşturma kararı kaç günü geçmemek şartıyla uzatılabilir?  15 gün
4483 sayılı kanuna göre yapılan itirazlara kaç gün içerisinde cevap verilir
4483 sayılı kanuna göre yetkili merci soruşturma konusundaki kararını ön incelemeyle birlikte zorunlu hallerde verilen süre dâhil en geç kaç gün içinde verir. Cevap:45 uşak
4483 sayılı kanunun bölge kurum kuruluşlar ile ilgili cevap ilin valisi
4488 sayılı kanunun içeriği nedir?
4668 sayılı kanun ismi
4688 sayılı kanuna göre bir kişi 30 günlük süre zarfında sendikadan çekilirse yeni bir sendikaya üyeliği ne zaman başlar? Bu 30 günlük süreden hemen sonra başlar.
4688 sayılı kanuna göre birden fazla sendikaya üye olan bir kişinin hangi sendikası geçersizdir? 
4688 sayılı kanuna göre sendika yönetim kurulları kaç kişiden oluşur
4688 sayılı kanundan sendika üye sayısı
4688 sendika kanunundan uzun bir soru denetleme kurulu
4688’e göre bir öğretmenin sendikadan çıkarılma kararını kim verir sendika merkez kurulu
4688'e göre toplu görüşmeler sırasında uyuşmazlık olursa çözüm için nereye başvurulur? Kamu hakem heyeti
4982 bilgi edinme kanununa göre başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı adresi ve yetki belgesi haricinde ne gereklidir?
4982 bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme değerlendirme kurulu kaç üyeden oluşur kaç yıllığa seçilirler ayda en az kaç defa toplanırlar?
4982 bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme isteği olumsuz olursa yargıya gitmeden önce itirazlar kaç gün içinde yapılır.
4982 kanunun adi nedir açıklayın? Devlet memurları ve diğer kamu gör yargılanması hakkında kanun?
4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre başvurusu red edilen kişi kaç günde itiraz edebilir 15 gün 
4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre değerlendirme kuruluna türkiye barolar birliği kaç aday gösterir? 2
4982 sayılı kanuna göre özel hayatın gizliliği
4982 ye göre kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgeye erişimi kaç... 15 gün
4'te 1'in 1 fazlası
5 Aralık 1934 yolunda kadınlara
5 Aralık 2010 da 33 kişinin 69 gün sonra kurtarıldığı maden kazası hangi ülkede olmuştur?(şili)
5 yılını dolduran memura kaç yıl ücretsiz izin verilir(1 yıla kadar)
5 yıllık kalkınma planı neden uygulanmadı
5’li sistemde not nasıl bulunur? Notumuz 3 olsun=>3+1=4.50 =200/3= 66,6
50 tl arkasında kim ilk kadın tarihçimiz fatma âliye topuz'
50 tl'nin arkasında kimin resmi var? Fatma âliye 
5018 bilgi edinme kanununa göre adalet bakanlığı tarafından hâkim sayısı
5018 bir sonraki yıla geçen ödemeler
5018 bolu kanuna göre bakanlıklardaki (savunma bakanlığı hariç) en üst yönetici kimdir? Müsteşar 
5018 bütçe dışı avans. Yüzde 30
5018 bütçe hazırlanınca nereye gönderilir? Maliye -dpt
5018 bütçe hazırlıkları kaç ay önce başlar? 75 gün önce.
5018 bütçe kanunlarında tüm caza gelir vergi gelirlerinin ortak adı kamu geliri
5018 bütçe kanunu v.s açıklamadan sonra hangi bakanlık bakar-maliye bakanlığı 
5018 bütçe kanununa göre mali yılsonunda kullanılmayan ödenek ne olur?
5018 bütçe kanununa göre niteliğinden dolayı mali yılla sinirli tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki hizmetler için her is itibariyle bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50 sini izleyen yılın haziran ayini geçmemek üzere ne kadar sure sonra ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla gecen yüklenmelere girişilebilir
5018 de borçlar neye göre devrolur? Kayıt sırasına göre
5018 de en son harcamayı onaylayan...
5018 de hazırlanan bütçe hesaplaması kamuoyuna ne zaman duyurulur? Ocak ayı
5018 de orta vadeli bütçeyi kim hazırlar
5018 de temmuz ayı sonunda idari giderler nereye bildirilir.  Maliye bak
5018 denetim kurulu hangi bütçeleri denetler? Cetvel sayısı nedir?
5018 denetleyici kurumlar bütçeleri kaç nüsha nereye teslim eder
5018 devlet memurlar kanunu görevde yükselmek için hangi kriterler aranır. Bos kadro olması olumlu sicil olması görev derecesinde en az 1 yıl çalışmış olmak
5018 fatih projesi için kaç yıllık bütçe ayırır?
5018 genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar …(cevap hazine) adına,
5018 genel bütçeli kurumlarda harcama yetkilisi. Harcama yetkilisi lisede okul müdürü ilk ve ortada milli eğitim müdürü
5018 göre maliye bakanlığı kimden görüş ister?
5018 göre okula verilen bütçenin adi nedir?
5018 göre sosyal güvenlik kurumları ve mahalli ifadelerin deneyimini kim yapar
5018 harcama kalemleri taşınır taşınmaz mallar temizlik kırtasiye falan
5018 iç denetçiler raporunu nereye sunar iç koordinasyon kurulu
5018 idari sorumluluk?  Pusulanın n ucu kuzey--- ilk başbakan? Meyhane ve kumarhaneler 100 m uzakta olmalıdır.
5018 ile ilgili giderler nasıl belirlenir?
5018 ilk ödeme önceliği kayıt sırasına göre
5018 kamu idareleri gelir gider bütçesini nereye bildirir? Maliye bakanlığı
5018 kamu idaresi performans göstergesini hangi kurum hazırlar maliye bakanlığı
5018 kamu mali yönetimde iç denetim kurulu kaç üyeden oluşur:7
5018 kamu mali yönetimi ve kontrol kanunda cetveller bütçeler 1.bütçe hazırlama rehberi 2.
5018 kamu mali. Göre merkezi yönetim kamu harcamalarını hangi kurum hazırlar(maliye)
5018 kanuna göre bütçeyi kim hazırlar? Maliye bakanlığı
5018 malı kanuna göre avans verme şartları nelerdir
5018 mali hazırlık ne zaman yapılır sunulur kim onaylar gibi cevabı 15 eylül yüksek kuruldu
5018 mali vs. Stratejik plana bağlı bütçe kaç yılda bir yapılır. 4
5018 mali yıla dair rapor tbmm'ye hangi ay gönderilir eylül
5018 maliye yönetim, denetim kaç bölümden oluşur adları nedir?
5018 nolu kanun ödenek üst ü harcama kamu zararı oluşmasa da ceza ne olur? (2 katı)
5018 numaralı kanunun numarası verilip kanunun adı
5018 orta vadeli bütçeyi kim karara bağlar ve ne zaman yüksek planla kurulu 75 gün önce
5018 ödeme emri belgesi düzenlenip ödeme yapılamayan para ne yapılır? Gider bütçesine yazılır.
5018 ödeme emri hangi bankaya verilir? Ziraat bankası 
5018 sayılı bütçe kanunu nasıl ya da ne zaman başlar gibiydi 
5018 sayılı kamu mali yönetimi kanununa göre kamu zararı ilgiliden ne zaman tahsil edilir?   Karar kesinleştikten sonraki ilk ay başlar
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için hangi tür ödenek vardır? (yedek ödenek)
5018 sayılı kamu mevzuatınca yabancı okullara verilebilecek en fazla avans yüzdesi kaçtır?
5018 sayılı kanun hazırlanan bütçeler nereye onaya gönderilir? Maliye bakanlığına
5018 sayılı kanun kapsamı? malî yönetim ve kontrol kanunu
5018 sayılı kanuna göre "danıştay" hangi cetvelde yer alır? 1 notu cetvel
5018 sayılı kanuna göre bütçe kimin onayına sunulur
5018 sayılı kanuna göre genel idarelerde bütçeyi hangi birim/birimler hazırlar? Maliye bakanlığı*milli mücadelede sivas'ta melek hanımın kurduğu kadınlara özel milli cemiyet? Anadolu kadınları müdafaa-i vatan cemiyeti doğrusu ben fazladan...
5018 sayılı kanuna göre iç denetim kurumların bütçesini maliye bakanına kim aktarır? İç denetim koordinasyon kurulu
5018 sayılı kanuna göre idareler arası para aktarma nasıl yapılır (kanun ile  )
5018 sayılı kanuna göre illerde valiliğin izin verdiği özel okul açmak için nereye başvurulur 2. Milli eğitim bakanlığı 
5018 sayılı kanuna göre kamuya ait taşınmaz vs. Satışı ile hangi bakanlık ilgilenir? Maliye bakanlığı
5018 sayılı kanuna göre kurumlar arası bütçe aktarımı neye göre ve nasıl yapılır.
5018 sayılı kanuna göre milli savunma bakanlığının en üst birimi
5018 sayılı kanuna göre örtülü ödenek bütçenin binde kaçını geçemez? 5
5018 sayılı kanuna göre tbmm'nin harcama yetkisini devretmesi onu hangi durumdan kurtarmaz
5018 sayılı kanunda 1.cetveldeki bütçe?
5018 sayılı kanunda ek bütçe olarak yüzde kaç tahsis yapılabilir 15
5018 sayılı kanunda geçen gerçekleştirme görevlisi ne demektir?
5018 sayılı kanunla ilgili bir soru vardı bütçe kelimesi geçiyordu içinde, hangi bakanlığa bağlıdır, diyordu
5018 sayılı kanunun hangi kanundur? Özel öğretim
5018 sayılı kanununa göre kamu denetçileri kurulu kaç kişiden oluşur? 7
5018 sayılı mali bütçe kanunu. Yetkili: maliye bakanlığı 
5018 stratejik planın tanımını yapınız.
5018.bütçeyi kim hazırlar. Maliye bakan
5018’e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet raporlarının birer örneğini sayıştay ve maliye bakanlığına gönderir.
5018’e göre maliye bakanlığı’na bağlı iç denetim koordinasyon kurulu kaç üyeden oluşur 7
5018'de geçen iç denetçinin bağımsızlığını açıklayınız?
5018'de kaç gün önce duyurulur 15 gün
5018'den sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir 20 yıl 2-657'den ilkokul mezunlar kaçıncı dereceden işe girerler.  15. Derece
5018'e göre bakanlar kurulu harcamalardan.  Kim sorumlu; başbakan tbmm ve cb
5018'e göre borçların ve cezaların geçerlilik süresi ne kadardır? Zamanaşımı:10 yıl
5018'e göre bütçe devletin gelir giderlerini hangi bakanlık hazırlar.  Maliye
5018'e göre bütçe kaç yılda bir hazırlanır? 2 yıl
5018'e göre bütçe nereye gönderilir?
5018'e göre dört sayılı cetvelde hangi kurumlar yer alır
5018'e göre ek ödenek yüzde kaçtır %2
5018e göre faaliyet raporları? Tbmm veli maliye bakanlığına gönderilmesi ne zaman olur?
5018'e göre geçici bütçe kaç ayı geçemez?6 ay 
5018'e göre genel bütçeden düzenleyici ve denetleyici kurumlara ödenek aktarması yapılabilir mi? evet yapılabilir
5018'e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet raporlarının birer örneğini sayıştay ve maliye bakanlığına gönderir.
5018'e göre kamu taşınmazlarının satışınla ilgilenen bakanlık maliye bakanlığı
5018'e göre karayolları genel müdürlüğü hangi sınıfta
5018'e göre kredi yurtlar hangi cetvelde? 2 nolu cetvel
5018'e göre maliye bakanlığı'na bağlı iç denetim koordinasyon kurulu kaç üyeden oluşur 7
5018'e göre orta vadeli bütçe. Kaç yıllığına yapılır. 3 yıllığına
5018'e göre orta vadeli bütçeyi kim hazırlar? Mali planı maliye bakanlığı'nın hangi kurulu yapar yüksek planlama kurulu
5018'e göre önceki yıldan ödenmemiş borçlar nasıl ödenir tarihe göre carı yılda ödenir
5018'e göre rapor nereye sunulur? Maliye bakanlığı 
5018'e göre sosyal güvenlik kurumları kaç nolu cetvelde yer alır? 4
5018'e göre taşra teşkilatı birimlerine ödenek işlemi? Maliye bakanlığı
5018'e göre uzman yardımcısı olma yaşı sınırı 
5018'e göre yapılandırma planlama hangi birim yapar?
5018'e göre yılsonunda tbmm de hangi cetvel onaylanır? 1 nolu cetvel
5018'e göre, geçici bütçe ne kadar süreliğine hazırlar.
5108 miydi bütçeyle ilgili yüzde kaçına kadar verir
5442 il ve ilçe kurulmasıneyle olur?. Kanunla
5442 kararlara itiraz hangi merciye?
5442 sayılı il özel idaresine kim başkanlık eder? Vali
5442 sayılı kanuna göre bucaktaki hükümet temsilcisi?
5442 sayılı kanunun adı nedir? İl idare kanunu
5442 ye göre köylerin adı nasıl değişir?
5443 kanununa göre il, ilçelerin kurulması, kaldırılması, başka bir il veya ilçeye bağlanması ne ile olur? Kanunla
5508 sayılı kanunda 1.2.3. Cetveller hangi bütçelere aittir. Cetvel genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri cetvel özel bütçeli cetveller
5580 e göre yabancı okullarla ilgili tadilat bina ekleme nereden izin alınır
5580 milletlerarası özel eğitim okulları hangileridir?
5580 notu özel öğretim kanununa göre okulların bar, kahvehane, kıraathane vb. Gibi yerlere 100 metre olması gerektiği ile ilgili hangi bakanlıklar ortak yönetmelik hazırlar? Meb, içişleri, sağlık ve turizm bakanlıkları beraber hazırlar. 
5580 özel eğitim kanununa göre öğretmen ders saatinin kaçta kaçına girmek zorundadır
5580 özel öğretim kanununa göre personel ve okulun sözleşmesi kaç yıllığına imzalanır?
5580 özel öğretim kurumları yönetmenliğine göre türk okullarındaki yabancı öğrenci sayısı yüzde kaçı geçemez? %30
5580 sayılı kanuna göre izinsiz işçi çalıştıran kuruma ne kadar sure kapatılma cezası verilir geçici kapatma en az 15 gün en çok 3 ay
5580 sayılı kanuna göre özel öğretim okulları açmak için kimden izin alınmalı? Meb
5580 sayılı kanunda yer alan özel öğretim kurumları kanununu açıklayınız.
5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre bir öğretmen kadrosu dışında ki bir özel okulda ne kadar ek ders alabilir?(8 saat)
5580 sayılı özel öğretime öğretmen usta öğretici personeli kim alır nasıl alınır? Kurumun müdürü alıp vali onaylıyor
6 ocak 1921 de yunanlıların bursa ve uşak ı işgaliyle başlayan savaşın adı(1. İnönü savaşı)
601–1000 arası sendika temsilci sayısı 3
6018 mali hazırlık hangi ayda baslar. Temmuz
65 ye göre zor işlerde çalışan işçilere ek olarak verilen ücretin adı? İş güçlüğü zammı
652 cevap strateji geliştirme bakanlığımız.
652 deki hizmet birimleri sayısı 21
652 khk insan kaynakları genel müdürlüğü
652 khk seferberlik ile ilgili olan bakanlık birimi/ destek hizmetleri genel müdürlüğü/n
652 khk ya göre teftiş isi kime hangi birime aittir cevap teftiş kurulu başkanlığı 
652 khk ya göre yükseköğretimle kim ilgilenir?
652 meb hizmet birim sayısı: 21
652 notu khk ile düzenlemesi yapılan sınav hizmetlerini yürüten birim? ( ölçme değerlendirme genel müdürlüğü)
652 sayılı kanuna göre 5 derecedeki memurlara yüzde kaç eğitim tazminatı verilir yüzde 85
652 sayılı khk da yer alan bakanlık bölümleri sayısı
652 sayılı khk ile yurtdışındaki okullarımızla ilgilenen birim? Ab ve dış ilişkiler genel müdürlüğü
652 sayılı khk neyi içerir? -
652 sayılı khk ya göre meb ile diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde kim sağlar. 
652 sayılı khk ye göre meb in kamulaştırma iş ve işlemlerini hangi birim yapar?
652 ye göre bakanlığın protokol tören işlerini yürüten birim? Özel kalem müdürlüğü.
652 ye göre bakanlık teşkilatı hangi birimlerden oluşur? Cevap: merkez, taşra ve yurtdışı
652 ye göre kaç daire vardır 19
652 ye göre maarif müfettişi olmak için kaç yıl fiili hizmet aranır (8 yıl)
652 ye göre meb'de kaç teşkilat vardır.
652 ye göre milli eğitim müdürlüğünde yaygın eğitime hangi birim bakar?
652 ye göre milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini kim yürütür talim terbiye kurulu
652 ye göre sınav işlemlerini yapan birim
652 ye göre talim terbiye kurulu en fazla kaç kere seçilir? 
652 ye göre yılsonu bilançosu en geç kaç gün içinde açıklanır
652 ye göre yurt dışında okuyan öğrencilerin işlerini, araç gereçlerini, vb yapan birimin adı nedir?
652'den hayat boyu öğrenmenin tanımı verilmiş
652'nin amaçları nelerdir?
652'ye göre talim ve terbiye kurunun görev süresi kaç defa uzatılabilir? 3
657 ‘de yönetmelikler nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar kurulu kararı ile
657 bağlı memur yasaklı bir yere eylem izni verirse ne ceza alır. 
657 bağlı olarak içerisinde halkla ilişkilerin bulunduğu müşavirlik birimi. (basın yayın halka ilişkiler müşavirliği)
657 de amirin mevzuata uygun verdiği yazılı emir ne yapılır? Yazılı olarak verilen emir yerine getirilir.
657 de bölge idare mahkemesinin tek hakimle aldığı karara nereye itiraz edebilir
657 de geçici personelin tanımını yapıp ne olduğunu
657 de okulların mesai saatlerini kim ayarlar
657 de öğretmenin bulunduğu sınıf eğitim öğretim sınıfı
657 de sınıflandırma neye göre yapılır? Nitelik ve mesleklere göre sınıflandırma yapılır
657 de teknik kadronun adı nedir teknik hizmet sınıfı
657 den kim sorumludur? Tüm memurları kapsıyor bakanlar kurulu
657 devlet memurları kanununa göre memur hakları
657 devlet memurları kanununa göre sıkıyönetim döneminde 10 gün göreve gelmeyen memura ne ceza verilir? Memurluktan çekilmiş sayılır
657 dm kanununa göre memur yurtdışında kasten zarara neden olursa ne cezası alır? Kademe ilerlemesinin durdurulması
657 dmk eğitim ve öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık, teknik hizmetler sınıfına dahil olan memurlardan, kariyerlerinde yararlanmak istediklerini
657 dmk'da yönetmelikler kimin onayıyla yürürlüğe girer - bakanlar kurulu
657 DMK'ya göre illerde çalışma saatlerini kim düzenler?
657 içinde liyakati kariyer in tanımı varmıştı bu hangisi demişti kariyer
657 sayılı devlet memurları kanununa göre hapis cezası alan memura aylığı ne şekilde ödenir? 3'te 1 kesilir 3'te 2 ödenir.
657 sayılı devlet memurları kanununun 2670 sayılı kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlen kurum nedir?
657 sayılı devlet memurlarının temel ilkeleri(liyakat, kariyer, sınıflandırma)
657 sayılı devlet memurunun cezası verilmediği takdirde kaç yılda zamanaşımına uğrar?  1 yıl.
657 sayılı dmk tanımı nedir?
657 sayılı dmk'ya göre 20 özürsüz gelmenin yaptırımı devlet memurluğundan çıkarılır
657 sayılı dmk'ya göre adaylıktan başarısız olan, memurluğa yakışmayacak davranışlarda bulunan vb. Gibi durumlarda memurluktan çıkarmayı kim teklif eder?
657 sayılı dmk'ya göre amirin emir verdi. Fakat verdiği emir anayasa, kanun ve tüzüğe aykırı ne yaparsın?
657 sayılı dmk'ya göre amirine görev sırasında sözlü saygısızlık etmek (aylıktan kesme)
657 sayılı dmk'ya göre amirine mahiyetindekilere ve iş arkadaşlarına karşı kötü muamele fiili hangi cezayı gerektirir?(kademe ilerlemesi durdurma)
657 sayılı dmk'ya göre bir memura eş anne baba ölümünde kaç gün izin verilir? 7
657 sayılı dmk'ya göre çalışanların mesai ve öğlen saatlerini, merkezde kim düzenler.
657 sayılı dmk'ya göre çocuk yardımı ne zaman kazanılır
657 sayılı dmk'ya göre devir teslim işlemini yapmadan ayrılan kaç yıl dönemez? 1 
657 sayılı dmk'ya göre eş durumunda tayin çıkmazsa kaç yıl aylıksız izin hakkı vardır? 3 yıl
657 sayılı dmk'ya göre göreve başlaması gereken birinin başlamaması ile devam eden 1 yıl atanamaz
657 sayılı dmk'ya göre istihdam şekilleri nelerdir? Memur, geçici personel, sözleşmeli personel ve işçi
657 sayılı dmk'ya göre işçinin tanımını yapınız.
657 sayılı dmk'ya göre kademe ilerlemesi cezasını kim verir. İl disiplin kurulu
657 sayılı dmk'ya göre kadrosu kaldırılan memura ne kadar zaman içinde başka kadro tahsis edilir. Cevap: 6 ay
657 sayılı dmk'ya göre memur kaç gün işe gelmezse çekilmiş sayılır–10
657 sayılı dmk'ya göre memur olma yaşı 18 ve 15
657 sayılı dmk'ya göre memurlar yıllık izinlerini nasıl kullanırlar.(toplu ve parça parça kullanabilirler.)
657 sayılı dmk'ya göre memurun okul araç gereçlerini şahsına özel kullanımında verilecek ceza kınama
657 sayılı dmk'ya göre sağlık nedeni ile aylıksız izne ayrılan bir kişi sure bitmeden iyileşirse kaç günde göreve başlamak zorundadır? 10 gün
657 sayılı dmk'ya göre sosyal hizmetler mutahassi hangi sınıfın içerisindedir? Sağlık hizmetleri sınıfı
657 sayılı dmk'ya göre tasaffrufa riayet etmememin cezası? uyarı
657 sayılı dmk'ya göre yönetmelikleri belirleyen ilgili birim? 
657 sayılı dmk'ya göre yurt dışında görev yapan personelin izin günlerini değişmesiyle ilgili düzenlemeyi kim
657 sayılı dmk'ya göre yurtdışına çıkan öğretmen 3 ay içinde?
657 sayılı dmk'ya göre yüz kızartıcı fiilde bulunan memura hangi ceza verilir.
657 sayılı dmk'ya memur kaç yıl ceza almazsa bir kademe ilerler.  8 yıl
657 sayılı kanun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen hizmet sınıfı hangisidir? Genel idare hizmetleri
657 sayılı kanuna göre din kültürü derslerinin konular talim terbiye kuruluna kim sunar? Din öğretimi genel müdürlüğü
657 sayılı kanuna göre kardeşin düğünü için kaç gün izin verilir 1.izin verilmez
657 sayılı kanuna göre üç kez basari alan kişiye ne verilir./ ustun basari bel 
657 sayılı kanunun ödev ve sorumluluklardan tarafsızlık ve devlete bağlılık açıklayınız.
657 tabi memurların atamasını kim yapar?
657 temel kanunları- liyakat kariyer sınıflandırma
657 ye bağlı devlet memurunun çalıştığı kurumda kademe alabilmesi için kaç yıl görev yapmış olması gerekiyor? 1 yıl 
657 yurtdışında uluslararası kurumlarda çalışanlara ne kadar aylıksız izin verilir 21 yıl
657 yüz kızartıcı suç işleyen verilen ceza nedir? Memuriyetten çıkarma
657’ye göre devlet memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlık, sadakat, amir durumunda olan memurların görevleri, kişisel zararlar, kişilerin uğradıkları zararlar, yurt dışında davranış, davranış ve işbirliği, devlet memurunun görev ve sorumlulukları
657’ye göre memurun basında demeç vermesine ilde kim izin verir? Vali
657'de istihdam türleri?
657'de uyarı kınam cezaları kaç yıl sonra dosyadan silinir? 5 yıl
657'nin temel ilkeleri nelerdir?
657'nin yürürlüğe konulmasından hangi kurum ve kuruluşun görev alanına girer?
657'ye bağlı 2 yıl yüksek okul okumuş bir memur kaçıncı kademe ve dereceden başlar  10–2
657'ye bağlı memur ne zaman çocuk yardımı almaya başlar
657'ye göre 1. Derece yakını ölene kaç gün izin verilir?
657'ye göre 1/4 memura verilen kademe ilerlemesi cezası nasıl işler
657'ye göre 10 yılını tamamlayan memurun yıllık izni kaç gün (cevap 30)
657'ye göre 5 gün göreve gelmeyen öğretmene verilen ceza nedir? kademe ilerlemesinin durdurulması. 
657'ye göre açığa alınan personele yapılan ödeme_3/2'si
657'ye göre adaylık süresince kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan biri için ne yapılır? Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl devlet personel başkanlığına bildirilir.
657'ye göre ağır bir hastalığa yakalanan memurun ne kadar izin alabilir (18 ay)
657'ye göre atama yer değiştirme kaç gün içinde göreve başlaması gerekir 15
657'ye göre aylıktan kesme ne zaman uygulanır?
657'ye göre babalık izni kaç gündür. 10 gün
657'ye göre bakanlıklar devlet personel başkanlığına ödül alan personelini hangi ay sonuna kadar bildirir? Ocak ayı sonu
657'ye göre basına demeç veren memura hangi ceza verilir? 
657'ye göre bayan memur doğum izninin ne kadarını doğum sonrasına atar:5 hafta.
657'ye göre cep telefonunu derste açık tutmanın cezası nedir? Uyarı 
657'ye göre ceza alan memur sicilinden silinmeden yine ceza alırsa ne yapılır
657'ye göre derece yükselmesi nasıl olur?
657'ye göre devlet memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlık, sadakat, amir durumunda olan memurların görevleri, kişisel zararlar, kişilerin uğradıkları zararlar, yurt dışında davranış, davranış ve işbirliği, devlet memurunun görev ve sorumlulukları
657'ye göre gece nöbeti kimlere verilmez doğum yapan memura ve engellilere
657'ye göre gizli bilgileri açığa çıkarmanın cezası nedir? Memurluktan çıkarma
657'ye göre görevden çekilen bir kişi ne kadar zaman sonra geri dönebilir?
657'ye göre göreve kaç gün gelmeyen çekilmiş sayılır
657'ye göre hangi devlet memuruna isteği dışında gece vardiyası veya nöbeti yazılamaz? Doğum yapan bayana doğumdan sonra iki yıl gece vardiyası yazılmaz
657'ye göre hangisi hak değildir? Grev
657'ye göre hastalık halinde alınabilecek raporun süresi en fazla kaç gün olur
657'ye göre hizmet sınıfları nelerdir?  I- genel idare hizmetleri sınıfı ıı- teknik hizmetler sınıfı ııı- sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ıv- eğitim öğretim hizmetleri sınıfı v- avukatlık hizmetleri sınıfı vı- din hizmetleri sınıfı vıı- emniyet hizmetleri sınıfı vııı- yardımcı hizmetler sınıfı ıx- mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı x- milli istihbarat hizmetleri sınıfı
657'ye göre idari amirin memura hal ve hareketlerini düzeltmesi için yazılı olarak bildirmesi hangi cezadır? Uyarma.
657'ye göre ideolojik ve siyasi faaliyetlerde bulunmanın cezası memurluktan çıkarılma
657'ye göre istihdam şekillerinden geçici personeli açıklayınız.
657'ye göre izinsiz gösteri ve benzeri eylemler yapan memura verilen ceza?
657'ye göre kaç yıl disiplin cezası alınmazsa 1 kademe ilerlemesi verilir? 8
657'ye göre kademe ilerleme cezasına itiraz nereye yapılır?
657'ye göre kadrolarda %kaç engelliye yer verilmesi gerekir
657'ye göre kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan memura hangi uygulama yapılır? ( önce sözlü, sonra yazılı uyarı, sonra soruşturma)
657'ye göre kimler mal bildirimde bulunabilir? Eşler ve çocuklar
657'ye göre liseyi bitiren bir memur kaçıncı derece kademeden baslar kaçıncı derece kademeden bitirir 13/3
657'ye göre mal bildiriminde bulunmayan memura verilen ceza. Kademe ilerlemesi durdurma cezası.
657'ye göre mazeret izninde olan bir personelin özrü ortadan kalktığında ne yapması gerekir. 15 gün içinde bakanlığa özrün bittiğini gösterir belgeyi sunma si gerekir
657'ye göre memura 'usule uygun olmayan dilekçe' verme cezası nedir? (uyarma)
657'ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi? 6 ay
657'ye göre memurun istihdam şekilleri nelerdir.  Memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler
657'ye göre memurun verilen görevi kasten yapmaması hangi cezayı gerektirir?
657'ye göre mesai arkadaşlarıyla uyumsuzluk, vb hareketler hangi ceza? Kınama
657'ye göre niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan devlet memurlarına ödenen zammın ismi nedir? İş güçlüğü zammıdır. 
657'ye göre ödül alan personelin bilgileri personel daire başkanlığına ne zaman gönderilir 
657'ye göre özel yetenekli çocuklar ile ilgili işlemleri kim yapar? Milli eğitim bakanlığında
657'ye göre siyasi partiye giren biri tekrar göreve ne zaman döner?   Seçim için istifa edenler, listelere giremezlerse, müşterek kararname gereken unvanlarda bakan onayı ile eski görevlerine geri dönebilecektir. Ancak, eğer geri dönüş süresine kadar, istifa edilen kadroya atama yapılırsa, bu halde eski görevine atama zorunluluğu bulunmamaktadır.
657'ye göre tanım vermiş bu nedir demişti cevap kariyer 
657'ye göre tasarruf tedbirlerine uymamak ne cezası gerektirir? Uyarma
657'ye göre teşekkür takdir gibi belgeleri merkezde kim verir? İlgili bakan
657'ye göre vali ve kaymakamların bağlı oldukları hizmet sınıf? Genel idare hizmetleri
657'ye göre yapılmaması gereken bir emri müdür yazılı olarak verirse memur da bunu yaparsa ceza sorumluluğu kime aittir? Müdüre 
657'ye göre yasama faaliyetinde bulunan memur bakan ve vekillerin 1 kademe alması ne kadar zaman sürer.
657'ye göre yükselebileceği en yüksek derece ve kademeye göre kademe ilerlemesi cezası alan memura ne cezası verilir.
657'ye memuriyetten çıkarma cezasını kim verir? Atamaya yetkili amirin isteği ve yüksek disiplin kurulunun kararı
657'ye tâbi memurların emeklilik işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır
657'ye tabii memurlar kimlerdir
70 öğrencisi olan bir okula kaç tane yabancı uyruklu öğrenci alınabilir?
8 yıl disiplin cezası almayan bir memura kaç kademe verilir? 1 kademe
82 anayasasına göre meclisteki karar yeterlilik sayısı?
82 anayasasına göre yurtdışına asker gönderme yetkisi hangi mercii ye aittir tbmm
9 gün özürsüz gelmeyenin cezası nedir? Kademe ilerlemesinin durdurulması
93 harbinin kadın kahramanı kimdir?
A4 kağıdının boyutu nedir?
Ab adalet divanının merkezi neresidir? Lüksemburg (bürüksel) 
Ab dış ilişkiler genel müdürlüğü 
Ab kanunlarının temeli hangi yasalara dayanıyor? Magna carta
Ab konseyi. Ab adalet divanı
Ab kurucu üyeleri kimlerdir? Belçika, fransa, almanya, lüksemburg, italya, hollanda
Ab merkez bankasının merkezi neresidir? Frankfurt
Ab ne zaman hangi anlaşma ile kuruldu?1992 maastrich - hollanda
Ab organları nelerdir?
Ab parlamentosu hangi şehirdedir? Strasburg
Ab referandumu iki kez reddeden ülke hangisidir?  Norveç
Ab üye ülkeler sayısı kaçtır? 28
Ab ve dış ilişkiler genel müdürlüğü ve ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünü açıklayınız.
Ab‘de devlet ve hükümet başkanlarının yılda 4 defa toplandığı toplantı hangisidir? Ab zirvesi
Ab‘de hangi organın üyelerini halk seçer? Avrupa parlamentosu
Ab‘nin en yetkili organı hangisidir? Ab konseyi
Ab‘nin yürütme organı hangisidir? Avrupa komisyonu
Ab’nin gelir ve giderlerini kim inceler? Ab sayıştayı
Ab’nin kaç üyesi vardır? Son üye hangi devlettir? 28 üye – bosna hersek
Abaküsü bulan hangi medeniyet? Çinliler
Abd 1917 de 2. Dünya savaşına nasıl girdi? Almanya iki ticaret gemisini batırdı on sebeple
Abd birinci dünya savaşında kaç yılında almanya'ya savaş açmıştır(1917)
Abd ikinci dünya savaşına ne zaman girdi?
Abd ingiltere fransa rusya çin
Abd ve avustralya'nın kabul etmediği iklim protokolünün adı nedir? Kyoto protokolü
Ab'de 1923 yılında yapılan zirve?
Abd'nin 2. Dünya savaşına girmesinin nedeni? Almanya'nın meksika'ya gönderdiği bir telgrafının abd'nin eline geçmesiyle başladı. Bu telgrafta meksika'nın almanya ile bir ittifak kurması öneriliyordu. Abd'nin almanya'ya karşı savaşa girmesi durumunda meksika abd'ye saldıracaktı. Bunun karşılığında ise teksas, arizona, newmexico'yu topraklarına katacaktı.
Abdülhamit meşrutiyeti hangi yılda tekrar ilan etmek zorunda kalmıştı 1908 2. Meşrutiyet
Abdülhamit'in hicaz demiryolu projesi doktora veren üniversitenin adı atatürk'ün dedesini
Abdülmecit in bastırdığı kağıt para cevap kayme
Abdülmecit zamanında basılan kağıt paranın adı nedir? Kaime
Abdürrahim karakoç kimdir? Şair
Ab'nin merkezi? (brüksel)
Ab'ye 2007 yılında üye olan ülkeler hangileridir? Romanya ve bulgaristan
Ab'ye başvurmak isteyen ülkeler ilk nereye başvuru yapar? Ab konseyi
Ab'yi referandumla reddeden ülke norveç
Acımak eseri kimindir? Reşat nuri güntekin
Açığa alınan memurun maaşı ne kadarı ödenir? 3/2 si ödenir
Açığa alınan memurun soruşturması kaç günde başlar? 10 gün
Açık öğretim lisesinde hangi öğrenciler okur?
Açıklanması gizli olan ve açıklanabilir bilgileri ayni dilekçede istenirse yapılması gereken işlem nedir?
Açılış konuşmasını kim yapar? Ev sahibi 
Açlık romanının yazarı kimdir? Kunt hamsın
Adalet bakanımız kimdir?
Adalet divanı hangi şehirde (lahey)
Adaleti ile ilgili halife? Hz. Ömer. 
Adamın biri her gün bir miktar parayı ayırıp sanki yedim diye kenara atıyor biriktirdiği para ile cami yaptırıyor bu caminin adi nedir? Say ki yedim cami
Adana ve çevresinde kurulan yararlı cemiyet hangisidir? (kilikyalılar cemiyeti )
Adana'da halka açık kaç spor tesisi vardır.
Aday memurlar sınavda başarısız olursa süreç nasıl işler? Başka bir okula gönderilir orada da başarısız olursa memuriyetle ilişiği kesilir
Aday öğretmen adaylığı bitiminde girdiği sınavı geçmezse ne olur?
Aday öğretmen ne zaman tayin ister?
Aday öğretmenler 1. Yılsonunda sınava girmeye hak kazanamazlarsa yapılacak işlem nedir?
Aday öğretmenler ne zaman yazılı veya sözlü sınavlara katılma hakkini elde ederler(en az 1 yılını doldurduktan sonra
Adaylığı sürecinde veya adaylığı sonunda görevi bırakan memur ne kadar süre sonra dönebilir?
Adaylık döneminde devlet memurunun ilişiğini kim kesebilir?
Adaylık sürecinde üst üste 2 kez başarısız olana ne yapılır? 2 kez başarısız olanlar memuriyetten çıkarılır
Adaylık süresi ne kadardan az ne kadardan fazla olamaz?
Adaylık süresince hangi cezaları alanların memurlukla ilişiği kesilir?
Adı aylin kimin eseri?  Ayşe kulin
Adına yemin edilen ispanyol tıpçı kimdir?
Adıyaman tbmm genel sekreteri soruşturma iznini kim verir tbmm başkanı
Adli cezaların son itiraz mercii neresidir?
Adrese dayalı ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır 2007
Aet'nin ab ye dönüştüğü anlaşma maastrich anlaşması
Afad acilimi afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
Afrika'daki son toprağımızı hangi anlaşma ile kaybettik uşi antlaşması
Aganta burina burinata eserinin yazarı halikarnas balıkçısı
Agit başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya
Agit ne zaman kuruldu, merkezi neresidir? 
Agit nedir? Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı
Ağalar saltanatı dönemi nedir? Osmanlı tarihinde daha çocuk yaştaki ıv. Mehmet’in tahta çıkmasından kösem mahpeyker sultan’ın öldürülmesine kadar geçen osmanlı tarihinin 3 yıl, 26 günlük dönemi “ağalar saltanatı dönemi” olarak anılır.
Ağır hastalık geçirenlerin rapor ve izinlerinin haricinde kaçıncı günde aylığından %25 kesinti yapılır? 7 gün 8. Gün kesinti
Ağır hastalık vb. Durumda bir kişinin cezasını kim ortadan kaldırır? Cumhurbaşkanı.
Ağır hastalıklarda 18 ay olan izin diğer hastalıklarda kaç aydır
Ağlı ortaklıkların sermayesinin %50 sinden fazlası hangi kuruluşlara aittir
Ahlat kümbetleri hangi ilimizdedir. Bitlis
Aids ilk defa kaç yılında nerde görülmüştür? Amerika 1981
Aids virüsü nerde ve ne zaman çıkmıştır?
Aile yardımında gösterge rakamları nelerdir?
Akarsu gol ve deniz kenarlarına yerleşim nasıl yapılır? Kıyı kanununa uygulamasına dair yönetmeliği belirttiği gibi kıyıdan karaya doğru en az 100 metre kara tarafından başlar.
Akarsularda suyun akış hızına ne denir? Debi.
Akarsuyun taşıdığı su miktarına ne dedir?
Akçakale sınır kapısı hangi ülke ile aramızdadır? Urfa'da suriye sınırı
Akdeniz oyunları ispanya'nın tarragona kentinde yapılacaktır.
Akdeniz'i kızıl denize bağlayan kanal cevap süveyş kanalı
Aksaray da yetiştirilen köpek cinsi? Malaklı
Al yazmalım selvi boylum, vb kime ait?
Aldığı nobel edebiyat ödüllerini reddeden kişi
Alfabeyi ilk kullanan türk devleti 
Ali fuat cebesoy batı anadolu kuva-i milliye komutanlığına atanması neyi gösterir? Temsil heyeti yürütme gücünü kullanmıştır. Sivas kongresi
Ali rıza efendi mustafa kemal atatürk'ü ilk hangi okula gitmesini istedi? Şemsi efendi okulu
Ali şir nevainin yazdığı kitabın adı muhakemetül lugateyn
Alkol satılan yerlerde hangi durumlarda 100 m uzakta şartı aranmaz? 
Allah'ın 99 isminden olan ve zorlayan, cebreden, kuvvet ve kudret sahibi anlamına gelen ismi hangisidir? Cebbar
Almanların nazileri yargıladıkları dünyaca unlu mahkemeler hangi şehirdedir
Almanya da reform hareketlerini başlatan kişi? Martin luther
Almanya'nın ingiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ve mısır a hakimiyet açın açılan cephe
Almanya'nın polonyayı işgal etmesiyle başlayan savaş.
Altın ışık, yeni hayat kitaplarının yazarı?   Ziya gökalp
Altın palmiye en iyi film? Mavi bisiklet
Altın para kimin zamanında basıldı? Fatih sultan mehmet 
Amasya genelgesi tarihi hangisidir?  21–22 Haziran 1919
Amasya genelgesinde gecen istanbul hükümeti türk milletini yok saymaktadır ifadesi ne anlama gelir?
Amasya genelgesinden sonra 4–11 eylül tarihlerinde ne oldu? Sivas kongresi 
Amasya genelgesinin maddeleri verilmiş hangi genelge diye sorulmuş.
Amasya genelgesinin önemi anadolu ve rumeli’de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti. İşte bu düşünceler içinde amasya genelgesi’ni hazırladı
Amasya genelgesinin önemini söyleyiniz. Kurtuluş savaşının amaç yöntem ve gerekçesi
Amasya genelgesinin tanımını yapınız.
Amasya genelgesiyle türk inkılabının hangi safhası başlamıştır? İhtilal aşaması
Amasya görüşmeleri ne zaman yapılmıştır? 22 Ekim 1919
Amasya görüşmelerinde istanbul hükümetinden kim katildi? Salih paşa
Amasya görüşmelerinde yaşanan sıkıntı nedir?
Amerika 1. Dünya savasına nasıl girmiştir? Almanya'nın ingiltere ve fransa'ya karşı denizaltı savaşlarına başlaması ile birlikte abd'nin uluslararası ticaretini tehdit etmeye başlaması.
Amerika birleşik devletleri başkanı woodrow wilson döneminde, wilson ilkeleri’nin temel amacı; ı. Dünya savaşı sonunda uyulması gereken kuralları belirlemek, insanlığın daha fazla zarar görmeden barış içinde yaşamasını sağlayacak gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamaktır.
Amerika da 11 Eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi şehirdeydi? Newyork
Amerikan mandası isteyen cemiyet hangisidir? Wilson prensipleri cemiyeti
Amerikan mandaterliğini savunan ve bazı aydınların da üye olduğu cemiyet?
Amerika'nın 1. Dünya savasına katılma yılı? 1917
Amerika'yı ikiye ayıran kanalın adı nedir? Panama kanalı
Amir durumundaki memurun görevlerinden 2 tane söyleyiniz.
Amir yasal olmayan bir şeyi memurdan yazılı bir şekilde isterse ne yapılması gerekir? Sözlü emri yerine getirmez ve emri verene bildirir amir bunun üzerine yazılı emir verirse yazılı emri yerine getirilir yasal olmasa bile. Suç teşkil ederse yerine getirmez isterse 10 kere yazılsın kendi de sorumlu olur
Amiral bristol raporu nedir?
Amiral bristol raporu tarihi nedir (1919)
Amirin suç teşkil eden bir görev vermesi halinde ne yapılır? 
Amirine sözlü olarak karşı gelen memura verilen ceza? Aylıktan kesme
Amirine ve görev arkadaşlarına fiilî tecavüz, yüz kızartıcı suç işlemek hangi cezayı gerektirir? Memuriyetten çıkarma cezası gerektirir.
Ana hizmet birimleri nelerdir?
Ana sınıfı: 48–66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,
Anadolu ajansına kurulduğunda ismini verenler
Anadolu selçuklu devleti hangi hükümdar döneminde donanma kuruldu. Çaka bey
Anadolu selçuklu devletinde ilk altın para kim bastırmıştır?
Anadolu selçuklu devletinde ilk tersane nerede kuruldu? Sinop
Anadolu selçuklular da ticaret yapanların kurduğu birlik? Ahilik teşkilatı
Anadolu teknik programlarına kayıt yaptırmak için en düşük puan kaç olmalıdır? 70
Anadolu türk siyasi birliğini ilk kuran osmanlı padişahı?
Anadolu ve rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetinin birleştikten sonraki adı
Anadolu ve rumeli’de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti.
Anadolu'daki kral yolu hangi uygarlık tarafından geliştirilmiştir? Lidyalılar
Anadoluhisarı kaç yılında yapılmıştır (1395)
Anadolu'nun işgali sırasında aznavurlar balıkesir'i kaç yılında işgal etmiştir. 1919
Anadolu'nun işgali sırasında edirne ne zaman işgal edilmiştir? 1920
Anadolu'nun işgali sırasında itilaf devletleri kaç yılında barış önerisinde bulundu: 1922
Anadolu'nun işgali sırasında yozgat ayaklanması ne zaman olmuştur? (1920-çapanoğlu ayaklanması)
Anadolu'nun işgaline karşı ilk direniş hareketi? Kuvay-i milliye) 
Anafartalar'da atatürk'ün rütbesi?
Anakaranın güvenli ve hiç işgal edilmemiş olması ve yurdun diğer bölgeleriyle iletişiminin kolay olması
Analitik düşünme öğretmene ne kazandırır?
Anaokulu müdürünün üst disiplin amiri kimdir? Atamaya yetkili amirdir.
Anaokulu ve uygulama sınıflarında kaç aylık çocukların kaydı yapılır? 36_66 ay
Anaokulu: 36–66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,
Anayasa 21. Madde gibi maddeler vardı cumhurbaşkanlığı ve genel secimler ne zaman yapılması planlanmaktadır. Tam tarihi soruşturma açılmasına karar verir
Anayasa 24. Maddeye göre zorunlu kılınan ders.
Anayasa değişikliği meclis genel kurulunda kaç kez görüşülür?
Anayasa değişiklik teklif sayısı? 1/3
Anayasa göre tutuklanma mümkün değilse ne olur?
Anayasa göre yürüyüş, temel hak özgürlüklerden hangisidir? Kişi hakki
Anayasa ile diğer mahkemelerin uyuşmazlığına hangi mahkeme bakar uyuşmazlık mahkemeleri bakar
Anayasa ile kaç yıl sonra kabul edilmezse tekrar yasa görüşülebilir
Anayasa mahkemesi anayasadaki değişiklikleri neden inceler ve denetler? Şekil yönünden
Anayasa mahkemesi başkanının adı nedir?
Anayasa mahkemesi bir yasayı iptal ederse ne olur? Yasa meclise geri gider. Kurulda yeniden görüşülür
Anayasa mahkemesi genel kurulu, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve türkiye büyük millet meclisi içtüzüğünün anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.
Anayasa mahkemesi hangi önden incelerler? Şekil yönünden
Anayasa mahkemesi kaç oyla parti ödeneğini keser?
Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur başkanı kimdir? 15
Anayasa mahkemesi üyeleri en az kaç yıl kamu hizmetinde çalışmış olmalıdır? 20 yıl
Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl görevde kalır? 12 yıl 
Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer? Tbmm seçer, cumhurbaşkanı onaylar.
Anayasa mahkemesi üyeliği hangi durumlarda sona erer? İstifa, vefat.
Anayasa mahkemesinde ne görüşülür?
Anayasa mahkemesinde savcılık görevini kim yapar? Yargıtay cumhuriyet başsavcısı
Anayasa mahkemesine üye olabilmek için kaç yıl kamuda fiili olarak hakim savcı görevinde olmak zorunlu? 20
Anayasa mahkemesinin sonuçlandırdığı dava bir daha ne zaman görüşülebilir? 10 yıl.
Anayasa üye sayısı? 4
Anayasa, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının yasa ile düzenleneceğini öngörmektedir (m. 86). Anayasa bununla yetinmeyerek, milletvekili ödeneğinin aylık tutarının, en yüksek devlet memurunun almakta maaşı geçemeyeceği, yolluğun da, ödenek miktarının yarısını aşamayacağını belirtmiştir. Ödenek ve yolluğun en çok üç aylığı önceden ödenebilir. Milletvekilleri, ödenek ve yolluklarının yanında, eğer varsa, emekli aylıklarını da almaya devam ederler
Anayasada kimse yaşına uygun olmayan işte çalışamaz hangi madde kapsamındadır?  Zorla çalıştırma yasağı
Anayasada secimler neye göre yapılır? Temsil sistemine göre
Anayasadaki hangi haklara cumhurbaşkanı müdahale etmez? Temel haklar siyasi haklar ve kişilik hakları
Anayasadaki süreli ve süresiz yayınlar için kimden izin alırız 
Anayasadaki temel hak ve hürriyetler nelerdir? Kişiye bağlılık. Vazgeçilmezlik. Devredilmezlik. Dokunulmazlık
Anayasadan uluslararası anlaşmaları imzalamak cumhurbaşkanın hangi görevlerindendir diye bir soru yürütme
Anayasamız kaç bölümden oluşur
Anayasamıza göre din ve vicdan özgürlüğü hangi hak ve ödevlerimizdendir? Kişi hakları ve ödevleri
Anayasamıza göre düzeltme ve cevap hakkı?
Anayasamıza göre vatan hizmeti hangi hak ve ödevlere girer? Siyasi
Anayasamızın 87. Maddesine göre tbmm'nin genel ve özel af ilan etmesi için gerekli olan sayı? 550 milletvekilinin 5'te 3'ü
Anayasamızın ilk üç maddesi
Anayasanın 10. Maddesine göre özürlüler ve şehit yakınları ile birlikte kimlerde eşitlik ilkesi aranmaz? Yaşlılar.
Anayasanın 10. Maddesini vermiş ne olduğunu sormuş (kanun önünde eşitlik)
Anayasanın 11. Maddesi bütün kanunlar anayasaya uygun olası gerekiyor. Anlamı nedir? Anayasanın bağlayıcılık ülkesi 
Anayasanın 11. Maddesi hiçbir yasa anayasaya aykırı olamaz ibaresi anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir.
Anayasanın 110. Maddesine göre kararların açıklanma tarihi? 
Anayasanın 19. Maddesine göre toplu işlenen suçlarda kişiler en geç kaç gün içinde hakim karşısına çıkarılır? 4 gün
Anayasanın 24. Maddesine göre zorunlu ders: din kültürü.
Anayasanın 4.maddesi nedir?
Anayasanın 78.maddesine göre genel seçimlere ne kadar süre kadar kalınca ara seçimler yapılmaz? 1 yıl. 
Anayasanın 82. Maddesine göre milletvekilliği iptal olan bir milletvekili nereye başvuru yapar?
Anayasanın 88.maddesine göre kimler kanun teklifinde bulunabilir?
Anayasanın değişikliği meclis'te kaç defa görüşülür?
Anayasanın özelliğini söyleyiniz?  Üstünlüğü ve bağlayıcılığı 
Anayasanın temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması hangi ilkeye dayanır.
Anayasası tarihi 20 nisan 1924
Anayasaya da gençlerin korunması hangi hedefler yer almaktadır? (yorum sorusuymuş, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, sosyal ortamlar sağlanması, eğitim öğretim hizmetlerinin sağlanması )
Anayasaya göre 90 günden sonraki ilk pazar günü ara secimin yapılması için hangi şartların olması lazım? Ara secim yapılması için mecliste %5 oranında boşalma olması ve bir ilin vekilinin kalmaması gerekir
Anayasaya göre ara seçimler genel seçimlerden kaç ay geçmeden yapılmaz. Cevap 30
Anayasaya göre cumhurbaşkanı ne kadar surede bir en fazla kaç kez seçilir? 5 yılda bir, en fazla 2 kez
Anayasaya göre din ve vicdan özgürlüğü hangi haklardandır? (toplu haklar)
Anayasaya göre gensoru önergesinde yalnızca hangi oylar sayılır?
Anayasaya göre kime yargı yolu kapalıdır? Cumhurbaşkanı ve yas kararları
Anayasaya göre kimler doğrudan halk tarafından seçilir
Anayasaya göre milletvekili ödenekleri nasıldır.
Anayasaya göre sendika kurma hangi haklara girer?(sosyal haklar ve ödevler)
Anayasaya göre sosyal haklar ve ödevler hangi haklardır buna benzer bir şey 
Anayasaya göre tüzük neden hazırlanır kim denetler? Bakanlar kurulu danıştay
Anayasaya göre yök'e bağlı özel hükümlü kurumlar? ( tsk ve emniyet teşkilatına bağlı yüksek öğretim kurumları)
Angaryayı yasaklayan hükümler, anayasada hangi başlık altında toplanmıştır
Anı örtülü ödeneği bütçenin yüzde kaçını geçemez?
Anıtkabir için düzenlenen resim yarışmasının ödülünü kim aldı?
Ani harabeleri hangi ildedir? Kars iline 42 km uzaklıktaki ocaklı köyü
Ankara anlaşması kaç yılında imzalanmıştır? 1926
Ankara eserinin yazarı? Yakup kadri karaosmanoğlu
Ankara kaç yılında başkent oldu? 13 Ekim 1923
Anlamca birbirine yakin kelimelerin bir arada kullanılma sanatı =tenasüp
Anlaşma sayesinde türkiye’nin de onayıyla israil bundan böyle nato’nun ortak üyesi olarak ittifakın seminer ve çalışmalarına katılabilecek.
Anne çalışma istekli ise doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir
Anne ve idareci olarak uyuşturucu ile nasıl mücadele edersiniz
Antalya bulgaristan'la olan anlaşma
Antalya film festivali yönetmen dalında ödül kime verildi.  Ümit köreken
Antalya g 20 de türkiye özel olarak hangi ülkeyi davet etmiştir. Azerbaycan
Antep, urfa, maraş'ı kim işgal etmiştir? Fransızlar
Antikacı kız, david copperfield yazarı kimdir? Charles dickens 
Ara seçim ne zaman yapılır ne zaman yapılamaz. Milletvekili sayısının düştüğü hallerde yapılır. Ohal ve savaş hallerinde yapılamaz. 
Ara seçimler hangi durumlarda yapılır
Araba sevdası kimin eseridir? Recaizade mahmut ekrem
Aralık 1920 de imzalanan antlaşma hangisidir? Gümrü anlaşması
Arap krallığı kurulması sözü hangi antlaşmayla olmuştur? Macmahon
Araştırma yenilik gibi kelimelerde vardı soruda yüksek öğretim kurumu.
Ardahan posof'taki sınır kapısının adi posof türkgözü sınır kapısı
Arnavutluğun ayrıldığı anlaşma londra antlaşması
Arnavutluk, osmaneli devletinin hangi savaşından sonra bağımsız olmuştur?
Arşiv işlerini yapan birim - destek hizmetleri genel müdürlüğü
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan? Abdulhak hamit tarhan-eşber
Aruzla yazlan ilk tiyatro eseri?
Asar vergisinin kaldırılması hangi ilkeyle ilgilidir? Halkçılık
Asım ve çanakkale şiiri kimin? Mehmet akif ersoy
Asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı celal bayar
Askeri personel dışında valiye bağlı olmayanlar. Yargı mensupları
Askeri personel ile ilgili bilgi edinmek nasıl olur.
Askeri yüksek idare mah. Üyelerini kim seçer?
Askerlik görevi biten memur göreve ne zaman başlar? 30 gün
Asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç 1 ay içinde yemin ederler
Aslinin video kaydına izlenmesine görüntü alınmasına dinlenmesine ve not tütülmesine izin verilir.
Aspendos antik tiyatrosu nerededir. Antalya - alanya
aspendos tiyatrosu nerededir
Aspirinin hammaddesi? Söğüt
Asya ile amerika'nın arasındaki okyanusun adı? Büyük (pasifik) okyanusu
Aşar vergisinin kaldırılışı atatürk'ün hangi inkılabı? Halkçılık
Aşkı memnu kitabi kimindir? Halit ziya uşaklıgil
At nalı yengecinin kani ne renktir? Mavi
Atabey kimdir? Şehzadelerin eğitiminde görevli kişi
Atamalar nasıl olur? Atamaya yetkili amirin onayı
Atanan öğretmen kaç günde göreve başlar. 15
ataturk un bilim adamları yetiştirmek ve tarihi araştırmak için kurduğu cemiyet? türk tarihi ve tedkik cemiyeti 
Atatürk 18. Yılında harp eğitimini yapmak için nereye hareket etmiştir
Atatürk 1919 da samsun a hangi görevle gitmiştir? 9.ordu müfettişi
Atatürk aleyhine suç işleme?
Atatürk amasya kongresinden sonra hangi ile geçmiştir erzurum
Atatürk askeri ortaokul? Selanik
Atatürk barajı nerededir?
Atatürk dönemi ilk siyasi başarı? Yabancı okullar sorunu
Atatürk e gazi unvanı verilen savaş? Sakarya meydan muharebesi
Atatürk e hangi savaştan sonra merasallık unvanı verildi? Sakarya meydan muharebesi
Atatürk en son kaç yılında cumhuriyet bayramına katılmıştır? 1937
Atatürk gibi düşünmek hangi ülkede kullanılan bir deyimdir?
Atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlı? Antep
Atatürk harp akademisinden hangi rütbeyle mezun oldu?
Atatürk hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır sözünü nerde söylemiştir.
Atatürk heykelinin mimarı kimdir?   Kripel
Atatürk ilke ve inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce yürürlüğe giriştir? Milliyetçilik
Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar akilcilik ve bilimsellik vatan millet sevgisi
Atatürk ilkeleri ne zaman anayasaya girdi? 1937
Atatürk ilkeleri nelerdir? Cumhuriyetçilik halkçılık inkılapçılık laiklik devletçilik milliyetçilik
Atatürk ilkeleri ve atatürk milliyetçiliği kavramı? 1739 sayılı kanunun ilkesi.
Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik açılımı?
Atatürk istanbul harp akademisi ve istanbul harp okulunu okuduğuna göre istanbul
Atatürk kurtuluş savaşı sırasında ankara'ya hangi tarihte gelmiştir 27 aralık 1919
Atatürk manastır askeri idadisini okurken fethi beyle beraber çıkardıkları gazete? Minber
Atatürk mareşallik unvanını ne zaman aldı?
Atatürk ne zaman ankara'ya geldi?1919
Atatürk ne zaman askerlik görevinden istifa etti? 1919
Atatürk neden imzasını değiştirmiş? Soyadı kanunundan sonra atatürk soyadını kullandığı için.
Atatürk nubuku kaç saatte okumuştur? 36 saat
Atatürk ortaokulu hangi şehirde okumuştur? –selanik
Atatürk rüşdiyeyi 4. Olarak bitirdikten sonra hangi idadiye gitmiştir manastır askeri rüştiyesi
Atatürk rüştiyeden sonra idadi olarak hangi okulda okumuştur? Manastır askeri idadisi 
Atatürk tarafından türk dilinin geliştirilmesi için kurulan cemiyet 
Atatürk temsil heyeti ile ankaraya ne zaman gelmiş
Atatürk trablusgarp cephesinde hangi devlete karşı savaştı: italya.
Atatürk ün kız kardeşinin ismi? Makbule
Atatürk yazılarda yazdığı ankara'da yayınlanan gazetenin adı nedir? Hakimiyet-i milliye
Atatürk’e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi? Millet mektepleri talimatnamesi
Atatürk’e başöğretmenlik hangi tarihte verildi? 24 kasım 1928
Atatürk’ün ölü doğmuş bebek olarak nitelendirdiği antlaşma hangisidir? Sevr antlaşması
Atatürk'e başkomutanlık hangi savaştan sonra verildi? Eskişehir-kütahya savaşları
Atatürk'e başkomutanlık unvanı hangi savaştan önce verildi. Sakarya.
Atatürk'e gazilik mareşallik unvanını kim vermiştir.
Atatürk'e hakaret suçu? Meslekten ihraç 
Atatürk'e hangi savaştan sonra mareşallik unvanı verilmiştir. Sakarya
Atatürk'e hitabet yeteneği kazandıran okul arkadaşı kimdir ömer naci
Atatürk'ün 1.dünya savasında savaştığı cepheler?
Atatürk'ün 1.dünya savaşında toprak kazandığı ilk cephe  kafkas cephesi
Atatürk'ün 16. Ordu komutanı olduğu şehir? Edirne
Atatürk'ün 1910 da isyan basmaya gittiği balkan ülkesi  arnavutluk
Atatürk'ün 1918 de yayınlanan askerlik ile ilgili kitabı
Atatürk'ün 1924'te kurduğu müzik okulu
Atatürk'ün ali fethi bey e kurdurduğu partinin adı nedir? Serbest cumhuriyet parti.
Atatürk'ün almancadan türkçeye tercüme ettirdiği askerlik eğitimiyle ilgili kitabin adi? ( bölüğün muharebe eğitimi )
Atatürk'ün anadolu ya geçince ilk siyasi faaliyeti? Havza genelgesi
Atatürk'ün annesi onun hangi okula gitmesini istiyordu. Mahalle mektebi
Atatürk'ün askeri ortaokulu okuduğu yer? Selanik
Atatürk'ün atı? Sakarya (en sevdiği) diğeri çankaya (muharebe yıllarında kullandığı)
Atatürk'ün babası ali rıza efendinin ailesi nereden göç ederek gelmiştir? Konya ve aydından makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerinden
Atatürk'ün babasının adı ali rıza efendi
Atatürk'ün başkomutan unvanı ile katıldığı savaş. Sakarya.
Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Sözünü hangi olay üzerine söylemiştir izmir suikastı
Atatürk'ün bir komutanda bulunması gereken özelliklerinin anlatıldığı eseri
Atatürk'ün biyografisi yaptığını anlatan ilk gazete hangisidir? Tasviri efkar
Atatürk'ün böbrek hastasıyken hatıralarını yazdığı kitabın adı? Carlsbat hatıraları
Atatürk'ün çok isteyip göremediği cevap hatay
Atatürk'ün dedesi cevap ali rıza efendi. Cevap kızıl hafız ahmet efendi
Atatürk'ün dış politika ilkeleri barışı korumak (yurtta sulh cihanda sulh),hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne müdahale etmemek, milli sınırlarımızı ve bağımsızlığımızı korumaktır
Atatürk'ün doğuda kurtardığı iller hangileridir?  Muş ve bitlis
Atatürk'ün etkilendiği fransız düşünür. Jan jack roussueu
Atatürk'ün etkilendiği toplum düşünceleri kitabının fransız yazarı -j.j.rousseau
Atatürk'ün geliboludaki rütbesi?  Binbaşı
Atatürk'ün hatay ile ilgili görüşünü yazdığı gazete... Vakit gazetesi
Atatürk'ün ilk okuduğu okul mahalle mektebi
Atatürk'ün isimsiz makalelerini yayınladığı gazete hangisidir? Kurun gazetesi – asım us – 1937
Atatürk'ün katıldığı ilk savaş trablusgarp savaşı
Atatürk'ün kendisine suikast teşebbüsü düzenledikten sonra söylediği söz hangisidir? Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır, fakat türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar sürekli kalacaktır.
Atatürk'ün köpeği? Fox
Atatürk'ün kurdurduğu müzik okulunun adı nedir? Musiki muallim mektebi 
Atatürk'ün kurtuluş savaşı öncesi ve sonrası dönemlerini anlattığı kitabın adı nedir? Nutuk
Atatürk'ün kurtuluş savaşında miting düzenlenip hıristiyanlara karsa iyi davranma? Havza genelgesi.
Atatürk'ün kurulmasını desteklediği parti serbest cumhuriyet fırkası
Atatürk'ün manevi kızının üye olduğu siyasi parti?
Atatürk'ün matematik alanında yazdığı kitabın adı nedir? Geometri
Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi?
Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il? Gaziantep 
Atatürk'ün okuduğu okulları söyleyiniz.
Atatürk'ün okullarda okutulan vatandaşlık bilgileri ile ilgili kitabı vatandaş için medeni bilgiler
Atatürk'ün öldüğünde defnedildiği yer? Etnografya müzesi 
Atatürk'ün ölü doğmuş bebek olarak nitelendirdiği antlaşma sevr
Atatürk'ün öncülüğünde yapılan ilk kadın kongresi nerde yapılmıştır? İzmir
Atatürk'ün övdüğü vatan şairi kimdir? (cevap: namık kemal)
Atatürk'ün resmini paranın üzerinden kim çıkarmıştır? ( ismet inönü)
Atatürk'ün rütbelerini söyleyiniz?
Atatürk'ün samsun'a çıkarken unvanı neydi? 9. Ordu müfettişi
Atatürk'ün savaş sanatını anlatan kitap zabit ve kumandan ile hasbihal
Atatürk'ün selanikken sonra gittiği okul manastır askeri idadisi
Atatürk'ün selanikteki evi ne zaman müze haline getirildi?
Atatürk'ün son zamanlarda üzerinde durduğu önemli mesele hatay´in anavatana katılması
Atatürk'ün şam'da arkadaşlarıyla kurduğu cemiyet? Vatan ve hürriyet cemiyeti
Atatürk'ün tbmm kurma fırsatı nasıl oldu? Mebusan meclisinde misakı milli kabul edilince istanbul işgal edildi. Son osmanlı mebusan meclisi kapandı.  Atatürk Meclisi açtı
Atatürk'ün trablusgarp savaşında hangi lakaplı isimle katılmıştır? Gazeteci şerif
Atatürk'ün uluslararası ilişkilerde dikkat ettiği ilke?
Atatürk'ün ününü dünyaya duyurduğu savaş?
Atatürk'ün yaveri? salih bozok
Atatürk'ün yazdığı matematik kitabi nedir?
Ateşkes ile ilgili görüşme, ege’de limni…
Atlas okyanusu ile büyük okyanus arasındaki kanal?   Panama kanalı
Atlas okyanusu üzerinden geçen ilk kadın pilot? Amelia earhart
Atmosferin en alt tabakası? Troposfer
Atom bombaları ne zaman atıldı
Atom bombası atılan şehirler? Hiroşima nagazaki
Atölye ve meslek dersleri öğretmenleri zorunlu olarak kaç saat ek derse girer, maksimum kaç saat ek ders alabilir. (zorunlu 20, maksimum 32)
Avea hangi şirketlerin birleşiminden oluşmuştur
Avicenna olarak da bilinen tip bilgini? İbni sina
Avrupa birliği danışma organı
Avrupa birliği donem başkanlığı suresi ne kadardır.6 ay
Avrupa birliği karar organı hangisi? (avrupa parlamentosu)
Avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü
Avrupa birliğine son katılan devlet bosna hersek
Avrupa birliğini halk oylamasıyla reddeden ilk ülke cevap norveç
Avrupa birliğinin başkenti neresidir? Brüksel
Avrupa birliğinin en büyük genişlemesi.
Avrupa boksör şampiyonu ilk türk? Sinan şamil sam
Avrupa devletlerinin balkan uluslarını desteklemesi
Avrupa dış ilişkiler konseyinin temelleri nerde atılmıştır?  2. Dünya savaşı sonrası almanya- fransa
Avrupa ekonomi topluluğu hangi anlaşma ile kurulmuştur? Roma antlaşması
Avrupa insan hakları mahkemesinin merkezi neresidir? Fransa – strasburg
Avrupa işbirliği ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, türk cumhuriyetleri ile işbirliği yapmak, hangi hizmet biriminin görevidir?
Avrupa kıtası: almanya, fransa, italya, ingiltere
Avrupa komisyonu. Ab zirvesi
Avrupa konseyinin bulunduğu şehir? Strasburg
Avrupa kupasını kazanan bayan voleybol takımımız? Vakıfbank
Avrupa kültür başkentleri 2017?
Avrupa merkez bankası hangi ülke?
Avrupa okulları örnek alınarak kurulan ilk askeri okul?
Avrupa parlamentosu, konseyi kaç milletvekilimiz vardır?
Avrupa parlamentosu. Avrupa sayıştayı
Avrupa şampiyonu olan ilk türk boksör cemal kamalı
Avrupa'da konserler veren 2015 yılında vefat eden pop müzik sanatçısı kimdir? Erol büyük burç 
Avrupa'da merak edilip geleceğin teknolojisi olarak görülen alan teknoloji? Nano teknoloji
Avrupa'nın en büyük gölü nedir? Ladoga
Avusturalyanın en bilinen hayvani? Kanguru
Avusturya ile yapılan antlaşma saint germain 10 eylül 1919
Ayaşlı ve kiracıları ile miras kitaplarının yazarları kimdir memduh şevket esendal
Ayçiçeği en çok hangi bölgede yetişir
Ayda 1 kez(5 gün, bütçe zamanlarında 20 gün)
Aylak adam kimin eseri yusuf atılgan
Aylık verilmemek şartı ile 15 gün ve yol süresince göreve başlamayana kaç gün daha göreve başlaması için süre verilir? 10 gün
Aylıksız izinler hangi durumlarda verilir?
Aylıksız olarak o bölgeye 3 yıl atanır, bu sürede boş kadro olması ise başka yere atanır
Aylıktan kesme cezası alan memurun disiplin cezası ne zaman özlük dosyasından silinir.(10 yıl)
Aylıktan kesme cezasının oranı nedir? 1/8- 1/30
Aylıktan kesme deki oranlar 1/2 ile 1/4
Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan 10 yıl sonra hangi kadrolarda çalışamaz? Üst yöneticiliklerde, valilik ve büyükelçiliklerde
Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alanların cezası kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir? 10 yıl sonra
Aylin adlı eser kime aittir?(ayşe kulin )
Aynı il içinde yer değiştirme kaç gün içinde olur? Aynı gün
Ayrıca zarf dışında okulunuzdaki matematik başarısı
Ayrılık aşka dahil ve ben sana mecburum bilemezsin şiirinin yazarı kimdir?
Azerbaycan'ın başkenti. Bakü
Azerbaycanlı rakibini yenerek şampiyon olan milli güreşçi kimdir?
Azınlıklara verilen haklar nerede son buldu?  Lozan
Aziz nesin kitabı ismi.
Aziz sancar hangi buluşu ile nobel ödülü almıştır? Dna onarımı
Baba beni okula gönder
Babadan kabilesi mensubu atatürk'ün çıkardığı bir gazetede emeği geçen birisini
Babanzadelerden ikdam gazetesinde görev almış olan hukuki esasiye adli eserin yazarı kimdir? Babanzade ismail hakki
Bab-ı ali baskınını kimler yaptı. İttihat ve terakki
Babilde ölüm, istanbul'da aşk, od kimindir?
Bağımlılıkla mücadelede hangi öğretmen görev alır
Bağımsız idari otoriteler hangileridir?
Bakanın çalışma programını yapmak, resmi ve özel yazışmaları düzenlemek, protokol, tören işlerini düzenlemek hangi hizmet biriminin görevidir?
Bakanın görevinden ayrılması, istifa etmesi durumunda yeni bir bakan kaç gün içinde atanır
Bakanlar kamu mallarını verimli ve etkili kullanmada kimlere sorumludur tbmm başbakan
Bakanlar kime karşı sorumludur?
Bakanlar kurulu başkanı yerine kim vekalet eder? Müsteşar içişleri bakanlığı
Bakanlar kurulu kararı ile atananlar=>bakan veya başbakan
Bakanlar kurulu khk çıkarma hangi durumlarda.
Bakanlar kurulu sözleşmeli personelin her türlü özelliğini belirlerken kimlerin görüş ve teklifini alır
Bakanlar kurulu ve milletvekillerini kim denetler?
Bakanlar kuruluna başkanlık yapan ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cemal gürsel
Bakanlar kurulunda kaç üye bulunur? 26
Bakanlar kurulunun görevden alınması veya istifası için ne oranda oy gerekir
Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda kime ve hangi kuruma karşı sorumludurlar? Başbakan ve tbmm
Bakanları başbakanın isteği üzerine kim görevden alır? Cumhurbaşkanı
Bakanlığımızın en üst danışma organı  milli eğitim şurası
Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı hangisidir?
Bakanlığın düşebilmesi için gerekli sayı? Salt çoğunluk 
Bakanlığın en yüksek danışma kurulu hangisidir? Milli eğitim şurası
Bakanlığın hangi birimi eğitim öğretimin devam etmesi ile ilgilidir? Eğitim öğretim hizmetleri
Bakanlığın hizmet birimleri kaç tanedir? 20 tane
Bakanlığın müşterek olduğu bakanlıklar.
Bakanlığın okul ve kurumlarına rehberlik etmek, denetlemek, değerlendirme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini maarif müfettişleri ile yürüten hizmet birimi hangisidir?
Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemleri hangi genel müdürlüğü yürütür destek hizmetleri genel müdürlüğü
Bakanlığın veya bir bakanın düşürülmesi için oyların ne kadarı yeterli olur ve oylar nasıl sayılır
Bakanlık birimlerinden hangisi sosyal tesislere bakar destek hizmetleri genel müdürlüğü
Bakanlık bünyesinde müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin atama ve yerleştirme işlerine bakan genel müdürlük?
Bakanlık görevi hangi durumlarda düşer?
Bakanlık hiyerarşisi nasıldır? Bakan=>müsteşar=>genel müd=>daire başk=>şube müd=>şeflik
Bakanlık hizmet birimleri
Bakanlık merkez teşkilatı hangi organlardan oluşur?
Bakanlık müşaviri sayısı kaç 42
Bakanlık personelinin atama, nakil, emeklilik, özlük, işlerini hangi hizmet birimi yapar?
Bakanlık ve kuruluşları için plan ve projeleri yapmak kimin görevidir
Bakanlık, genel müdürlük müfettişleri,
Bakanlıkla başka kişi ve kurumlar arasında sorun olduğunda bakanlık adına adli ve idari davalar hangi hizmet birimi bakar?
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması ne ile olur? Kanun ile
Bakanlıkta danışma ve denetim birimleri hangileridir?
Bakanlıkta özel önlem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere kaç müşavir atanabilir? 7
Bakanlıkta veri toplama birimi? Bilgi işlem daire başkanlığı 
Bakır: elektrik ve elektronik sanayinin hammaddesidir. Bir kısmı ihraç edilir. Çıkarılan yerler: kastamonu (küre), artvin (murgul), elazığ'da (ergani) çok miktarda çıkarılmaktadır. Bakırlar samsun, murgul ve ergani'de işlenmektedir. Dünyada ise türkiye, abd, rusya ve şili önde gelir.
Balkan antantı kimler arasında imzalanmıştır. Atina türkiye, romanya, yunanistan ve yugoslavya
Balkan antantı ne zaman fiilen bitmiştir? (2.dünya savaş)
Balkan antantı ne zaman nerde imzalandı? 9 şubat 1934
Balkan antantı nerede imzalanmıştır? Balkan ant bükreş ant kendi aralarında biz yunanlılarla atina bulgarlarla istanbul sırplarla istanbul ant
Balkan antantına, aralarındaki ilişkinin bozuk olması sebebiyle katılmayan ülke hangisidir bulgaristan
Balkan antantını imzalamaya zorlayan ülke? İtalya
Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkânlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu olması.
Balkan ilk ve son ayrılan devletler?
Balkan savaşı sonrası batıda osmanlı'nın sınırı olan tek ülke? Bulgaristan
Balkan savaşı sonucu sırplarla yapılan antlaşma  istanbul antlaşması (13 mart 1914)
Balkan savaşı sonunda hangi anlaşma imzalanmış ve osmanlı nereye kadar çekilmek zorunda kalmış? Balkan ant londra
Balkan savaşına kimler katılmıştır? Yunanistan bulgaristan sırbistan karadağ
Balkan savaşında kaybedilen hangi iller daha sonra geri alınmıştır? Edirne, kırklareli
Balkan savaşında kazandığımız yerler?  Edirne kırklareli başbakanlıkta çalışan personele soruşturma iznini kim verir cevap başbakan eski türk devletlerindeki siyasi ve askeri yetkili
Balkan savaşında mustafa kemalin rütbesi nedir?
Balkan savaşının çıkma sebepleri? Balkan devletleri bulgaristan çok toprak aldı diye birleşip bulgaristan'a saldırmışlardır, yani toprak paylaşımında anlaşamazlık dolayısıyla çıkmıştır.
Balkan savaşının sonuçları 1. Balkanlar’da azınlık durumuna düşen türklerin hakları imzalanan antlaşmalarla güvence altına alındı. 2. Edirne ve kırklareli bulgaristan’dan geri alındı.3. Bulgaristan mağlubiyetini telâfi etmek için birinci dünya savaşı’na girdi
Balkan savaşları sonunda sırplarla hangi ant imzalandı? İstanbul antlaşması (13 mart 1914)
Balkan savaşlarının genel sebebi? Balkan devletlerinin birlikte hareket etme isteği
Balkanlarda osmanlı ayrılan ilk ve son devletler ilk yunanistan son arnavutluk
Balkanlardan geri aldığımız iller nerelerdir? edirne ve kırklareli
Ballıca mağarası nerededir? Tokat
Balta limanı anlaşması?1838 baltalimanı osmanlıyı avrupanın açık pazarı haline getiren ticaret ant. İngiltere ile imzalandı
Barbaros romanı kimin eseri? İskender pala,   sonrasında başka hangi eserleri var neler okutuyorsunuz
Barok sanatıyla yapılmış ilk camimiz? İstanbul nuruosmaniye
Basımevi için izin nerden alınır?
Basın organlarını kimler kullanır tüzel kişiler
Basın ve haber ajanslarına izinsiz bilgi vermenin cezası nedir? Kınama
Basın ve halkla ilgili faaliyetleri, planlama, bilgi edinme başvurularını süratle sonuçlandırma hangi birimin görevidir?
Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
Basın yayın araçları ananasımıza göre nasıl korunur? Anayasanın 27 maddesine göre korunur bu madde kapsamında sansür uygulanamaz el koyulamaz
Basına demeç verme iznini kim verir?
Basına demeç verme. Kınama.
Basra körfezine dökülen iki nehrimiz fırat-dicle basra körfezine
Baş denetçi kim seçer? Tbmm 
Başarı ödüllerini kimler verir? Bakan, vali, kaymakam
Başbakan ve bakanlar tbmm nasıl denetler? (meclis soruşturması)
Başbakan=>bakan=>müsteşar(7)=>müşavir(42)
Başbakana kaç yardımcı seçilir? 5 
Başbakanlığın düşmesi için gerekli şartlar nelerdir?
Başbakanlık bakanlıklar kamu tüzel kişiler
Başbakanlık ve bakanlık memurlarının disiplin soruşturmasına kim izin verir. Bakan ve başbakan eğer genel sekreter veya yardımcıları ile ilgiliyse tbmm
Başdenetci kimdir? Şeref malkoç
Başka bir arkadaşa altın portakal ödülü alan filmin adı 
Başka ile tayini çıkan kişi gerekli süre içinde göreve başlamazsa ek süre kaç gün? 10
Başka mercilere intikal eden davalara kim bakamaz
Başkan ve üyeler 4 yıllığına atanır ders kitaplarını hazırlar, hazırlatır milli eğitim şurasının sekretarya görevini yapar
Başkanı yargılanma mecliste 1 ay içinde
Başkasının malını sürekli izinsiz alan hırsızlık yapan öğrenciye verilecek ceza.
Başkomutanlığı kim temsil eder? Cumhurbaşkanı
Başkomutanlık meydan muharebesi’nin tarihi 26 ağustos - 9 eylül 1922
Başkomutanlık muharebesi ne zaman sonuçlanmıştır? = 30 ağustos 1922
Başlık kaç satırı geçemez?
Başöğretmen olma şartları nelerdir?
Batı anadoluda 1814'te rum azınlıklar tarafından, iç kargaşa çıkarmak için kurulan zararlı cemiyet? Mavri mira
Batı cephesi temsil heyetine nasıl katıldı? Sivas kongresi ile katıldı. Erzurum'da sadece doğu illerini temsil eden heyet sivas'ta tüm ulusu içine alarak batı cephesini de dahil etmiştir
Batı cephesini kim yönetti? Ali fuat cebesoy
Batıda yunanlılara karşı ilk kazanılan savaş "1. İnönü "
Batıdaki cemiyetleri bir araya toplayan devlet adamı kimdir 3.devlet memuru haftada kaç saat çalışır
Batılaşma hareketi neyle başladı 
Bati cephesi komutanları kimlerdir? İsmet paşa, ali fuat cebesoy, mustafa kemal
Bati cephesinde ismet paşa komutasında düzenli ordu ilk hangi ülke ile savaşmış? Yunanistan
Batum'un ingiliz işgali hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
Bayan memurun doğumda ölmesi üzerine eşine ne kadar izin verilir? Anneye öngörülen süre kadar izin verilir.
Bayındırlık ve içişleri bakanlığı?
Bddk ne zaman kurulmuştur? 2000 yılında
Bddk'nın 3 ilkesi vardır: eşitlik açıklık diğeri nedir?
Beden eğitimi ve müzik öğretmeni dersleri programda nereye yerleşir? Bayrak töreni dikkate alınarak haftanın ilk ve son iş gününe konur
Behçet necatigil in eserlerinden iki tanesinin ismi nedir?
Bekir tekelikimdir? bağlama yapımcısı 
Beldenin adının değişmesi için belediye meclisinin ne kadar oyu gereklidir? 3/4
Belediye başkanı hazırladığı bütçeyi ne zaman encümene sunar? Eylül ayı
Belediye başkanı mazeretsiz ve kesintisiz kaç gün göreve gelmez ise başkanlık sona erer? 20 gün
Belediye başkanlık sıfatı kanunen nasıl sona erer?
Belediye encümeni kaç kişiden oluşur?
Belediye kurulması için hangi silsile izlenir
Belediye kurulmasın için nüfusun en az kaç olması gerekir? 5.000
Belediye meclisi haftada kaç gün toplanır? 1 gün
Belediye meclisinin kararlarının yürürlüğe girmesinin şartı nedir?
Belediye tüzel kişiliği sona eren belediyenin tavsiye işlemlerini kim yapar? İl özel idaresi
Belediye yönetimi kimlerden oluşur
Belediyenin en yetkili karar organı hangisidir? Belediye meclis
Belediyenin yürütme organı hangisidir? Belediye encümeni
Belirlenen sürede göreve başlamayanın ataması iptal edilir bu kişi ne kadar süre devlet memurluğuna giremez? 1 yıl
Belletmen öğretmen 1 ayda en fazla kaç saat ek ders alabilir? Günlük 6 saatten 8 gün nöbet tutabilir. Yani 48
Belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler ne yapılır? İşleme alınmaz
Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır, fakat türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar sürekli kalacaktır
Bey paşa efendi gibi unvanlar ne zaman kaldırıldı?  1934
Beyaz gemi kimin romanıdır? Cengiz aymatov
Bilge lider kimdir?  Aliye izzetbegovic
Bilgi edinilmesi durumunda kaç gün önceden haber edilmesi gerekir hakkında bilgi edinilecek kişiye? 7 gün
Bilgi edinme değerlendirme kurulunun başkanı kimdir? Bilgi edinme kurulu üyelerini kim atar  başkanı ergin ergül başbakanlık müsteşar yardımcısı
Bilgi edinme istemine göre reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?15
Bilgi edinme kanuna göre dilekçeye cevap verme süresi 30 gün
Bilgi edinme kanuna göre hangi belgeler paylaşılamaz?
Bilgi edinme kanuna göre yabancılar bu kanundan nasıl yararlanır
Bilgi edinme kanunu kapsamında bir önceki yılın verileri ne zamana kadar değerlendirme kuruluna gönderilir?
Bilgi edinme kanunu kimler içindir? Tüm gerçek ve tüzel kişiler için
Bilgi edinme kanunu ne zaman uygulamaya konmuştur? 2004
Bilgi edinme kanununa göre 15 gün içinde dilekçeye cevap gelmezse nereye şikayet edilir? Bilgi edinme kuruluna
Bilgi edinme kanununa göre bilgiye erişim kaç gündür (15)
Bilgi edinme kanununa göre kopyası mümkün olmayan bilgiler nasıl verilir. Görerek. Dinleyerek.
Bilgi edinme kanununa göre yabancıların durumu neye dayanır? Karşılıklılık ilkesi
Bilgi edinme kapsamı dışındaki bilgi ve belgeler nelerdir?
Bilgi edinme kurul üye sayısı kaçtır?
Bilgi edinme kurulu başkanı kimdir?
Bilgi edinme kurulu nereye bağlıdır?
Bilgi edinme kurulu raporları hangi ay doldurulur nereye teslim edilir? Nisan
Bilgi edinme kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilir?9 üyeden oluşur. 4 yıldır
Bilgi edinme kurulu üyelerini kim atar? Bakanlar kurulu
Bilgi edinme kuruluna yapılan itirazları değerlendiren inceleyen kurul /bilgi edinme ve değerlendirme kurulu
Bilgi edinme kurulunda prof veya doçent unvanlı kaç üye bulunur.
Bilgi edinme kurulunda yargıtaydan kaç üye bulunur?1
Bilgi edinme kurulunun hazırladığı raporu iki ay içinde kim kamuoyuna duyurur
Bilgi edinme ve değerlendirme kurumuna kurumlar ne zaman raporlarını yollar. Şubat ayı
Bilgi işlem dairesi başkanlığı
Bilgi işlem genel müdürlüğü tanımı nedir?
Bilgi işlem müdürlüğünün görevleri nelerdir?
Bilgi işletişim teknoloji başkanın ismi nedir(ömer fatih sayan)
Bilgisayarda kopyalama işleminin kısa yolu nedir?
Bilgisini artırmak için yurt dışına giden memura dış burslara dayanarak gönderilmiş ise kaç yıl izin verilir? 2 yıl (gerekirse 2 yıl daha)
Bilgiyi uygulama anlamında kullanmak nasıl bir yarar sağlar
Bilim sanat üzerine söyleşiler ve yalnız gezerin düşleri kitaplarının yazarı j jack russo
Bilim teknik ve kültürel kamu kurumları hangileridir?  —üniversite yök trt
Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?
Bilimsel eğitimsel gelişimleri denetler geliştirir, vs yök 
Bilimsel ve danışma organı hangisidir?
Bilişim teknoloji kurum başkanı
Bindir gece masallarındaki fars kralının adı? (şah şehriyar)
Bir alana öğrenci yerleştirilirken hangi notlar dikkate alınır?
Bir bakanın bakanlar kurulundan atılmasına kim karar verip cumhurbaşkanının onayına sunar? Başbakan
Bir belge birden fazla kurumdan isteniyorsa kaç gün süre var?
Bir ceza alan kişi bu cezası silinmeden ikinci kez aynı cezayı işlerse ne olur? Bir derece ağır ceza alır
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir? (müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Bir ders yılı en az kaç gün olur?180 gün
Bir fransız aydınlanma çağı düşünürünü ve atatürk'ün etkilendiği bu düşünür kimdir.
Bir futbol topunun ağırlığı 410 ~450 gr
Bir gün içinde toplam ders saatinin kaçta kaşını gelmeyen o gün toptan devamsız sayılır?
Bir ilde hiç milletvekili kalmayınca seçim ne zaman yapılır. Takip eden 90 gün sonundaki ilk pazar günü
Bir ilkokul idarecisi haftada kaç saat ek ders alır? 24
Bir kelimenin anlamı dışında kullanılarak farklı şeylere benzetilme sanatı nedir?
Bir kelimenin yerine başka bir kelime kullanarak yapılan sanata ne denir. Mecaz-ı mürsel
Bir kişi en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir?
Bir kişinin yeniden memur olması için kaç kez den fazla memuriyetten çekilmemelidir? 2 kez
Bir köy okulu ohal veya afet gibi durumlarda hiç öğrencisi yoksa durumu ne olur?
Bir memur her üç yılda bir bakanın onayı olması şartı ile yabancı memleketlerde ve uluslar arası kuruluşlarda ne kadar süre çalışabilirler?
Bir memur kaç gün kesintisiz göreve gelmez ise çekilmiş sayılır? 10 gün
Bir memur özürsüz kaç gün okula gelmezse memurluktan çıkarılır
Bir memurun soruşturmasında ek süre (15)
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve türk medeni kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler? 
Bir metin verilmiş bu atatürk'ün hangi ilkesi ile alakalıdır şeklinde bir soru (cumhuriyetçilik)
Bir müsteşarın kaç yardımcısı olur? 4
Bir okulda en az kaç yıl görev yapılır? 3
Bir okulda yabancı uyruklu öğrenci yüzde kaç olur en fazla
Bir okulun davranış değerlendirme kurulunda kusurlu davranan öğrencinin savunmasını kim alır? Kurul başkanı 
Bir okulun uygulama bahçesi en az ne kadar olmalı? En az 2 dekar
Bir ortaokul müdürüne soruşturma iznini kim verir
Bir öğrenci dakikada kaç kelime okumalı?
Bir öğrenci kaç kez sınıf tekrarı yapabilir?
Bir öğrenci son sınıfta ise, daha önce sınıf tekrarı ise 1 kez değilse 2 kez sorumluluk sınavlarına girme hakkı vardır
Bir öğrencinin rehabilitasyona gidebilmesi için % kaç engelli olmalı.  % 20
Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.
Bir öğretmene birleştirilmiş sınıflar dahil en fazla kaç öğrenci düşer? 
Bir öğretmene en fazla kaç öğrenci düşer? 40
Bir öğretmene uluslararası bir ülkede kaç yıl çalışma izni verilir?
Bir öğretmenin talim terbiyede görev alabilmesi için kaç yıl öğretmenlik yapması gerek? En az 10 yıl
Bir önceki yıla ait bütçe raporları en geç ne zaman teslim edilir? Eylül sonu
Bir secim döneminde alınan kararlar ne kadar sure içinde yürürlüğe konulmaz  1 yıl
Bir sendika kaç konfederasyona üye olabilir=1
Bir sendikanın yönetim kurulu en az kaç üyeden oluşur 7
Bir sınıf öğretmenine en fazla kaç öğrenci düşer? 40
Bir siyasi partiye yabancı uyruklu bir kişi tarafından para mal yardımı yapılırsa ne olur? Parti kapatılır?
Bir sonraki yıla geçen ödemeler
Bir soruşturmaya kaç defa ve ne kadar ek süre istenebilir(1 defa 15 gün )
Bir yerin il ilçe olması için nasıl bir yol izlenmelidir. 
Bir yerleşim alanının il oluşabilmesi için şartlar nelerdir
Bir yılın 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olduğunu hangi bilim adamı söylemiştir? Battani
Birçok kişi veya mal topluluğundan doğan ve tek kişi sayılan varlık
Birden fazla sendika üyeliğiniz varsa hangi üyelik geçerli sayılır  ilk üye olduğunuz sendika geçerli olur
Birecik barajı ile sular altında kalan 2500 yıllık antik kent
Birecik barajının suları altında kalan köyün ismi nedir? Belkıs köyü
Bireysel ve toplu suçlarda sorgulanma süresi bireysel 48 saat toplu olanlar 4 gün
Bireysel ya da grupla öğretme yöntemi veya tekniği nedir
Birinci lige çıkan futbol takımları hangileridir? Sivas – yeni malatya ve göztepe
Birinci meşrutiyeti ilanında etkili olan grup genç osmanlılar
Birinci sanayi planı hangi yıl yürürlüğe girdi? 1934
Birinin yerine bakan bir kişi istifa ettiğinde ne kadar süre ile memuriyete dönemez   
Birleşik arap birliklerinin başkenti(abu dabi)
Birleşmiş milletler kaç yılında kuruldu? 24 Ekim 1945
Birleşmiş milletler ticaret örgütünün kısaltması nedir
Birleşmiş milletlerin 5 daimi üyesi?
Birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene en fazla kaç öğrenci düşer 40
Bitki çeşitliliği bakımından en zengin olan bölgemiz hangisidir?
BM 2013 yılını ne yılı ilan etmiştir.
Bm çocuklara yardım fonu? Unıcef
Bm en son üye olan ülke hangisidir? Güney sudan
Bm kaç üyesi vardır? 193
Bm kaç yılında kuruldu 24 Ekim 1945
Bm merkezi nerededir? Newyork
Bm onur ödülünü kazanan kampanya hangisi?
Bm organları nelerdir?
Bm örgütü kaç yılında kuruldu? 1945 
Bm yürütme organı üye sayısı?
Bodrum, deniz, vs anlatan bir paragraf? Halikarnas balıkçısı
Boğazın boğası lakaplı boksör
Boğazlar hangi antlaşmayla rusya'ya bırakıldı londra
Boğazlar hangi antlaşmayla türkiye'ye bırakılmıştır? Montrö boğazlar sözleşmesi
Boğazlar konusunda abd'nin gözlemci olarak katıldığı konferans sonucunda imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir? Lozan barış antlaşması
Boğazlarda atatürk'ün söylediği söz geldikleri gibi giderler
Boğazlarda yabancı gemilerin kullanım hakkı kaldırılması nasıl sona erdi ya da kanun?
Bolşevik ihtilalinin tarihi 1917
Bolşevikler rusya'yı ne zaman ele geçirdi.
Borçlar kanunu isviçre’den alınarak 8 mayıs 1928’de kabul edildi.
Borsa istanbul (bist) 
Bosna hersek in meşhur lideri alliya izzet begoviç   
Boş kadroda vekalet eden memura maaşın ne kadarı ödenir
Bozkırın tezenesi neşet ertaş
Böcek ilaçlarının genel adi nedir. İntektisit.
Bölge düzeyinde çalışan memurun soruşturma iznini kim verir.
Bölge ilköğretim okulları nereye kurulur en yakın merkezi köye kurulur 
Bölgesel kongreler hangileridir
Brest litovsk ant? Kars ardahan batum
Brest litovsk tarihi?     3 mart 1918
Brest litovski ile kapanan cephe? Kafkas cephesi
Brets litovski ant. Göre 1.dünya savaşından sonra ingilizlere bırakılan bölgelerden ırak-yemen-diğerini nedir?
Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı; anayasa, 430 sayılı tevhidi tedrisat kanunu, 1739 sayılı millî eğitim temel kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, millî eğitim bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Bu ülke kitabının yazarını kim? Cemil meriç
Bucak kurulması ilçeye bağlanması ne ile olur iç işleri bakanlığının kararı cumhurbaşkanının onayı ile bucak kurulur
Bucaklarda çalışma süresi
Bulgaristan 1. Dünya sahasında hangi tarafta savaşa girdi. İtilaf devletleri.
Bulgaristan ile 1919 da imzalanan antlaşma hangisidir? Nöyyi (neuilly) antlaşması (27 kasım 1919)
Bulgaristan itilaf mı ittifak mı? ittifak
Bulgaristan kaç yılında bağımsız oldu 1908
Bulgaristan ve türkiye arasındaki sınır kapısı
Bulunduğu şehirden başka yerde göreve başlayanlar kaç gün içinde görevlerine başlamalıdırlar? 15 gün +yol süresi
Bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.
Bursa uşak tarafından açılan eskişehir'e gitmesi engellene savaş hangisi? 1.inönü
Bürokrasi yaklaşımını öne çıkaran alman bilim adamı?  Max weber
Bütçe görüşmeleri ne zaman baslar? Meclis açıldıktan sonra eylül başlarında bakanlar kurulu en geç eylül ayı ilk haftası sonuna kadar toplanarak devlet planlama teşkilatının hazırladığı orta vadeli programı kabul etmesi ile başlar
Bütçe görüşmeleri? tbmm
Bütçe hangi ayda sunulur? Eylül
Bütçe ile ilgili açıklama? Kamu zararı
Bütçe işlemlerinin yapılma sırası nedir
Bütçe kanunu ne kadar önce sunulur? 75 gün
Bütçe kanununa göre görevde bulunan memurun evraklarında bir yanlışlık yapılırsa kaç gün içinde düzeltilmesi lazım? 1 iş günü
Bütçe komisyonu okullar için ayırdığı bütçeyi ne zamana kadar sunmalıdır ( eylül ayının sonuna kadar)
Bütçe maliye bakanlığının onayına
Bütçe ne kadar süre önce tbmm ye sunulur?
Bütçe ödeneklerinin yüzde kaçı nereye yedek ödenek olarak konulur? Yüzde 2 ye kadar maliye bakanlığı büt
Bütçeleri inceleyen mahkeme nedir sayıştay
Bütçenin ilkeleri, öğrencinin ilgisi dağılırsa ne yaparsınız, aydınlar malta adasına hangi genelgeden sonra sürüldü, yüksek disiplin kurulu, 1789 da nerede ihtilal oldu.
Bütçenin planlaması tamamlanması hangi ayda ve nereye teslim edilir   mali yılbaşından 75 gün önce eylül ortası oluyor
Bütçenin tanımı
Bütçeyi onaylayan kurum
Büyük patlama olarak adlandırılan deneyin yapıldığı yer. Cern
Büyük selçuklu devletinde ilk divan teşkilatı hangi hükümdar döneminde kurulmuştur
Büyük selçuklu devletinin ilk başkenti neresidir? Nişabur
Büyük selçuklularda adalet sistemini getiren devlet 31 mart ayaklanmasını bastıran ordu
Büyük taarruz 26–30 ağustos 1922
Büyük taarruz hangi tarihte oldu?(gün-ay-yıl olarak) 26 agustus 9 eylül 1922
Büyükbabası? Sofuzade feyzullah ağa
Büyükşehir belediye başkanının soruşturma iznini kim verir?
Cahit zarifoğlu, mehmet akif inan, erdem beyazıt, rasim özdenören, ali kutlay, nuri pakdil ve alaeddin özdenören'in
Canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatı nedir? İntak
Cansız varlıklara insan özelliği verilmesi sanatı? Teşhis kişileştirme
Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir.
Celali takvimin kullanım yılı: 1079
Celali takvimini kullanan ilk türk devleti hangisidir? Büyük selçuklu devleti
Cemil kızılkaya - ahşap baskı- yazma ustası, 
Cemiyetler hangi kongrede tek çatı altında birleştirilmiştir: sivas kongresi
Cennet-cehennem hangi ilimizdedir.
Ceza alan daire başkanı kaç yıl tekrar seçilemez?
Ceza alan memur kaç günde itiraz ede
Ceza hukukunu hangi tarihte hangi devletten aldık. (1926 italya)
Ceza kanunu italya’dan alınarak 1 temmuz 1928’de kabul edildi.
Ceza kim verir öğrencinin kaç puanı düşer
Ceza muhakemeleri usulü kanını ve ticaret kanununu hangi ülkeden aldık c:almanya
Ceza muhakemeleri usulü kanunu almanya’dan alınarak 4 nisan 1929’da kabul edildi.
Cezalar kaç yılda siciline den silinir. 10
Cezmi, intibah, vatan yahut silistre hangi vatan şairinin eseridir (namık kemal )
Charles dickens in iki şehrin hikayesi kitabında iki şehir hangileri 
Churchill ve roosevelt ile yapılan kahire deki görüşmelere türkiye cumhuriyetini temsilen kim katılmıştır
Cilo dağı hangi ildedir? Hakkari
Cizye vergisi ne zaman kaldırıldı? Islahat fermanı – 1856
Coğrafi keşifler portekiz
Coğrafyada haritacılığın adı
Conkbayırını kamu düzenleyici kurumlar kaçıncı cetvel ve c.başkanlığı saray mimarı kimdir herkese 2. 3.cetvel
Cumhurbaşkanı adayı göstermek için kaç milletvekilinin imzası lazım? 20
Cumhurbaşkanı- bakanlar kurulu-bakanlıklar (eski sisteme göre) merkez teşkilatında yardımcı kuruluşlar hangileridir?
Cumhurbaşkanı boşalması 60 gün
Cumhurbaşkanı bütçe kanununu kaç gün önceden tbmm'ye sunar 
Cumhurbaşkanı danıştay üyelerin içinde anayasaya kaç üye seçer cevap:2
Cumhurbaşkanı danıştay üyelerini hangi oranda seçer? 1/4
Cumhurbaşkanı gelen bir kanunu kaç gün içinde onaylamalıdır. 15 gün
Cumhurbaşkanı görev bitiminden kaç gün önce seçim yapılır?45
Cumhurbaşkanı hangi durumlarda seçimleri bir yıl geriye atar?
Cumhurbaşkanı hangi durumlarda yargılanır.
Cumhurbaşkanı hangi kanunu geri gönderemez? Bütçe kanunu
Cumhurbaşkanı hangi sayılı kanunu geri göndermeyip onaylar?5018 bütçe kanunu
Cumhurbaşkanı kaç milletvekilli ile vatana ihanetten suçlanabilir. 1/3
Cumhurbaşkanı makamı boşaldığında (ölüm. Vs gibi sebeplerden ötürü)seçimler ne zaman yapılmalı
Cumhurbaşkanı nerede yemin eder tbmm genel kurulda
Cumhurbaşkanı olmadığında yerine kim vekalet eder tbmm başkanı
Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği bütçenin yüzde kaçını geçemez? Binde 5
Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmaları hangi yetkisi kapsamında cevap yürütme 
Cumhurbaşkanı vekilleri en fazla kaç gün vekalet eder?
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar nerede yargılanır yüce divan anayasa mahkemesi
Cumhurbaşkanı yargılanması için mecliste salt çoğunlukla en geç kaç ay içinde karar alınır
Cumhurbaşkanı, bakanlıklarla ilgili iptal durumunda 1. Derecede kimden görüş alır? (başbakan) 
Cumhurbaşkanı, tbmm başkanı, vali, bunlar hakkında hangi mahkemede dava açılır yargıtay  cum baş sav.
Cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan'ın da rol aldığı "çanakkale savaşları" konulu kısa filmin adı nedir?
Cumhurbaşkanın meclise geri gönderdiği kanunu meclis hangi sayı ile kabul ederse cumhurbaşkanı yayımlar? Salt çoğunluk
Cumhurbaşkanına ortak adayı kimler belirler.(muhalefet partileri)
Cumhurbaşkanına soruşturma kararı çıktıktan sonra kaçta kaç çoğunluk ile yargılanır? . Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Cumhurbaşkanına soruşturma nasıl açılır. Anlatınız. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Cumhurbaşkanını kaç milletvekili teklif eder?
Cumhurbaşkanını kim seçer?
Cumhurbaşkanının başbakanı ataması, istifasını kabul etmesi hangi yetkisidir 
Cumhurbaşkanının danıştay üyesi seçme oranı
Cumhurbaşkanının danistayda oranına kaç üye seçer?    1/4
Cumhurbaşkanının dışarıdan seçilmesi için kaç milletvekilinin imzalı teklifi gerekir? 20 milletvekili
Cumhurbaşkanının görevden çekilmesi ölmesi halinde yerine ne kadar süre vekalet edilir? 60 gün
Cumhurbaşkanının hangi görev ve yetkisi askerin savaşa gönderilmesiyle ilgilidir.-yürütme
Cumhurbaşkanının imza yetkisini kullanması hangi görev alanı? Yürütme  
Cumhurbaşkanının kanunları onaylayıp yayınlaması ne görevidir(yürütme)
Cumhurbaşkanının reddedemeyeceği kanun bütçe
Cumhurbaşkanının suçlaması için gerekli milletvekili sayısı
Cumhurbaşkanlığı 2017 yılını ne yılı ilan etti? Türk dili yılı
Cumhurbaşkanlığı forsu hakkında bilgi verir misiniz?
Cumhurbaşkanlığı külliyesi bahçesinde bulunan cami adıbeştepe millet cami
Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 16 türk devletinin kıyafetiyle karşıladığı kişi kimdir? Mahmut abbas filistin
Cumhurbaşkanlığı mali işleriyle kim ilgilenir c.başkanlığı genel sekreterliği 
Cumhurbaşkanlığı referandumu türkiye tarihinin kaçıncı referandumudur: 7
Cumhurbaşkanlığı sarayının mimari kimdir 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekli çoğunluk sağlanamadığında nasıl bir yol izlenir
Cumhurbaşkanlığında çalışan memurlara cezayı kim verir.
Cumhurbaşkanlığında çalışan memurları yargılama iznini kim verir? Cb genel sekreteri
Cumhurbaşkanlığının boşalması durumunda yenisi ne kadar sürede atanır? (60 gün)
Cumhuriyet bayramı kutlamalarında ilde kim başkanlık eder ilde vali ankara dışişleri bak
Cumhuriyet bayramı törenleri; başkentte dış işleri, başkent dışında iç işleri bakanlığının,
Cumhuriyet dönemi yazarlarından mahşer kitabının yazar? (peyami safa)
Cumhuriyet döneminde kurulan ilk banka hangisidir? İş bankası – 1924 – celal bayar
Cumhuriyet halk partisi
Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına karşı ilk ayaklanma hangisidir?  Nasturi – şeyh sait – 1925
Cumhuriyet in ilan tarihi
Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi ve benimsediği ekonomik model nedir?
Cumhuriyete karşı ilk isyan ve sonuçları takriri sükun kanunu
Cumhuriyet'in ilanından sonra kaç yılında şehit yakınlarına ödenek verilmeye başlanmıştır -1924
Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk parti
Cumhuriyetin ilanından sonra osmanogullari kaç yılında turkiyeden ayrılmıştır?
Cumhuriyetin ilanından sonraki önemli olay nedir?
Cumhuriyetin ilk başbakanı kimdir? İsmet inönü
Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi
Cumhuriyetin kurulmasından sonra halka okuma yazma öğretmek için açılan kurumlar? 4) millet mektepleri
Cumhuriyetten sonra erkani harbiye vekaleti ne zaman kaldırıldı.1924
Cunhurbaşkanlığı forsu nasıldır? Ortada büyük yıldız türkiye cumhuriyetini temsil eder. Etrafında ki 16 yıldız eski türk devletlerini temsil eder
Çağdaş bir eğitim öğretim için ve bütün eğitim öğretim kurumlarının her şeyinin bir ve eşit olması gerektiği düşünülmüş ve ilan edilmiştir.
Çaldıran savaşındaki vakanuvist
Çalıkuşu, yaprak dökümü yazarı kimdir? Reşat nuri güntekin
Çanakkale cephesi 1.dünya savaşını ne kadar uzatmıştır. 2 yıl
Çanakkale cephesinde anzaklar conkbayiri ve ariburnuna çıkarma yaparken mustafa kemal düşmanın ayrıca nereden çıkarma yapabileceğini düşünüyordu.  Anafartalar
Çanakkale romanını yazarı? Turgut özakman
Çanakkale savaşındaki alman subayın adi liman von sanders
Çanakkale savaşındaki mayın döşeyen geminin ismi nusret mayın gemisi
Çanakkale şehitlerini anma günü ilk hangi dönem başlamış? 1916 (nihat paşa) yılında önce dini sonra resmi tören yapılmış.
Çanakkale ve istanbul boğazlarının açılması, karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve çanakkale ve karadeniz istihkamlarının itilaf devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.*karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.*osmanlı hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.
Çanakkale zaferinde fransız ingiliz ve anzaklarin çıktığı yerler? ( anzak koyu, kilitbahir, kumkale  )
Çanakkale zaferinin rusya için sonucu ne olmuştur.bolşevik ihtilali
Çankaya kimin eseri? 
Çanlar kimin için çalıyor yazarı?
Çekilme kararı alan memur 1 ay bekledikten sonra çekilirse ne kadar sürede memurluğa döner( 6 ay)
Çekilme kurallarına uygun olarak memuriyetten çekilen veya çekilmeyenler ne kadar sürede memuriyete dönebilirler?
Çerkez ethem kaç yılında yunanlılara sığındı
Çernobil kazası hangi ülkede hangi tarihte olmuştur? Ukrayna – pripyat – 26 nisan 1986
Çıraklık şehzade camii kalfalık süleymaniye camii ustalık selimiye camii
Çifte minareli cami hangi ilimizdedir? Erzurum
Çin özerk sincan uygur bölgesi 2005 yılındaki kadın aktivist kimdir? Rabia kadir
Çin seddinin yapılmasına neden olan kim büyük hun imparatorluğu
Çin’den avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu hangisidir? İpek yolu
Çingeneler, boris godunov,kafkas esiri kimin eserleridir? Puşkin
Çocuğu olan memura yapılan doğum yardımının hesaplamasında kullanılan katsayı 25.67
Çocuğun okula göndermeyen veli vasiye her gün için ne kadar tl.
Çocuğunu okula göndermeyip dershaneye gönderen verilen para cezası (en az 400 en çok 1000
Çocuk şiir kitabı şermin'in yazarı?(tevfik fikret)
Çocuk=>250 gösterge
Çocukları internetteki bilgi kirliliğinden nasıl koruruz
Çoçugun doğduğu ay itibaren ay başında verilmeye başlanan yardımdır
Çoğul gebeliklerde doğum öncesi ne kadar ek süre verilir- 2 hafta
Çok partili hayata ne zaman geçilmiştir.1946
D-8 grubu ne zaman nerede kuruldu? 1997 istanbul
Dağınık yerleşim yerlerinden dolayı okulların bir bölgede toplanması yibo
Daha önce bir spor yarışmasında dereceyi geçen diye bir soru cevabı rekor olacak
Daire başkanlığı kurulması için kaç şube müdürlüğü gerekir? 3 
Damat ferit hük kurduğu ordu, kuvayi inzibatiye
Damat feritten sonra kim sadrazam oldu ali rıza paşa
Danışma ve denetim birimleri
Danıştay başkanı nasıl seçilir? Gizli oylama ile salt çoğunluk oranında kendi uyleri arasından seçilir.
Danıştay başkanının ismi nedir? Zerrin güngör
Danıştay üyelerinin görev suresi 12 yıl
Danıştayın görevleri nedir?
Darbiz nedir
Darülbedayinin şimdiki adı
Darülfünun un ismi 1933'te ne olmuştur? İst üniversitesi.
Darülfünun-i osmani (1869)
Darülfünun-i sultani (1873)
Darülfünun-i şahane (1900)
Ddk kime bağlıdır? (cumhurbaşkanlığına)
Dede korkut hikayeleri nüshaları: vatikan ve dresden
Dede korkut hikayelerinde geçen türk boyu mu türk devletimi türk boyu oğuzlar
Dede korkut hikayelerini mart 2015'te kitaplaştıran kurumun adı nedir? Tobb
Dede korkut hikayelerinin orijinal kopyası nerdedir? Almanya   almanya berlin ve italya floransa da bulunmaktadır.
Dekanları kim atar? Yök
Demokratikleşme paketi kapsamında siirt in hangi ilçesi aydınlar olarak değiştirilmiştir? Tillo
Denetçiler kurum ile ilgili mali raporları nereye sunarlar. Maliye bakanlığı
Denetim bilgileri. İnceleme bilgileri
Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
Denetlemede 3 asil 3 yedek 3-5 üye
Deniz kuvvetleri komutanı
Denizaltı batırıldığı için savaşa giren ülke abd
Denize kurulacak hava limanı.
Denizlerimize yabancı devletlerin gemilerinin girmesi hangi antlaşmayla sağlanmıştır?
Denizlerin çekilmesiyle tarıma elverişli hale gelen düzlük nedir? Neritel ?
Deprem verilerini açıklama yetkisi hangi kurumdadır?
Derecede öncelikli yörelerde memurluk yapana normal kademe alma dışında kaç yılda bir kademe verilir? 2 yılda 1 kademe
Dernekler en az kaç üyeden oluşur? 7 
Derneklerin kapanmasına neden olan durumlar (kanunlara aykırı suç teşkil eden durumlar  )
Ders kitaplarini kanak ve yardimci dokumanlari kim temin eder? Destek hizmetleri g.m.
Ders yılı ne zaman başlar ne zaman biter
Dershane, yurt, pansiyon, dernek vakıf açmak, kapatmak, görevi hangi hizmet biriminindir?
Dershanelerin yerine açılan özel kurumların adı ne oldu
Derslerin ağırlıklı puanı/ haftalık ders saati sayısı
Destek hizmetleri genel müdürlüğü
Devalüasyon tanımı
Devamsızlık süresi özürsüz kaç gündür? 10 gün
Deveyi hendekten atlattırmak deyiminin anlamını istediler
Devir teslim görevleri olanlar kurallara uygunsuz görevinden çekilirlerse kaç yıl içinde göreve dönemezler? 3 yıl
Devir teslimle görevli memur teslim etmeden giderse kaç yıl sonra görevine dönebilir 3
Devlet büyükleri ne hakaret: memurluktan çıkarma cezası 2) angarya yasaktır 1982 anayasasının hangi bölümüyle alakalıdır: zorla çalıştırılma yasağı
Devlet denetleme kurumu nereye bağlıdır.
Devlet izinsiz acilan okula verilen ceza 400-1000tl arasi  .
Devlet kadrolarındaki engelli oranı %3
Devlet maddi olanaksızlık olarak neyi ihmal edemez?
Devlet mali hesaplarla ilgili kim karar verir
Devlet memurları hangi eğitimlere tabi tutulurlar
Devlet memurları kanununa göre siyasi suçluları saklayanlara verilen ceza?
Devlet memurları kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucunda idare zarara uğramışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.bu madde 657 de memurun hangi görev ve sorumluğudur? (kişisel sorumluluk ve zarar)
Devlet memurları ohal ve sıkıyönetim gibi durumlarda istemesi halinde hangi şartla görevinden ayrılabilir. 
Devlet memurları uğrattıkları zararı ödeme şekli nedir
Devlet memurları yetiştirilirken sonuçlar ne zaman nereye gönderilir?
Devlet memurlarına valilik onayıyla ustun basari belgesi durumunda maasinin %kaçına kadar aylıkla ödüllendirme yapılır?  Cevap: %200
Devlet memurlarına verilen araç gereçlere karşı sorumlulukları hangi kapsamdadır
Devlet memurlarının en geç bir ay içinde göreve başlarken yemin etmeleri hangi ödev ve sorumluluğa girer? Sadakat
Devlet memurlarının nitelikleri
Devlet memurlarının sakatlık hastalık durumunda aldığı cezayı kaldırmaya yetkili makam? cumhurbaskanlığı makamı
Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmaması, dil, din, ırk cinsiyet ayrımı yapmaması hangi başlık altında toplanır? Tarafsızlık ve devlete bağlılık
Devlet memurluğunda yükselme neye göre yapılır. Sınavlarla
Devlet memurluğunda, gizli bilgileri görev süresi sona erince açıklama süresi sona erer mi?
Devlet memurluğundan atılmaya neden olacak davranışlar hangileridir?
Devlet memurluğundan çıkarılma kaç ayda zaman aşımına uğrar? Cevap 6 ay
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir? Yüksek disiplin kurulu --197.disiplin suçlarında zaman aşımı ne kadardır? (suçun soruşturmasına başlama yönünden)
Devlet memuru çocukları yurtlarda kalırken ücreti ne kadar az öder? % 50
Devlet memuru yargılanması mümkünmüdür
Devlet memuruna hangi şartlar altında gece nöbeti veya vardiyası verilemez. Engelli memura ıstemedıkce verilmez.
devlet memuruna iftira atildigi tespit edilirse nereye basvuru yapili? Cumhuriyet başsavcılığına
Devlet memurunun eşinin ölümü, evlilik vb. İzin kaç gün? ( 7 )
Devlet okullarında görevli öğretmen özel okullarda kaç saat ders okuyabilir?(maaş karşılığının yarisi kadar
Devlet personel başkanının görevi ne
Devlet personel başkanlığı alınacak personel ve niteliklerini en geç kaç gün içinde gazete, tv… duyurur? 15 gün
Devlet personel başkanlığı kaç gün önceden boş kadroları bildirir?
Devlet personel başkanlığı memur alacağı zaman başvurudan en az kaç gün önce duyurusunu yapmak zorundadır? 15 gün
Devlet planlama teşkilatı nereye bağlıdır?
Devlet protokolünde ilk 5 sıra nasıl sıralanır?
Devlet sırrı niteliğinde olan ve mali bilgileri içeren belgeler
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Devletçilik ilkesi kaç yılında uygulamaya girmiştir? 1933
Devlete ait eşyayı kaybetmek? kınama
Devlete ait gizlenen belgeler nelerdir?
Devletin dini islam'dır" ibaresi anayasadan ne zaman çıkarılmıştır? 1928
Devletin eşyalarına şahsi için kullanma -kınama
Devletin memur alım şekilleri nelerdir memur işçi geçici personel sözleşmeli personel
Devletin savunması, silahlanması ve yeterli askerin bulundurulması konusunda tbmm te karşı kim sorumludur? Bakanlar kurulu
Devletin şahsa ait malları kamulaştırmasıyla ilgili bir soru daha vardı. Kısaca nasıl kamulaştırılır
Devletleştirme hangi durumlarda yapılır?
Dgm ne zaman kaldırılmıştır? 
Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, hangi birimin görevidir? (cevap: dış ilişkiler genel müdürlüğü)
Dışarıdan ve yabancı kuruluşlardan para yardımı alan siyasi partilere ne gibi yaptırım uygulanır?(siyasi parti kapatılır
Dışişleri bakanlığı maliye bakanlığı 
Diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise… (cevap tüzel kişilikleri ) adı…
Diğer bakanlıklara strateji planları hazırlayan bakanlık meb
Diğer hastalıklarda izin 12 ay iyileşmez ise 12 ay daha verilir, yine iyileşmez ise emekli edilir
Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında çıkan uyuşmazlıklarda hangisi esas alınır? Anayasa mahkemesi
Diğer türk devletleri ile bağlantımız olan kara parçası neresidir?  Nahcivan
Dil din irk ayırt edilmemesi... Genellik ve eşitlik
Dil tarih kurumu nereye bağlı / başbakanlık
Dilekcelerde bulunması gereken hususlar
Dilekçe başvurusunda bulunması zorunlu bilgiler 
Dilekçe de bulunması gereken nelerdir?
Dilekçe hakkına göre tbmm tarafından kurulan komisyona gönderilen dilekçeler kaç günde cevaplanır?
Dilekçe hakki nerede geçer. Kanunda
Dilekçe ile ilgili bir soru hangisi doğrudur şeklinde (kendi adına kamu kuruluşlarına verilir)
Dilekçe itiraz suresi? 3 ay
Dilekçe kanununa göre gönderilen dilekçe kurumu ilgilendirmiyorsa dilekçe ne yapılır? Dilekçe ilgili kuruma gönderilir ve gönderen tarafa bilgilendirme yapılır
Dilekçe kanununun numarası
Dilekçe verildikten kaç gün sonra sonuç dilekçe sahibine bildirilir?
Dilekçe yanlış bir kuruma verilirse ne yapılır
Dilekçede ad soyadı imza nereye atılır.
Dilekçede bulunması gerekenler  ad,soyad,adres,imza
Dilekçede en fazla kaç imza olur
Dilekçeler nereye yazılır?
Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmek zorunluluğu vardır? 30 gün
Dilekçelerin işleme konması için hangi özellikleri taşıması gerekir?
Dilekçeye hangi şartlarda cevap verilmez? Uygun değilse adli ise
Dilekçeyle ilgili memura ek süre ne kadar verilir
Dili ve kültürü farklı olan bir yerde yönetici olarak neler yapılabilir?
Dilucu sınır kapısı hangi ülkeyle bağlar? Nerededir? Azerbaycan, nahçıvan, ığdırın aralık ilçesinde
Din dil ırk gözetmeksizin herkesin eğitimde eşit olması. Genellik eşitlik ilkesi...
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kitabini kim hazırlar düzenler din öğretimi genel müdürlüğü
Din ve vicdan hürriyeti anayasanın hangi kısmında yer alır kişi temel hak ve hürriyeti
Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili bir paragraf, hangi ilke ile bağlantılıdır (laiklik )
Dine dayalı yönetim şeklinin ismi nedir? Teokrasi
Diplomada hangi bilgiler yer alır?diploma tarihi -düzenleme tarihi
Diriliş filminin yönetmeni muhsin ertuğrul
Diriliş, itiraflarım, insan neyle yaşar” eserleri kimindir? Tolstoy
Disiplin amirleri hangi cezaları verebilir? Uyarı- kınama- aylıktan kesme
Disiplin cezaları ile ilgili soruşturma tamamlanınca kaç gün içinde verilmelidir? 15 gün
Disiplin cezaları nereye işlenir? Özlük dosyasına
Disiplin cezaları ozluk dosyasından ne zaman silinir? 10 yıl sonra
Disiplin cezaları, kimlerin verdiği ve kaç puanın düştüğü?
Disiplin cezası ne kadar sürede vermezse zaman aşımına uğrar. 2 yıl
Disiplin işleri başkanlığının görevi
Disiplin kovusturmasinda 3ay ceza kovuşturması da 2 ayda bir yetkili amire durum incelenerek karara baglanir
Disiplin kurulu kimlerden oluşur? Müdür yardımcısı bir öğretmen( kurulda seçilen)
Disiplin kurulunun veya yüksek disiplin kurulunun memura verilen disiplin cezasını reddi halinde, atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin cezası verebilirler? (15 gün).
Divan edebiyatı özellikleri ve eserin sahibi, nefiymiş.
Divani hikmetin yazarı kimdir? Hoca ahmet yesevi
Diyarbakır'ın ergani ilçesinde başlayan en büyük isyan
Dkmde hiç bir kimseye zümreye şahsiyete irka ayrım yapılmaması hangi ilkeleri kapsar.eşitlik ve genellik
Dmhk göre sadakat ilkesi nedir? ( t.c anayasanın kanunlarına yasalarına sadakatle bağlı olmak )
Dmhkya göre memurlara yasak olanlar? Greve katılma siyasi parti üye olma ticaret yapma gizli bilgileri aciga verme) 
Dmknın maddeleri nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar kurulu kararıyla
Dmk'nin temel ilkeleri nelerdir?
Dmkya göre 15 yaşındakilerin memur olabilmesi için hangi şart aranır: kaza-i rüşt
Dmkya göre devlet eşyalarını kendi menfaati için kullanılmasına ne ceza verilir? Kınama
Dmkya göre eşi çocukları faaliyette bulunanlar kaç gün içinde durumu idareye bildirmenizi? 15
Dmkya göre görev yerinin sınırlarını izinsiz olarak kullandırmanın cezai işlemi
Dmkya göre görevden çekilme sayısı 2 defa   
Dmkya göre kariyer ilkesi ne demektir.
Dmkya göre memur soruşturma sonrası kaç gün içinde savunma yapması gerekir?  7 gün 
Dmkya göre memurun güvenlik hakkı.
Dmk'ya göre yönetmelikler nasıl yürürlüğe girer cvp bakanlar kurulu 
Dmkye göre yurtdışında görevli biri geçici olarak kendi ülkesinde ne kadar çalışır veya kalır? 3 yıl
Doçent prof olunca kaç derece alır? ?
Doğal afet durumlarında ohal süresi? 6 ay
Doğu anadolu (şark vilayetleri) müdafaa-i hukuk cemiyeti
Doğu anadolu mudafai hukuk cemiyeti neden kurulmuştur?
Doğu anadolu müdafaa i hukuk cemiyetinin çıkardığı gazeteler albayrak leis
Doğu anadolu müdafaa-i hukuk cemiyetinin çıkardığı fransızca gazete?
Doğu anadolu'da nur ermeni devletı kurmak ıcın çalışmıştır
Doğu cephesi komutanı kimdir?  15. Kolordu komutanı kazım karabekir
Doğu cephesini bitiren antlaşma? gümrü
Doğu cephesinin komutanı kimdir?
Doğu illerini kaybettiğimiz antlaşma moskova batum kaybettik misak-ı milli taviz
Doğu roma imp vergiye bağlayan hükümdar atilla
Doğu sınırımız hangi antlaşma ile çizilmiştir? Kars antlaşması
Doğu siniri hangi antlaşma ile çizilmiştir?
Doğu sinirimizin sınırlarını belirleyen savaş? 
Doğu sinirinin çizildiği antlaşmalar.
Doğu trakya komutanı?
Doğu trakya savaşmadan hangi antlaşma ile alındı? Mudanya
Doğu ve güneydoğu da yaşamış peygamberlerden 5 tane nuh, eyüp, suayp
Doğuda düşmanı püskürten komutan k. Karabekir
Doğum izni? 8 er hafta çoğul gebelikte 2 hafta daha verilir 
Doğum izninde babaya kaç gün izin verilir?10
Doğum sonrası süt izni 2. Altı ayda kaç saattir:1;5 saat
Doğum sonrası ücretsiz izin süresi kaç ay? 24 ay
Doğum yapacak olan anneye önce 8 hafta, sonra 8 hafta izin verilir, doktor raporuyla doğumdan önce kaçıncı haftaya kadar çalışılabilir ( 3 hafta)
Doğum yapan kadına ne kadar süre gece nöbeti verilmez? 2 yıl.
Doğum yapan memurun eşine kaç yıl aylıksız izin verilir 24 ay
Doğum yaptıktan sonra da 2 yıl verilmez
Doğumdan önce 8 haftanın 5 haftası dr raporu ile sonraya eklenebilir, yani 3 hafta mecburen.
Doğumdan önce doğumdan sonra toplam
Doğumdan önce kaç haftayı doğum sonrasına aktarabiliriz?(5)
Doktor raporuyla bir öğretmen doğumdan önce en fazla kaç ay çalışabilir? 1 ay
Doktora yapana kaç kademe verilir? 2 kademe
Doktoradan sonra mastır yapan kişi için kaç kademe ilerlemesi verilir. 2
Dokuzuncu hariciye koğuşunun yazarı? Peyami safa
Domuz gribinin kodu h1n1
Don kişot kimin eseri (cervantes)
Dostlar beni hatırlasın şiiri kime aittir? Aşık veysel
Dostoyevski'nin kitaplarının isimleri vardı bu eserler kime ait
Dönem sonu not ortalaması nasıl hesaplanır
Dört coğrafi bölgemize de sınırı olan il bilecik
Dpt kapandı onun tüm islevleri kalkınma bakanlığına geçti. Programı kalkınma bakanlığı hazırlar orta vadeli plan olunca maliye bakanlığı hazırlar
Drina’da son gün adlı roman kimin eseridir? Faik baysal–1972
Dumlupınar savaşının tarihi(1922)
dunya bankası nerededir. Cevap: washington
Duyum u umumiye binası su an ne amaçla kullanılmaktadır? İstanbul lisesi
Duyun-i umumiye düyun-u umumiye osmanlı dış borçlarının ve bunu idare eden birimin adı. İlk dış borç, 1854 kırım savaşından sonra alındı.
Dünya adalet divani hangi şehirdedir? Lahey
Dünya bankası başkanı kimdir? Jim jong kim
Dünya bankasının merkezi nerdedir? Washington
Dünya fındık birincisi?
Dünya kupasını kazanan ilk ülke?
1. Dünya savaşı ne zaman başlamıştır.(28 Temmuz 1914)
1. Dünya savaşı sonunda avusturya ile imzalanan antlaşma (saint germain )
1. Dünya savaşı sonunda itilaf devletleri (yenen devletler) toprak paylaşımını nerede yapmıştır? 18 Ocak 1919 paris barış konferansı
1. Dünya savaşı  1914–1918
1. Dünya savaşında ingiltere, rusya ve fransanın bulunduğu grup( itilaf devletleri)
1. Dünya savaşında yer değiştirip almanya ile türkiye arasında köprü vazifesi yapan ülke(bulgaristan)
1. Dünya savaşının başlamasına neden olan olay hangi şehirde... Saraybosna.
Dünya ya şekil ve kütle yönünden en çok benzeyen gezegen venüs
Dünyada bilinen ilk destan (-sümer/gılgamış)
Dünya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkını hangi ülke vermiştir? Finlandiya 1909
Dünyadaki müslüman sayısı nedir? 1.57 milyar ( en çok endonezya)
Dünyanın 7 harikasından biri olan mısır'daki piramit hangi firavun adına yapılmıştır?
Dünyanın 7 harikasından günümüzde ayakta kalan yapı?
Dünyanın deniz seviyesine en yakin göl lut gölü
Dünyanın en büyük adası grönland danimarka
Dünyanın en büyük gölü
Dünyanın en büyük hayvanı nedir? Mavi balina
Dünyanın en büyük teleskopu hangi ülkededir ismi nedir? Fast- çin
Dünyanın en büyük yeraltı şehri nerededir? Nevşehir
Dünyanın en derin gölü? Baykal gölü
Dünya'nın en derin okyanusu?
Dünyanın en derin yeri neresidir? Mariana çukuru
Dünyanın en kalabalık müslüman ülkesi? Endonezya
Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Nil nehri.
Dünyanın en uzun nehri? Nil
Dünyanın ilk kilisesi nerededir? Hatay
Dünyanın petrol rezervi en çok sahip ülkesi hangisidir? Venezüella
Dünyaya en çok benzeyen gezegen? Venüs
Dünyayı sarsan 1929 krizi için 1933'te türkiye'de yapılan plan (1. Beş yıllık kalkınma planı)
Düşünen adam heykeli kimin eseri? Rodin
Düzeltme ve cevap hakkının tanımıydı.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Düzenli ordunun ilk başarısı? 1. İnönü
Düzenli orduya karşı yapılan ilk ayaklanma? Çerkez ethem ayaklanması
E okul mebbis hangi hizmet .
E7 ülkelerini yazınız.
Eba'nın açılımı  eğitim bilişimleri ağı
Ebu eyyüp el ensari kimdir?
Edebiyat alanında 2016 cumhurbaşkanlığı ödülünü kim almıştır?
Edebiyatımızda aşk lirik gazel
Edirne hangi olay sonrası kaç yılında yunanlar tarafından işgal edilmiştir? Mondros sonrası 1920)
Edirne ne zaman osmanlı tarafından geri alındı ya da kaybedildi
Edirne'den milletvekili seçilen rauf orbay, mustafa kemal ile birlikte terakki perver partisini kuran,1925 te kapatılan partinin kurucularından komutanın adını 
Edirne'nin kurtuluş tarihi 
Efendi bey gibi unvanların kaldırıldığı kanunun çıkarıldığı tarih? 1934
Efsane bir barbaros? İskender pala
Efta nedir? Avrupa serbest ticaret bölgesi
Ege adalarıyla ilgili yapılan antlaşma hangi ada da yapılmıştır
Egemenlik kelimesini ilk kullanan fransız hukukçu
Eğitim görme hakki hangi haklara girer: sosyal ve ekonomik haklar
Eğitim hakkı hangi hak ve ödevlere girer?  Ekonomik hak ve ödevler.
Eğitim hakkının tanımı nedir?
Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususları hangi bakanlıklar düzenler cevap maliye bakanlığı ve milli eğitim  bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Eğitim kurumları yakınlarında açılan alkollü, vs yerleri hangi bakanlıkların ortak kararıyla açılır? Milli eğitim, iç işleri, sağlık, kültür ve turizm
Eğitim öğretim hakkı anayasanın kaçıncı maddesi eğitim öğretim 42. Madde
Eğitim öğretim hakkı hangi haklardandır
Eğitim öğretimde bilişim teknolojileri ve bunlardan eğitimden yararlanmasını sağlayan hizmet birimi hangisidir? Yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü
Eğitim planlamasını yapan birim?
Eğitim programının unsurları nelerdir?
Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını hazırlamak ders kitaplarını hazırlamak incelemek vs. Hangi bakanlık biriminin görevidir? 
Eğitim tanımı
Eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten genel müdürlüğün adı nedir? 
Eğitimde açık kapı modeli nedir
Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği ilkesini açıklayınız....
Eğitimde laikleşme hangi kanun ile oldu?   Tevhidi tedrisat
Eğitimde teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerini anlatınız
Eğitimin birleştirilmesi tevhidi tedrisat
Eğitimin geliştirilmesi için film video ve çeşitli doküman hazırlamakla sorumlu genel müdürlük
Eğitsel rehberlik ilkeleri
Ek bütçe kaç ay uzatılır 6 ay
Ek bütçe neyin binde beşini geçemez? Cevap genel bütçenin.
Ekonomi kongresini?. İzmir iktisat kongresi.
Ekonomik bağımsızlığımızı kazandığımız ant hangisidir kaç tarihinde nerede imzalandı?
Ekonomik isleri tbmm denetler
Ekonomik şartlar, kamu hizmetlerinin durumu ve coğrafi koşullar
Ekonomik ve siyasi konsey .bm sekreteri
Elektrik ölçüm birim? Amper
Elektron sayısı 4ten az olanlar nelerdir
Elinizdeki zarfın ön kısmını bize gösterir misiniz?
Emeklilik işlemleri hangi tarihler arası yapılır 
Emeklilik zamanı haziran temmuz
Emine karadayı - dokumacılık ve doğal boyamacılık ustası, 
Empatik, sempatik, antipatik yönetici ne demek?
Emrullah kuttur mahvesığmaz ne demektir
En az yüzde 2 en çok yüzde 30
En büyük ada ve hangi ile bağlı çanakkale gökçeada
En büyük okyanus hangisi? (büyük okyanus)
En büyük yüz ölçümüne sahip ülke
En çok 450 g (16 onz), en az 410 g (14 onz) gram arasında,
En çok adası olan ülke neresidir?  Endonezya – 17000 ada
En çok dünya kupası şampiyonluğu görmüş futbolcu azmi sancaktar
En çok ithalat ve ihracat kiminle? almanya/rusya
En çok sınır komşusu olan ülke?
En çok üye yapan 200'e kadar 1 201–600 2, 601-1000 3 temsilci
En eski şehrimiz hangisi?
En genç türk bilim adamı oktay sinanoğlu
En ince kadın sesi hangisidir? Soprano
En iyi animasyon film oscar ödülünü alan film??
En iyi film oscar ödülünü alan film?
En kısa yürürlükte kalan anayasamız (1921 anayasası)
En kuzey ilimiz? Sinop
En son anayasanın kabul tarihi? 1982
En son büyükşehir olan ilimiz?
En son yapılan istanbul film festivali kaçıncısı yapıldı? 36
En uzun anayasamız hangisidir?(1924)
En uzun hükümdarlık yapmış tayland lideri kimdir kral adulyadej
En uzun kara sınırımız hangi ülkeyledir?  suriye
En uzun karayoluna sahip il? Konya
En uzun kıyısı olan bölgemiz? ege bölgesi
En uzun süre kullanılan anayasa hangisidir? 1924
En yüksek yönetsel mahkemedir, devletin en yüksek danışma organıdır, bu kurum hangisidir? Danıştay
En zararlı cemiyet
Endikalarin konfedarasyonlarin itiraz suresi
Endonezya hangi kıtadadır? (asya)
Enerji piyasa su kurulu kaç nolu cetvel (3).
Engelli eğitimi almak için bir kişinin % kaç engelli olması gerekir?
Engelli istihdam oranı %3 .
Engelli izni 1 yılda 10 gün
Engelli personelin iş ve görev planlaması hangi ayda yapılır. Ekim
Engelli vatandaşların işe alınmasıyla ve isle ilgili sorunlarıyla ilgilenen birim hangisidir.
Engelli ya da herhangi bir zihinsel engeli olan öğrencilerin eğitim hizmeti nasıl olur gibi (özel eğitim ve rehabilitasyon)
Entomoloji nedir?  Böcek bilimi
Enver paşanın komutanlığında birçok askerin donarak şehit olduğu olayın adı nedir? Sarıkamış harekatı
E-okul, mebbis, elektronik imza, bilgi güvenliği konuları hangi hizmet biriminin görevidir?
Erdoğan 15 Temmuz sonrası yazdığı yazıda cengiz aymatovun hangi sözünden esinlenmiştir deyim olarak
Eriksonun 8 evreden oluşan gelişim kuramının adi? Psikososyal gelişim kuramı.
Ermeni devletinin kurulmasına karşı olan milli cemiyet? Doğu anadolu müdafaa-i hukuk cemiyeti
Ermeni örgütleri ile ilgili genel bir soru
Ermeni soykırımını tanıyan ilk ülke uruguay
Ermenilere karşı kazım karabekir’in kazandığı tarih? 3 aralık 1920
Ermenilerin doğuda devlet kurmasını engellemek amacıyla kurulan cemiyet? Doğu anadolu müdafaa-i hukuk cemiyeti.
Ermenilerle hangi cephede savaştık? Doğu cephesi
Ertuğrul gaziyi anma şenlikleri nerede yapılır 
Erzurum kongresi hangi önlemleri almak amacıyla toplanmıştır
Erzurum kongresi hangi tehlikeye karşı oluşturuldu?   Doğu anadolu müdafaa-i hukuk cemiyeti ermeni tehlikesine karşı düzenledi.
Erzurum kongresi tarihi 23 Temmuz 7 ağustos 1919
Erzurum kongresinde alınan "milli mücadele" ile ne yapılmak istenmiştir.
Erzurum kongresine delege göndermeyen iller hangileridir? Diyarbakır, elazığ, mardin. Hatta elazığ valisi ali galip, kongreden önce atatürk'ü öldürmesi için adam tutmuştur.
Erzurum kongresinin önemi nedir?
Erzurum toplanış bölgesel alınan kararlar ulusal 1.bilgi edinme kanununa göre cevap verme süresi – 15 gün 
Erzurum'da çıkan maden? Oltu taşı
Erzurum'da kurulan vilayet-ı şarkiye müdafaa-i hukuk cemiyeti'nin erzurum'da kuruluş tarihi nedir? (1919)
Es çalışma çocuk doğma, vs bildirmeyen memura cezası?
Es durumunda tayin çıkmazsa ne kadar aylıksız izin alırsın? 3 yıl.
Eser verip yazar jack london?
Esir şehrin insanları adli roman kime aittir.kemal tahir
Eski cumhurbaşkanları
Eski roma da arena ne anlama gelir. Gladyatör savaş alanı kum
Eski türklerde av törenine verilen ad cevap sığır töreni
Eski türklerde demir kazıkta denilen gök cisminin adı? Kutup yıldızı
Eski türklerde ressama ne ad verilir? Bezici
Esnaf kredi koop müdürü
Esnafa kredi veren banka adı çiftçi için ziraat bankası esnaf için halk bank.
Eş için=>1500 gösterge
Eş ve çocuklar için=>en yüksek devlet memuru aylığı tutarında
Eşi ve çocukları kazanç getiren işte çalışanlar bunu zamanında bildirmezler ise cezası nedir? Kınama
Eşitlik, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, eğitim hakkı, yöneltme
Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemenin cezası nedir? (kınama)
Et balık kurumunun 2013 adı değişerek ne olmuştur? Et ve süt ürünleri kurumu
Etik kurulu başkanı kimdir? Prof. Dr.sedat murat
Etüt merkezi açma yetkisine? sahip birim
Euro ne zaman kullanıma geçti? 2002
Eurovision da birinci olan şarkicimiz? sertap erener
Everest e tırmanan ilk bayan türk?
Everest'e çıkan ilk türk dağcı - nasuh mahruki
Evlat edinmede 24 ay(kadın ya da erkek)
Evlenme ve yakın ölüm 7 gün ölüm izni ve yakın evlenme izni(kendisi, oğlu)
Eylem yürüyüş nasıl yapılmalı... Validen izin alarak, bölücü ve provakatif afiş, döviz taşımadan ve yasaklı yerlerden geçmeden
Eylül romanı yazarı?  Mehmet rauf
F klavyeyi kim bulmuştur? İhsan sıtkı yener
Fahrettin paşanın izmir'de mustafa kemal paşayı karşıladığı tarih. 
Fahriye abla şiiri kimindir?
Faik baysal–1972
Falih rıfkı atayın atatürk ile anılarını anlattığı eser? Çankaya
Fao 'un açılımı nedir?
Farabinin öğrencisi, avrupadaki lakabı,çalışmaları verilmiş. Cevabi ibni sina
Farabi'yi anlatınız?
Fareler ve insanlar kimin eseridir? John steinback
Fasıl hangi müzik türünün örneğidir türk sanat müziği
Fatih açılımı nedir? Fırsatları artırma ve teknolojileri iyileştirme hareketi
Fatih harbiye nin yazarı (peyami safa) 
Fatih projesini okullarda faydalı buluyor musunuz? Analiz sorusu
Fatih projesinin açılımı ve içeriği.?
Fatih sultan mehmed'in çıkardığı yasa?
Fatih sultan mehmet in babası kimdir? ( 2.murat)
Fazla çalışma usullerini kim ve hangi kurumlar belirler
Fecri ati edebiyatında sembolizmle ilgili bir yazar ahmet haşim
Federasyon ve konfederasyonların yasal organları nelerdir
Felatun beyle rakım efendi romanının yazarı? Ahmet mithat efendi
Felçlilerle ilgilenen uluslararası dernek? Uofd (uluslarası omurilik felçlileri derneği)
Fellahı vatanın kurulduğu toplantının adı hangisidir? Son osmanlı mebusan meclisi
Feyzullah Efendi ve hafız ahmet efendi
Fırat kalkanı sonucu süleyman şah türbesi nereye taşındı 
Fırat ve dicle nin birleştiği yerin tarihsel ismi nedir? Mezopotamya
Filistini sömürge yapan devlet: ingiltere 
Firdevs'i şehnamesi? Iran efsanelerinden oluşan eser
Firmaların arttığı ve ayni anda üretimin azaldığı durum. (stagflasyon)
Fiyat artışında satın alma gücünün düşmesi enflasyon
Fransa cumhurbaskani kimdir? Emmanuel macron
Fransa ile ingiltere arasındaki tünel
Fransa olarak da düşünmüştüm ama ingiltere   1929 dan önce fransaymış
Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı kimdir? Macron
Fransa'da yapılan siyasi taşlamanın adı nedir?"soti
Fransızca laïque "kilisenin devlet yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan kişi veya görüş"
Fransızlar maraş'ı ne zaman terk etti? (1922) 3. 222 sayılı kanuna göre öğretmen dışındaki personelin işlemlerine kim bakar? (ınsan kaynakları)
Fransızlar urfayı ne zaman boşalttı? 1920.
Fransizca öğretmeni? Nakiyuddin yücekök
Fuat başar - ebru sanatçısı, 
Fuji dağı nerede? Japonya
Futbol maçı kaç kişiyle oynanır? - ,
Futbol topunun ağırlığı nedir?  En çok 450 g (16 onz), en az 410 g (14 onz) gram arasında
Futbolda yıldızlarla ilgiliydi. Her 5 şampiyonluğa bir yıldızmış.
G20 almanyanın hangi şehrinde yapıldı? Hamburg
G-20 toplantısı 2015 te nerede yapıldı? Türkiye =>antalya
G7 zirvesi 2017 nerede yapıldı? İtalya
G-8 ülkeleri hangileridir?
Galiçya cephesi yardım/saldırı/savunmadan hangisidir?
Galileo'nun kullandığı teleskopun orijinalleri nerdedir italya floransa
Gap kapsamında türkiye'nin en uzun, dünyanın 5. Büyük sulama tüneli (suruç)
Gap projesi ile birecik barajı suları altında büyük bir kısmı sular altında kalan antik kent? Zeugma
Gata ' nın yeni ismi nedir ?  Gülhane eğitim ve araştırma hastanesi
Gata nın yeni adı nedir. Haydarpaşa sultan abdülhamit eğitim ve araştırma hastanesi
Gazetecilik yayın dağıtım neyle düzenlenir.
Gebe öğretmenlere ne zaman nöbet yazılmaz?
Gece eğitimi en son saat kaça kadar yapılır? Saat 22.00 kadar
Geç gelip erken gitme cezası uyarı
Geçici bütçe ne kadarlık bir süreyi kapsar? 6 aylık
Geçici hizmet personeli kimlerdir? sözleşmeli ve işçiler
Geçici personel ne kadar çalıştırılabilir? 1 yıldan az
Geçtiğimiz günlerde batman ili kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmenimizin isimi? Şenay aybüke yılmaz
Geldikleri gibi giderler sözü istanbul’un işgali için ingiliz donanmaları için söylemiştir.
Genç osman şiirinin yazarı kimdir?
Gençlerin eğitime her zaman erişebilmesi eğitimin hangi ilkesi (süreklilik)
Gençlik spor ilçe müdürü
Genel bütçe ile ilgili istatistikleri kim tutar. (maliye bakanlığı)
Genel bütçe meclise ne zaman sunulur?
Genel evrak ve arşiv faaliyetleri düzenlemek ve yürütme, destek hizmetleri
Genel kurul. Vesayet konseyi 
Genel müdürlük kurulması için kaç daire başkanlığı gerekir?3
Genel secimelere ne kadar sure kala ara secim yapılamaz? 1 sene
Genel sendika belirme ayı
Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini tbmm adına denetleyen kurum hangisidir? Sayıştay
Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır
Genel ve mesleki liselerin bir arada olduğu liseler ne ad verilir?
Genel ve özel af hangi kurum çıkarır. Tbmm 5/3 ile genel özel af bir de cumhurbaşkanı
Genel yaygın öğretim müfredatını kim belirler? Talim terbiye kurulu ve bakanlık
Genel yönetim bütçesi (kamu idareleri bütçesi)
Genelkurmay başkanı 
Genelkurmay başkanını kim atar cumhurbaşkanı
General rütbesi alan komutan k. Karabekir
Gensoru en az kaç vekil oyuyla verilir? En az 20 milletvekili
Geribildirim kavramını açıklamışlar kavramı soruyorlar.
Getirdiğiniz cvnin açılımı nedir, ne demektir? Latince bir kelime olan "curriculum vitae" den gelir "hayat yarışı" veya "yaşam yolu" demek.
Gevher nesibe şifahanesi hangi ildedir? Kayseri
Gizli bilgileri açıklayan memura hangi ceza verilir. Memurluktan cikarma
Goben ve breslav gemileri hangi ülkenin limanını bombalamıştır?
Goben ve breslav gemilerinin ismi değiştirildikten sonra bu gemiler hangi denizde savaşmıştır
Google kim kurdu? Google‘ı sergey brin ve larry page tarafından stanford üniversitesinde doktora öğrencisi oldukları sırada 4 Eylül 1998 yılında kurulmuştur. Google kurucuları olan sergey brin ve larry page ” google guys ” olarak anılmaktadır ve günümüzde halen yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmekteler
Gökçe adadaki burun?
Görev e alkollü gelen memura verilecek ceza kademe ilerlemesinin durdurulması
Görev esnasında hastalanan memur ne zamana kadar izinli sayılır (iyileşinceye kadar) 
Görevde işbirliğine aykırı davrananlara verilen ceza/ uyarı
Görevde kalmasında mahsur görülen memur ne yapılır soruşturmanın mesuliyeti açısından açığa alınır
Görevde yalan beyanda bulunma cezası? Maaştan kesim
Görevden çekilen memur ne zaman geri dönebilir. 1 yıl.
Görevden çekilen öğretmen kaç yıl tamamlanmadan tekrar dönemez. 3
Görevden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içinde soruşturma açmak gerekir? 10 iş günü
Görevden uzaklaştırılan memur maaşının kaçta kaçını alır? 2/3
Görevden uzaklaştırma en çok ne kadar olabilir? 3 ay
Görevden uzaklaştırma kaç gün içinde karara bağlanır acaba ?
Göreve 1 – 2 gün gelmemek? Aylıktan kesme
Göreve sarhoş gelmek hangi cezayı gerektirir? Kademe ilerlemesinin durdurulması
Göreve sürekli geç gelen memura verilecek disiplin cezası?
Görevi başında hastalanan ve saldırıya uğrayan memura ne kadar izin verilir(süresiz iyileşinceye kadar)
Görevi sırasında saldırı veya meslek hastalığına kaç gün izin verilir. İyileşinceye kadar
Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, uyarma.
Görevini kasten yapmayan memura verilecek ceza nedir? Kad il dur
Görevini yerine getirmeyen memura hangi ceza verilir- kademe ilerlemesi ama özel okulsa aylıktan kesme
Görüş: devlet personel başkanlığı
Görüşmeler eylül ayı ilk haftası kamuoyuna sunulması ocak ayında
Gözaltı süresi? 24 saat
Grev ve lokavt sonrasında uyuşmazlık olması durumunda hangi mahkemeye başvurulur idare mahkemesi
Greve katılma -amir ya da iş arkadaşına filli tecavüz
Grönland adası hangi ülkeye bağlıdır? Danimarka krallığı
Guguklu saat memleket meseli kitaplarının yazarı refik halit karay
Gumruden sonra dogu sinirimizin belirlendiği antlaşmalar tarihleri verilerek hangileridir denmişti? Moskova ve kars.
Gülek geçidi hangi coğrafi bölgeleri birbirine baglar.  Ic anadolu~ akdeniz 
Gümrü anlaşması kimler arasında yapıldı? Ermenilerle ve tbmm mi?
Gümrü anlaşması-meb avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü tanımı-alıcı ile verici arasında giden cevap mesaj-sendikanın eksik olan evrak işlemleri için ne kadar süre  30 gün
Gümrü antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?
Gümrü antlaşmasına göre türkiye'ye verilecek yerler nerelerdir? Kars ve çevresi
Gümrü antlaşmasından sonra tekrar ermenilerle imzalanan antlaşmalar  tarihleri de verilmişti . Cevap kars ve moskova antlaşması olacaktı.
Gün okula gelmeyip bildirmeyen için okul idaresi nereye bilgi verir. Köyde muhtar ilçede mülki idare amirms
Gündüz eğitimi dışındaki egitim nedir
Günesin doğuşunun en uzun surdugu ilimiz?
Güneş ısısından en çok yararlanan ülke
Güneşe en yakin gezegen hangisidir? Merkür
Güney cephesi hangi ülke fransız ve ermeniler
Güney cephesinde kimlere karşı savaşıldı ve antlaşması fransızlarla savaşıldı. Fransa, ankara antlaşması ile tbmm’yi tanıyan ilk itilaf devleti olmuştur.
Güney cephesini bitiren anlaşma hangisidir?  Ankara anlaşması
Güney kıbrıs paphrious danimarka aarhus
Güney sınırı hangi anlaşma ankara 1921
Güneydoğu anadolu bölgesinde yer alan volkanik dağ karacadağ
Günlük çalışmaya başlama, bitiş ve öğle zamanlarını kim belirler?
Gürbulak sinir kapısı ağrı iran
Güzel atlar ülkesi hangi yöredir.
Güzel sanatlar lisesinde hazırlık sınıfı en çok kaç olur?2
H.e.m. nedir? Hangi kanun kapsamında yer alır?
Habur sinir kapısı (türkiye-ırak arasında)
Hacı bektaşi veli etkinlikleri hangi ilimizde kutlanır. Nevşehir
Hacivat karagöz filminde karagöz rolünü oynayan dünyaca ünlü oyuncumuz kimdir ? ( haluk bilginer)
Hakem heyeti üye sayısı kaçtır? 11
Hakim ve savcılar kuruluna kim başkanlık eder.
Hakimin karar yetkisi ile ilgili bir soru
Hakimler savcılar kurulunu kim denetler(kurul müfettişi)
Hakimler ve savcılar kurulu kaç daireden oluşur 13 üye 3 daire
Hakkari cukurcada acılan sınır kapısının adı? Çukurca sınır kapısı? Üzümlü sınır kapısı
Hakkındaki yargılamaya itiraz eden memura ne kadar sure içerisinde dönüt verilmeli(3 ay)
Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı oluşturarak ingilizleri durdurdu. cevap halep kutül amare
Halı kilim ile ünlü tapates anadolu medeniyeti friglerformun altı
Halifeliği tekrardan getirmek isteyen cemiyet hürriyet ve itilâf fırkası
Halifelik ne zaman kaldırıldı 1924
Halk fırkası ne zaman chf oldu. 1935 soruda halk fırkası ne zaman cumhuriyet halk fırkası oldu diyor cumhuriyetten sonra demeliyiz o zaman sanırım
Halk oylamasıyla ab den ayrılan ilk ülke hangisi. Norveç
Halkçılık ilkesinin tanımı?
Halkevlerinin açılış tarihi 19 Şubat 1932 halkevi
Halkın kendini yönelmesiyle ilgili ilke? Cumhuriyetçilik)
Hamile kadınlara ne kadar süre gece nöbeti verilmez? 24 aydan itibaren verilmez
Hamile memur doğuma ne kadar kala tabibin izni doğrultusunda kalan haftalarını doğumdan sonraya bırakabilir (3)
Hamletin yazarı?
Hamzabeyli sınır kapısı hangi ülke ile sınır kapımızdır edirne bulgaristan
Hangi anayasa ve nerede kabul edildiği.1921 ve tbmm
Hangi antlaşma ile boğazların kontrolü tamamıyla türkiye ye geçti
Hangi antlaşma ile ruslara ilk defa kapitülasyon verilmiştir küçük kaynarca
Hangi başarıdan sonra, azerbaycan, ermenistan, gürcistan ile hangi anlaşma yapılmıştır? 
Hangi bayramlarda 21 defa top atışı yapılır? 29 Ekim cumhuriyet ve 30 ağustos zafer bayramı
Hangi bütçe belgesi görüşülmez. Bakanlık bütçesi
Hangi çocuklardan aile yardımı alınmaz?
Hangi devlet memurları basına demeç verebilir?
Hangi devlet memurları çekilince (uygunsuz, izinsiz) hiç göreve dönemezler?(osss )hallerinde görevinden istifa edenler
Hangi durumlarda kişi anayasaya karşı savunma hakkını kullanır haysiyetine onuruna şerefine dokunulduğunda izmir in yunanlılara verilmesine nerede karar verildi paris barış konferansı
Hangi düzey eğitim  (bilimsek ve teknolojik araştırma geliştirme şeklinde ) yüksek öğretim kurumları
Hangi gezegenlerin uydusu yoktur? Dünya gezegeninden itibaren tüm gezegenlerin uydusu vardır sadece güneş'e en yakın olan merkür ve venüsün yoktu
Hangi gün unesco tavsiyesiyle öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. 5 ekim
Hangi kan grubu genel vericidir 
Hangi kanunların anayasaya aykırılığı söz konusu olamaz inkılap kanunları)
Hangi kanunu cumhurbaşkanı geri gönderemez? Bütçe kanunu
Hangi kongrede milli cemiyetler birleştirildi. Sivas kongresi 
Hangi konularda anayasaya aykırılık aranamaz.
Hangi kurumlar bütçelerinin tbmm ye gönderir
Hangi memurlar yerlerine atanacaklar gelip işe başladıkça görevlerini bırakamazlar? Ohal deki memurlar, devir teslimle yükümlü olanlar
Hangi olayla serbest cumhuriyet firkasnın kapatılması hakli cikmstr.
Hangi olayla temsil heyeti hükümet gibi hareket etmiştir. Kuvayi milliye
Hangi olayla temsil heyeti resmen osmanlı hükümeti tarafından tanınmıştır.(amasya görüşmeleri)
Hangi özel kanun yetkili personel dışında açıklanamaz (askeri yönetim kanunu)
Hangi partiler cumhurbaşkanı adayı gösterebilir.
Hangi savaşta selçukçuluların yenilmesi ile anadolu moğol istilasına uğramıştır kösedağ savaşı
Hangi savaştan önce mustafa kemale başkomutanlık verilmiştir
Hangi üniversitenin adi şehit ismiyle değişti? Niğde üniversitesi-ömer halisdemir
Hangi yaşı dolduran orta öğretime kayıt yaptıramaz? 18 yaş
Harabat kimin eseri?
Harbiye vekaletinin kaldırılma tarihi ?1924 
Harcama yetkilisi
Harf inkılabı ne zaman yapıldı.  1 kasım 1928
Harf inkılabının hangi alanda yapıldı
Harman ve saman savurmaya yarayan 4 parmaklı tahta aletin adı nedir? 4.yaba
Hasan çelebi - hüsn-ü hat sanatkarı, 
Hasan sabahı anlatan alamut kitabının yazarı hangisidir?  Vladimir bartol
Hasankeyf kimin zamanında artuklular
Hasankeyf'le ilgili türbe ismi cevap zeynel bey türbesi
Hatay ilimizin dörtyol ilçesi
Hatay ilinin eski ismi 
Hatay in anavatana katılması için hangi devletle ikili görüşmeler yapıldı
Hatay kaç yılında türkiye topraklarına katılmıştır? 1939
Hataya gelen atatürk'e iyiki geldin diyen kadın? Ayşe fitnat
Hatayın ilk valisi tayfur sökmen
Hatayın ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir tayfur sökmen
Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, hangi savaşta söylenmiştir.
Hattuşaş hangi ilimizdedir?  Çorum
Hava kuvvetleri komutanımız kimdir?
Havada en çok bulunan gaz? Azot
Havza genelgesi tarihi hangisidir? 28–29 mayıs 1919
Havza genelgesinin önemi?
Hayat boyu bir kez 1 yıllık izin alınabilir, ama en az 5 yıllık memur olmak gerekir
Hayatı boyunca kazandığı bütün ödülleri reddeden varoluşçu dünyaca ünlü yazar? Jane paul sartre 
Haydarpaşa garı ile arasındaki tren rayı almanlar tarafından kaç yılında yapılmıştır.
Hayri dev - çam düdüğü yapım ve icracısı, 
Hazar gölü nerdedir?
Hazırlanan bütçeler nereye gönderilir
Hazırlayıcı eğitim kime yönelik yapılır?
Hazırlık sınıfı için fen, sosyal bil, ve spor liselerinde en çok kaç hazırlık sınıfı açılır? 5
Hazırlık sınıflarında hangi derslerin başarı durumu dikkate alınır?
Hazine müsteşarının ismi?
Hazine müsteşarlığı hangi kuruma bağlıdır? Başbakanlığa bağlıdır
Hediye alma ölçülerini kim belirler. Etik kurulu
HEM: halk eğitim merkezleri
Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetleme yetkisi hangi müdürlüğündür.
Her yıl derslere başlamadan kaç gün önce muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği içinde öğrenim çağında bulunan çocukların künyesini bildirir birde özel okulların açılmasına kim karar verir bakanlık
Her yıl devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
Hicaz mekke medine kaybettiğimiz savaş 1. Dünya savaşı.
Hicret ten sonra. Peygamber efendimizi evinde ilk misafir eden sahabe kimdir
Hicri yıl hangi ay ile başlar 1 muharrem ayı
Hilafet ve islam yanlısı cemiyet teali islam cemiyeti
Hilal i ahmer cemiyeti ne zaman kızılay adını almıştır 35 de kızılay cemiyeti
Himalayalarin en yüksek tepesi( everest)
Hincak ve tasnak cemiyeti kimler tarafından desteklendi ermeniler ve ingilizler
Hindistan'a islamiyet'i götüren kimlerdir? Gazneliler
Hirfanli baraji hangi irmak uzerindedir kizilirmak
Hizmet birimleri okul kitap, araç gereçlerini hazırlayıp/ hazırlatıp hangi hizmet birimine sunar?
Hizmet içi eğitim uzaktan eğitim gibi şeyleri yapan müdürlük? Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü
Hizmet içinde güven ve itibar duygusunu sarsacak davranışlarda verilen ceza (aylıktan kesme)
Hollandanin başkenti amsterdam
Hsk başkani kimdir ve adi nedir adalet bakanı bekir bozdağ
Hsk kaç tanesi danıştaydan seçilir
Hsk kaç üyeden oluşur? Yeni hsk’nın üye sayısı 22’den 13’e düşecek... Yeni hsk’nın 4 üyesi cumhurbaşkanı, 7 üyesi tbmm tarafından seçim sonuçları kesinleştikten sonra 30 gün içinde seçilecek. İki daire halinde çalışacak. Kurulun başkanı yine adalet bakanı olacak
Hsk üyeleri kaç yıllığına seçilir? 4 yıl
Hsyk daire sayısı 3'ten 2'ye düşecek
Hsyk kaç üyeden oluşur? Hsyk hsk olarak değişmiştir 22 olan üye sayısı 13 düşmüş
Hsyk uyelerinin kaçını cumhurbaşkanı atar. 4
Hsyk üyelerinin onaya sunulduğu makam tbmm ve cumhurbaşkanı
Hsyk ya danıştaydan kaç üye verilir 3
Hukuk muhakemeleri usulü kanunu isviçre’den alınarak kabul edildi.
Hukuk müşavirliği
Hukuk, icra vs bakan birim?
Hukuki olarak .zaman aşımına uğrama?10 gün
Huzur içinde beş şehir adlı eserin yazarı kimdir? Ahmet hamdi tanpınar
Hükümet güvenoyu alamadığında cumhurbaşkanı kaç gün içinde yeniden seçim kararı alır yeni seçilen türkiye büyük millet meclisinde başkanlık divanının oluşmasından sonra veya başbakanın istifası yahut bakanlar kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hallerinde kırk beş gün içinde yeni bakanlar kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması halinde cumhurbaşkanı, türkiye büyük millet meclisi başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Hükümetin düşmesi için ne olması gerekir? Başbakanın yargılanması
Hz muhammet sav. , hacı murat kitaplarının yazarı?
Hz ömer'in lakabı? Emirül müminin)
Hz. Muhammed, hacı murat kitaplarının yazarı kimdir? Tolstoy
I. Dünya savaşı mıydı balkan savaşımı osmanlı devletini saf dışı bırakan antlaşmanın ismi
I. Dünya savaşı ne zaman başlamıştır? 28 temmuz 1914 – ferdinand’ın öldürülmesi
I. Dünya savaşı sonunda itilaf devletleri (yenen devletler) toprak paylaşımını nerede yapmıştır?
I. Dünya savaşında hangi devlete saldırarak savaşa girdik rusya
I. Dünya savaşında ruslara yardım etmek için açılan cephe
Irak cephesi savunma cephesi ingilizlere göre
Irak cephesinde kutul amare ne zaman kazanılmıştır
Istanbulu kuşatan ilk türk devleti (avarlar)
İcra iflas kanunu? 1929
İcra ve iflas kanunu isviçre’den alınarak 9 haziran 1932’de kabul edildi.
İç denetim koordinasyon kurulu üyelerini kim seçer görev süresi ve yapısı nasıldır.
İç denetim kurulu kime bağlı maliye bakanlığı
İç işleri bakanının tasvibi
İç organların hareket yönetim merkezi neredir ?
İçişleri bakanının bildirisi üzerine danıştay
İçişleri bakanlığının teklifi
İçkili yerlerin okula mesafesini 100 metre
İdam cezası tam anlamıyla yürürlükten ne zaman kaldırılmıştır? 2002
İdare hukuku fransa’dan alınarak kabul edildi.
İdare mahkemeleri arasındaki görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklara karar mercii hangi üst düzey birimdir? 
İdare öğrencilere bir yıl boyunca kaç gün izin verir cevap 15 gün
İdarecilikte kullanılan yönetmelikler
İdareden kaynaklanan cezayı kim öder kamu idaresi
İdarenin vesayeti anayasada nasıl açıklanır.
İdari amir hangi cezaları verir
İdari amirine hakaret hangi cezayı işlemi gerektirir? Kademe ilerlemesini durdurma
İdari görevle görevlendirilenler kazanılan hak ve derecenin kaç altındaki dereceye atanabilir?
İdari kurumların toplantı yapabilmesi için katılımcı sayısı kaçtır?
İdari mahkemelerin son itiraz yeri danıştay
İdari mahkemelerine başvuru süresi
İdari tedbir ve illerde okul açma yetkisi kimde
İdari ve mali yönden serbest hareket edebilmesi(yerel yönetimlerin)
İğne yapraklı ağaçların bulunduğu nemli ve soğuk toprak türü?Podzol 
İha ları üreten üniversite hangisi?
İIslamiyeti kabul eden pop sanatçısı kimdir
İki şehrin hikayesi adlı eserdeki iki şehir neresidir? Paris ve londra
İki yüz liranın arkasındaki isim? Itri
İkinci dünya savaşını başlatan olay olan sırp milliyetçisinin veliahdı öldürmesinde öldürülen hangi ülke veliahdıdır? (avusturya-macaristan)
İkinci meşrutiyet tarihi 
İkinci nükleer santral nerede kurulacak sinop
İkö ‘nün merkezi neresidir? Cidde
İkö ‘nün organları hangileridir
İkö’nün genel sekreteri kimdir? 11. Genel sekreter yusuf el useymin
İkö’nün kaç üyesi vardır? 57
İl anayasanın hangi esasına göre yönetilir? Yetki genişliği
İl belediye meclis üyelerinin soruşturma izni?  İşleri bakanlığı
İl bölge idare meclisinin kararlarında kime itiraz edebilirsin danıştay
İl cumhuriyet başsavcısı hazırlık soruşturmasını yürütür
İl de izin işlemlerini kim yapar
İl disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu cezayı iptali durumunda yetkili amir kaç gün içinde yeni bir ceza verir (15)
İl encümeni üyeleri nerelerden seçilir?
İl encümenleri haftada kaç kez toplanır? Haftada 1 kez
İl genel meclisi kararları en geç kaç gün içinde valiye gönderilmelidir? 15 gün
İl genel meclisi kimlerden oluşur?
İl genel meclisi ne sıklıkla toplanır?
İl genel meclisini kim fesh edebilir?
İl idare kanununa göre zorunlu hallerde ilçe idare kurulu üyelerine kaymakam ne kadar izin verebilir?
İl idare kurulları kararlarına itiraz nereye? Danıştay 2.dairesi
İl idare kurulu şube başkanı kimdir? Vali
İl idare kurulu üyeleri kimlerden oluşur.
İl idaresi kanununa göre ilçe bucak neye göre ayrılır
İl idaresi kanununa göre valinin verdiği hangi ceza kesindir
İl ilce isimleri değiştirme, köyleri genişletme veya bucakları katma neye veya kim tarafından yapılır? 
İl kurulmasını ve kaldırılmasını neye göre yaparlar?
İl kurulmasını ve kaldırılmasını neye göre yaparlar?  Kanunla
İl milli eğitim müdürlüğünde sivil savunma ile ilgili soruşturmanın amiri kimdir?(ben il milli eğitim m. )
İl milli eğitim müdürüne disiplin cezasını hangi kanuna göre verilir.
İl milli eğitim müdürüne kim soruşturma acar? Vali
İl müdürleri hangilerdir? hukuk işleri müdürü -bayındırlık müdürü -defterdar -sağlık müdürü -milli eğitim müdürü -kültür ve turizm müd -emniyet müd -tarım ve köy işleri müd -hukuk işleri müd. -sağlık müd -bayındırlık müd -tarım ve köy işleri müd -milli eğitim müd -defterdar
İl özel idareler ve belediyelerde
İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler bunlara bağlı döner sermayeler.
İl özel idaresi hangi özerkliklere sahiptir? İdari ve mali özerkliklere
İl özel idaresi organları hangileridir
İl özel idaresinden ilköğretimlere ayrılan kaynak % kaç 20?
İl sınırları içersinde emniyet ve kolluk güçlerinin bağlı oldukları birim  vali)
İl ve ilçelerde halk selamlanırken protokol nasıldır?
İl yönetimi kimlerden oluşur? Vali- il idare şube başkanları- il idare kuruluvali nasıl atanır? İçişleri bakanı inhası-bakanlar kurulu kararı -cumhurbaşkanı tastik
İl, ilçe kurulması, kaldırılması, adının değiştirtmesi ne ile olur? Kanun ile
İl/ilce emrine atanan öğretmenlerin görevlendirmesini kim yapar? İlde vali ilçede kaymakam
İl/ilce mem den gelen yazı zamanında cevaplanmazsa nasıl bir yol izlenir?
İlce bel. Bşk soruşturma iznini kim verir
İlce kimin karar ve onayıyla il olabilir? İcisleri bak. Karari ç.basknn onayıyla.
İlce sayısı en az olan ilimiz hangisi ( bayburt)
İlçe adına seçilen üyelerden
İlçe emniyet müdürü
İlçe idare kurulu eslik ilçe jandarma komutanı ilçe emniyet müdürü ilçe milli eğitim müdürü ilçe sağlık müdürü esnaf kredi koop müdürü gençlik spor ilçe müdürü ticaret odası başkanı
İlçe idare kurulu itirazını nereye yapar?
İlçe idare kurulunda şube başkanlarını kim atar
İlçe idare şube başkanları kimlerdir?-yazı işleri müd -mal müdürü-sağlık müd-milli eğitim müd-tarım ve köy işleri müd
İlçe kurulması
İlçe milli eğitim müdürü
İlçe ve köyler neye göre kurulur diyordu uzunca bi paragraf ama cevap kanun değil coğrafi konumu, iktisadi durumu
İlçe yönetimi kimlerden oluşur? -kaymakam -ilçe idare şube başkanları -ilçe idare kurulu
İlçede kaymakam a danışma kurulunda kimler eşlik eder ve son soru iç organların hareket yönetim merkezi neredir?
İlçede memura soruşturma iznini kim verir kaymakam
İlçede memurlara soruşturma iznini kim verir.
İlçede öğretmene soruşturmayı kim acar?  kaymakam
İlçedeki öğretmene verilen cezaya itiraz nereye yapılır? Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, memurun bağlı olduğu kurumun disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı, memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna memur tarafından itirazda bulunulabilir. Disiplin cezalarına itiraz etme süresi, disiplin cezası verildiğine ilişkin işlemin ilgili memura tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.
İlçelerde acil durumlarda şube müdürlerine kaç gün izin verilir?
İlde bayram kutlama başkanı vali
İlde en yetkili kişi (vali)
İlde güvenlik trafik işareti kim önlem alır ayarlar? Vali
İldeki törenlere kim başkanlık eder? Vali
İleri kurun mustafa kemal atatürk, 1937’de, hatay meselesi ile ilgili olarak, başında ismet inönü’nün bulunduğu hükümeti, bir makale yazarak eleştirir ve metni ‘asım us’ adıyla gazetede yayınlar. Yazı, hatay sorununun çözülmesinde ve hükümetin üzerinde etkili olur
İlgi ve istidatları örgencileri bir üst kuruma hazirlamak hangi örgün egitim kurumunun görevi .. İlkögretim mi orta ögretim mi ?
İlimden irfana, magaradakiler kitaplarinin yazari yüksekokul üniversite olabilmek icin en az kac yil egitim vermek gerekir tbmm nin ulusal sinirlari cizdigi sözlesme bütce kanunu orta vadede kim karara baglar (cemil meric 2 yil misaki milli yüksek planlama teskilati)
İlk altın para hangi padişah tarafından basıldı? Fatih sultan mehmet
İlk altın para kim zamanında basıldı? (fatih sultan mehmet) 
İlk anayasanın yürürlüğe girdiği tarih ( 1921)
İlk aruz ölçüsü ile yazılan eser kutadgubilig
İlk atama goreve baslamazsa nasil bir uygulama yapılır?
İlk atom bombası nereye atıldı? Hiroşima
İlk baş kamu denetçisi kimdir? mehmet nihat ömeroğlu.
İlk başbakanımız?  İsmet inönü
İlk bayan tiyatro sanatçımız: afife jale
İlk cebır kıtabını kım yazdı harezmi
İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan telemak /
İlk çeviri roman hangisidir?  Yusuf kamil paşa - fenelon'dan telemak
İlk çocuk şiirlerini yazan ve şermin isimli kitapta toplayan şair? Tevfik fikret.
İlk dahiliye vekili kimdir? cami bey
İlk defa 18 Eylül 1909 tarihinde ittihat ve terakki’nin selanik’teki kongresi’nde m. Kemal ve ismet bey tanıştılar.
İlk defa askerlik ne zaman zorunlu oldu tanzimat
İlk defa kuvai milliye tabiri hangi kongrede kullanilmistir amasya kong
İlk deniz haritasını kim çizmiş piri reis
İlk didaktik şiir kutadgu bilig
İlk diyanet işleri başkanı mehmet rıfat börekçi ilk dıyanet baskanı
İlk donanma hangi padişah zamnında 3orhan bey
İlk edebi roman intibah
İlk eğitim uçağı hürkuş
İlk ekonomik kongre hangisidir? İzmir iktisat kongresi-1923
İlk füze denemesini ilk kim yapmıştır? Lagari hasan çelebi
İlk gazete  ilk resmi takvimi vakayi ilk ozel tercumani ahval ilk yari resmi ceridei havadis
İlk gezi kitabi... Miratul memalik. Seydi ali reis.
İlk insani anayasanın tarihi hangisidir?  1215 tarihli magna carta
İlk insansız uçan aracımız? Atak
İlk jet kadın pilotomuz leman bozkurt altın cekic
İlk kadın radyocu emel gazinihal
İlk kadın tiyatrocumuz afife jale
İlk kadin romanci? Fatma aliye topuz
İlk kapitilasyonlar ne zaman verildi? Küçük kaynarca antlaşması - venedik
İlk kez kan veren kimdir?  Dr james
İlk kez millet egemenliğinden hangi olayda bahşedilmiştir?
İlk kez türk parasını kullanan? Türgişler
İlk kez türkçeyi kullanan türk devleti (göktürk devleti)
İlk kıblemiz?
İlk konservatuar nerde kuruldu ismi ne? Darulbedayi istanbul
İlk köy romanının adı? Karabibik- nabızade nazım
İlk kurulan hükümet te kaç üye var
İlk matbaayi kim getirdi: ibrahim müteferrika
İlk meclis 
İlk milli eğitim bakanı kimdir?  Dr.rıza nur
İlk milli eğitim şurası ne zaman nerede yapılmıştır? 1939
İlk milli golü atan sporcunun adı   zeki riza sporel
İlk millî helicopterin adi? Atak 
İlk mizah dergisi?
İlk muhalefet partisi hangisidir:terakiperver
İlk muhalefet partisi? Terakkiperver cumhuriyet fırkası  17 kasım 1924 kazım karabekir
İlk müslüman türk devleti karahanlılar
İlk müslüman-bizans savaşı (mute)
İlk natüralist roman (zehra)yazarı (nabizade nazım ) 3. Kaymakamın on soruşturmasini kim yapar
İlk nobel ödülü sorusu orhan pamuk 2. Atatürk ilkeleri halkçılık idi
İlk olarak ohal kaç aylığına çıkar( 6 ay sonra 4 er uzatılır )
İlk osmanlı - haçlı savaşı? ( sırpsındığı)
İlk önce ingiltere sonra fransa
İlk özel gazetenin adı. Cevap: tercüman-ı ahval gzt.
İlk özel türkçe gazete tercüman ı ahval
İlk plastik parayı hangi ülke kullandı?
İlk psikolojik roman hangisidir ve kimin eseridir? Eylül –  mehmet rauf
İlk realist roman (araba sevdası) recaizade mahmut ekrem
İlk renkli türk filmi? halıcı kiz
İlk resmi gazete_takvim i vaka i
İlk seker fabrikaso nerde kuruldu
İlk sismik araştırma gemisi.. Barbaros hayrettın pasa barbaros sismik gemi
İlk soru kendinizi tanıtırmısınız
İlk stand by düzenlemesi ne zaman yapıldı? 1 ocak 1961
İlk sulama yaptigimiz sehir neresidir
İlk şeker fabrikası  uşakta
İlk şiir antolojisi harabatın yazarı ziya paşa
İlk tezkire mecalisün nefais kim yazmıştır.ali şir nevai
İlk tiyatro ilk yerli tiyatro eseri: şinasi / şair evlenmesi
İlk tiyatro.(şair evlenmesi)
İlk türk alfabesi
İlk türk islam devleti (karahanlılar  )
İlk türk isminin geçtiği eser nedir?  Orhun yazıtları
İlk türk kadın jet pilotu sabiha
İlk türk kadın romancı fatma aliye 
İlk türk limanı?(or-gi ordu giresun limanı)
İlk türk medresesinin ismi nedir? Nizamiye medresesi selçuklular
İlk türk ve müslüman tiyatro oyuncusu kadın?
İlk türkce yazılı metin..orhun hitabe. .moğolistan da.
İlk türkçe sözlük hangisi    divanı lügatı türk kaşgarlı mahmut
İlk türkçe sözlük hangisi?   Divanı lügatı türk kaşgarlı mahmut
İlk yazılı antlaşma (kadeş)
İlk yerli helikopter
İlk yerli roman taaşuk u talat ve fitnat 4 maddeler verilmiş cevap olarak sivas kongresi istenmiş.
İlk yerli roman. (taaşşuku talat ve fitnat)
İlk yerli tiyatro eseri: şinasi / şair evlenmesi
İlk yerli üretim tank hangisidir? Altay
İlk yerli üretim uçağımızin adi nedir?
İlk yüz nakli nerede yapıldı? Antalya
İlk milli egitim surasi nezamn nerede yapilmistr? Cevap: 1921 ankara
İlkelerin sınırlarını genişletme istekleri fransız ihtilalı ile bağımsızlık fikri sömürgecilik arayışı ve milliyetçilik akımı
İlkokokul mezunu memur kaçıncı dereceye yükselebilir? 1.15/1 heralde
İlkokul çağına gelen çocuklar için ihtiyar heyetiyle birlikte kayıt olacaklar kaç nüsha şeklinde hazırlanır
İlkokul mezunu memur son yükseleceği derece cvb 7 derece 
İlkokula başlama yaşı beş yaşını bitirdiği yılın eylül ayı
İlkokula başlama yaşı kaç? 6 yaş
İlkokulda nakil dönemleri? Mayıs ve aralik aylari dışında diger ay sonları. ..
İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.
İlköğretim çağı kaç yasinda baslar (6 13 )
İlköğretim çağı ne zaman başlar ne zaman sona erer -5 yaş bittigindeki eylül ayından 13 bitip 14 e girdiği2 atatürk un çanakkale savasindaki rütbesi -albay3 en yüksek dagimiz -ağrı
İlköğretim haftası ne zaman kutlanır..
İlköğretim kanunu.
İlköğretim kurumları nasıl oluşturulur?
İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeliyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hükumleri uygulanmak şartiyle ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.
İlköğretim öğrencilerinin barınma vb.ihtiyaclarini karşılamak kimi görevidir?temel eğitim genel müdürlüğü   
İlköğretim öğretmenleri nereye bağlıdır?
İlköğretim ve ortaokulda öğle arası en az ve en çok kaç dakika olabilir  40-90 dk
İlköğretim yaşı geçmiş öğrenciye kaç yıl daha öğretim hakkı verilir? (2 yıl)
İlköğretimde başlar ortaöğretimde devam eder.
İlköğretime ait gelirlerden uygulama bahçesinden elde edilen gelirin yüzde kaçı köy bütçesine konulacak (10)
İlköğretimi bitirme yaşı kaç( 13 u bitirmek 14 den gün almış olmak)
İllerde soruşturma iznini kim verir. İdari amir vali
İllerde vali hangi torene baskanlik eder butun kutlamalar devlet adina baskanlik eder.
İllerde ve ilçelerde soruşturma açmaya yetkili kimdir? İlde valı ılcede kaymakam 
İlli egitimin butun birimlerinden ornekler vardi,bu kurum hangisidir?milli.eğitim bakanlığı  .
İlo nedir? Uluslararası çalışma örgütü
İlo nedir? Uluslarası çalışma örgütü
İlo'nun merkezi? cenevre
İmf kadın başkanı? Chrıstıne legarde
İmf ne zaman kuruldu..
İmf nedir? Bm uluslarası para fonu
İmf nin ilk kadın başkanı kimdir? Christine lagarde
İmf nin merkezi neresidir? Washington
İmf ye kaç yıl borçlu kaldik 1961 de ilk bor
İmkb nin adı değişince ne oldu? Borsa istanbul
İmkb nin adı ne oldu?
İmsakiye nedir. Sivas kongresi de en çok tartışılan konu ....antalya
İmzalanan toplu sözleşme metni nerede yayınlanır? (resmi gazete sadabad paktı ne zaman imzalanmıştır? Sadabat paktı 1937 yılında
İneboluya ne zaman istiklal madalyası verilmiştir.
İngiliz sömürgelerini önlemek için açılan cephe hangisidir? İrak cephesi
İngilizler batumu kaç yılında işgal etmişlerdir? İngilizler aralık 1918 de işgal ettikleri batum’u, temmuz 1920 de terk ettiler
İngilizler ist. Kaç yılında işgal etti.
İngilizler istanbulu ne zaman işgal etti? 16 mart 1920
İngilizler mondorostan sonra nereyi isgal etti.musul
İngilizler musul ile ilgili mondros
İngilizler musulu hangi anlaşmaya göre işgal etti?
İngilizler musulu ne zaman işgal etmiştir.1918   
İngilizler sevr antlaşmasını imzalatmak için hangi ilçeleri işgal etti
İngilizler sevri imzalatmak için hangi ilçeleri işgal etti?
İngilizler seyh sait isyanını neden destekledi ıc karısıklık çıkarıp musul'u almak ıcın destekledi
İngilizlerin çanakkaleden sonra en büyük yenilgileri kutül amare
İngilizlerin kurduğu cemiyetin adı nedir?    İngiliz muhipleri
İngilizlerin mondrostan sonra işgal ettikleri ilk vilayet
İngilizlerin petrolle re ulasmak için osmanlıyla savaştığı cephe?ırak cephesi
İngilizlerin somurge yollarını kesmek ıcın hangı cephe acılmıstır( kanal cephesi)
İngiltere ile türkiye arasındaki sorun?
İngiltere ve fransa arasındaki tünelin adı: manş tüneli
İngiltere yeni asker getirerek çıkartma planı hazırlayıp 6 ağustos sabahı arıburnu ve seddülbahir bölgelerinde saldırıya geçti. İngilizler hangi hat üzerinde devam edecekti.hattın adı: cevap conkbayırı.
İngiltere, fransa ve rusya’nın balkan sınırlarının değişmeyeceğine dair verdikleri teminata güvenen osmanlı’nın balkanlar’da gelişen olayları takip etmemesi.
İngiltere'nin 2. Kadın başbakan'ın adı
İngiltere'nin basra korferizi uzeriden petrol yataklarini ele gecirmek ve rusya'ya yardim goturmek amaciyla actigi cephe.(cevap: ırak cephesi)
İngilterenin petrol kaynaklarını el geçirmek için açmış olduğu cephe hangisidir? Irak
İnkılap ne demektir? Toplum düzenini ve yapısını iyi duruma getirmek için yapılan köklü reformlar
İnonu de çıkan ayaklanmalar
İnönü savaşı
İnönüden sonra londra konferansiyla yetinmeyen  yunanmış
İnsan hasiyetine yaraşır ücretten ilk kez hangi anayasada bahşedilmiştir
İnsan kaynakları genel müdürlüğü
İnsancıllar kimin eseri?
İnsilün salgılayan organ-pankreas
İnşaat ve emlak dairesi başkanlığı
İnterpol ne zaman kurulmuştur 1923
İntibah yazari namik kemal
İpsala sınır kapısının hangi ülkeyle sınır çizdiği yunanistan
İpsala sinir kapısı nerdedir? Edirne
İrade-i milli gazetesi hangi kongre?)(sivas)
İran sınır kapısı gürbulak
İrfan şahin - kispet ustası
İs arkadaşlarına iyi davranmamak  uyarı.eğer sözlü sataşma varsa kınama.
İsgallere karsi ilk direnis nerede yapilmistir= hatay dörtyol
İslam birliği konferansı örgütü nerde ne zaman kuruldu? 1969 da fas’ta kuruldu – merkezi cidde
İslam dunyasina hakaret eden ve fransada 12 kisinin öldürüldüğü terör saldırısına sebep olan derginin adi nedir? charlie hepdo
İslam konfederasyonu örgütü hangi olaydan sonra kurulmuştur mescid-i aksaya saldırılmasından sonra kurulmuştur.
İslam kültürünü hindistan’a taşıyan devlet hangisidir? Gazneliler
İslam öncesi turklerde mclis uyeleri= toygun
İslam zirvesi devlet ve hükümet başkanları
İslamiyet öncesi türk hükümdarlarına dış ilişkilerde yardımcı olan ve yazışmaları yapan kimdir tamgacı
İslamiyet öncesi türklerde eğlence amaçlı yapılan törenler (toy)
İslamiyet öncesi türklerde ölenin ardından yapılan törenlerde söylenen şiire ne ad verilir- sagu
İslamiyetten önce kurban törenlerine hangi isim verilir.
İslamiyetten önce ordu komutanlarına verilen isim nedi? Yagbu
İslamofobi ne demektir? Islam düşmanlığı.
İsmet innü hangi cephenin komutanıydı c4) batı cephesi
İsmet inönü yunanlılarla hangi cephede savaşmıştır  batı cephesi
İsmet paşa döneminde atatürk hangi rütbe terfi etti kurmay binbaşı derne-tobruk
İsmi güzel sanatlara dönüşen osman hamdi bey in kurduğu mektep cevap : sanayi-i nefise mektebi
İspanya da kurulan islam devletinin adı- endülüs emevileri
İspanyada doğan ve fasulye ile ilgili bir ressam
İst un fethinde ilk bayrağı kim dikti 
İstanbul darülfünunu (1924)
İstanbul hangi olaydan sonra işgal edildi
İstanbul hükümeti temsil heyetini ne zaman resmen tanıdı?   Amasya görüşmelerinde
İstanbul işgalinden sonra 1920 de istanbul hükümeti tarafından atanan sadrazam damat ferit
İstanbul kaç yılında işgal edildi 1920 sanırım16 mart 1920
İstanbul merkezli kurulan doğu da ermeni devletinin kurulmasına karşı olan milli cemiyet
İstanbul şehir tiyatrosunun eski adı? Darülbedayi
İstanbul un işgalini atatürk e bildiren kişi?3. İlk türk islam devleti
İstanbul üniversitesi kuruluş tarihi
İstanbul üniversitesinin eski adı?
İstanbul ve trakyayi savaşsız aldığımız antlaşma? Mudanya ateşkes antlaşması
İstanbul bir tanesi bandırma idi  ayvalık değilmiydi
İstanbul’da bаzı müderrіsler tarafından kurulmuştur. Tеmеl dаyаnаğı hіlafettіr. Kurtuluşun islam’da olduğu savunmuştur. Ümmetçiliği savunmuşlardır.
İstanbul'u kuşatan ilk devlet ?
İstanbulu kuşatan ilk padişah yıldırım bayezid
İstanbul'u kuşatan ilk padişah? Barboros hayrettin paşa
İstanbul'un ingilizler tarafından resmen işgal tarihi?
İstanbulun işgalinden sonra bazı milletvekilleri sürgüne nereye gönderilmiştir
İstanbul'un işgalinden sonra damat ferit beyin yerine ali bey hükümeti kaç yılında toplammıştır? 1919 yilinda
İstanbulun işgalini mustafa kemale telgrafla kim bildirdi?(telgrafçı hamdi )
İstanbul'un kaç ilçesi vardır?
İstifa eden memur ne kadar süre geri dönemez cevap: usulune uygunsa 6 ay degilse 1 yil
İstifa eden memur yerine hiç kimse gelmeden görevi bırakırsa kaç yıl sonra görevine dönebilir
İstiklal mah hangi kanun hizli uygulanmasi icin kuruldu hiyaneti vataniye
İstiklal mahkemeleri 18 eylül 1920
İstiklal marşı güfte ve bestecisi kimdir? Yazarı mehmet akif ersoy ve bestecisi osman zeki üngör
İstiklal marşı hangi savaş sonrasi kabul edildi (1. İnonu savaşı)
İstiklal marşı yarışmasını düzenleyen kurum hangisidir.(meb)
İstiklal marşı'nın bestecisi kimdir? Cevap osman zeki üngör
İstiklal marşının ilk bestekarı kimdir?
İstiklal marşı'nın kabul edildiğinde milli eğitim bakanı kimdir?
İstiklal marşının kabulü 12 mart 1921
İsvicreden medeni kanun haricinde hamgi kanunlari aldik
İsviçre'nin lozan şehrinde
İsyerindeki engelli personel yüzdesi 
İş bankası 1924 celal bayar
İş mahkemesi 15 gün 
İş sağlığı ve güvenliği ekibi
İş yeri sendika temsilcisinin görevleri nelerdir?
İşaret çocukları, yaratılış adlı şiirlerin 1987 de ölen şair kimdir? Cahit zarifoğlu
İşbirliği uyarma dır ve 15 temmuz şehit sayısı 249
İşbirliğine aykırı hareket hangi cezayı gerektirir
İşgal hareketlerine karşı direnişe geçen milli güç ( kuvayi milliye)
İşgallere karşı ilk direniş: hatay dörtyol
İşitme engelliler olimpiyatı 
İşsizlik oranları ne zaman açıklanır? Her ayın sonunda
İşyeri sendika temsilci sayısı ile ilgili soru
İşyerine sarhoş gelen, işyerinde içki içen memura ne ceza verilir?
İtalyadan aldığımız kanun hangisi
İtalyan ve ermenilere karşı savaşırken cephe. Doğu
İtalyanın çekildiği savaş? Sakarya savaşı
İtalya'nın son işgal ettiği toprak şeklinde ( trablusgarp )
İtalyanin hangi savastan sonra cekildigi 2.inonu savasi
İtalyanlar hangi savaştan sonra çekilmiştir. ( sakarya)
İtalya'ya hangi anlaşma ile on iki adalar verilmiştir? Cevap : londra antlaşması. 
İthal ettiğimiz ürünlerden 5 tane sayınız.  Petrol, otomotiv sanayi, savunma sanayi, teknolojik aletler,
İthalat ihracatla ilgili bir şeydi ve bu hangi yasaya bağlıdır diye bir şeydi.
İtilaf devletleri 1 dünya savaşı sonrası toprakları paylaşmak için yaptığı konferans. Paris konferansı
İtilaf devletleri hangi bölgeyi paylaşmada uzlaşamadılar?
İtilaf devletleri italya'ya vaat ettiği ege adalarını ne zaman yunanistan'a vermiştir? Cvp: paris barış konferansı 
İtilaf devletleri manda ve himayeyi ilk kez nerde öne sürdüler?/paris barış görüşmeleri
İtilaf devletleri misaki milli yi hangi antlaşmayla tanımıştır?
İtilaf devletleri rusya'ya yardim için hangi cepheyi açmıştır. Çanakkale.
İtilaf devletleri wilson ilkelerine uymamak için ne onerdiler
İtilaf devletleri? 
İtilaf devletlerinden ittifak devletlerinin geçen ülke(italya)
İtilaf devletlerinin amacı?
İtilaf devletlerinin rusya ya yardım için açtığı cephe ( çanakkale
İtilaf devletleriyle yapılan ilk antlaşmanın tarihi hangisidir? Bulgaristan ile nöyyi (27 kasım 1917)
İttifak (bağlaşma) devletleri:-avusturya-macaristan, almanya, osmanlı devleti, bulgaristan
İttifak devletlerinden itilaf devletlerine geçen ülke hangisidir? (italya
İttihat ve terakki partisinin kuruluş tarihi 2 haziran 1889
İttihat ve terakkinin 1913 yılında yönetime el koyduğu olay hangisidir?  Babıali baskını
İyi bir idarecide bulunmasi gereken 5 özellik sayiniz. Liyakat, vicdanlilik, adaletlilik, liderlik.
İzinsiz gösteri hangi cezayı gerektirir.(kademe durmurma )
İzmir iktisat kongresinde bir maddenin lozanda ki karşılığı   .
İzmir in düşman işgalinden kurtuluşunun tarihi ? 9 eylül 1922
İzmir in işgalini dunya kamuoyuna duyuran belge? Amiral bristol
İzmir kaç yılında işgal edildi? ( gün,ay,yıl şeklinde) 15 mayıs 1919
İzmir ne zaman düşman işgalinden kurtulmuştur 9 eylül 1922
İzmir’in işgali dünya kamuoyunda büyük bir yankı ve kınamaya sebep olunca; olayın sorumlusu duru­munda olan itilaf devletleri kamuoyunu yatıştırmak ve izmir bölge­sindeki durumu öğrenebilmek için bölgeye amiral bristol önderliğinde bir he­yet göndermişler­dir.
İzmir’in kurtuluş yılı hangisidir?  9 eylül 1922
İzmirin ilk adı smyra
İzmirin işgali sonucu nedir 15 mayıs 1919 n ulusal bilincin uyanmasına, yayılmasına ve türklerin birleşmesine neden olmuştur.
İzmirin işgalinin sonuçları nedir?
İzmir'in kurtuluş yılı  - 9 eylül 1922
İzzet paşa zamanında atatürk hangi rütbeye terfi etmiştir?
James watt buhar gücüyle çalışan motoru icat etti
Jandarma genel komutanı
Japonların ıyılestırme hareketi? Kaize
Japonya pearl harbor'da abd'ye saldırınca kesin olarak savaşa girmiş (7 aralık 1941)
Kabotaj her yıl hangi tarihte kutlanır?(1 temmuz)
Kabotaj kanunu içeriği? Yabancıların elinde olan limanların millileştirilmesi
Kac büyükşehir var 31
Kac müsteşar yardımcısı görevlendirilir.  7
Kaç başarı belgesi alana üstün başarı belgesi verilir? 3
Kaç dersten sorumlu geçilebilir?
Kaç gün izin verilir?
Kaç memur sınıfı vardır?10
Kaç müsteşar var? Peki emniyet genel müdürlüğünün kaç müsteşarı var?
Kaç sendika birleşip konfederasyon oluşturuyor 1.memura mahkeme açılması durumunda görevli hakim ve savcı gerekli belgeleri topladıktan sonra ilk olarak ne yapar? İzin almak uzere bir örneğini makama gönderir.
Kaç tane müsteşar yardımcısı vardır 7 müsteşar yardımcısı 
Kaçkar dağları nerede? Doğu karadeniz- rize
Kademe ilerleme cezası hangi suçlara verilir
Kademe ilerleme cezasını kim verir? Atamaya yetkili amir (disiplin kurulu kararından sonra)
Kademe ilerleme ve ayliktan kesme cezasi alan bir kisi kac yil goreve gelir
Kademe ilerlemesı kac yılda bır olur 
Kademe ilerlemesi cezası alan bir kişi nereye itiraz eder? Yüksek disiplin kurulu
Kademe ilerlemesi cezası süresi
Kademe ilerlemesi durdurma cezası alan memur nereye itiraz eder  yüksek disiplin kurulu
Kademe ilerlemesi ve açlıktan kesme cezaları kaç yıl sonra sicilden silinir? Uyarma kınama aylıktan kesme 5 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması 10 yıl
Kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasini kim durdurabilir? ( yüksek disiplin kurulu)
Kademı ılerlemesı durdurulması cezası alırsa ozel okullarda nasıl uygulanır caza
Kadercilik kitabının yazarı kimdir? (mustafa macit)
Kadın 20 erken 25 yılı dolduranlar(zorunlu hallerde verilir)
Kadın doğum izni kaç hafta 8+8
Kadın memurun dogum izni kac gündur
Kadın öğretmenin doğum izni süresince kaç hafta daha isterse okulda çalışabilir. - 5 hafta ve bunu isterse doğum sonrasina aktarir
Kadınlara muhtarlık seçimi kaç yılında verilmiştir? (1933)
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman kim tarafından verildi 5 aralık 1934
Kadınlara siyasi haklar ne zaman verildi. 1 930 belediye 1933 muhtarlık 1934 m.vekili
Kadınların 1930 belediye secimleri 1933 muhtarlik 1934 milletvekilligi
Kadınların secme ve secilmesi atatürk ilkelerinden hangisiyle bagdasirr
Kadınlarla ilgili evlenme boşanma vb.? Medeni kanun
Kadinlara secme ve secilme hakki( koy muhtarlarina )ne zaman
Kadinlara seçme ve seçilme hakki kaç yilinda (1934)
Kadinlarin belediye secimlerine katilnasi 1930
Kadrosu kaldırılan bir devlet memurunun durumu ne olur? 6 ay içinde kendi yada yada başka bir kurumda uygun kadroya atanır.
Kadrosu kapatilan memura ne yapilir nereye bildirilir. Devlet personel müdürlüğüne bildirilir baksa bir birime atanır 
Kafkas cephesi savunma mı taarruz mu? ( taarruz)
Kafkas cephesini kapatan antlaşma hangisidir? Brest litovks
Kafkas cephesinin diğer adı dogu cephesi
Kahve bar vb yerlerin okula olan uzaklıkları nasıl belirlenir? 100 metre içişleri meb sağlık turizm bakanlıkları içişler birlikte düzenler 
Kahvehane benzeri yerlein açılması için hangi bakanliklarca belirlenir?
Kahvehane, bar, eğlence yerleri okullara en az ne kadar mesafede olmalı: 100 metre
Kahvehane,bar vs alanlarla okul arasındaki mesafe kaç m dir.
Kalın sesliye ne deniyor peki alto
Kalite kontrol komisyonu
Kalkinma ve planlama hangi ataturk ilkesi ile iliskilidir? 
Kalorifer sistemi ilk hangi sarayda kullanılmıştır (ishak pasa sarayi)
Kalorifer sisteminin ilk kullanıldığı yapı. İshakpaşa sarayi
Kamu baş denetçisi nasıl seçilir? Şeref malkoç nasıl seçilir tbmm de gizli oylama ile
Kamu borçlanma raporu hangi cetvele göre hazırlanır? I. Cetvel
Kamu bütçesi gelir giderleri gibi harcamalar için her yıl verilen raporun adı. Mali rapor
Kamu denetçiliği kurumu denetleme cetvelleri 2. 30 ağustos zafer bayramı 3. Fatih harbiye nin yazarı peyami safa
Kamu denetleme kurulu nereye bağlıdır?
Kamu etik kurulu soruldu.      Kamu etik kurulu üye sayısı 11 dir 4 yıllıga seçilir
Kamu görevlileri ahlak ilkesi
Kamu görevlisinin göreve gelebilmesi için hangi şartlar gereklidir? Kaç ay hapis cezasından sonra memuriyeti yanar
Kamu hakem heyeti kac uyeden olusur cevap 11
Kamu hizmetinde çalışan bir kişi amirinden aldığı emri kanuna aykırı görürse ne yapar?( yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir)
Kamu hukuna bagli kisiler zarara ugratildiklarinda kime karsi dava acabilirler(bagli oldugu kuruma veya ilgili kuruma karsi acarlar
Kamu ihalelerinde teminat olarak yüzde kaçı gösterilir. 6
Kamu işveren hakem heyeti hangi bakandır? Calısma bakanı
Kamu kuruluşlarının mali işleri ile kim ilgilenir
Kamu kurum ve kuruluşlardaki engelli oranı yüzde 3
Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları hangileridir?
Kamu malına kasıtlı zarar verme hor kullanma disiplin cezası - aylıktan kesme
Kamu mali kontrol ve yönetimini kim yapar?
Kamu mali yönetim kanununa göre bütçeyi ve bütçe raporunu hazırlayan kurum.. 
Kamu malini hor kullanmanin cezasi nedir kinama
Kamu maliye ilkelerinin 4 tanesini sayıniz
Kamu maliye koordinasyon ve iç denetim kaç üyeden oluşur   ydu ıc denetim 7 uyeden 5 yilligina secilir.
Kamu maliyesinde yedek bütçe oranı yüzde? 
Kamu mallarıni kiralama satin alma ilgili bir soru..
Kamu pereoneli danisma kurulu hangi ayda toplanir? Mart kasım
Kamu sendikaları kaç üyeden oluşur.
Kamu yararına mal ve hizmet üretirler
Kamu yazarının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? 7 gün.
Kamu zararı nedir kazancı engelleyen veya zarar ettiren şeyler
Kamu zararı; kamu görev- lilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.
Kamu zarari yapan kac kati ceza oder 2 kati
Kanal cephesi taarruz cephesi.
Kanser, verem, akıl hastalığı izni 18 ay izin verilir, iyileşmese 18 ay daha verilir. Yine iyileşmez ise emekliye ayırırlar
Kantin işlerinin düzenlenmesi ile ilgili yönetmelik hangi bakanlıkları ilgilendirir   cevabı maliye ve milli eğitim bakanlığı
Kanun cikarma yetkisi kimdedir? Tbmm 3. Sevr baris antlasmasini kabul ettirmek icin itilaf devletleri kurtulus savasi sirasinda hangi konferansa osmanliyi cagirmistir? Londra 4.dunyanin en buyuk okyanusu hangisidir? Buyuk okyanus.
Kanun tasarisi teklifinde bulunanlar (milletvekilleri, bakanlar kurulu
Kanun teklifi en az kaç milletvekili ile yapılır? (1 kişi)
Kanun yayınlanması 15 gün
Kanuna göre milli eğitim bakanlığının diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonunu kim sağlar? Mebakanı
Kanunda belirtilen haller dışında keyfi gerekçelerle devlet memurlarını işten çıkaramama hangi anayasa ilkesi ile ilgilidir
Kanunlar anayasaya aykırı olamaz ibaresi anayasanın hangi ilkeleriyle açıklanabilir
Kanunlar ne zaman yürürlüğe girer resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.
Kanunları kim yapar, kim denetler? Tbmm
Kanunsuz emir – personel genel müdürlüğü ile alakalı bir soru – 31 mart olayı
Kanunu: 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu
Kanunun esas bakımından resmi gazete de yayınlamasından sonra anayasa mahkemesine kaç gün içinde başvurabilirler (60)
Kapadokya nerdedir* nevşehir
Kapatılan siyasi partinin üyeleri kaç yıl sonra geri dönebilir  5 yıl
Kapıkule hamzabeyli sınır kapısı nerdedir?
Kapitilasyonlar n e zaman verildi ( küçük kaynarca antlaşması)
Kapitilasyonlarin kaldirilmasini ilkkabul eden devlet  rusya
Kapütilasyonlar ilk hangi ulke ile kaldirildi rusya
Kar tatili okulların giriş çıkış saatleri vs gibi işlerle merkezde bakanlar kurulu ilde kim yapar? Vali
Kara kuvvetleri komutanı
Kara kuvvetleri ne zaman kuruldu?
Karaağaç’ı yunanistan’a hangi antlaşma ile verdiler? Lozan antlaşması
Karaağaç'ın savaş tazminatı olarak alınması hangi anlaşma ile cevap lozan
Karadeniz deki zararlı cemiyet (pontus rum cemiyeti  )
Karadeniz ekinomi işbirliğinin merkezi neresidir? İstanbul
Karagöz ustası? Tacettin diker
Karahanlilarda yazılan eserlerden edip ahmet yazdigi. Atabetül hakayık
Karaim yahudileri hangi türk devletinden ayrılmıştır . Hazarlar
Karamazov kardeşler kimin eseri(dostoyevski​)
Kararnameleri kim imzalar? (cumhurbaşkanı)
Karayolu ile demiryolunun birleştiği geçit: hemzemin geçit
Kardak krizine müdahale ederek gerginliği engelleyen ülke hangisidir diyordu abd
Kardeş ölümlerinde memura kaç gün izin verilir (7 gün
Kardos cemiyetinin amaci nedir? Cevap: kurtulus savasi doneminde rumlar tarafinda egedeki rum nufusunu arttirmak ve bu yolla ele gecirmek
Kargaşa çıkarmak için kurulan zararlı cemiyet?
Kariyer basamaklarında aranan nitelikler nelerdir?
Kariyer basamaklarında ilerlemede egitimin yüzdesi?(yüzde 20)
Kariyer basamaklarında sınavın etkisi % kaçtır? % 50
Kariyer ilkesi; “devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.”
Kariyerin tanımı? Hangi ilkedir, diğer ilkeler nelerdir? En yüksek dereceye ilerleme imkanı
Karkamış hangi ülkeyle sınır kapımızdır? Suriye
Karma model ne demektir?
Kars antlasmasıyla bıraktıgımız yer batum 
Kars ardahan batum Vilayet- selasedu-misak-ı milli
Kars ilinde kurulan milli cemiyet  kars islam şurası
Karsiliklilik esasına göre kendi haklarındaki bilgi edinebilirler.
Karsta kurulan yararlı cemiyet  kars millî islâm şûrası
Kasım 1928 tarihi bir eğitimci olarak size neyi hatırlatır ? ( yeni türk alfabesinin -latin harflerinin- kabulü)
Kasıtlı bir iki gün göreve gelmemenin cezası nedir? Aylıktan kesme
Kasimiye medresesi kimlerin zamanında yapılmıştır. Cevap: artuklular
Kasit, ihmal tedbirsizlik sonucu devletin zarara ugratilmasina ne denir kamu zarari
Kastamonu vilayet binasının mimarı.
Kasten borcunu ödememe hangi disiplin cezası. Kınama
Kaş ta tel iple 91 metreye dalip dunya rekorunu kiran bayan ? Şahika ercumen
Katarin başkenti neresidir 
Katip üyeleri
Katolik dünyasının lideri kimdir? Papa francis
Kavimler göçü
Kayıkçı kul mustafa
Kaymakam acil durumlarda kaç gün izin verir  1ay
-kaymakam bağlı bulunduğu ilçenin ne kadarını gezer %50
Kaymakam görevlerinden yazınız? 
Kaymakam hangi memura hangi cezalari verir.uyari ve kinama.
Kaymakam için sorusturma iznini kim verir ? ( vali )
Kaymakam öğretmeni nasıl görevden alır (resen)
Kaymakam, tayini kendisine ait memurlara yıllık izin süresine mahsup edilmek üzere ne kadar izin verebilir? 1 ay
Kaymakama kim vekalet eder? Kaymakama mulki iadre sinifindan biri vekalet eder.
Kaymakama soruşturmayı kim yürütür. Soruşturma izni demiyor. Soruşturmayı kim yapar diyor.
Kaymakamı kim soruşturur. İl cumhuriyet başsavcısı
Kaymakamı yargılayan mahkeme- il ağır ceza-
Kaymakamin davalarına kim bakar     kaymakam davalarına il ağır ceza bakar.
Kaymakamin sorusturmaasini kim yapar
Kaymakamlar hangi usule gore tayin olurlar?
Kaymakamlar nasıl atanır/?3lü atama
Kaymakamlar suca sorusturma acmadiklari takdirde kac gun icinde itiraz edilir 10 gün
Kaymakamların mahkemelerinin görüldüğü yer 
Kaymakamların soruşturmasını kim yapar?
Kaza olum düğün tarim vb sebeplerle ogrencilere verilen izin sayisi.
Kaza saldırı mesleki hastalık iyileşinceye kadar
Kazakistan'ın başkenti? Cevap: astana
Kazım karabekir doğu cephesinde kimle savaştı
Kazım karabekir in 15 kolordusu tbmm açıldıktan sonra hangi adı aldi      doğu ordusu
Kâzım karabekir in komuta ettiği ermenilere karşı da savaşan 15. Kolordu 1920de hangi ismi almıştır. Cevap:doğu cephesi komutanlığı.
Kazım karabekir kurtuluş cephesinde hangi cephede bulunmuştur?...
Kbs de ödeme emri belgesi oluşturulduktan sonra ödeme gerçekleşmezse yatırılan para hazineye ne kadar süre sonra aktarılır
Kei dışişleri bakanları toplantısı (6 ayda bir)
Kei ne zaman kuruldu? 1992 istanbul
Kei nedir? Karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı
Kei’nin kurucu üyeleri kimlerdir? Türkiye, gürcistan, ermenistan,azerbaycan, moldova, rusya, ukrayna, bulgaristan, romanya
Kei’nin organları nelerdir?
Keinin merkezi nerdedir? İstanbul
Kelaynak kuşları hangi il ve ilimizde ve ilçemizdedir. Şanlıurfa bilecik
Kendi gökkubbemiz kimin eseridir?
Kendi isteğiyle görevi bırakan memur en fazla kaç defa geri dönebilir (2) 
Kendi ölümü=>en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı
Kep ve cüppe giyme zorunluluğu hangi padişah zamanında getirilmiştir.(ikinci mahmut)
Khk çıkarma yetkisi kime aittir? Tbmm
Khk ile siyasi partilerin kapanmasına yol açan yasaklı bir üye kaç yıl tekrar siyasi parti üyesi olamaz?
Khk ilk nezam uygulanmaya başlandı. 1971 yılında 
Khk kim çıkarır bakanlar kurulu
Khk ye göre bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayan? Bakan.
Kıbrıs barış harekatı sırasında başbakan kimdi? Bülent ecevit
Kıbrıs görüşmelerinde karsı çıktığımız madde askerlerin bulundurulmaması
Kıbrıs hangi osamnlı padişahı zamanında alındı? 2. Selim
Kıbrıs hangi tarihte kuzey kıbrıs olarak ayrıldı 1960
Kıbrısta garantör devletler kimler?
Kılık kıyafet ve şapka inkılabı kaç yılında ilan edilmiştir sapka kanunu 1925
Kınama cezası gereken durum vardı , diğer ikisi öğretim yöntemlerinden biriydi
Kırgızistan ın en meşhur adamı? Cengiz aytmatov
Kırkikindi yağmurları en cok hangi bölgeye yağar iç anadolu
Kırkpınar 2016 birincisi?  Recep kara
Kırmızı ve siyah,makber kimin eserleri?
Kıs oyunları kars sarıkamıs
Kızılay derneği
Kid nın işleyişi
Kik -rekabet kurumu
Kilik kiyafet devrimi 3 aralik 1934
Kilikyalilar
Kilis sinir kapısı?
Kimler memuru görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?
Kimler oy kullanamaz
Kimler tayini çıksa bile devir yapmadan görev yerlerini terk edemezler? Sayman ve mutemetler
Kimse zorla calistirilamaz hukmu t.c. Anayasanin hangi hak ve gorevlerindendir    kisinin temel hak ve görevleri
Kiralık konak, Yaban eserlerinin yazarı kimdir? yakup kadri karaosmanoğlu
Kişide bedenen ve ruhen etki birakan yaralanmalara ne ad verilir?
Kit kuruluşlarının özellikleri
Kit’lere örnek veriniz .dmo .botaş .tpao .tmo .ddy.çay işlet.dhmi.
Kitabı bahriyeyi kim yazmıştır.pri reis.
Kitap isimleri verilmişti reşat nuri güntekin
Komisyonun görevi, 659 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamında idarelerin vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri 1.000.00...
Konfederasyon kurulları en çok kaç delegeden oluşur? 500
Konfederasyon kurulması için kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekir?
Konfederasyon ve sendikaların seçim işi anayasanın temel ilkelerine bakınız. Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması hangi ilkeye dayanır?
Kongreye katılmayan milletvekillerini sürgüne nereye gönderdiler (malta) 2.657 istihdam çeşitleri memur sözleşmeli memur işçi sınıfı 15
Konusu aşk, ayrılık, vs lirik şiiri konu alan divan edebiyatı nazım şekli nedir?  Gazel
Konusu ölü canlılar (ölü hayvanlar) veya nesneler (meyveler, çiçekler, vazolar) olan sanat eseridir. Natürmort
Konusu suç teşkil eden emirler? Kesinlikle yerine getirilmez. itiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır.298sayılı kanun112.madde)
Konut dokunulmazlığı hangi hakkımıza girer 
Konut edinme hangi temel hak ve ödevdir 5.cevabı çok programlı lise olan milli eğitim temel kanunu sorusu 6. Ohal seferberlik gibi durumlarda memur ne kadar süre çekilemez
Konya çevresinde kurulan karamanoğulları beyliği hükümdarı l. Mehmed bey ilk defa türkçeyi türkiye'nin tek resmî lisanı olarak ilân etmiştir.  13 mayıs 1277
Konya isyanini kim cikardi
Kore savaşına şartlı katılarak nereye üye olmuşuzdur. Nato
Kosedag savasi onemi nedir? 1243'te oldu.   selçuklu parçalanma yoluna girdi,moğollar anadolu yu le geçirdi
Koy okullaruna devlet odeneklerinden %3
Koy ve bucak sınırlarının değişmesi nasıl olur -içişleri bakanlığı tasvibi bayindirlik ve saoayal yardim bakanliginin gorusu alinarak icisleri bakanligi tarafindan
Köy adının değiştirilmesi, köyleri birleştirme ne ile olur? 
Köy bucak başka il ilçeye nasıl bağlanır. İç işleri tavsiyesi çı başkanlığı onayı
Köy bucak kurup kaldırılması ic işleri bakanlığı 
Köy kurulması kaldırılmasının nasıl yapılacağı köy kurulması iç işleri bakanlığı teklifiyle tbmm onayı
Köy kurulmasında hangi bakanlıklar karar verir
Köy kurulmasi kaldirilmasi nasil olur. Bayindirlik, sağlık ve sos.yardim bakanlıklarının mütaalasi alinarak iç işleri bakanlığı tarafindan. 
Köy muhtarı ve ilçelerde soruşturma açma yetkisi kimsedir: kaymakam
Köy muhtarları. Soruşturma izni kim verir? Kaymakam
Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için .... 500-1000.... Metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak araziden ayrılır. Noktalı yeri doldurun.
Köy okullarına yüzde kaç ödenek ayrılır.
Köy okullarındaki oyun bahçesi kaç dkar soru 2~10 dekar
Köy okullarının yanındaki tarım arazisi ?
Köy okulunda. Uygulama bahçe. Den satılan ürünlerden elde edilen gelirler nereye aktarılır? Köy bütçesi
Köy ve mahalle muhtarlarina sorusturma izni yetkisi (kaymakam)
Köylerde okul için arsa alım satımını kim yapar köy tüzel kişiliği
Köylerin gruplaştırılamadığı yerlerde hangi okullar kurulur?
Köylerin isim değişikliği
Köyun başka bir ilçeye bağlanması nasıl olur  iç işleri bakanlığının kararıyla
Kral yolu hangi medeniyete aittir cevap lidyalılar
Kudüs şairi olarak bilinen şair = nuri pakdil
Kulliyeyi ilk resmi ziyarat eden yabanci kisi.papa  .
Kum saati,osmanlı hikayeleri ve mümtaz ile ....... Yazarı(murathan mungan)
Kumarhane,içkili yerlere uzaklık (100 m)
Kupa getiren bayan voleybol takımımız 2017?
Kuran-i kerim kim zamaninda kitaplastirilmistir. Hz ebubekir
Kurtuba, girnata ve malaga hangi islam devletine ait şehirlerdir? 
Kurtulus savasinda ilk silah skilan cephe
Kurtulus savaşında hangi cepheler kimlerle savasildi. Hangi anlaşmalar imzalandı. Doğu cephesi: ermeniler_gümrü ant. Güney cephesi: fransızla_ankara ant. Batı cephe: yunanlılar _mudanya
Kurtuluş mücadelesini osmanlı hukumetinden ilk tanıyan bakan kimdir?
Kurtuluş savasında en uzun muharebe hamgisidir? Sakarya meydan muharebesi,
Kurtuluş savaşı döneminde doğu ve karadeniz bölgesinde zararlı rum cemiyeti ? Pontus rum olacak. 4. Bm genel sekreteri ban ki moun atadığı barış elçisi aktör kimdir leonardo di caprio
Kurtuluş savaşı hangi antlaşmayla askeri süreç bitti mudanya ateşkes
Kurtuluş savaşı ılk milli gazete: irdaei milliye- sivas kongresi izmirin işgali sırasında mayıs 1919 hasan tahsin
Kurtuluş savaşı ne zaman başladı?
Kurtuluş savaşı öncesi kurulmuş olan birlik kuvayiye milliye 
Kurtuluş savaşı sırasında ordunun sakarya'nın doğusuna çekilmesi ve tekalif-i milliye emirleri hangi savaştan sonra 3.kutahya eskisehir
Kurtuluş savaşı yıllarında afyon eskişehir saldırılarından sonra 23art 1921 de yapılan savaşın adı nedir? 2.inönü
Kurtuluş savaşı yıllarında istiklal mahkemeleri hangi yılda kurulmuştur?
Kurtuluş savaşında batı cephesini sonlandıran anlaşmanın adı? Mudanya 11 ekim 1922
Kurtuluş savaşında doğudaki yararlı cemiyet doğu anadolu müdafaa i hukuk
Kurtuluş savaşında italyanların payı olan izmir kime verilmiştir.
Kurtuluş savaşında kuva-i milliye birlikleri güney cephesinde hangi illerde savaşmıştır.
kurtuluş savaşında mermi taşıyan asker? ( koca seyit
Kurtuluş savaşında romanya cephesinin amacı neydi.
Kurtuluş savaşında yargılamak icin kurulan mahkeme hangisidir?  İstiklal mahkemeleri
Kurtuluş savaşını başlatan ilk genelge hangisi? Havza genelgesi
Kurtuluş savaşını bitiren anlaşma sorulmuş milli bayram olarak ta kutlanır demiş gün ay yil tarih istemiş mudanya ateşles anlasmasi 30 agustos 1922
Kurtuluş savaşını konu alan ilk roman (ateşte gömlek)
Kurtuluş savaşının ilk genelgesi
Kurulan ilk muhalefet partisinin kurucusu kimdir? Terakkiperver cumhuriyet fırkası  17 kasım 1924 kazım karabekir
Kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin temsilcilerinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmaları gerekmektedir.
Kurum değiştiren bir memur iki yıl adaylığı kalkmazsa ne olur
Kurum dilekçeyi ilgili kuruma yollar ve dilekçe sahibini bilgilendiri
Kurum veya kurumlar eksik personel ihtiyaçlarını hangi kuruma bildirirler? Devlet personel başkanlığı
Kuruma ait izinsiz eşyayı alıp kullanana ne ceza verilir.
Kuruma verilen dilekçe reddedilirse itiraz nereye yapılır, (bir üst kuruma)
Kurumda ortaya çıkan zarardan veya hatadan kim sorumlu diye bir soru vardı ben yetkili memur   cevap yetkili amir olabilir
Kurumlar arası bütçe aktarımı nasıl olur
Kurumlar arası ödenek aktarma en fazla ne kadar
Kurumlar arasında işlerin sağlanması ne ile düzenlenir  cev kanun
Kurumlar engelli ihtiyaçlarını ne zamana kadar devlet personel başkanlığına bildirirler? Ekim ayı sonu
Kurumlar mali yıl bütçelerini en geç hangi ay açıklamalılar temmuz
Kurumların açılması ne ile olur?(kanun ile) 
Kurumuna bildirmeyen memura verilen disiplin cezsai?(kinama)
Kurumunuza dilekçeyle başvuran kişiye kac gün içerisinde cvp verilmeli: (30 gün)
Kutadgu bilig kimin eseri  yusuf has hacip
Kutul amare nin tarihi   29 nisan 1916
Kuva-ı milliye hakkında bilgi vermişler sonra bu milis güçlerin adı ne
Kuvâ-i inzibâtiyye, hilafet ordusune amaçla kurulmuştur?  Kurtuluş savaşı'nda istanbul hükümeti'nin kuva-yi milliye'ye karşı kurduğu, yarı resmi askeri örgüt. Birleşik krallık, damat ferit hükümetine 7 nisan 1920 tarihinde hilafet ordusunun kurulması için izin verdi
Kuvai milliyenin yararlarinin en onemlisi. (dusmana karsi birlik olup vatan i korumak)
Kuvayı inzibatiye kuvayı milliyeyi nerede yenmiştir? Cevap adapazarı
Kuvayı milliye isminden bahseden ilk cemiyet (milli kongre cemiyeti)
Kuvayi inzibatiye ne zaman kuruldu-1920
Kuvayi milli ilk hangi devlete karşı yapılmıştır  kuvayi milliye ilk olarak hayat dortyol fransizlara karsi
Kuvayi milliye hareketi ilk nerede başlamıştır?
Kuvayi milliye ve misaki millinin turkce karsiligi nedir. Milli gucler ve ulusal ant  .
Kuvayi milliye yi ilk dile getiren kişi
Kuvvayi milliye hareketi nerede hangi devlete karşı başladı-hatay dörtyol fransızlara karşı   
Kuvvetler ayrılığından bahseden ünlü düşünür?  Montesquie
Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, şıpsevdi romanlarının yazarı  hüseyin rahmi gürpınar
Kuzey ırak körfez savaşında ilk hangi ülkeye saldırdı?
Küfe hangi ülkededir? Irak’ın necef ili
Küfe kime ait mehmet akif ersoy
Kültür başkentleri:::
Küre murgul’da bulunan maden.bakır
Kürk mantolu madonna
Kürt devleti kurmak isteyen cemiyet kürt teali cemiyeti.
Kyoto protokolunu kabul etmeyen ulkeler.amerika cin ve hindistan.
Kyoto protokolünden. İlk ayrılan ülke. Kanada
Kyoto protokolünün amacı nedır sera gaz salınımını % 2 lere düşürmek
Laik kelimesinin fransizca dan dilimize giren kelimenin yunan kökeni? Yunanca laïkós λαïκόσ "halka ilişkin, halktan" sözcüğünden alıntıdır.
Laiklik kelimesi dilimize fransızcadan geçmiş olmasına rağmen aslında kökeni locustur. Peki locusun kökeni hangi dildir ?
Laiklik kelimesi fransızcaya latinceden geçmiştir. Latinceye hangi dilden geçmiştir yunancadan geçmiştir
Lale devri hangi olayla sonlanmistir patrona halil isyani
Lale devri itfaiyecilerinin adı tulumbacilar
Lale devri padişahı 
Lale devrinin en ünlü sadrazamı kimdir?damat ibrahim paşa
Latin alfabesi ile çıkan ilk gazete   mardin gzetesi
Latin harfleri kabulü 1 kasım 1928
Levni kimdir hangi sanat dalında ünlüdür -minyatür
Lisans mezunu memur göreve hangi derece kademede başlar? 9/1
Lise mezunu hangi derece kademe ?   13'ün 3'ü
Lisede kontenjan belirleme komisyonunda kimler bulunur?
Liseler hangi genel müdürlüğe bağlıdır?
Liselerde sınıf mevcutları en ne kadar olabilir?
Liyakat: “devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.”
Londra antlasmasi 1913 ı.balkan savasi sonrasi
Londra konferansı tarihi... 1921
Londra konferansına ıstanbul hükümeti adına kim katıldı (tevfik paşa )
Londra konferansında dış işleri bakanı kimdir cvp bekir sami bey
Londra konferansina kim gitmistir (tevfik pasa) londra konferansina tbmm yi temsilen dışişleri bakani bekir sami bey gitmistir. Hatta kafasina gore bazi anlasmalar da yapmıştır. Zaten yurda döndükten sonra tbmm tarafindan elestirlmistir
Lozan anlaşmasındaki borçlar ne zaman ödenmiştir? 
Lozan anlaşmasıyla rodos ve oniki adalar kime bırakılmıştı italya
Lozan antlaşması ilk olarak nerede başlamıştır?
Lozan antlaşmasına tbmm hükümeti osmanlı hükümetinin katılmaması için ne yapmıştır? Saltanat kaldırılmış
Lozan barış konferansında ankara hükümetini kim temsil etti ismet paşa..
Lozan da hangi konular çözülemedi? Boğazlar musul ve ege adaları
Lozan dan sonra atatürk un kurduğu parti?(cumhuriyet halk firkasi)
Lozan gorusmelerinde osmanliya musul icin en cok baski yapan devlet hangisidir? İngiltere
Lozan görüşmelerine istanbul hükümeti adına kim gitti? İsmet paşa
Lozan görüşmelerine kimler katılmıştır.ismet inönü başkanlığında hasan ve rıza nur bey
Lozan hangi başarıdan sonra toplanmıştır? Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra
Lozan konferansına sadece boğazlar sorunu için katılan devlet? Rusya
Lozan konferansına tbmm adına kim katılmıştır? 
Lozan nerede imzalanmistir  isviçre
Lozan tarihi:24temmuz 2013(2023 aklınıza gelsin
Lozanda sorun olan sinir cevap musal
lozanda taviz verilmemesi istenen konular?
M bakanlar kurulu başkanı başbakan ve 4 tane yardımcısı oluyor vekalet eden de başbakan yardımcısı olmaz mı?
M kemal atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlıdır?
M. Kemal atatürk 'ün 1 kasım harf inkılabından sonra okuma yazmayı artırmak için cumhuriyet 'in ilk yıllarında acılan okulların adı? 
M. Kemal harp akademilerinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Kurmay yüzbaşı
M.e.kanunun bilimsellikle ilgili bir soruydu.
M.kemal 16.kolordu ile 1916 yılında nereye gitmiştir  . Diyarbakır 
M.kemal hangi takma adla sizdi trablusgarpa(şerif)
M.kemal in başarılı olduğu ilk savaş hangisidir?
M.kemal ortaokulu nerede okumuştur?(selanik)
Maarif müfettişi olma şartları nelerdir?
Maarif müfettişleri hangi kuruma ve müdürlüğe bağlı
Maarif toplantısı yapilirken hangi savaş devam ediyordu
Maaş kesme cezası almış birinin cezası ne zaman uygulamaya konur? Cezadan sonraki ilk maaş gunu
Maaşının 1/2 veya 1/4 kesilir
Maaşlardan kesilen sendika aidatı tutarı neye göre hesaplanır?
Maaştan kesme cezasının oranları? 1/30 - 1/8
Macaristan: trianon(triyanon) antlaşması – 6 haziran 1920
Macmahan ant. Ingilizler hicaz emirligine savaşa katılması karşılığında ne onermistir?
Macmahon anlasmasina gore ingilizlere ne denmistir
Madde 14 - denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır.
Madde 145 e göre disiplin suçundan kovuşturma açılan bir memur en geç kaç sonra göreve başlar? Cvp: 3 ay
Maddeler vardı hangi anlaşma diye soruyordu. Maddelerde batum gürcistan ardahan olunca kars anlaşması
Maddeler verilmiş cevap olarak sivas kongresi istenmiş.
Maddenin ölçülemeyen hali; mübadeleyi açıklayınız; koku yüksek . Öğrenime geçiş nasıl sağlanır ve yargı ile ilgili.
Maddenin ölçülemeyen özelliği koku saydamlık renk ???
Maden tetkik ve arama müdürlüğü ne zaman kurulmuştur (1935)
Magna carta (latince: “büyük sözleşme”) veya magna carta libertatum (latince: “büyük özgürlükler sözleşmesi”), 1215 yılında imzalanmış bir ingiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.
Magna carta hangi ülkede olmuştur? 
Mahalli idarece hazirlanan raporlarin yil sonu birer ornekleri neree verilir içişleri bakanlığı ve sayıştaya birer örnek verili
Mahalli idareler raporlarını önce nereye gönderirler?  İç işleri bakanlığı.
Mahalli idarelerin finansal denetimi hangi kurumca yapilmaktadir
Mahalli idarelerin tanımı?
Mahalli idari seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Mahalli seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 yıl 2) fransızlarla kurtuluş savaşı'ndan sonraki anlamsa ankara 3) 5018 e göre ödenek aktarma oranı?4)yazar 31 mart olayi hangi tarihte olmuştur. (1909
Mahkelerinin arasında oluşan uyuşmazlıkları çözen mahkeme- uyuşmazlık mahkemesi
Mahkeme dava falan hangi kurumu ilgilendirir 
Mahkemeye verilemeyen kararlar hangileridir
Mahmut sür - nazar boncuğu ustası, 
Mai ve siyah kimin eseri? Halit ziya uşaklıgil
Makamın herhangi bir sebeble boşalması halinde boşalmayı takip eden altmış gun içinde tamamlanir
Mal beyanı kimler için doldurulur. Kendim eşim ve bakmakla yükümlü olduğum kişiler için.
Mal bildirimi hangi hak ve ödevleri girer siyasi hak
Mal bildirimi yapmayan memura verilen ceza (kademe ilerlemesinin durdurulması)
Mali butce yilin hangi ayi duzeltilmesi kontrol edilmesi vb hangi ay sunulur
Mali konular kimden onay aldiktan sonra resmi gazetede yayinlanir.
Mali sorumluluk tazminatı
Mali yılbaşından 75 gün önce eylül ayında
Mali yönetim kanuna göre yurt dışı arazi satın adımları......vs vs hangi bakanlıkların onayı ile olur.maliye ve diş işleri 
Mali yönetim kanununa göre merkezden taşraya bir belge gönderiliyormuş harcamayla ilgili. O belgenin adı? 
Maliye bakanlığı yurt dışı eğitim harcamalarinda hangi bakanlıkla işbirliği yapar
Maliye bakanlığına merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu malı yıl başından kaç gün önce tbmm ne sunulur? 75 gün
Maliye bakanlığının görevi nedir?
Manas destanı hangi millete ait? Kırgız 
Manastırlı hamdi bey
Manda ve himaye ilk nerde reddedildi= erzurum kongresi
Manda ve himaye nerde kesin olarak red edilmiştir.( sivas kongresi 4-11 eylül 1919)
Manda ve himayecilik ile ilgili örgüt ismi
Manda ve himayenin kesinlikle red edildiği yer(sivas kongresi)
Mangala oyunun nasıl oynanır?
Manisa da bulunan ağlayan kayanin mitolojik adı nedir?
Manisada adını orada bir milli parka da veren dağın adı? (sipil)
Manş denizi nerede manş denizi atlas okyanusunun ingiltere ile fransa'yı birbirinden ayıran kolu
Manyas golü ,kuş cenneti hangi coğrafi bolgemisdedir balıkesir marmara bölgesinde
Manyas kuş cenneti nerdedir? Balıkesir
Maraş, urfa, ....doğu illerini işgal eden devlet...fransa
Maraş'ta kurtuluş savaşını başlatan kahramanımız.
Mardin in yaşayan insanı değeri unesco tarafından yaşayan insanı değer
Marifetname kimin eseridir   marifetname erzurumlu ibrahim hakki
Marmara denizine kaç ilin kıyısı vardır 7
Martin luther kingin başlattığı dini hareket 
Master ve doktoraya kaç kademe verilir?
Master=>1 kademe
Mavi bisiklet
Mavri mira pontus rum kurt teali cemiyeti teali islam cemiyeti...
Mazeret izni 10 gün+ 10gün 2. 10 gün yıllık izinden kesilir
Mazı yeraltı şehri nerededir?
Meb de görevli öğretmen dışındaki personelin hsk ile ilgili işlerine hangi birim bakar?
Meb de inşaat işleriyle ilgilenen birim?emlak ve inşaat işleri daire başkanlığı  .
Meb de kaç birim var.
Meb de kaç müsteşar yard. Var?
Meb de yıllık çalışma planları yılda kaç kez verilir.
Meb deki bilgi ve otomasyonu kapsayan hizmet dairesının adı gıbı bıseydı
Meb den baska nereler egitim icin kurum açabilir halk eğitim belediye ünversite özel sektör kurs
Meb diğer bakanlıklarla ortak okul açacaksa bunu kim onaylar?
Meb hangi teşkilatlardan oluşur?
Meb hizmet birimleri kaç tanedir? 5 tanesini yazınız strateji gelistirme
Meb in basin islerini yapan birim
Meb in bilimsel danışma kurulu talim terbiye kurulu
Meb müsteşarı kimdir, il, ilçe milli eğitim müdürü kimdir? Mesleki ve teknik anadolu liseleri nereye bağlıdır.
Meb müsteşarının ismi nedir? Dç. Dr. Yusuf tekin
Meb ogretmen disi atamalar i yapan birim..insan kaynakları genel müdürlüğü. 632 khk ya gore meb yazışma ve arşiv hizmetleri yapan birim . Destek hizmetleri g.m.
Meb şube müdürleri de katılabilir
Meb teftiş bilgi ve teknolojisi ile ilgili birim dediler bilgi işlem daire müdürlüğü
Meb. Destekleme hizmetleri genel müdürlüğü. Açıklamasını vermiş hangi birim. Destekleme hız. Gen. Müd
Mebbis e -okul un bağlı olduğu birim  beder bilgi işlem dairesi başkanlığı
Mebin öğretmen dışındaki personelinin eğitim programı ve değerlendirmesini yapan birimi.i nsan kaynakları genel müdür
Mebin sinavlarla ilgilenen birimi
Mebusan meclisi kurulunca itilaf devletleri ne yapmıştır? İstanbul'u işgal etmiştir
Mebusan meclisinde atatürk hangi şehirden milletvekili ölmüştür? Erzurum
Mebusan meclisinde misaki millinin hangi konuları görüşüldü? Kapitülasyonlar ulusal sınırlar
Mebusan meclisine gidemedigi icin istanbulda m.kemali kim temsil etmistir? Rauf bey
Mebusan meclisinin aldığı son karar nedir
Mebusu meclisan kurulunca ıtilaf devletleri ne yapmıştır? İstanbulu işgal etmiştir
Mecburi hizmet ne kadardır?
Mecburi ilköğretim çağı hangi yaşlar arasındadır? 6-13
Mecelle kanununu kim hazirlamistir?( ahmet cevdet pasa imis )
Mecelle nedir?
Meclis 1 ekimde açılır
Meclis araştırması, soru vb.ne ile düzenlenir.cevap meclis içtüzüğü. 2.özel okullar yüz kaç oranında ücretsiz öğrenci kabul etmek zorunda. Cevap %3 3 . Kapıkule sınır kapısı hangi ülke sınırımız. Cevap bulgaristan. 4.1927 de borçlar ve sanayileşme adına çıkarılan kanun. Cevap teşviki sanayi s
Meclis başkanı ali fethi okyar
Meclis başkanı en geç kaç gün içinde seçilir.
Meclis başkanı ikinci yasama döneminde ne kadarlığına seçilir?
Meclis başkanı kaç günde seçilir?  aday gösterme süresi bittikten sonra beş gün içerisinde meclis başkanı seçimi yapılır.
Meclis divan üyeleri kimlerdir?
Meclis dönemi ve cumhuriyet dönemi diye geçer
Meclis gorusmesi çıktı 2. Anadolu türk birliği hangi padişah döneminde sağlanmıştır (c1. Mesut) 3.bogazlar komisyonu hangi sözleşme ile kaldırıldı (c montrö boğazlar sözleşmesi ) 4. Okulun lojman bahçesi kaç metre kare (c 500-1000)
Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine nasıl geçilmiştir? Cevap: cumhuriyetin ilanından sonra.
Meclis hükümeti ankara antlasmasını kimlerle yapmıştır cevap fransa
Meclis karar almak için en az nekadar kişiyle toplanır? 1/3 – 184kişi
Meclis kuruluna katılamayan bakanın yerine kim vekalet eder.cevap:bir başka bakan
Meclis soruşturması kimlere açılır cumurbaşkanı yard ve bakanlara
Meclis soruşturmasında soruşturma ne kadar sürede tamamlanmalı? Ek süre verilir mi ne kadardır? (2 ay içinde meclise sunulur gerekirse 2 ay ek süre verilir)
Meclis tatildeyken meclis olaganustu hal toplantisina kim cagirir cb ve tbmm başkanı
Meclis toplantı yeter sayısı en az kaçtır? ( 1/3 yani 184)
Meclisin acil toplanmasına karar verilen kongre hangisi
Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır " ibaresi istiklal savaşı sırasında hangi belgede de yer almıştır? (1921 anayasasi)
Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır maddesi hangi anayasada geçer? 1921 anayasası.
Mecliste başkan başbakan ve bakanlara soruşturma için kaç yönerge olması lazım? Onda bir
Mecliste grup olusturmak icin kac milletvekili lazim(20)
Mecliste karar alabilmek icin toplantı yeter sayısının oranı nedir. 5 te 3
Mecliste milletvekillerin bakan yada başbakana yazılı yada sözlü sor sorma yöntemi cevap soru yöntemi
Mecliste soru onergesi icin ne kadar oy lazim? 1/10
Mecliste yapılan genel görüşmeler c:genel kurul görüşmeleri
Meclisteki milletvekili sayısının yuzde 5i boşalırsa ne zaman ara seçime gidilir? (3ay)
Meclisten danistaya kaç üye seçilir   secilmez danistay uyelerinin 1/4unu cumhurbaskani 3/4 unu hsk secer
Mecmehin anlaşmasında hicaz emirine verilen söz nedir mac mahon ant ile ozgur arap devleti kurulacagi sozu verilmisti.
Medeni kanun isviçre’den alınarak 17 şubat 1926’da kabul edildi.
Medeni kanun ne zaman kanul edildi
Medeni kanunda kadinlara verilmeyen hak nedir?
Medeni kanunla kabul edilen maddelerden 2 tanesini yazın??
Medeni kanunu hangi tarihte hangi ülkeden aldık? 1931 – isviçre
Medeni kanunun tarihi 17 şubat 1926 medeni kanunun kabulü
Medine müdafasını gerçekleştiren komutanın adı nedir? Çöl kaplanı fahrettin paşa
Mehmet akif ersoyun siirlerinin toplandığı kitap (safahat)
Mehmet akif'in kökeni?  Arnavuttur.
Mehmet girgiç - keçe ustası, 
Mehmet gürsoy - çini sanatçısı, 
Mehmet kutlu adlı yazarın 5 kitabı
Mehmet resat ne zaman tahta cikmistir(1909
Mekke ve medine şehirlerinin ortak adı? Harameyn
Mem u zin kimin eseridir. Ve kavusmalarini engelleyen kahramanin adi nedir?
Memur -4c=>geçici personel
Memur amirliği'ne kasten sözde sataşırsa hangi cezayı alır kid
Memur cazalari kinama   4.rumeli ye gecen padisah orhan bey
Memur gizli belgeleri kimden izin alarak açıklayabilir
Memur için soruşturma iznini kimler verir?
Memur isci sozlesmeli persinek gecici personel
Memur kasten verilen emiri yerine getirmezse hangi ceza verilir. Kad il dur
Memur olmayan işçi olmayan personele ne denir.(geçici personel)
Memur öldükten sonra ailesine maaşının kaç katı ödenir tarzı bir soru
Memur soruşturmasında ek süre ne kadardır?,
Memur soruşturmaya kac gün içinde savunma yapmazsa bu halkından vazgeçmiş sayılır? 10 gun 
Memur verilen cezaya kaç günde itiraz edebilir 7 soruşturma 10
Memur yanlis evrak duzenleme yanlis rapor hzrlama hangi ceza
Memura angarya işlerin yaptırılmamasıyla ilgili kanun
Memura hangi konularda soruşturma açılır 
Memura kac gun icinde ceza verilir    sey 15 gün uyarı kınama aylıktan kesme için..1 ay kid için.6 ayda memurluktan çıkarma için.
Memura kaç gün içinde soruşturma başlatılmalıdır . 15 gün
Memura maaştan kesme hangi hallerde verilir  1-2 gün okula gelmemek,yalan yanlış beyanda bulunmak,müdüre sözle saygısızlık etmek,verilen araç gereçleri ticari açıdan kullanmak
Memura resmi belgeleri aciklama hakkini kim veriri. (ilgili bakanlikta en ust amir)
Memura verilen para cezasını diye bi soru cevaba mülki amir dedik.
Memura verilen sosyal izinlere örnek ve kaç gündür
Memura verilen uyarma, kınama, aylıktan kesme gibi cezalara itiraz nereye yapılır? İl disiplin kurulu
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memuriyet üniversite mezunları için kaçtan başlar kaçta son bulur 9-3 başlar 1-4 biter
Memuriyette 5 yılını dolduranlara toplamda ne kadar aylıksız izin verilebilir? Verilen bu izni en fazla kaç defada kullanabilir? En fazla 2 seferde toplam 12 ay
Memuriyette adaylık en az ne kadar en çok ne kadar en az1 en fazla 2 yıl
Memuriyette adaylık süresi ne kadardır?
Memuriyetten çekilmek isteyen memur kaç aya kadar yerine başka memurun gelmesini beklemelidir? 1 ay
Memuriyetten çıkarma cezası kaç ay içinde karar bağlanmalıdır? 6 ay
Memurlar aldıkları cezaya kaç gün içinde itiraz edebilirler 2.soru euro 2016 şampiyonu 3.soru erzurum kongresini toplanmasını hızlandıran sebepler 1. Bir kisi enfazla kac kez cumhurbaskani secilebilir?
Memurlar cezadan sonra en gec kaç gün içinde savunma yapar? 7 gün.
Memurlar hakkında soruşturmaya başlanmazsa ne kadar süre sonra suç düşer? 6 ay  2 yıl sonra
Memurlar hangi bütçeden maaş alır. Memurlar merkezi bütçeye dahil olmadıkları için maaşlarını iller bankası'ndan gönderilen paydan alır
Memurlara evlilik vs mazeret izni kaç gün(7)
Memurlara getirilen yasaklardan 5 tane yazınız
Memurlara şikayet/ihbar olması durumunda hangi özel durumunda adrese gerek duyulmaz. Şühpeye mahal vermeyecek ciddi bulgu ve belge sunumunda adres ve imza şartı aranmaz.
Memurlarda görev arkadaslarina yalan beyanda bulunmanin cezası nedir?
Memurları yetiştirmek için kimler yönetmelik hazırlar?
Memurların gizli bilgileri açıklamalarına kim izin verir  bakan izin verir
Memurluğa tekrar dönemez
Memurlukta personel dereceleri:
Memurluktan çekilmiş sayılmak için kaç gün mazeretsiz devamsızlık yapılması gerekir? 10
Memurluktan geri çekilenler ne zaman dönebilir? Hükümlere uygun çekilenler 6 ay sonra göreve dönebilirler, uygun çekilmeyenler 1 yıl sonra dönebilir?
Memurluktan kaç defa ayrılan kişi geri dönebilir? -2 
Memurun 15 günlük kesintisi olur kac gün içinde itiraz etmezse hakkından vazgeçmiş olur
Memurun basın açıklama yapması hangi ceza? Kınama
Memurun daha dikkatli olması için verilen ceza uyarma
Memurun eşini ya da reşit olmayan çocuğunun bulaştığı suçu bildirme süresi(15 gün)
Memurun görevde olmadığı hangi durumlarda yerine vekil atanabilir 
Memurun göreve sarhoş gelmesi hangi cezayı gerektirir? Kademe ilerlemesinin durdurulması.
Memurun görevinden ötürü yaşadığı bir sağlık probleminde ne izni vardır? İyileşinceye kadar
Memurun kademe ilerlemesi yapabilmesi için en az kaç yıl çalışması gerekir? (1 yıl) 
Memurun kasden verilen gorevi yerine getirmemesi durumunda hangi ceza verilir.     Kasten yapmazsa aylıktan kesilir
Memurun siyasi faaliyetlerde bulunması yaptırımı. Memuriyetten men
Memurun ticaretten kazanç sağlaması hangi ceza verilir: kıdem ilerleme
Memurun ücretsiz izin süresi iki defa da(1 yıl
Memurun yıllık izin süresi nekadar? 20 gün
Meriç nehri nereye dökülür? Ege denizine
Merkez teşkilatı kimlerden oluşur?
Merkez: bakanlar kurulu
Merkezde bakanlık    ıllerde valı
Merkezde mesai saatlerini (devlet personel başkanlığı önerisi bakanlar kurulu onayı
Merkezi 2 duzwnleyci 3 sgk 4 mahhall
Merkezi edirne'de olan 16.kolordu ruslarin erzurum ve bitlis'i işgal etmesiyle nereye sevk edilmistir
Merkezi idarelerin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisine ne ad verilir? Vesayet denetimi
Merkezi sınavlar yapmak, değerlendirmek, sorular hazırlamak, sınav merkezlerini belirlemek, hangi hizmet biriminin görevidir?
Merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri 3
Merkezi yönetimin karar alma ve yürütmeye ilişkin bazı yetkilerinin alt birinlerdeki yöneticilere aktarmasına ne denir? Yetki genişliği (valilere)
Meslek lisesinden mezun olanların memurluğa başlama yaşı
Mesleki egitimle alakali mesleki egitm genel mud. 2.hindistandan gecen nehir 3.5018 ozel egitim anaokuluna hangi yastan once yardim yapilmz
Mesleki eğitim (çıraklık) hangi genel müdürlüğe bağlandı.(mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü)
Mesleki özgeçmişinizden bahsedermisiniz
Mesleki teknik lise mezunlari memurluga hangi derece kademeden başlar 12
Mesleki teknik liseden mesleki açıköğretim lisesine kaydolacak ogrenci hangi programa gore kaydedilir
Mesleki teknik öğretmenler hangi kademede göreve başlar 8/1
Mesleki ve teknik egitim
Mesrutiyet hangi padisah zamaninda ilan edildi   2.abdülhamit
Mesrutiyet hangi yıl ilan edildi? 1909 yilinda
Mesut yılmaz
Metek 2 yi açıklayınız? Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması
Metin içinde ne zaman italik yazı ve tırnak işareti kullanılır? Alıntılarda
Metin özlen - karagöz ustası, 
Mevlana celaleddin ruminin babasının adi nedir? Bahaeddin veled
Mevlana ve eserleri hakkında bilgi verir misin meb müsteşarı kim istanbul il mem kimdir gülhane parkı içerisinde ki islam müzesini kim yaptırdı
Mevlananin doğduğu şehir(belh şehri)
Meyhane, nano kimin?(emile zola)
Mezzosoprano orta sesli
Mgk da kaç asker bulunur.
Mgk kaç ayda bir toplanır? 2 ay
Mgk kararlarının niteliği nedir?(tavsiye niteliği)
Mgk uyelerini sayınız (son değişiklik) cumhurbaşkanı
Mgk üyeleri kimlerdir cumhurbaşkanı başbakan genel kur . Baş. Başbakan yardımcısı kkk adalet bakanı hkk milli savunma bakanı dkk iç işleri bakanı jan. Gen. Kom dış işleri bakanı
Mgk ya kim başkanlık eder?
Mıllı eğıtım temel kanunu kaç bölümden oluşur. Örgün eğitim yaygın eğitim 2.1958 yılında ımf u borçlanan türkıye ımf ye borcunu hangı yılda kapatmıstır 2013  3.dılekce kanuna gore türkıye vatandaşları sosyal ve kamu ıle ılgılı sıkayetlerını nereye gonderır tbmm 4.medeni kanun hangı yılda kabul edılmıstır.  17 şubat 1926
Mısakı milli ve etkileri
Midye enez hattı hangi savaş sonrası çizildi 
Midye-enez çizgisinin ötesindeki toprakları kaybettiğimiz savaş? (1.balkan)
Mihibbi mahlasıyla şiir yazan padişah (kanuni)
Mikroskop un mucidi kimdir anthony van leuwenhouk ve robert hooke
Miladi takvimin kabul tarihi -26 aralık 1925
Milet kenti hangi şehirdedir.
Millet mektepleri ne amaçla kuruşmuştu?
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kuracaktır sözünü açıklayın. 
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesi hangi kongreye aittir? 
Milletlerarası antlaşmalar onaylandıktan sonra ne olur?
Milletvekili ara secimi %kac boşalma olursa tekrarlanir  %5
Milletvekili hüküm giyerse nasil bir yol izlenir millet vekilliği düşer
Milletvekili kac gun meclisteki toplantiya izinsiz katilmazsa milletvekilligi düşer 5 oturuma katılmazsa
Milletvekili kaç oturum katılmazsa milletvekilliği düşer 5
Milletvekili seçilme şartlarından iki tanesini yazınız? "25 yaş ve üzeri olmak ile t.c. Vatandaşı olmak" 
Milletvekili seçilme yaşı şartı. Cevap: 18
Milletvekilleri bir ay içinde kaç birleşime gelmezse vekillikleri düşer 5
Milletvekilleri dışında hangi kurul kanun teklifinde bulunabilir
Milletvekillerimizin herhangi bir konuda farketmez tbmm de 1.oylamada sonuçlanamayıp 2.tura geçildiği ondada sonuç alınamayıp
Milletvekillerinin vekilliğinin kesin düşme aşaması. Oturuma mazeretisz 5 kez katilmamak kesin hukum giymek milletvekilligi ile bagdasmalar islerde bulunmak
Milletvekilligin düşürülmesi hangi divan (tbmm başkanlık divanı)
Milletvekilliği seçilme yaşı? 18.
Milletvekilliğinde veya bakan olarak geçen sürelere kaç kademe veya derece verilir?
Milletvekilliğinden istifa eden vekilin vekilliği düşene kadar iş ve islemler için nereye bildirilir. Tbmm komisyonu
Milletvekilliğinin düşmesine anayasa’nın 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, meclis genel kurulu kararının alındığı
Milli cemiyetler arasında ortaklığı sağlayan kongre.sivas kongresi
Milli cemiyetlerden melek hanım ve arkadaşlarının kurduğu cemiyet adı nedir?
Milli cemiyetlerin diger cemiyetlerden farki cvp ulusal cemiyet olmalari
Milli cemiyetlerin ortak amaç için toplanması ne zaman    sivas kongresi.
Milli egemenliğin ilk vurgulandığı anayasa
Milli egemenlik ilkesi.ilk hangi kongrede yer aldı.erzurum
Milli egitim bakanliginin kac birimi var 21
Milli egitim e tavsiye niteliginde karar veren ? Milli egitim şûrası
Milli egitim in danışma organı açıklamasıyla talim terbiye kuruludur 10 üye 1 başkan 4 yıllığına seçilir.
Milli egitim surasina kim baskanlik eder. Milli eğitim bakanı
Milli egitim surasinda bulunan ihtiva nedir
Milli eğitim bakanı kamu harcamalarında kime ve hangi kuruma karşı sorumludur?
Milli eğitim bakanımız kimdir?
Milli eğitim bakanlığı ic denetçilerini kim denetler    ıc denetcileri teftis genel baskanligi denetler derdim müstesarda olabilir
Milli eğitim bakanlığı kaç birime ayrılır? 21
Milli eğitim bakanlığı?  1933
Milli eğitim bakanlığında ders kitaplarının bilimsel olarak inceleyen kurumu ( talim terbiye kurulu )
Milli eğitim bakanlığının en yüksek danışma organı?
Milli eğitim bakanlığının tek yetkili olmasını sağlayan hangi kanundur? ( tevhidi tedrisat)
Milli eğitim şurası 1921.kütahya eskişehir sırasında maarif kongresi
Milli eğitim şurasının sekreterlik hizmetlerini kim yürütür? Talim ve terbiye kurulu
Milli eğitim taşra teşkilatı il milli eğitim müdürlüğü ilçe eğitim müdürlüğü 
Milli eğitim temel ilkeleri
Milli eğitim temel ilkelerinden birinin tanımını vermişti 
Milli eğitim temel kanunun dan planlilik nedir?
Milli eğitim temel kanununun kapsamı türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
Milli eğitim temel konunu numarası   1739
Milli eğitimde çalışan biri özel okulda çalışınca çalışma saat ek dersi n kadari geçemez. ..cvp. Yarısı
Milli eğitimde kaç birim var21
Milli eğitimin bilimsel danışma kurulu ?talim terbiye kurulu
Milli eğitimin genel ve özel amaçları hangi kanunda belirtilmiştir? 
Milli eğitimin temel yapısı nasıldır? 2. Aslı memurlara ilgili bir metin vermiş bunlar hangi kanuna tabidir.3. Misaki milliye nerede kabul edildi?
Milli güvenlik kuruluna cumhurbaşkanı katılmadığı zaman kim vekalet eder
Milli kalkınma partisi kurucusu/ nuri demirdağ
Milli mucadelenin plani hangi kongrede cizildi?
Milli mücadele döneminde adana ve çevresini işgal eden devlet hangisidir.?(fransa) 
Milli mücadele döneminde zonguldagi kim işgal etmiştir
Milli mücadele kararı ne zaman verildi
Milli mücadele kongreleri
Milli mücadelede neden ankara seçildi.
Milli mücadelenin yayın organı olan gazate? İrade-i milliye
Milli savunma bakanımız kimdir?
Milli savunma sekreteri soruşturmayı kim ister   yargıtay cumh. Bassavcısı ve vekili
Milli sınırlar ilk defa hangi kongrede dile getirildi ? Erzurum kongresi
Milli sınırlarımızı belirleyen belgenin adı nedir?
Milli varliga dusman cemiyetler turklerin kurdugu 6 tanesi hürriyet ve itilaf ,sulh ve selameti osmaniye ,wilson prensipleri ,kürt teali,ingiliz muhipleri,teali islam
Milli, manevi unsurlar nelerdir? 
Milliye güçleri fransız ve ermenilerle kurtuluş savaşında hangi cephede savaşmışlardır?(güney cephesi)
Milliyetçilik cevapı türk birliği
Milliyetçilik ilkesinin tanımı?
Mimar sinan in ciraklik eseri sehzade camii
Mimar sinan ustalık eseri?selimiye camii
Mimari yapıtların kullanıldığı ilk devlet
Mimoza sürgünü'nün yazarı?  Nazan bekiroğlu
Minyatür nedir?
Misak- ı milli kararlarını yayınlayan kurum hangisidir? Mebushan meclisi son
Misak ı milli ni n kabul edildiği meclisi soruyorsa son osmanlı mebusan meclisi
Misak i milli ne zaman kabul edildi 1920 son osmanlı mebusan meclisinde
Misak i milliyi ilk taniyan avrupa ülkesi hangisi.? Sovyet rusya
Misak-ı milli ? Kurtuluş savaşı’nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildiridir 28 ocak 1920
Misak-ı milli ? Misak-ı millî ya da millî misak (günümüz türkçesi ilemillî yemin ya da ulusal ant), türk kurtuluş savaşı’nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul’da toplanan son osmanlı mebusan meclisi tarafından 28 ocak 1920’de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 şubat’ta kamuoyuna açıklanmıştır.
Misak-ı milli atatürk ün hangi ilkesi kapsamında milliyetçilik
Misakı milli den verilen ilk taviz? Moskova antlaşmasıyla gürcistan'a bırakılan batum, misak'ı milli'den verilen ilk tavizdir.
Misakı milli kararları nerde alınmıştır? Sivas kongresinde
Misakı milli nerede kabul edildi 28 ocak 1920 mebusan meclisi (istanbul)
Misakı milli nerede toplanmıstır. Son osmanlı mebusan meclisi istanbul
Misak-ı milli sınırlarımızın kabul edildiği antlaşma
Misak-ı millinin anlamı?
Misak-ı milli'nin kabul ediliş tarihi 
Misakı milliye ilk tanıyan müslüman ülke afganistan hiristiyan ülkede ermenistan
Misakı milliyi ilan eden son osmanlı mebusan meclisi
Misak-ı milliyi ilk tanıyan itilaf devleti hangisidir? Fransa
Misaki milli nerde kabul edildi son osmanlı mebusan meclisi istanbul
Misaki milli nerede kabul edildi mebusan meclisi
Misaki milli son osmanlı mebusan meclisinde  sivasta
Misaki millideki ilk taviz ve antlaşmanın adi (batum-moskova ant.)
Misakki milli kabul edildikten sonra neler oldu (ıstanbul ışgal edıldı mebusan meclısı dağıtıldı )
Mkemal sakarya savaşında ne olarak savaştı
Mona lisa dünyaca ünlü ressam. Leonardo da vinci.
Mona rosa şiirindeki gevye nerededir? Sakarya
Mona roza kimin eseri?
Mondoros tan sonra ilk işgal edilen bölge neresidir? Musul
Mondros ateşkes antlaşması nerede yapıldı. .limni ada'sı mondros limanı
Mondros ateşkes antlaşması tarihi, yeri ve katılanlar? 30.10.1918 – limni adası limanı agamennon zırhlısında imzalandı. Osmanlı devleti adına bahriye nazırı rauf bey katıldı
Mondros ateşkes antlaşmasından sonra vatanın ve milletin bütünlüğünün korunması için yapılan mücadeleleri atatürk'ün hangi ilkesi ile özdeşleştirebilirsiniz tarzında bir soruydu (milliyetçilik
Mondros müt.'ni osmanlı adına kim imzalamıştır? Rauf orbay
Mondrostan sonra antep, urfa,maras hangi ulke tarafindan isgal edildi
Mondrostan sonra ingilizlerin işgal ettiği yer musul
Mondrostan sonra işgal edilen yerlerden hangisinde ilk halk ayaklanması olmuştur. (hatay dörtyol)
Monoton olan okulu nasıl canlandırırsın uygulayacağın projeler neler
Montessori eğitimini açıklayın
Mor menekşeler kitabının yazarı  duygu uzel
Moskova antlaşması ile batumu kaybettik ve misak-ı milli den ödün verdik
Moskova antlaşmasının sonuçları verilmişti hangi antlaşma
Muallimi sani olarak ta bilinen.islam dünyasında tartışmalara yol açmış olan ........-farabi
Muayene ve kabul komisyonu
Mudanya ateskes antlasmasını açıklayınız.
Mudanya ateşkes anlaşmasının tarihi 1922
Mudanya ateşkes antlaşması (cevap, boğazlar, istanbul, doğu trakya).
Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler hangileridir? İngiltere fransa italya
Mudanya ateşkesinden sonra hükümeti istifa eden ülke ingiltere
Mudanya ya tbmm adına kim katılmıştır? İsmet paşa
Mudur ek ders kaç saat olur 
Muharrem kararnamesi olarakda bilinen diye başlayıp .....devlet içinde devlet....gibi diğer adı ne diye sorulmuştu.
Muhtar ve ihtiyar heyetine soruşturma iznini kim verir kaymakam
Muhtarlar kaç gun içinde ilce mem'e zorunlu eğitim cagina girmiş öğrenci listesini verir? 15
Muhtarlar okula başlayacak olanları okul müdürlüklerine ve milli eğitime eğitim öğretim başlamadan kaç gün önce haber verir? 15
Mukadddime yazarı ibni haldun
Munzur vadisi hangi ilimizde?
Murtaza, eskici ve ogullari kimin eseridir?
Musevilerin kurduğu zararlı cemiyetin adi nedir?
Mustafa kemal "hattı müdafaa yoktur."sözünü hangi savaşta söylemiştir.(sakarya)
Mustafa kemal 1910 yılında 15.kolordu kurmay yüzbaşı olarak atandı.bu rütbenin günümüzdeki askeri rütbedeki karşılığı nedir?(binbaşı)
Mustafa kemal amasya genelgesinden sonra 3 temmuzda erzuruma geldi. Sarayla yaptığı bir dizi telgraf sonunda görevinden istifa etti. Bu tarihler ne zaman 7-8 temmuz
Mustafa kemal ataturk ve halide edip adivar in kurduğu ajans soruldu (anadolu ajansi)
Mustafa kemal atatürk 11 kasım 1928 başöğretmenlik ünvanını hangi kararla verilmiştir millet mektepleri talimatnamesi
Mustafa kemal atatürk kurtuluş savaşını nereye hangi araçla giderek başlatmıştır 19 mayıs 1919 bandırma vapuru
Mustafa kemal atatürk ün çıkardığı ilk resmi gazete adı
Mustafa kemal atatürk'e gazilik ve meraşellik ünvanını kim verdi cevap:tbmm
Mustafa kemal atatürk'ün 1927 yılında mecliste yaptığı konuşmaları içeren eserinin adı nedir? Nutuk
Mustafa kemal atatürk'ün çanakkale savaşında savaştığı cepheler nelerdir?
Mustafa kemal cumhuriyeti kime teslim etmiştir türk milletine
Mustafa kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )
Mustafa kemal ile ali fuat pasanin  ortaklasa cikarttigi dergi. Firansada 12 kisinin olumune sebep olan dergi
Mustafa kemal in "hatti mudafa yoktur satti mudafa vardir "sozu hangi muharebede soykenmistir
Mustafa kemal in albay oldugu cephe çanakkale cephesi
Mustafa kemal in gittiği askeri yüksek okul. Manastır askeri idadisi hıyanet -i vataniye kanunu tarihi?
Mustafa kemal in istanbulda isgallere tepki olarak cikardigi gazetenin ismi nedir.
Mustafa kemal milli mücadeleyi nerden başlattı.19 mayıs 1919 samsuna çıktığında
Mustafa kemal nutuğu hangi yıl okudu
Mustafa kemal trablusgarp da kime karşı savasti italya
Mustafa kemal'e hangi savaştan önce meclis başkomutanlık yetkisi vermiştir? Sakarya meydan muharebesi.
Mustafa kemal'e tümgeneral rütbesi hangi olaydan sonra verilmiştir.
Mustafa kemalin askeri dehasini ilk olarak ortaya koydugu savaş hangisidir. Trablusgarp
Mustafa kemalin şamda kurduğu cemiyet ( vatan ve hürriyet )
Mustesarin hazirlik soruşturmasini kim yapar? (yargitay bas savcisi)
Musteşar, musteşar yardımcısı müşavir sayısı kaçtı? Müsteşar1. Yardımcısı 7 müşavir 42
Musul hangi tarihte işgal edildi. (1918)
Musul meselesi kiminle yaşanmıştır. İngiltere.
Mübalağa sanatnı açıklayınız.
Mücerret nedir?
Müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı? Okul müdürü inhası, mem teklifi ,valinin ataması
Mülki amirin başvurusu (valinin doğrudan gerek görmeside olabilir)
Mülkiyenin adı 1934 te ne olarak değiştirildi?
Müminlerin emiri ünvanına sahip ilk halife cevap
Müslüman olan deniz bilimcisi kimdir. Kaptan kusto
Müslümanların ilk hicret ettikleri ülkenin şimdiki adı
Müsteşar hangi birime emir veremez?
Müsteşar işlediği suçlardan dolayı nerde yargılanır? Yargıtay ikinci dairesi)
Müsteşar yardımcısı kaç tanedir? 7
Naat nedir örnek veriniz 
Namık kemal'in vatan sevdasını anlatan tiyatro? Vatan yahut silistre
Nato ‘en son katılan iki devlet? Hırvatistan-arnavutluk
Nato merkezi hangi ülke ( belçika)
Nato ne zaman kuruldu? 1949
Nato' ya son uye olan ulke hangisidir? Arnavutluk
Nba da oynayan ve all stara seçilen milli basketbocu mehmet okur
Ne kadar sürede disiplin cezası verilmez ise suç zaman aşımına uğrar?
Necip fazılın şiirlerinden bir kaç tane sayıp çile kaldırım sakarya bunlar kimin eseridir
Necip fazil kisakurek çile siirinden bi kac satir akundu adi ve sairi soruldu
Neden ankara baskent secildi? Ankara işgal altında değildi. Ve merkezi bir yer olması
Nefise-i sanayi mektebi şimdiki ismi nedir?
Neolitik dönemde anadolu daki ilk yerleşim (köyü) neresidir? Çatalhöyük
Neredeki bayraklar hiç indirilmez? Tbmm
Nesibi mi neydi ona benzer bi şair hangi devlet zamanında yaşamışkul nesîmî, 17. Yüzyılda osmanlı devleti'nde yaşamış bağdatlı alevi-bektaşi halk ozanı. İyi bir eğitim gördüğü bilinen şair vahdet-i vücud anlayışına sahiptir.,
Neslişah sultan kimdir?
Neşet ertaş - abdallık geleneği - halk şairi, 
Niğde üniversitesi-ömer halisdemir
Nijerya'nın başkenti-abuja
Nisan 2014 te vize kaldırılan ülke
Nisan 2017 de odul alan masallari 50 dile cevrilen yazarin ismisaint antonie exuperry
Nizamul mülkü 'n medresesinin adı; nizamiye medreseleri
Nobel alan ilk türk yazar ve kitapları? Orhan pamuk
Nobel ödüllerinin verildiği ülke? İsveç ve norveç
Nobele aday gösterilen türk kadın yazar
Nobele aday ıller neresı
Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımız? Şinası
Nota nedir?
Notada duraklama işareti nedir? ( es isareti  )
Notredam kamburu yazarı viktor hugo
Notu 10 ile çarparız=> not 6 olsun 6x10 =60
Nöyyi bulgaristan ile 1919 da imzalanan antlaşma? Nöyyi (neuilly) antlaşması (27 kasım 1919)
Nufus mübadelesi ile sorun yasadığımız ülke hangisidir? Yunanistan
Nufusa hic kayit olmamis cocugun tespitini kim yapar muhtar ve ihtiyar heyeti
Nusret mayın gemisi
Nutuk 1923–1927 arasinde neden bahseder
Nutuk üç bölümden oluşur. 1920–1923 arası ikinci bölümün ismi nedir? Tbmm dönemi
Nutukta 1923/1927 yılları hangi dönemi kapsar cemhuriyet ve inklaplar
Nüfus artısinin egitime olumlu ya da olumsuz etkileri
Nüfus artışı yorumdu hocam devletcilikte ekonomide sikintilar ozel sektorun yetmeyisi falan diye sordu hangi ilkeyle iliskilendirilebilir.
Nüfusa kaydı yapilmamış çocukların kayıt yaşı nasıl tespit edilir? (okul müdürü, muhtar, ihtiyar heyeti, mülki amir işbirliğiyle tespit edilir
Nüfusu 100.000 den yukarı yerler=>7 kişi
Nüfusu en kalabalık müslüman ülkesi endenozya
Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak hangi o0kullar kurulur?
Nümizmatik nedir nümizmatik metal paraları inceleyen, sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı.
Obele aday gösterilen türk kadın yazar leyla erbil
Ocak 2017 de izmir de şehit olan elazığ lı polis memurunun adı nedir? Fethi sekin
Ocak 2017 nufüsü en az olan il hangisidir?   Bayburt
Ocak ayının sonuna kadar)
Oecd ‘nedir? Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü
Oecd ne zaman, nerde kuruldu? 1960
Oetaogretimin gorevi
Ogretmen yetistirme gelistirme
Ogretmene savunma hakkı için kaç gün süre verilir 7
Ogretmenin kac gunluk raporundan sonra maas kesinti olur 7
Ohal kaç ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir? 6 ayda bir 4 aylığına uzatılabilir .
Ohal kimin kararıyla uzatılır? Tbmm
Ohal nasıl uygulanır ve yetkileri nelerdir?
Ohal ya da sıkı yönetim durumunda devlet memuru görevini nasıl bırakır
Ohal, savaş, sıkıyönetim dönemlerinde memurluktan istifa eden birisi mesleğe tekrar dönebilir mi?
Ohalde memurun memurluktan çekilmesi durumunda ne olur
Ohalden önce cumhurbaskani ve bakanlar kurulu kime danisir. Milli güvenlik kurulu 
Okul aile birliği bakanlık takip programı
Okul aile birliği başkanı üstüste kaç kez seçilebilir 5
Okul aile birliği denetleme kurulu kaç kişiden oluşur? 3 kişi, ikisi öğretmendir. Kurul toplantısında seçilir.
Okul aile birliği harcamaları hangi bakanlıkların ortak kararnamesiyle belirlenir?
Okul aile birliği üyeleri kimlerdir?
okul aile birliği yönetim kurulu ve denetim kurulu tam olarak kaç kişiden oluşur?
Okul aile birliği yönetim ve denetim üyeleri kaç kişiden oluşur. Yön 5 den 3 aynı sayıda yedek
Okul araç gerçlerini koruma ve uygunsuz kullanımda ne ceza olur  ( uyarı  )
Okul arsa ve arazi trmininde hangi daire eleman bulundurmaz
Okul bahçesi uygulama alanı 10dekar uygulama alanı
Okul çağına gelmiş çocukların okul müdürü işbirliği ile gerekli yerlere bildirilmesi okulların açılmasından kaç gün önce yapılmalıdır. Okulların açılmasından bir hafta önce başlar
Okul değiştirme =>ilçe öğrenci disiplin kurulu => 40
Okul devamsızlığı yapan öğrenci velisi kaç gün içinde bildirir devam etmezse ne olur cezayı kim verir
Okul eşyasını kötü kullanımına verilecek ilk ceza (uyarı)
Okul gelişim ekibi
Okul idarecisinin hak ve sorumluluklari hangi yonetmelikte verilmistir?
Okul idaresi meb yönetmenliğine uymadığı takdirde okul idaresine verilen ceza miktarı nedir? Brüt asgari ücretin 5 katı para cezası
Okul idaresi öğrencinin özel durumlarinda ( yakınınin vefatı gibi ) öğrenciye kaç gün izin verebilir.
Okul iftihar listesi
Okul ile ilgili bütçe? Yüzde 10
Okul kantini ihalesinde, ihaleye katılacak kişinin teslim etmesi gereken belgeler
Okul mesafesini kumar oyun yerleri vb.belirlemede).
Okul müdürü bilgilendirme yaptığı halde çocuğunu okula göndermeyen veliye hangi ceza verilir? Her okula göndermedigi gün 15 tl para cezası verilir.
Okul öncesi şu an zorunlumu? 
Okul öncesi ve ilkogretim kurumları yönetmeliği
Okul öncesi ve ilkokul yönetmeliğine göre sürekli çalma işi yapan hırsızlık yapan bir öğrenciyi hangi yaptırım uygulanır? Sınıf değişimi
Okul öncesi ve ilköğretim eğitim öğretim politikalarını hangi hizmet birimi belirler?
Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim ve terbiye kuruluna sunmak; (temel eğitim genel müdürlüğü)
Okul öncesi yaş aralıkları? 48–66 ay
Okul öncesi. 3.bir istiklal marsi yazilmasini öneren dönemin milli egt. Bakani kimdi? Hamdullah suphi4.2016 yaz olimpiyatlari nerede yapildi? Rio brezilya
Okul ve kurum binalarını, alım satım, bakım, onarım, tadilat, kamulaştırma, tesislerin kiralama işini hangi hizmet birimi yapar?
Okul ve kurum müdürleri nasıl atanır? İl mem teklif edrer vali atar
Okul ve kurumlarin performans olcutlerinin olusturulmasina yonelik calismalari kim yapar cvp strateji gelistirme bsk
Okula devam etmeme durumlarında alınabilecek cezalar
Okula gelmeyen öğrencinin velisi kaç gün içinde haber vermeli cevap 3gun
Okula icki satan yerin uzakligi 100mt
Okulaile birliği yönetim kurulu ve denetim kurulu tam olarak kaç kişiden oluşur.
Okulda amiriniz, yapmadığınız birşey için size iftira atar veya soruşturma açarsa nereye başvurursunuz?
Okulda artan para ne yapılır? Okul hesabına yatırılıp tekrar kullanılabilir
Okulda harcama ve bütçeyi yapan kişi? Lisede müdür ilk-orta memüdürü
Okulda müdür yardımcısı nasıl bağış toplar vb.
Okulda neler yapmak istiyorsunuz liyakat siniflandirma, kariyer 
Okulda yapılacak toplantılar kaç gün önceden öğretmenlere bildirilir.  7 gün
Okuldan uzaklaştırma=> okul müdürü => 20
Okullara yakın içki satma izni veren bakanlıklar 4 tane 
Okullarda bulunması gereken ekipler?
Okullarda ihale sürecinde alım yapan kimdir
Okullarda zorunlu bulunması gereken komisyonlar hangileridir?
Okullardaki yurt ve pansiyonlardan sorumlu bakanlık birimi hangisidir?
Okulların ve devlet kuruluşlarının yapılmasıyla ilgilenen teşkilat inşaat emlak
Okulların, arsaların alımı, yapımı. İle ilgili bakanlık birimi hangisidir? İnşaat ve emlak
Okuloncesi yonetmeligine gore en fazla cocuk sayisi kac olmalidir  20 tek sınıflı yerde 25
Okulöncesi çağdaki özel öğrencilere eğitime destek hangi aydan itibaren başlar
Okulun parasını harcamasını hangi bakanlıklar kontrol eder
Okuma yazma kursu açan cevap yaygın eğitim kurumu
Olagan üstü genel kurul nasıl toplanır?
Olaganusutu hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savas hallerinde veya genel hayata muessir afetlere ugrayan yerlerde gorev yapan ogretmen yerine atanacak ogretmen gelmeden gorevini birakirsa kac yil sonra gorevine donebilir?
Olaganüstü durumlarda kamulastirmanin yapilamadıgi durumun adi? İstimlak
Olağan üstü hali ilan etmede yetkili: cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar kurulu toplantısında alınan karar ile olaganustu hal ilan etmeye bakanlar kurulu karari ile cumhurbaskani
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurlarının
Olağanüstü hali hangi kurum onaylar? Meclis
Olağanüstü hallerde kamu personeline kaymakam kaç gün izin verebilir.
Olimpiyat bayrağındaki halka sayısı
Olimpiyatın sembol karakterinin adi?
Olimpiyatlarda ilk başarı gösteren spor dalı
Olimpos antik kendi hangi ilde? Antalya... Sırbistan karadağ romanya hangi antlaşma ile bağımsızlık kazandı cvp berlin antlaşması.
Oliver twist yazarı charles dickens
Olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Olursa çözüm için nereye başvurulur kamu hakem heyeti
Omurilik soğanı nerede yer alır?
Onuncu yıl marşının bestecisi cemal reşit rey
Onur belgesi kimlere verilir? Davranışları iyi olan örnek öğrencilere
Opec 60yılında kurulmustur. Merkezı ılk cenevreydı.  65 te degıstı vıyana olmustur.
Opec merkezi neresidir viyana
Optik ilminin kurucusu kimdir ibni heysem
Ordular ilk hedefimiz akdeniz ileri hangi savaşta söylenmiştir?
Ordunun savaşa hazır olmaması
Ordunun siyasete ka­rışması
Orgun egitim kademeleri. Okulöncesi. İlköğretim. Ortaöğretim
Orgun egitim kurumlari nelerdir?
Orgun- yaygin eğitim kimlere yöneliktir?
Orhan kurt - karagöz ustası, 
Orhun abideleri nerededir moğolistan
Orhun kitabeleri hangi devlete aittir? Göktürk (moğolistan)
Orta öğretim sınıflarının herhangi birinde 1 kez
Orta öğretimde not sitemi hakkında bilgi veriniz
Orta öğretimden kaydı silinenler nereye gönderilir?
Orta vadeli planı kim yapar 1- maliye bakanlığı 
Ortak kararla atanan memura sorusturma iznini kim verir=basbakan ve ilgili bakan
Ortaogretimde yapılan sınav sonuçları kaç gün içinde açıklanır
Ortaokul son sınıf yıl sonu başarı
Ortaokuldan mezun olan biri memuriyete hangi kademeden başlar
Ortaöğretim kurumlarının kapsamı c:ilköğretimle yükeköğretim arasındaki kurumlar
Ortaöğretimde öğrenci nakilleri hangi tarihlerde yapılır? Ortaogretimde öğrenci nakilleri aralik ve mayıs aylari dışında her ay yapılabilir. Nakiller her ayin son iş günü onaylanır yine bu iki ay hariç
Ortaöğretimde öğrencilerin barınma vs ihtiyaçlarını karşılayan müdürlük? Ortaöğretim genel müdürlüğü 
Ortaöğretime başlama yaşı en geç kac
Ortaöğretimin görevleri 2.bireysel rehberlik hizmetleri nedir.
Ortaöğretimin temel amaçları nelerdir?
Ortulu odenek bütçenin yüzde kacini gecemez (cevapbinde bes)
Oscar ödülü alan kadın oyuncu?
Osm. Ve almanya arasındaki kara bağlantısı koptugunda(ya da koptuktan sonra ) osm. Başında ittihat ve terakki cemiyeti vardı. Ittihat ve terakki cemiyeti başında kim vardı? İbrahim ethem
Osmanlı 1.dünya savaşından çekildiği anlaşma
Osmanlı birinci dünya savaşında neden almanya’nın yanında yer almıştır
Osmanlı borçları ne zaman tamamlandı 
Osmanlı bosna hersek ve girit i kaç yılında kaybetti (1908)
Osmanlı dev inde resmi tarih yazıcıları na verilen isim 
Osmanlı devleti hangi anlşmayla açık pazar halıne geldi
Osmanlı devleti hangi olaydan sonra açık pazar halıne geldi? Sanayi inkılabından sonra
Osmanlı devleti hangi padişah zamanında devlet olmuştur? 
Osmanlı devleti ile sırbistan arasında  imzalandı.
Osmanlı devleti trablusgarp'ı nasıl savunmuş tur.
Osmanlı devleti’ne ilk katılan beylik hangisidir? Karesioğulları
Osmanlı devleti'de ilk konsolonsluk (balyos) hangi ülke açmıştır?
Osmanlı devletinde halkın bütün kesimlerine çiftçiye azınlıklara ve yabancılara askerlik yapmayı zorunluluk hakine getiren belge nedir? Ve tarihi ( tanzimat fermanı_1839)
Osmanlı devletinde iç ve dış borçları ödemek için açılan bankanın adı?
Osmanlı devleti'nde ilk füze çalışmaları yapan kişi hasan çelebi
Osmanlı devletinde ilk mali yapılanma hangi padişah döneminde uygulanmıştır? 
Osmanlı devletinde kur'an-ı kerim'i ilk yazan kişi kimdir
Osmanlı devletinden ayrılan son balkan ülkesi? Arnavutluk
Osmanlı devletine katılan ilk türk beyliği (karesiğulları)
Osmanlı devletini bitiren antlaşma? Mondros ateşkes antlaşması
Osmanlı devletinin son padişahı
Osmanlı donanmasının yetersiz olması
Osmanlı döneminde elviye-i selâse illerinin adı nedir? Batum, ardahan, kars
Osmanlı döneminde hangi ülke ile musul konusunda sorun yaşadık?                                    İngiltere
Osmanlı döneminde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge hangisidir.
Osmanlı hanedanına kaydı yapılan son kişi?
Osmanlı hükümeti'nin temsil heyetini tanıdığı görüşmelerin adı? Cevap: amasya görüşmeleri. 
Osmanlı ile harçlıların karşılaştıkarı ilk savaş. Sırp sındıgı
Osmanlı ilk halifesi yavuz sultan selim
Osmanlı ilk havan topunu ne zaman kullandı? Havan topu ilk defa istanbul’un fethinde kullanıldı.
Osmanlı ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapıldı? 2.mahmut
Osmanlı mebusan meclısınde kabul edıldı dımı mısakı mıllı
Osmanlı nin balkan savaşın da başarısız olma sebepleri
Osmanlı padişahlarından hangisin cenaze namazı 3 defa kılınmıştır diye soruldu.cevap kanuni sultan süleyman 
Osmanlı’nın afrika kıtasındaki son toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?  Uşi anlaşması
Osmanlıcılık akımına karşı çıkan akım türkçülük
Osmanlıda 20 yaşına gelip evlenmeyen çiftçilerden alınan vergiye ne denir? Mücerret
Osmanlıda arapça harfler ne zaman kaldırıldı
Osmanlıda askerlik için müslüman olmayanlardan alınan vergi cvp cizye
Osmanlı'da en uzun süre tahtta kalan padişah? (kanuni)
Osmanlı'da ilk anayasayı kim ilan etti s enedi ittifak 2.mahmut
Osmanlı'da ilk kağıt para?  Kâime-i mutebere"
Osmanlı'da ilk yönetim karşıtı ayaklanma. 31 mart 
Osmanlı'da mısır valilerine verilen isim  hidiv
Osmanlıda pantolon ve fes giyme zorunluluğu kimin döneminde 
Osmanlı'da resmi tarih yazarlarına ne ad verilir? Vakanüvis
Osmanlıda savaş ve doğal afetlerde alınan vergi? Avariz
Osmanlı'daki hep birlikteliği savunan akım? Osmanlıcılık
Osmanlı'daki ilk denizaltının adı( taht el bahir)
Osmanlıdan ayrılan ilk devlet hangisidir? Yunanlılar
Osmanlılarda ilk havan topu ne atılmıştır?
Osmanlı'nın afrika kıtasındaki son toprak kaybettiği antlaşma
Osmanlının ilk gazetesi?-takvim-i esasi
Osmanlının ilk tersanesi nerede yapılmıştır
Osmanlı'nın savaştığı cepheler   kanal kafkas canakkale makadenyo galicya suriye filistin yemen
Osmanlıya karşı ayaklanan ilk azınlık kimlerdir? Sırplar
Osmanli 1. Dunya savasina hangi tarihte katilmisti? 1914
Osmanli devleti ege adaları, arnavutluk hangi savaşlar sonunda kaybetmiştir? Balkan savaşları
Osmanli devletinde padisahlarin devlet yonetimi disinda vakit gecirdikleri yer neresidir harem?
Osmanli devletinin müslüman olmayanlardan aldığı vergi? .haraç
Osmanli ilk türk resmi gazete
Osmanli sanatkarlarindan levni hangi sanatta unlenmistir.
Osmanlicilik fikrine karsi çikan ilk akim( oluşum) hangisidir.? 3.turkculuk
Osmanlida batılılaşma yeniliklerin benimsendiği fikir akımı. Baticilik
Osmanlida ilk parayi kim basti(orhan bey) osman bey ilk bakır parayı bastırmış
Osmanlida kendi istegiyle tahttan cekilen.  2.murat
Osmanlinin balkanlarda kaybettiği son toprak parçası
Osmanlinin borclarini tahsil etmek icin kurulan sistem? Duyuni ummumiye
Osmanlinin ilk toprak kaybettigi antlaşma hangisidir?   Karlofça
Osmanlinin temsil heyetini tanidigini belirten ant? Lozan görüşme amasaya
Osmanoğulları ne zaman türkiye'yi terk etti   
Osmn ilk nüfus sayımı 2. Mahmut
Osss’de emirleri yapmama
Otizmin tanımı?
Otuz kuş şiirini şairi kimdir? Dursunali erzincanlı ömer halisdemir
Ozel butceli tesebbuslerden %20 odenek ayrilir.
Ozel egıtım açmak ıcın başvuran bır kurum gereklı şartları taşımazsa ne yapılır
Ozel egitim kurumlari ile anlasma suredi en az ne kadar olmalidir?
Ozel ogretim bunyesinde acilamayacak kurumlar askeri dini emniyet
Ozel ogretim kurumlarında calisanlar diger okullarda kac saat ek ders gorevinde bulunur  10
Ozel ogretim kurumlarinin okul acma izni okul acilmazsa kac yil icinde iptal olur?(2yil)
Ozel okul yurt, vs acma kapatma denetleme milli egitim hangi mudurlugu tarafindan yapilir gibi uzjn biseydi.
Ozel ögretim kurumu 2 ay kurumunu açmazsa öğrenci almazsa ne yapilir?
Ozel öğretim okullarında malzeme eksilirse öğrenci nerde
Ozl merkezlere rehabilitasyona ogrencinin sevk edeilmesi rapor yuzde kac olmalidir
Ozon tabakası anlaşma montreal
Ödül ve başarı belgesi olanlara ceza verilirken nasıl bir yol izlenir? Bir derece hafif ceza verilir
Ödül ve disiplin kurulu kimlerden oluşur?
Ödüllendirilecekler toplam kadronun %0(binde) kaçıdır %0 10( binde 10)(0-50=>2, 50-100=>3, 100-150=>4)
Ögrencileri ilgi istidat kabiliyetleri yönunde yonlendirmek hangi kurumun gorevi ?? Cevap yazar misiniz arkadaslar
Ögretim üçreti hangi aylarda alınır.
Ögretmenlik mesleginde bulunmasi gereken nitelikler diye (genel kultur, alan bilgisi, pedogojik formasyon)
Öğrenci velisi sınav, proje, performans puanına kaç gün içinde itiraz edebilir? 5 gün
Öğrencilere hangi ödüller verilir?
Öğrencileri ilkokula hazırlama için kurulan okul öncesi eğitim kurumlarına bakan bakanlık birimi
Öğrenme sadece okulda gerçekleşir hangi eğitim öğretim ilkesidir(ben klasik yöntem ve davranışçı yaklaşım.
Öğretim tanımı
Öğretim yılı -diploma no
Öğretim yılı nasıl ifade edilir?
Öğretmen atamasını kim yapar? Meb insan kaynakları genel müd
Öğretmen atandığı ya da tayin olduğu okulda kaç yıl kalmak zorunda 3 yıl
Öğretmen eğitimi ile ilgili müdürlük?  Öğretmen yetiştirme egt genel müdürlüğü
Öğretmen hakkında soruşturma açılırsa kaç gün içinde iptalini ister     10 gün
Öğretmen hizmet içi eğitimleri için hangi kurslar açılır?
Öğretmen kariyer basamakları. Öğretmen uzman öğretmen baş öğretmen. 
Öğretmen niteliklerini geliştiren birim  öğretmen yetiştirme ve geliştirme müdürlüğü
Öğretmen okulda kime karşı sorumludur? 
Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi
Öğretmenin müdürü ile yüksek sesle tartışması hangi ceza. Kınama
Öğretmenler hangi görev ikinci görev olarak verilebilir? Müdür ve müdür yardımcılığı
Öğretmenler kurulu toplantısı ne kadar önce ilgililere duyurulur?
Öğretmenlere seminer, sempozyum, konferans gibi meslek içi eğitim veren hizmet birimi hangisidir?
Öğretmenlere yönelik verilecek eğitimleri inceleme ve araştırma hangi müdürlüğün görevidir? Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü
Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne zaman yapılır? Haziran temmuz
Öğretmenlerin mazeret izin gün sayısı 10 gün
Öğretmenlik kaça ayrılır? Öğretmenlik kariyer mesleklerini öğretmen, uzman öğretmen,başöğretmen.
Öğretmenlik mesleğine hazırlık kaç yolla olur?
Öğretmenlik uygulamaları ve okul deneyiminden dolayı bir öğretmen haftada kaç saat ek ders alır? 6
Öğretmenlikte en az 8 yıl görev yapma
Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü
Ölçü tartı birimleri hangi yıl değiştirildi?
Öldürülen pakistan başkanı
Ölmeden önce unesco tarafından yaşayan insan efsanesi olarak adlandırılan türk halk müziği sanatçımız... Neşet ertaş
Ölüm yardımı ne kadardır?
Ömer halis demir üniversitesinin eski adı?
Ömer hayyam hakkında bilginiz nedir?
Öncüpınar sınır kapısı hangi ülke ile 
Öninceleme itiraz süresi kaç gündür sorusu idi 10 gün
Örgün eğitim dışına çıkarma =>il öğrenci disiplin kurulu =>80 puan
Örtülü ödenek oranı. 
Örtülü ödenekle ilgiliydi. Kararnemeyi kimler çıkarır diye sorulmuştu.
özbekistan ölen cumhur başkanı kim? islam kerimov
Özbekistanin başkenti taşkent
Özel bir kurumda ek ders ücreti resmi ek ders ücretinin kaç katını geçemez.2 katını gecemez
Özel egitim kurularinda calisan memur icin kademe ilerlemesi durdurulmasi cezasi verilirse hangi ceza uygulanir.
Özel egitim kurumlari icin birden fazla okulda kurucu olunabilir mi?
Özel egitimin engel oranı en az kaç olmalı %20
Özel eğitim desteği okul öncesi eğitim için hangi yaş aralığını kapsar.
Özel eğitim kurumları en fazla yüzde kaç ücretsiz ogrenci okutabilir. %3
Özel eğitim kurumları onaylanmayan işlemleri için kaç günde nereye itiraz ederler ? 15 gün içimde meb itiraz ederler.
Özel eğitim kurumlarında bir kadrolu öğretmen kaç saat ders verebilir 8 saat 10 yazılır
Özel eğitim kurumlarındaki ekders en az ne kadar. Resmi devlet okullarındaki ekders ten az olamaz
Özel eğitim kurumlarının kapatılıp geri açılması için geçen süre bir metin vardı. 2 yıl.
Özel eğitim kurumlarının okula dönüşmesinde şartlar uygun değilse ne olur?
Özel eğitim kurumlarınin programları hangi kanuna göre hazırlanır?
Özel eğitim kurumlarıyla ilgili bir soruydu itiraz kaç gün içinde yapılır diye (15 gün) 
Özel eğitim kurumu açmak icin başvuruda evrak eksikse ne işlem yapılır?
Özel eğitim okulları ve iş okulları 652 de hangi birimdedir.
Özel eğitim öğretmeni ve usta öğretici gibi kişilerin çalışma iptalini kim verir
Özel eğitim sınıfı öğretmenleri
Özel kalem müdürlüğü
Özel okul açıp herhangi bir mazeret bildirmeden kapatirsaniz tekrar okul açmak için kaç yıl geçmesi gerek
Özel okul açma kabul edilmezse nereye başvurulur
Özel okul kapatılınca idari ve resmi evraklar defterler kayıtlar nereye teslim edilir? Valilik
Özel okullar en az yüzde kaç öğrenci okutmak zorundadır? %3
Özel okullar kapanmadan ne kadar süre önce bildirmelidir?
Özel okullar ne zman ücretlerini açıklar gibi...  Mayıs
Özel okullar öğrenci sayısının en az yüzde kaçı kadar ücretsiz öğrenci okutmak zorundadır (yüzde 3)
Özel okullar tadilat yaptıracaksa hangi merciden izin alır.(vali)
Özel okullar yabancı öğrenci sayısını kaç katına kadar artırabilir yüzde 3'ten yüzde 10'a kadar artırabilir
Özel okullar yurtlar la ilgili kim hangi müdürlüğe bağlı 
Özel okullarda ceza ile ilgili bir soruydu cevap ayliktan kesme olucakti 1/2-1/4
Özel okullarda en kısa süreli sözleşme süresi- 1 yıl
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenci sayısı
Özel okulların kapatılmasına kım karar verir?
Özel ögretim kurumlarında calısacak personelle en az kac yıllıgına sözlesme yapilir... 1 yıl
Özel öğretim çalışanlarının özlük bakımından bağlayıcı olan kanun
Özel öğretim e göre yabancı öğrenci oranı idi galiba. %3
Özel öğretim kanununa göre azınlık okullarında kim okur. Gayrimüslim türk vatandaşı yabancıların çocukları 
Özel öğretim kurumları genel müdürlüğü birimi
Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin devam süresi oranı nedir.(4/5)
Özel öğretim kurumu 1 eylulde açilmak istenirse hangi egitim oğretim yili egitim ogretime başlar.
Özel öğretim kurumu yönetmeliğine göre kurumu kapatacak bir okul en az ne kadar süre önce velilere bilgilendirme yazısı yapmalı (3 ay)
Özel öğretim öğretmeni mufettis tarafından ikikez başarısız olarak belirlenirse hangi ceza verilir.. 
Özel öğretimde öğretmen en az kaç yıl sözleşme imzalar 1 yıl
Özel sektör olmaması hangi ilkeyi zorunlu kılmıştır? (devletcilik )
Özelleştirme idaresi bütçesi adı nedir  özel bütçe
Özlük ya da sicil dosyasında olanlar? Mal bildirimi, ödülleri, cezaları, sicil bilgileri, tayin bilgiler
Özre bağlı yer degısırme de ıstedıgı yere ataması oomayan bır kısıye aylıksız ne kadar süre ızın verılır?
Özre dayalı atama hizmet puanı tutmayan isterse nasıl bir yol izler?
Özür durumundan dolayi memura ne kadar ayliksız izin verilir? 3 yıl 4.yıl uygun bir yere atanırlar
Özürsüz olarak 2-3 gün göreve gelmeyen memura hangi yaptırım uygulanır? (aylıktan kesme)
Padisaha karşı fetva bastiran ankara muftusu cevap rifat borekci
Padişah ilk defa kendi gücü üstünde gücü ne zaman kabul etti? Tanzimat fermanı
Pantolon giyme zorunluluğu osmanlı padişahlarından hangisi zamanında zorunlu oldu(2 mahmut)
Para basimina karar verme yetkisi kimindir?
Para birimi olarak euro kullanmayan ab üye devletleri danimarka isveç
Paradan 6 sıfır ne zaman atıldı?  2005
Paradan sıfır atilmasına kim karar verir tbmm
Paralimoik nedir en son nerede yapıldı? Engelliler olimpiyatı, 2012 ingiltere
Paratonerin mucidi?  lozanda taviz verilmemesi istenen konular?
Parayi kullanan ilk türk devleti - türgişler 
Paris barış konferans hangi savaştan sonra toplandı 18 ocak 1919 1.dünya savaşından sonra
Paris barış konferansında neden ingilizler kuzey ege nin italyanlara değil de yunanlılara verilmesini desteklemiştir?(kendi çıkarları için. Yunanistan 1.dünya savaşından sonra bitaraftı ve ingiltere menfaatleri doğrultusunda kendi tarafına çekmek için egeyi vaadetti)
Paris baris konferans tarihi?18 ocak 1919
Parti grubu kaç milletvekili ile kurulur 20 mv.
Parti kapatma davasını kim açar? Yargıtay cumhuriyet başsavcısı
Partisi kapatilan parti yöneticileri ve denetleyici leri ne kadar süre görev verilmez? 5 yıl
Pasifik okyanusu(büyük okyanus)
Patara antik kenti hangi ildedir cevap antalya.
Pedegojik formasyon nedir?
Pegamberimiz (sav) dişinin kırıldığı ve öldü zannedildiği savaş hangisi uhud
Pergamon antik kenti nerededir? İzmir bergama
Peri bacalarının oluşumu hangi doğa olaylarıyla olmuştur. ( akarsu ve rüzgar)
Personel özlük atama işleri birimi?
Petekten bal almak için kullanılan demir kepçe, demir bıçak nedir?  Dalkız
Peygamberimizi öven şiirlere ne denir? Naat
Peygamberlerin hayatlarını anlatan kitaplarn adı siyer
Planktonlar nerde yaşar )su yüzeyine yakın yerde
Plastik parayı ilk kullanan ülke-avustralya
Pompeiopolis kentı hangı ılımızde
Pontus rum cemiyeti nerede kuruldu? Trabzon samsun civarı
Portekiz şampiyon
Posta teşkilatı ilk kim zamanında 2. Mahmut   (abdülmecit)???
Proaktif öğrenme nedir? Kişinin olumlu veya olumsuz farketmez inisiyatif alarak öğrenmesi
Protokol da bulunan kişiler neyi temsil eder. (çalıştığı kurumu)
Protokol kurallarına göre açılış konuşması ve son konuşmayı kim yapar?
Protokol kurallarını ilçede törende nasıl oturulur? ortada kaymakam solda belediye başkanı sağda milli eğitim müdürü   garnizon komutanı.
Protokol oturma sıası nasıldır? Solda belediye başkanı, sağda garnizyon komutanı, ortada mülki amir
Protokolde 2. Sırada kim oturur?
Puko açılımı nedir planla uygula kontrol et önlem al
Radyasyona maruz kalan işçilere ek izin süresi1 ay)
Radyoaktif ışınlarla çalışan personel her yıl yıllık izini dışında ne kadar izin kullanır? 1 ay
Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez nobel ödülü kazanmıştır. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun rayoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. 1903 nobel fizik ödülü, 1911 nobel kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Cvp: marie curie
Recep tayyip erdoğan bakanlar kuruluna başkanlık etmiş kaçıncı cumhurbaşkanıdır.
Referandum kararını kim alır?
Referandum sonrası hsk nın üye sayısı=13
Referandumdan sonraki milletvekili sayısı=600
Referendumda avrupa birliğini istemeyen ilk ulke hangisidir? Norveç
Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
Rehberlik ve denetim başkanlığı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri biriminin görevleri
Rehberlik yürütme komisyonunun görevler
Rektörleri kim seçer ve atar? Yök
Renkli televizyon yayını ilk nereden yapılmıştır-ingiltereden
Resmi belge, araç ve eşyayı kaybetmek hangi disiplin cezasını gerektirir? Cevap: kınama 
Resmi gazete yayınlandıktan sonra kaç gün sonra yürürlüğe girer.45 gün sonra yürürlüğe girer.
Resmi okullar ozel okullar arasindaki iliski neyle duzenlenir  ( kanunla)
Resmî yazıda karekter ve kaç punto olduğu12 times new roman yada 11 arie puanto
Resmi yazışmalarda belge boyutları nedir?(210x297)
Resmi yazışmalarda belgeler kaç nüsha hazırlanır? 2 nüsha
Reşit sayılmayan bir bireyin mahkeme kararı ile reşit sayılmasına ne ad verilir? Kazai rüşt
Reusulkuttaplik 2.mahmut dönemi hangi bak.baglandi.dış işleri bak
Rıfat ılgaz'ın memleketi olan kastamonu ilçesi kastamonu cide
Rodos ve bosna hersek osmanlı'dan nezaman ayrılmıştır.
Rodos ve girit kaç yılında osmanlı devletinden ayrıldı? 1911-1913
Roma hangi olaydan sonra doğu roma ve batı roma olarak ikiye ayrılmıştır?
Roma rakamıyla 500 ün karşılığı nedir?
Romanya itilaf mı ittifak mı ?
Roma'yi dogu ve bati roma olarak ayiran olay nedir? Kavimler göçü
Romen rakamlarında hangi rakam yoktur? Sıfır
Rtük başkanı kimdir? Cevap ilhan yerlikaya
Rtük -spk nereye bağlı?
Rtük üyeleri kaç yılda bir seçilir? Tbmm tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Rtük üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Üyelerin 1/3’ü 2 yılda bir yenilenir. 
Ruhsatsız işyeri açma ve çalıştırmanın cezası
Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır. Fatih sultan mehmet
Rumlarin kurdugu cemiyet? Mavri mira cemiyeti 
Rusların igor destanına konu olan kavmin adı nedir? Kıpçak
Rusya ile savasilan cephe(kafkas)
Rusyada çıkan ihtilal/bolşevik 
Rusyanin sicak denizlere acilma politikasinin adi? Panislavizm
Rusyaya yardım götürmek amacıyla 1.dünya davaşında itilaf devletlerince açılan cephe çanakkale
Rutuk uyeli kac tanedir, kim secer, kac yilligina secilirler
Rüştüyeler hangi padişah zamanında kurulmuştur
Saat yönüne ters dönen gezegen?
Saatin iç bölümüne ne denir? Kadran
Saatleri ayarlama enstitüsü, huzur --> ahmet hamdi tanpınar
Sadabad paktının tarihini söyleyiniz. 8 temmuz 1937
Sadabat paktı ülkeleri? İran ırak afkanistan türkiye 
Sadabat paktı'na üye olanlar? Tarihinde türkiye, iran, ırak ve afganistan’ın tahran’da bir araya gelerek oluşturdukları pakttır.
Sadabat pakti ne zaman meclis onayindan gecmistir (1938)
Sadabat pakti tahranda imzalanmistir.
Sadakat paktı üyeleri balkan paktı’na ek olarak doğu sınırlarının da güvence altına alınma gereği doğmuştu. Yine italya’nın akdeniz ve ortadoğu’ya yönelik saldırgan tutumu nedeniyle türkiye, iran, ırak ve afganistan sadabat paktı dediğimiz saldırmazlık paktını imzaladılar.
Sadakat pakti tarihi hangisidir?  8 temmuz 1937
Sadakat paktini olusturan ülkeler
Sadrazam salih paşadan sonra hangi sadrazam geldi
Saglik bakanlığı neden tek bir yerden yönetiliyor?
Sağlık hizmeti hangi haktir?.cevap sosyal ve ekonomik haklar
Sağlık izni
Sakarya 1922 yılında kurulan spor teşkilatının ilk başkanı kimdir?
Sakarya meydan muharebesinden önceki kaybettiğimiz savasin ism kütahya eskişehir
Sakarya meydan muharebesinden sonra tbmm hükümeti ile ankara antlaşmasını imzalayan itilaf devleti hangisidir fransa 4- 1930 yılında gezegen olarak keşfedilen ancak 2006 yılında gezegen özelliğini kaybeden gökcisminin adı nedir. Pluton?
Sakarya meydan nuharebesinde genelkurmay başkanı kimdi?  Mareşal fevzi cakmak
Sakarya savaşında atatürk'ün rütbesini nedir? Konut hakkı hangi hakka girer? Türkiye'nin yüzölçümü nedir? Sendikalar kaç yılda bir toplanır ?
Sakarya savaşından önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan kanun... Cvp: tekalifi milliye emirleri
Sakarya savaşı'ndan sonra mustafa kemal e hangi rütbe verilmiştir maraşallik
Sakarya savaşı'ndan sonra?  Kars anl.
Sakarya savaşının tarihi
Sakarya savaşindan sonra ruslar ile yapılan antlaşma( kars ant
Salt çoğunluk bulunanların yarısından bir fazlasıdır. Burada anlatılan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır
Saltanat ne zaman kaldırıldı? 1 kasım 1922
Saltanatın kaldırılmasına ragmen halifelik neden sonra kaldırılmıştır. Toplumun buna hazır olmaması
Samsun kurtuluş savaşı dönemindeki mahkemeler özel kanunla kurulan istiklal mahkemeleri
Samsun'da yapılan uluslar arası olimpiyatın adı
Sanat güneşimiz kimdir nerede vefat etmiştir. Zeki müren
Sanayi devrimi hangi olay hangi ülke.  İngiltere buharlı makinanun bulunması
Sanayi devrimini başlatan bilim adamı ?
Sanayi inkılabından sonra
Sangay enerji toplantısını nerde yaptı.
Sanırım ceza alan daire başkanı kaç yıl tekrar seçilemez
Sarp sınır kapısı hangi ülke ile sınırımızda? Gürcistan ( artvin-gurcistan)
Sartları elverissiz cevreden gelen. Cocuklarin ortak egitime katilmalari hangi kademeden başlar?
Savas afet ohal durumlarinda amirin verdigi gorevi yapmamak hangi cezayi gerektirir?
Savas disinda tbmm secimleri ne kadar sure ile erteleyebilir(ilk kez)
Savaş gemisi yapım projesinin adı (mılgem)
Savaş ilanı gibi kararlari hangi kurum verir. (tbmm
Savaş olağanüstü sıkıyönetim durumlarında göreve gelmeyen memura verilecek ceza.. Memurluktan çıkarma
Savaşta cb yerine orduyu yonetenn cvp genel kurmay başkanı
Savaştan önce askerlerin bir bölümünün terhis edilmesi
Sayfanın alt üst sağ ve solunda ne kadar boşluk bırakılır? 2.5 cm
Sayılı kanuna göre köy ismi değiştirmek hangi kurumun onayı ile olur?   İç işleri bakanlığı
Sayıştay başkanı kimdir? Seyit ahmet baş
Sayıştay hangi kurum adına denetim yapar?
Sayıştay'ın görevleri nelerdir?
Sayilı kanuna göre usta ogretici, belletmen kac saate kadar ek ders alabilir?
Sayistay kim adina denetleme yapar (tbmm)
Sayistayi kim denetler?( tbmm)
Sayman ve muhtemetlere verilen zamma ne denir?
Scay picot gizli anlasmasinda rusya'ya hangi iki bölgemiz vaat edilmiştir karadeniz ve doğu anadolu 
Secme secilme hangi haklardandır?
Secme yasi–18
Seçim öncesi hangi bakanlıklar çekilir? Ulaştırma, adalet, iç işleri 
Seçim yenilenmesi hangi durumda gerçekleşir.
Seçimlerin daha rahat ortamda geçmesini sağlayan atatürk ilkesi. Cumhuriyetçilik
Seçmeli bir dersin verilmesi için en az kaç öğrenci tarafından seçilmelidir? 10 öğrenci
Seçmeli derslerde en az kaç öğrenci olmalı? 10
Seçmenlerin yarısından fazlasının isteği 
Sefillerin yazarı ( viktor hugo) 
Sekreterya(1993’te kuruldu)
Selimin üsküdar'da veziri için yaptırdığı caminin adı kasımpaşa piyale paşa camii
Semerkant hangi ülkede bulunur. Özbekistan
Semih terzioglunu vuran. Omer halisdemir.
Sendıka temsılcılerı haftada kaç saat izinli sayılır? 4 saat
Sendika başkanı seçilmiş kişilerle cevabı 1 aymış.
Sendika cekilme ile ilgili 30 gün
Sendika danışma kurulu hangi aylarda toplanır? ( mart-kasim)
Sendika genel kurulun toplanma zamanı 4 yılda 1
Sendika genel kurulunda kaç kişi bulunur
Sendika işyeri temsilcisi üc ise kaç çalışan var= 601-1000
Sendika kaç kişi ile kurulur­­­­ 7
Sendika kanunu ret durumunda valiliğe başvuru süresi 30 gün  .
Sendika kanununa göre işyeri temsilcisi nasıl belirlenir sayıya göre
Sendika kanununa göre kuruluş şartlarını tamamlamayanlar tamamlamaları için ne kadar süre verilir(30gün)
Sendika konfederasyonu yönetim kurulu seçimi için delege sayisi kaç olmalı   
Sendika kurul üyeleri genel sekreter vs vs..kaç gün içerisinde ilan edilir.. 2- misakı milli ve boğazlar ( daha varmış) 3-kamu yararına olan durumlarda yapılır. 15 gün
Sendika kurulması için kaç üye gerekir cevap 400
Sendika kurulmasi icin kimden izin alinir? İzin alınmaz
Sendika şube kurulu en çok kaç kişi cevap 7
Sendika toplu gorusmeleri kac yilda bir yapilir?
Sendika uyesi istifa sekli
Sendika uyuşmazlıkları nereye başvuru?   Kamu görevlileri hakem kurulu
Sendika üye sayısı 200–600 arası/2 temsilci
Sendika üyelerine yapılan genel kurul toplantılarını kaç gün önce bildirir.    15 gün önce
Sendika üyeliği kabul edilmeyenler kaç gün içinde dava açabilir? 30
Sendika üyesi en az en çok kaçtır 3–7
Sendika ve konfederasyonlar üye sayısı güncellemelerini hangi ay da sgk ya bildirirler
Sendika ve konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak kaç ay içinde yapılır? (6 ay)
Sendika ve toplu sözleşme işlemleriyle ilgili hangi mahkemeye basvurulur  ( is mahkemesi)
Sendika yöneticileri haftada kaç saat izinlidir? 4
Sendika yönetimi en az en çok kaç kişiden oluşur? 3-7
Sendikadan ayrılmak isteyen üyenin ayrılması ne kadar sürede gerçekleşir?(1 ay)
Sendikadan ihraç için hangi mahkemeye kaç gün içinde başvurulur 
Sendikalar hangi yillarda toplu sozlesme yaparlar(tekli yillar)
Sendikalar kaç yılda bir toplanır?
Sendikalar kanununa göre toplu sözleşmeden sonuç çıkmaması durumunda hakem kurulu nasıl karar alır?oy çokluğuyla
Sendikalar kapanınca mallar nereye aktarılır.
Sendikalar ne zaman tüzel kişilik kazanır 6 ay sonra
Sendikalar tüm üyelerini yapacağı toplantı için kaç iş günü önceden haber vermelidir 15
Sendikalara üye olmak hangi haklardandır?
Sendikalarda cekilme gunu kaç gündür? 30 gun
Sendikaların iş ve işleyişlerini denetlemekle görevli üyeler kaç kişiden oluşur( en az 3 en çok 5)
Sendikaların yönetim kurulu üye sayısı
Sendikaların zorunlu organları genel kurul denetleme kurulu disiplin kurulu yönetim kurulu
Sendikalari kim denetler
Sendikalarla ilgiliydi sendikadan çıkan başka bir sendikaya geçmek için kaç gün beklemeli  30 gün
Sendikalarla üyenin çıkarılması işlemini kim yapar? Sendika genel kurulu.
Sendikaya üye olanları ve diğer bilgileri ayın hangi zamanında nerde ilan edersiniz. Ayın son haftası panolarda 
Sened-i ittifak
Serbest  bölgenin tanımı. 
Serbest cumhuriyeti firkasini fes eden kişi.
Sergüzeşt kimin eseri: samipaşazade sezai 
Sermaye piyasası kurulu ne zaman kuruldu? 1982
Sermayesinin tamamı devlete aittir
Sermayesinin tamamı kit ve idt ait olan işletmelere ne ad verilir?
Sermin ve rubai sikeste kimin eseridir? Tevfik fikret
Serv anlasmsini imzalatmak icin ingilizler hangi iki ilceye asker cikarmistir./ bandirma mudanya
Serv anlaşması neden uygulanmamistir? (tbmm ile imzalanmadigi için
Serv antlasmasi
Server bedi lakaplı yazar kimdir? Peyami safa
Sessiz ev in yazarı orhan pamuk
Sevdalinka kitabinin yazarı :ayşe kulin
Sevr anlaşmasından sonra ingilizler hangi iki ilçeye asker çıkardılar? Bandırma mudanya . Kılık kıyafet e uymamanın cezası nedir?.uyarma anadolu selçukluları erzurum da hangi eseri yapmışlardır?çifte minareli medrese
Sevr anlaşmasını imzatmak için aydın nazilliye ingiltere hangi orduyu çıkarmıştır
Sevr ant.nin tarihi 10 ağustos 1920
Sevr antlaşması onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Bunun yerine itilaf devletleri ile osmanlı arasındaki savaş halini sonlandıran antlaşma hangisidir? (lozan)
Sevr antlaşmasina göre musul ve ırak kime bırakıldı
Sevr tarihi 10 agustos 1920
Seyehat hakkı hangi durumlarda mahkeme kararı ile kısıtlanır .
Seyh said isyani kaç yılında olmuştur 1925
Seyh sait isyani hangi tarihte baslamistir? 1925
Seyit onbaşının taşıdığı mermi kaç kg?
Sezai karakoç un şiirini okudu kime aittir dedi.
Sezai karakoçun iki eseri. 
Sgk ve türkiye iş kurumu genel müdürlüğü
Sıfırı ilk defa kullanan ve 5 bilinmeyenli denklemi çözen müslüman bilim adamı kimdir?  …harezmi
Sıfırı kim bulmuştur? Hintliler
Sıkıyönetim komutanları hangi kuruma bağlıdır.(genelkurmay baskanligi)
Sıkıyönetim ne kadar süre uzatılabilir. 4 ay
Sıkıyönetimi ilan yetkisi cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu..
Sınav işlerini yapan birimin adı ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü
Sınav sorularını vermek gizli belgeleri açığa çıkarmak suçunu giriyo
Sınav, performan ve projelerin sonuçları kaç gün içinde öğrenciye bildirilmelidir? 10 gün
Sınıf öğretmeni ortaokul derslerine girebilir mi?(haftalık 8 saate kadar girebilir)
Sınıflandırmanın tanımı?
Sınır kapısı ağrı da gürbulak sinir kapısı van iran'la
Sınırlarımız dışındaki toprak parçamız? 3) caber kalesi
Sınırlarımız içinde doğup gürcistan batumdan karadenize dökülen nehrimiz? Çoruh
Sınırlarımiz kesin ne ile çizildi?   Lozan
Sınirlarimiza en son katilan sehir hatay
Sırbistan 1. Dünya savaşında hangi tarafta yer almıştır? İtilaf
Sıtkı olçar - çini ustası, 
Sıvı halde bulunan tek metal nedir? Civa
Sigarada bulunan bağımlılık yapan maddenin adı
Siirt ilinin aydın ilçesinin yeni adı?  Tillo
Siirtin aydınlar ilçesi yeni adı tillo
Silopideki sinir kapisi (habur)
Sinavlarin guvenligini ve ulasimini meb de hangi birim saglar   ydu ölçme değerlendirme gen. Müdür.
Sincan uygur özerk bölgesini ilk ziyaret eden başbakan
Sinekli bakkal romanı yazarı hangisidir? Halide edib adıvar
Sinekli bakkal yazarı. Halide edip adivar
Sinekli bakkal, mor salkımı ev kimin eserleri
Sirbistan itilaf devletindendir ittifak (bağlaşma) devletleri:-avusturya-macaristan imparatorluğu,-almanya, osmanlı  devleti,-bulgaristan
Sirke asidinin diğer adı (asetik asit)
Sisler bulvarı ve ben sana mecburum eserleri kime aittir. Atilla ilhan
Sivas kon hangi kongrede tüm kararları kabul edildi erzurum
Sivas kongresi hangi lisede toplandı sivas lisesi
Sivas kongresi ile erzurum kongresi arasındaki fark nedir?
Sivas kongresi tarihi? 4–11 eylül 1919
Sivas kongresinde alinan kararları yazmislar. Genelge cikaran kimdir mustafa kemal atatürk
Sivas kongresinde batı cephesine ali fuat paşayı atayarak yürütme yetkisini kullanmıştır
Sivas kongresinde cemiyetler anadolu ve rumeli mudafai hukuk cemiyeti altında birlesti
Sivas kongresinde en çok tartışılan konu nedir?  Manda ve himaye
Sivas kongresinde mustafa kemal kimle yarışmıştır?  Rauf orbay
Sivas kongresini erzurum kongresinden ayıran en önemli özellik nedir cvp:erzurum un bölgesel sivasın ulusal olması.
Sivas kongresinin yapılma kararı nerede alınmıştır amasya genelgesi
Sivas tokat... Kurulan beylik cvp danişmentliler.
Sivas yeni malatya ve göztepe
Sivas'ta en çok tartışılan konu amerikan mandası ve kongre baskanligi
Sivastaki eserleri vermişler hangi ildedir.
Sivil savunma ekibi
Siyasi parti kapatılmasına kim bakar? Siyasî partilerin kapatılması, yargıtay cumhuriyet başsavcılığının açacağı dava üzerine anayasa mahkemesi tarafından karara bağlanır.
Siyasi parti üyeliğinden ötürü memuriyetten çıkarılmış biri ne zaman döner
Siyasi parti yararina calisma yapan kisiye hangi ceza verilir. Kademe ilerlemesinin durdurullması
Siyasi partileri hangi yüksek mahkeme kapatma kararı verir? Yargıtay baş savcisi 
Siyasi partilerin kar veya zararına çalışmak
Siyasi partilerin mal edinimlerini, gelir ve giderlerni hangi kurum denetler?  Sayıştay
Siyasî partilerin mali denetimi? Sayıştay vasıtasıyla anayasa mahkemesi tarafından yerine getirilir.
Siyasi partiye uye olan bir memur tekrar goreve ne zaman donebilir?
Siyasi partiye üye olan memura ne ceza verilir? Memurluktan çıkarma.
Siyasi partiye üye olma yaşı nedir? 18 yaş
Siyasi ve ideolojik nedenden arananlari gizleme suçu 1- devlet memurlugundan çıkarma  2-birleşmiş milletlere son üye olan ülke  güney sudan3- 5018 sayılı kanunda 4. Cetvel. Sgk
Siyasi yasak kaç yıl surer?(5yil)
Siz orada bu halkın makus tarihini yendiniz. İnönü zaferinden sonra
soçi limanini boblayan gemilerin isimleri? yavuz ve midilli
Soguk savas hangi iki ulke arasinda olmustur?(abd rusya) 
Soğuk savaş dönemi hangi yılları kapsar
Soğuk savaş terimini kullanan ilk abd başkanı kim bernard baruch
Son anayasa değişikliği ile kalkan mahkemeler : bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla askerî yargıtay, askerî yüksek idare mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.
Son anayasaya gore cumhurbaskaninin yargilanma sureci? Tbmm üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Onerge 1 ay içinde görüşülür. Meclis üye tamsayısının
Son halife kim abdülmecit
Son ilimiz 81 düzce
Son kademe ilerlemesinde bulunan bir memur kademe ilerleme cezası alırsa nasıl bir yol izlenir?
Son konuşma: onur konuğu
Son olarak protokol sıralaması anlatmam istendi.
Son osmanlı mebusan meclisi içerisinde yer alan milli mücadele yi başlatan grup- felah-ı vatan
Son osmanlı mebusan meclisi toplanma tarihi? 12 ocak 1920.
Son osmanlı mebusan meclisine katılmayıp atatürk kurmak istediği grup felah-ı vatan grubu
Son osmanlı mebusan meclisinin sadrazamı kimdir.
Soru bilgileri açığa çıkarmak 657 ye göre cezası
Sorumluluk sınavları ne zaman yapılır?
Sorusturmada kişi savunmasini kac gün içinde yapmalıdır. (7gun)
Sorusturmada on inceleme icin kac gunde izin verilir 30 gun 
Sorusturmaya itiraz süresi
Soruşturma açılmasina itiraz suresi 10 gündür 3 ay içinde itirazlar incelenerek karara bağlanır
Soruşturma açma süresi..
Soruşturma için neden tekrar izin alınır? 
Sosyal kamu kurumları hangileridir? İşkur-sgk
Sosyal tesisleri kim isletir(destek eğitim)
Sosyoloji nedir?
Soyadı kanunu hangi alana girer? Toplumsal alan
Soyadi kanunu ne zaman çıkarılmıştır? 21 haziran 1934
Sözle arkadaşına sataşma: kınama
Sözleşmeli memur -4d işçi
Sözleşmeli öğretmenin adaylık süreci en az kaç yıldır 2
Sözleşmeli personel
Sözlü bi kac kitap ismi sordular kisisel gelisim kitaplarindan
Sözlü olarak en cok hangi yonetmeligi kullanirsin dediler ilkokul mudur yar. Oldugunda.okul oncesi ve ilkogretim kurumlari yonetmeligi
Sporcuların aldığı centilmenlik ödülü. 
Sporda derecenin daha üstünün yapılmasına ne denir.
Sscb tarafından 1949 yılında nato’ya karşı kurulan kuruluşun adı nedir? Varşova paktı
Stajyer öğrenci kabul eden öğretmen ne kadar ek ders alır
Stajyerin göreve itaatsizliği varsa ve stajdan kalmışsa hangi ceza?
Strateji geliştirme başkanlığı
Strateji geliştirme genel müd
Strateji planlama kalkınma bakanlığı
Strateji uygulama, geliştirme, planlama kimin görevidir?
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, 
Stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine devlet 
Su an ki meclis baskanimiz ( ismal kahraman)
Su kasidesi kimin eseri? Fuzuli
Su mıktarına ne denıyor?
Subaylar savaş'ı olarakta anılan savaş sakarya
Suç kovuşturma ve soruşturma
Suç ve ceza kimin eseri fyodor dostoyevski
Suç ve iftira atma cezasi- kınama
Sular altında kalan antik kentimiz
Sulh ve selameti osmaniye fırkası kapatıldıktan sonra yerine kurulan topluluk? Felah-i vatan
Sultanı şuera olarak bilinen divan edebiyatı şairi baki
Suriye operasyon adı? Fırat kalkanı
Suriye'den gelip hatay'dan geçerek akdeniz'e dökülen nehir hangisidir? (asi)
Suriyeli mültecilere karşı hoşgörü, vs nobel e aday gösterilen 2 ilimiz? 
Sut izni doğum izninden sonra 2. 6 ayda günde kaç saattir
Süreli ve süresiz yayın çıkarmak için izin ve teminat? İzin alınmaz teminat yatırılmaz
Süslü nesirin ilk temsilcisi: sinan pasa
Süt izni ne zaman başlar? Süt izni analık izninin bitim tarihinden itibaren başlamaktadır. İlk 6 ay 3 saat ikinci 6 ay 1.5 saat
Şah fırat operasyonunda kullanılan sınır kapısı mürşitpınar
Şah ve sultan yazarı
Şair evlenmesi hangi yazarındır? Şinasi
Şamda kurulan cemiyetin adı  vatan ve hürriyet cemiyeti
Şanghay beşlisi hakkında bilgi veriniz.
Şanghay enerji kulübü 2017 dönem başkanı hangi ülkedir türkiye
Şapka kanunu hangi ilde ilan edilmiştir. (kastamonu)
Şapka kanunu tarihi? 25 kasım 1925
Şark vilayetleri mudafa hukuk
Şarkıda söz ve nota uyumuna ne denir? Prozodi
Şarlat lakaplı ingiliz pandomima oyuncusu
Şartları elverişsiz yerlerden gelen çocuklara eğitim ortamı hazırlamak(okulöncesi)
Şeref taşlıova - aşıklık geleneği - halk şairi, 
Şeriat i ahval kaç yılında kaldırılmıştır 1924
Şeriye ve evkaf vekaleti ne zaman kaldırılmıştır? 3 mart 1924
şeriye ve evkaf vekaletinin yerine kurulan( diyanet isleri baskanliğı)
Şeriye vekaleti yerine diyanet işleri başkanlığı, evkaf vekaleti yerine de vakıflar genel müdürlüğü kuruldu.
Şermin çocuk şiirleri kitabının yazarı -tevfik fikret
Şeyh sait ayaklanması hangi bölgede gerçekleşmiştir? Doğu anadolu bölgesinde
Şeyh sait ayaklanması sırasında başbakan kimdir 
Şeyh sait ayaklanmasıyla kapatılan parti? Terakki perver cumhuriyet fırkası
Şeyh sait isyanını bastırmak için hangi kanun çıkarılmıştır? Takrir-i sükun kanunu
Şifahane-edirne
Şikayet dilekçesinde ad soyadı, vs hangi durumda aranmaz (şüpheye mahal vermiyorsa)
Şimdiye kadarki papalardan hangisi istifa etmiştir 16.benedict
Şimşek, canan, sözde kızlar, mahşer adlı eserlerin olan cumhuriyet dönemi yazarı kimdir (peyami safa )
Şu çılgın türkler yazarı? Turgut özakman
Şuan ki adıyla şehitler tepesi olan yerin eski ismi nedir? (beleştepe)
Şubat 2017 kış oyunları hangi ilimizde yapılmıştır
Şubat 2017'de seçilen almanya devlet başkanını angela merkel
Şube + yönetim kurulu=>3-7 üye
Şube müdürlerine acil durumlarda kaymakamca kac gune kadar izin verilir.(10 gün)
Şube rehber öğretmeni kimlerden sorumludur
Taarruz cephesi hangisidir? Kafkas
Tabibler birliği
Taç mahalli kim yaptırmıştır? ?
Tahılla karışık samana ne denir? Malama.
Tahsin kalender - ahlat yöresi taş ustası, 
Takdir belgesi kaç puanla lınır?  85 ve yukarı
Takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini hangi kurul verir?
Takrir-i sükun kanununun tarihi. 1925
Talim terbiye kurulu görev süresi 4 yıl  .
Talim terbiye kurulu hakkında bilgi verin?
Talim terbiye kurulu kararlari nasil yürürlüğe girer?
Talim terbiye kurulu üyeleri kaç yıllığına seçilir ve en çok seçilmeleri kaç defa uzatılır?
Talim terbiye kurulunun üyelerinin görev süreleri kaç kere uzatılır? (3 )
Talim terbiyenin başkanı kimdir
Talim ve terbiye kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını bakan onayına sunmak; bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim... 
Talim ve terbiye kurulu kaç kişiden oluşur? 1 başkan 10 üyeden oluşur
Tamamlayıcı kurslar okulöncesi eğitim
Tamamlayıcılık?
Tambar nedir
Tanap' in açılımı nedir?
Tandoğan meydanının şimdiki ismi ne olmuştur?  Tandoğan anadolu meydanı
Tanzimat fermanı kaç yılında 3 kasım 1839
Tanzimat fermanı nerde okundu. Gülhane parkı. 
Tarım bakanının geçtiğimiz günlerde açıkladığı damızlık tavuk nedir
Tarih birliği, kültür birliği atatürk ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir milliyetçilik
Tarihçilerin kutbu denilen tarihçimiz? Halil inalcık
Tarihi ilim haline getiren ve sosyolojinin kurucusu sayılan islam mütefekkiri kimdir?  İbni haldun
Tarihinde ırakta ingilizlere karşı kazandığımız savaşın adı nedir?
Tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için nereye başvurabilir? (anayasa mahkemesi)
Tas kömürü rezervi en çok olan ülke hangisidir abd
Taşınır ve taşınmaz mallarının yıl sonu bildirilmesine ne denir? Mal bildirim beyanı
Taşnak ve hıncak cemiyeti?
Taşra teşkilatı hangi birimlerden oluşur? İl-ilçe-bucak
Taşra teşkilatı il kuruluşu hiyerarşi sırası nasıldır?
Taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda performans ölçütlerini hangi hizmet birimi yapar?
Taylan'tin para birimi  baht
Tbbm de yapılan görüşmelerin adı nedir
Tbmm ,bakanlar. Kaç günde görüşmek zorundalar 30 gun
Tbmm araştırma komisyonları araştırma ya da sonuç bildirme süresi galiba cevap : 30 du
Tbmm başkanı için ilk iki oylamada ne kadar oy alınmalı
Tbmm başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.
Tbmm başkanlık divanı nasıl olur seçilir(siyasi partiler oranı kadar) 
Tbmm başkanlık divani üyeleri kimlerden oluşur? ( meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirleri)
Tbmm bir yaşama yılında kaç ay tatil yapar
Tbmm bir yılda en fazla kaç ay tatil yapar? 3 ay
Tbmm cumhuriyet in ilanından sonraki ilk başbakan 
Tbmm de boşluk olması halinde ara seçime gidilir
Tbmm de cumhurbaşkanına soruşturma açmak için ne kadar çoğunluk sağlanması gerekir?(5/3)
Tbmm de çalışan memuru kim denetler. Soruşturur?( genel sekreterlik)
Tbmm de dilekçeler nereye verilir? ( dilekçe komisyonu)
Tbmm de koltuk boşalması halinde boşalması takip eden kaç gün içinde seçim yapılır?
Tbmm de meclis divani bir yasama döneminde kaç kez seçilir? 2 kez
Tbmm de yüzde kaç oranında boşalma olursa secim yapılır. 5
Tbmm dilekçe en gec cevaplama 60 gün
Tbmm dilekçe komisyonun görevleri dilekçeleri inceleme gerekli bakanlıklara iletme cevaplama vs
Tbmm düzenli ordunun batı cephesinde kazandığı ilk başarı?1. İnönü
Tbmm fransa arasındaki adana hatay bölgesiyle ilgili antlaşma? Ankara antlaşması
Tbmm genel sekreteri nerde yargılanır? Yargıtay
Tbmm genel sekreterine karşı açılmış soruşturmaya karşı nereye itiraz edilir? Danıştay 2.dairesi
Tbmm genel ve özel af ilanına hangi çoğunluk ile karar verebilir? (3/5
Tbmm görevli memurları=>tbmm başkanı
Tbmm grup kurmak için gerekli sayı? 20
Tbmm hangi ayin ilk günü toplanır her yıl ekim ayının ılk günü
Tbmm hangi durumda 4 aylık süre şartını atamaz?(savaş halinde)
Tbmm kaç ay tatil yapar hangi durumlarda tatil yapmaz? 3 ay
Tbmm kendiliğinden ne zaman toplanır. Ekim ilk haftası
Tbmm kurulduktan sonraki isyanlar ve nedenleri
Tbmm kurulup düzenli orduya geçtikten sonra kazandığı ilk askeri başarı hangi savaştır
Tbmm memurlarına kim soruşturma açar
Tbmm ne sunulan raporlar kaç gün içinde kurula sunulur?  10 gün
Tbmm ne zaman kendiliğinden toplanır. Ekim
Tbmm nin 1920 de yaptığı uluslararası kabul kazanım sağladığı antlaşma gümrü antlaşması
Tbmm nin kabul ettiğini kanunları uygulamaya koyma yetkisi kimdedir? Cumhurbaşkanı
Tbmm tarafından anayasa mahkemesi'ne kaç üye seçilir cevap 1   
Tbmm tarafından halife ilan edilen kimdir? 19 kasım 1922 – abdulmecid
Tbmm tarafından seçilen 2.milli eğitim bakanı kimdir? Hamdullah suphi tanrioven
Tbmm toplantı yeter sayısı 184
Tbmm toplantıya en az üye sayısının kaçta kaçının önerisiyle çağrılabilir 1/3
Tbmm üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Buna ne denir? (yasama sorumsuzluğu)
Tbmm ye sosyal ve ekonomik anlamda görüş bildiren kurum-      ekonomi ve sosyal politikalar konseyi
Tbmm yi ilk tanıyan ülke
Tbmm'nin bilgi edinme ve denetleme yolları gensoru- meclis araştırması 
Tbmm'nin doğudaki ilk siyasi başarısı ( gümrü) 
Tbmm'nin görevleri?
Tbmm'nin kendini ispatladığı savaş? Ermenilerle savaşıldı sonrasında ankara anlaşması imzalandı
Tbmm'nin seçtiği halife kimdir abdülmecit efendi
Tbmm'nin uluslar arası ilk basarisi sayılan antlaşma gümrü 3 aralık 1920
Tbmm'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarısı
Tbmm'ye isyanda bulunan yozgatın tanınan ailesi? Çapanoğlu
Tbmm'ye karşı yapılan ayaklanmalar
Tbmm'yi ikili olarak ilk tanıyan devlet? 
Tbmm'yi ilk tanıyan devlet? Ermenistan
Tbmm'yi tanıyan ilk büyük devlet? Sovyet rusya
Tbmm'yi tanıyan ilk itilaf devleti? Fransa
Tbmm'yi tanıyan ilk müslüman devlet? Afganistan 
Tbmm'yi tanıyan ilk osmanlı hükümeti
Tc anayasası 67. Maddesi gereği seçim kanunları hangi ilkelerle düzenlenir
Tc anayasası ile görevlendirilmiş adli ve idari yargı mercileri arasındaki sorunları çözmeye yetkili neresidir? 
Tc anayasası kaç bölümden oluşur?
Tc anayasası kime emanettir türk milletine
Tc anayasasına göre anayasa mahkemesine başvurmak için hangi şartlar gerekir tüm adli yollarım tükenmesi
Tc anayasasına göre idarenin sebep olduğu zararı kim öder 
Tc anayasasına göre kimler neden ne kadar vergi verir? 
Tc anayasasına göre meclis kendiliğinde neden ne zaman toplanır? Ekimin ilk haftası 
Tc anayasasına göre milletvekilleri dışında kimler kanun teklifi yapabilir.(bakanlar kurulu)
Tc anayasasına göre seçimden önce çekilen bakanlıklar? Adalet içişleri ulaştırma
Tc anayasasına göre seçimler kaç yılda bir yapılır 5 yıl oldu
Tc anayasasına tbmm seçimleri 4 yılda bir yapılır hangi yıl değişti
Tc anayasasındaki idari uyuşmazlıkları hangi mahkeme çözer?
Tc cumhurbaşkanlarını sayınız.
Tc kurulduğu zaman ilk dostluk anlaşmasını hangi ülke ile yaptık afganistan
Tc vatandaşı olmayanlar
Tc’nin ilk guvernörü kimdir? Devlet bankası başkanı selahattin çam
Tc'nin ilk özel bankası hangisidir.  İş bankası
Tc'yi tanıyan ilk müslüman ülke? Afganistan'ı
Tdk kuruluşu tdk 12 temmuz 1932
Teali islam cemiyeti nerede kurulmuş amacı nedir? İstanbul’da kurulmuştur. Tеmеl dаyаnаğı hіlafettіr. Ümmetçiliği savunmuşlardır.
Tefbis okul aile birliği takip
Teftiş kurulu başkanlığı
Tekalifi milliye hangi savaştan sonra ilan edilmiştir amaçlı nedir
Tekke ve zaviyelerin kapatılma tarihi nedir?  30 kasım 1925
Teklif: maliye bakanlığı
Televizyonu kim icat etmiştir?
Telgrafta hangi alfabe kullanılır? Mors
Tema vakfı açılımı -türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı
Temel eğitim genel müdürlüğü
Temel eğitim kanunu hususları a)genellik ve eşitlik b) toplumun ve ferdin ihtiyaçları c)yöneltme d) eğitim hakkı e) fırsat ve imkan eşitliği f) laiklik g)süreklilik h)bilimsellik ı)planlılık i) okul aile işbirliği j)her yerde eğitim k) atatürk ilke ve inkılapları ve atatürk milliyetçiliği l) demokrasi eğitimi m)karma eğitim
Temel eğitimin genel amaçlar nelerdir?
Temel hak ve hürriyetler hangi mevzuatla sınırlandırılabilir
Temel hak ve hürriyetlerden yoksun bırakma gerekçeleri. Hiçbir şekilde yoksun bırakılamaz yalnızca kısıtlanır 
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
Temmuz 1993 de 33 kişinin öldürüldüğü erzincan katliamının adı nedir? Başbağlar katliamı
Temmuz ayı sonunda idari giderler nereye bildirilir.
Temsil heyeti ve istanbul hükümetinin yaptığı görüşmenin adı? Amasya görüşmeleri
Temsil heyetini tanıyan ilk bakan hangisidir? Salih paşa
Temsil heyetini tanıyan istanbul heyeti kimdir. Ali riza pasa
Temsil heyetinin ilk yürütme görevi (sivas kongresinde ali fuat paşanın batı cephe gönderilmesi.)
Temsil heyetinin kurulduğu yer amasya genelgesinde “ulusun sesini tüm dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kuruluş oluşturulması şarttır.” Kararı alınmış ve temsil heyetinin oluşturulmasının temeli atılmıştır.
Temsil heyetinin önemi nedir?
Temsil heyetiyle talap paşa nın başında olduğu istanbul hükümetinin karşılıklı yaşadığı görüşmenin adı nedir? Amasya görüşmesi
Teog sınavını bakanlığın hangi birimi yapar ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müd.
Terakki perver cumhuriyet fırkası
Terakkiperver cumhuriyet fırkasını kim kurmuştur (kazım karabekir)
Terakkiperver cumhuriyet fırkasının kapanmasını hızlandıran olay? Şeyh sait
Teşekkür belgesi kaç puanla lınır?70-84.99 arası
Teşviki sanayi kanunu neden başarısız oldu halkın elinde yeterince para yoktu
Tevfik fikret'in 1914 yılında çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan kitabı hangisidir? Şermin
Tevhidi tedrisat kanunu kısaca açıklayınız
Tevhidi tedrisat kanunu ne zaman kabul edildi 3 mart 1924
Tevhidi tedrisat kanunu öncelikle hangi ilke ile ilgilidir?
Tezat sanatının tanımı?
Thyeurolig basketbol şampiyonu kim ( fenerbahçe )
Tıbbın babası (ibn-i sina)
Tımar sistemi hangi padişah zamanında getirilmiştir 1. Murat
Ticaret kanunu almanya’dan alınarak 10 mayıs 1928 ‘de kabul edildi.
Ticaret odası başkanı
Ticaret yapma -mal bildiriminde bulunmamak
Ticaretle uğraşan memura hangi ceza verilir
Ticari esaslara göre faaliyet gösteririler
Tika nedir? Türk işbirliği ve koordinasyon ajansı başkanlığı
Tiryaki sözlerin yazarı kim? Cenap şahabettin
Titanic nerede batmıştır
Tiyatronun tarihi gelişimini anlatan uzun bir paragraf sonrasında şimdiki adının ne olduğu soruldu.
Tl den 6 sıfır ne zaman atıldı 2005
Tl'nin simgesini oluşturan kadın? Tülay lale
Topal osman ve silah arkadaşları nerelidir
Topkapı sarayının en küçük köşkünün adı? 2.mustafa paşa köşkü
Topkapı sarayının önündeki çeşmenin adı, kim tarafından yapıldığı ve diğer adı?3. Ahmet çeşmesi
Toplamda kaç gün devamsızlık yapan öğrenci başarısız sayılır? 30 gün
Toplantı ve gösteri yürüyüşü için kimden izin alınması gerekir izin almaz
Toplu sözleşme ile ilgili bir soru cevabı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı...
Toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda nereye başvuru yapılır?
Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.
Toplumsal alanda yapılan inkılaplar
Toplumsal eşitlik hangi atatürk ilkesiyle ilgilidir.(halkçılık  )
Toroslar hangi bölgededir akdeniz bölgesi
Totaliter rejimlerde üçüncü dünya ülkelerini etkileyen rejimlerin değişmesine neden olan
Törenlerde protokolün konuşma sırası nasıldır asttan üste doğru
Trablusgarp savaşı temel sebebi
Trablusgarp savaşında atatürkün rütbesi nedir?
Trablusgarp savaşından sonra trablusgarp ve bingaziyi hangi ant ile kaybettik? Uşi
Trabzon gümüşhane doğu ve güneydoğuyu birbirine bağlayan gecit? Zigetvar
Trabzon hangi yıl büyük şehir oldu? 20
Trakya paşaeli müdafaa-i hukuk cemiyetinin çıkardığı gazeteler hangileridir?"
Trakya'da kurulan cemiyet? Trakya pasaeli mudafai hukuk cemiyeti
Tur seçimlerinin yapıldığı hangi oylamalar vardır?
Turist ömer lakaplı kaybettiğimiz sanatçı. Sadri alışık
Tusiad baksan erol birecik
Tuzluluk oranı en yüksek olan deniz akdeniz
Tübitak olimpiyatlarına öğrenci hazırlayan öğretmen kaç saat ek ders alır
Tüik verilerine göre en az internet kullanan ilimiz hangisidir? Muş
Tüneldeki çocuk romanının yazarı kimdir? ( sait faik abasıyanık)
Türk alfabesi kullanan ilk devlet ?  Göktürk
Türk bayrağı ile cumhurbaşkanlığı armasının birleşimi ile oluşmuştur.türk barağı sol köşede nakışlı,geçmiş türk devletlerini temsil eden yıldızlar
Türk birliği hangi padişah donemi 
Türk ceza kanunu hangi ülkeden aldık? İtalya
Türk ceza kanunu kaç yılında kabul edilmiştir 1925
Türk demokrasi tarihinin ilk siyası partisi
Türk denizlerinde gemilerin bakımı işletmesi, vs hangi kanunla (kabotaj)
Türk dil kurumu kuruluş adı ve yılı hangisidir?  Türk dili tetkik cemiyeti 12 temmuz 1932
Türk dil kurumu neden kurulmuştur.
Türk dil kurumu, türk halk kültürü nu araştırma vb. Atatürkün hangi ilkesiyle ilgilidir? Milliyetçilik.
Türk dili tetkik cemiyeti hangi yılda türk dil kurumu adını almıştır ( 1936)
Türk dilini araştırmak için atatürk tarafından kurulan cemiyet? Türk dili tetkik cemiyeti
Türk dilini korumak için 1932 yılında kurulunda cemiyet?
Türk ıran sinirini çizen antlaşma? Kasrı şirin anlaşması 1639
Türk inkılâbı neden evrenseldir? Bağımsızlık isteyen birçok millete örnek olmuştur
Türk islam devletleri'nde askeri işlere bakan divan?  Divan-i arz
Türk -islam mimarisine eser veren ilk devlet - karahanlılar
Türk milletini kimin temsil edeceği konusunda sıkıntı yaşanmıştır.  İstanbul hükümeti mi yoksa temsil heyeti mi
Türk milli eğitim sistemini düzenleyen kanun hangisidir? 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu
Türk milli eğitimin temel ilkelerini ( 18 tane)
Türk ordusunun izmir'e girişi
Türk siyasi tarihinde askeri güç kulanilarak yapılan eylem_  babıali baskını
Türk tarih kurumu açıldıktan sonra bu adi hangi tarihte verilmiştir
Türk tarih kurumu atatürk'ün hangi yayın organını inceler.
Türk tarih kurumunun ilk başkanı kimdir
Türk tarih kurumunun kuruluş tarihi.  15 nisan 1931 ttk
Türk tarihinde çinlilerin parasına benzeyen parayı kullanan devlet.
Türk tarihinin en yumuşak anayasası hangisidir
Türk tarihinin ilk anayasasının tarihi 23 aralık 1876 kanuni esasi 
Türk vatandaşlığı nasıl bir haktır? Siyasi haktir
Türkan çetiner menemen olayı.
Türkçe ezan hangi dönemde uygulanmıştır. 32–50 yıllarında
Türkçe hangi dil grubuna mensup: ural-altay
Türkçenin güzel konuşulması hususunda öğrencilere ne gibi etkinlikler yapılabilir?
Türkçeye çevrilen ilk edebi eser nedir kimindir
Türkçeyi doğru ve güzel konuşmak hangi öğretim kademesi? Okul öncesi
Türkçeyi düzgün kullanım hangi öğretim kademesindedir
Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet kimdir? Karamanoğlu mehmet bey – 13 mayıs 1277
Türkçülüğün esaslarının yazarı ve atatürk'ün fikir babası kimdir(ziya gökalp),
Türkgözü sınır kapısı hangi ülke iledir gürcistan
Türkiye ab katılım müzakerelerine ne zaman başladı. Kaçıncı fasıl açıldı? 2005 22. Fasıl
Türkiye adalet akademisi hangi bütçe (özel bütçe) 
Türkiye barolar birliği başkanı seçilme yeterliliğine sahip 1 üye
Türkiye bm'ye kaç yılında üye olmuştur
Türkiye cumhuriyeti merkez bankası kaç yılında kurulmuştur?1930
Türkiye cumhuriyeti tarihinde ilk başbakan kimdir? (ismet inönü)
Türkiye cumhuriyeti ve atatürk'ün başkomutan olduğu savaş ( meydan muharebesi)
Türkiye cumhuriyetini ilk tanıyan devlet ermenistan
Türkiye cumhuriyetinin ilk anayasası teşkilatı esasiye kanunu 1921 anayasası
Türkiye cumhuriyetinin ilk parası nerde basılmıştır (ingiltere)
Türkiye de yabancı öğrencilerin sayısı yüzde kaçı aşamaz 30 
Türkiye devletinin ilk üniversitesi hangisi istanbul üniversitesi
Türkiye erozyonla mücadele vakfı nedir tema
Türkiye futbol federasyonunun kuruluş yılı (1923)
Türkiye gümrük birliğine ne zaman girdi? 1996 bürüksel(belçika) antlaşması
Türkiye hangi ülkenin nato'ya girmesini veto etmiştir?
Türkiye ile bir diğer türk ülke arasında olan özerk sınır komşumuz neresidir.
Türkiye imfye ne zaman üye olmuştur?  11 kasım 1947
Türkiye iran'la ilgili destanın adı.  Firdevs'i şehname
Türkiye natoya kaç yılında üye oldu. 1952
Türkiye nereye üye değil ab
Türkiye suriye sınırı hangi antlaşma ile belli olmuştur?
Türkiye ve abd'de en çok rezerve sahip ve uzay teknolojilerinde kullanılan maden? Bor
Türkiye ye son katılan toprak parçası
Türkiye yunanistan sınırındaki nehir hangisidir? Meriç nehri
Türkiye_iran_ırak_afganistan arasındaki antlaşmanın adı nedir? Sadakat paktı
Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı
Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962’ye ulaştı
Türkiye’nin 7. Uydusu göktürk 2 nereden fırlatıldı? Kazakistan baykonur
Türkiye’nin en büyük barajı
Türkiye’nin ilk insansız aracı? Anka
Türkiye’nin ilk milli tankı hangisidir? Altay
Türkiye'de ilk kez kredi kartı hangi tarihte kullanılmaya başladı?1991
Türkiye'de ilk referandum ne zaman yapılmıştır? 1960
Türkiye'de kaç bakanlık vardır? 21
Türkiye'de kaç büyük şehir vardır? 30 tane
Türkiye'de ki ilk yerli tramvayın adı? ipekböceği.
Türkiye'de kredi kartı ne zaman kullanılmaya başlandı 1991 aralık
Türkiye'deki yabancı okullar tadilat yapmak için nerden izin alır?
Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962'ye ulaştı
Türkiye'nin deniz üstünde yapılan ilk havaalanı. Ordu-giresun (or-gi)
Türkiye'nin en bati ucu çanakkale ili, gökçeada, ince burun/incir burnu'dur.
Türkiye'nin en büyük tatlı gölü
Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikadır ?
Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir kızılırmak?
Türkiye'nin en yüksek barajı?
Türkiye'nin ilk madalya aldığı olimpiyat kaç yılı ve yeri 1936  berlin ahmet kireççi.(güreş) bronz madalya.
Türkiye'nin ilk milli parkı? Yozgat çamlığı milli parkı
Türkiye'nin ilk petrol arama gemisi?  Turkuaz
Türkiye'nin ilk sismik gemisinin adi nedir? Barbaros hayrettin paşa
Türkiye'nin maarif davası?(nurettin topçu 
Türkiye'nin maden çıkarımında önemli bir yere sahip olan, uzay teknolojisi açısından önemli yer tutan ve bandırma - kadırga'da çıkarılan maden hangisidir?
Türkiye'nin onayıyla natoya alınan ülke hangisidir? Yunanistan
Türkiye'nin tek türk komşusu hangi ülkedir? 
Türkiye'nin üzerinde çalıştığı savaş gemisi üretme projesi.
Türkiye'nin yurtdışına asker gönderdiği ilk ülke- kore
Türkiye'nin yüzölçümü kaç km karedir?, 814.578 km2. 
Türklerde milli bilincin uyanmasını sağlayan savaş.(çanakkale savaşı)
Türklerin anadoluya yaptigi ilk türk akınlarını kim yaptı?  Hunlar
Türklerin ilk anayasası hangisi adi ne.
Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir? 12 hayvanlı türk takvimi
Türklerin kurduğu ilk özel banka
Türkyenin matematik konumu cevap 36-42k ve 26-45d dır 
Tüzel kişi ne demektir?
Tüzel kişiler hepsindeki bütçenin genel adı nedir genel bütçe
Tüzel kişilik kazanılmasından sonra 6 ay içide
Tv kim icat etti? Baird ve farnsworth
Uefa kupası'nı kazanan ilk türk takım?? Galatasaray
Uğur derman - klasik kitap sanatçısı, 
Ulaşım imkanı yönünden problem olan öğrencilerin bu sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulmuştur 
Ulu önder mustafa kemal atatürk yazmış olduğu nutuk'un gelirini hangi kuruma bağışlamıştır?
Ulubatli hasan kimdir?
Ulusal adalet divanı neyin organı? Bm
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı törenleri, millî eğitim bakanlığının,
Uluslar arası çalışma örgütünün kısaltılışı? İlo
Uluslar arası eğitimi değerlendiren sistem
Uluslararası adalet divanı hangi örgüt bünyesindedir?
Uluslararası adalet divani merkezi ülke-şehir? Hollanda lahey
Uluslararası anlaşmalar ile yerel anlaşmalar arasında uyuşmazlık çıkarsa hangi anlaşma geçerlidir. Uluslararası antlaşma
Uluslararası bir kurumda görevlendirilen memura ilgili bakan kaç yıla kadar aylıksız izin verebilir   . 21 yil
Uluslararası çalışma örgütünün kısaltılmış hali
Uluslararası çocuk yardım örgütü kısa adı? Unicef
Uluslararası para değişimine ne denir
Uluslararası para fonu kısaltma? Imf
Uluslararası rakamların kabul tarihi: 1928
Uluslararası sivil havacılık örgütünün kısaltılması: ıcao
Uluslarası kuruluşlarda =>21 yıl
Umumi hifsi sihha kanunu
Umut kitabının yazarı kimdir? (ayşe kulin)
Unesco 2013 yılını adına ilan ettiği bilim adamınız kimdir? 
Unesco 2016–2017 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir? Unesco ahmet yesevı- fuat köprülü yılı
Unesco atatürk yılı.
Unesco dünya mirasına 2 gün önce giren yer.
Unesco dünya miraslar listesine giren konyada bulunan yerleşim yeri /çatalhöyük
Unesco tarafından gastronomi alanında en yaratıcı şehir seçilen ilimiz.(gaziantep )
Unesco tarafından miras listesine alınan yerlerimiz 2 tanesi safranbolu diyarbakır surları
Unesco, bozkırın tezenesi olarak bilinen halk ozanı? Neşet ertaş 
Unesco: bm eğitim, bilim, kültür örgütü
Unicef açılımı? .uluslar arası çocuk esirgeme vekoruma vakfı
Usulsüz şikayet ve müracaatın cezası nedir? Uyarı
Usulüne göre soruşturması tamamlanan memura vali tarafından kaç güne kadar aylıktan kesme cezası verilebilir?
Usulüne uygun istifa eden memurun dönmesi için gerekli süre? (6 ay)
Usulüne uygun kapatılmayan özel öğretim kurumu kurucusu kaç yıl kurum açamaz? 5 yil
Uşak arkeoloji müzesinden çalınan ve ülkemize geri iade edilen tarihi eserin adı nedir
Uşak’ta bulunan kanyonun adı nedir? Ulubey kanyonu – dünyanın 2. Büyük kanyonu
Uşi ant. Hangi devlerle yapıldı
Uyarı cezasının tanımı
Uyarı kınama ve aylıktan kesme cezası gerektiren haller. Subut bulmuşsa kaç gün içinde ilgiliye tebliğ edilir(15 gün)
Uyarı ve kınama için verilen cezaların zaman aşımı. 1 ay 
Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları kaç yıl sonra sicilden silinmesi için başvuru yapılabilir? Uyarı, kınama 5 yıl- aylıktan kesme 10 yıl
Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı nereye itiraz edilir? Disiplin kuruluna
Uyarı, kınama, aylıktan kesme cezası amir kaç gün içinde verir. Disiplin amiri 15 gün içinde cezayı vermek zorunda
Uyarlanan ilk tiyatro eserinin yazarı? (ahmet vefik paşa)
Uyarma kınama aylıktan kesme kademe ilerleme cezalarından hangisini amir veremez kid
Uyarma kınama cezaları kaç gün içinde verilir
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kim verir? (disiplin amiri)
Uydusu olmayan gezegenler(venüs-mars)
Uygulama bahçesi en az ne kadardır. 2
Uygunsuz davranışta bulunan memura ne ceza verilir? Kınama aylıktan kesme 1/2–1/4
Uygunsuz dilekçe sonucu hangi ceza cumhuriyet başsavcılı resen soruşturmaya gider
Uygur türklerinden kadın aktivistin adı nedir? Rabia kadir
Uygurlara ait destanlar? (türeyiş, göç)
Uyuşmazlık çıkarsa nereye başvurulur. Hakem kurulu
Uyuşmazlık komisyonunun görevi nedir
Uyuşmazlık mahkemesi başkanı nasıl seçilir? Anayasa mahkemesi tarafından
Uyuşmazlık mahkemesine kim başkanlık eder? Uyuşmazlık mahkemesi genel kurulu, bu kanunla belli edilen görevleri yerine getirir ve ayrıca bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlıklarında görevli bölümü belli eder. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı, anayasa mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilir.
Uyuşmazlıkta danıştay sayıştay hangisi karar verir: danıştay
Uzaya gönderilen köpeğin adı nedir -layka
Uzaya ilk giden hayvan: köpek.
Uzayda azot bla bla gibi şeylerden oluşan bulutsu yapı nedir?
Uzaydan gözüken yapı nedir? Çin seddi
Uzman öğretmen olma şartları nelerdir?
Uzman yardımcı olmak yaş sınırı nedir?
Uzun bir biyografi ve kitap isimleri: ziya gökalp 
Uzun ince raketle oynanan kaz tüyünden yapılmış topa ne ad verilir(cevap badminton)
Ücretsiz doğum izni en fazla 2 yıl
Üç defa başarı belgesi alan memura verilen belge. 2.üstün başarı belgesi. 
Ülke sınırları hangi kongre ile çizildi? Sivas.
Ülkemizde benimsenen demokrasi türü hangisidir? Temsili demokrasi
Ülkemizde bulunan azınlık okullarında kimler okur? Türkiye de bulunan tc vatandaşı azınlıklar
Ülkemizde büyükşehir belediye sayısı kaçtır?
Ülkemizde en hızlı göç alan bölgemiz (marmara)
Ülkemizde uygulanan pisa sınavını hangi kuruluş yapmaktadır. (oecd)
Üniversite bütçesi hazırlanırken kaç cetvelden oluşur? 3 cetvel
Üniversiteler bütçesini nereye sunar. Yök
Üniversitelerin program vs. Kim hazırlar? Yüksek öğretim genel müdürlüğü ve dış ilişkiler
Ünlü matematikçi? Cahit arf, aydın sayılı
Üst üste 3 kere güreşte avrupa şampiyonu olan sporcu kimdir? Rıza kayaalp
Üstün başarı belgesi alanlar en yüksek devlet memuru maaşının % kaçı ile ödüllendirilir? %200
Üstün başarı belgesi=> 3 öğretim yılı bütün dönemler takdir alanlar
Üstün başarı, vb ödül alanlar ne zaman dpt ye bildirilir yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar devlet personel başkanlığına bildirilir.
Üstün zekalı çocukların tespiti
Üye birim amirleri(vali seçer)
Üye formu dolduktan kaç gün sonra üyelik kabul olmuş olur? En geç 30 gün
Üye il genel meclisinden
Vadideki zambak kimin eseri? Balzac
Vahdettin nereye sığındı vahdettin ingiltereye sığınma talebinde bulunmuş reddedilerek ingiliz gemisi ile maltaya bırakılmıştır
Vahdettin nereye sığındı? İngiltere malta
Vahdettinin mezarı nerededir?
Vali başkanlığında toplanan il genel kuruluna kimler katılır  hukuk işleri müdürü defterdar milli eğitim bayındırlık sağlık ve sosyal yardım tarım ve veteriner
Vali hangi mahkemede yargılanır yargıtay ilgili ceza mah
Vali il genel meclisi kararlarına karşı idari yargıya kaç gün içinde gidebilir? 60 gün
Vali il idare kurulu başkanlarını yılda kaç defa toplar?
Vali kaymakamları yılda kaç kez toplar? 1 
Vali kimleri denetleyemez askeri ve adli teşkilatları
Vali kurulunu kaç kez toplar? Yılda en az 4 kez
Vali memura resen maaş kesme cezası en fazla kaç gün verebilir 5 
Vali nasıl atanır ıc isleri bakanlığının inhası bakanlar kurulunun kararı cumhurbaşkanı onayı ile
Vali nerde yargılanır?( yargitayin ilgili ceza mahkemesi) 
Vali nereleri denetleyemez? Askeri, adli birimleri
Vali şube toplantısını ayda kaç kez yapar? Yılda 4 kez
Vali yardımcısı olabilme şartları nelerdir 1.6 yil hizmet vermek 2 yılını doğuda geçirmek
Vali=>il müdürü=>şube müd=>şeflik=>memurluk
Valilerde yetki genişliği ne demektir?  Yetki genişliği, merkezdeki toplanmış yetkilerin bir bölümünün, yine merkezin denetimi altında, merkezdeki ve taşradaki bazı yüksek görevlilere aktarılmasıdır. Anayasaya göre türkiye`de illerin idaresi "yetki genişliği" esasına dayanır.
Valileri kim soruşturur? Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve vekili
Valilerin verdiği ceza?
Valilerin yargılandığı mahkeme? Yargıtay
Valinin atanma sekli cumhurbaşkanı atar
Valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner
Valinin denetimi dışındaki örgütler nelerdir?
Valinin hukuki durumu nedir?  Yetki genişliği
Valinin onayladığı özel okulun açılması ile ilgiliydi(milli eğitim bakanlığı)
Valinin tebrikleri kabul ettiği bayram - cumhuriyet bayrami
Valinin yazı işlerini kim yapar?  Vali yardımcısı
Valinin yetkili kıldığı görevli
Valiye soruşturma izni kim verir? Yargıtay cumhuriyet başsavcısıydı 
Valiyle birlikte yürütür? Cumhuriyet başsavcısı...
Van ve ve çevresinde kurulan medeniyet ----urartular
Varlık fonu başkanı
Vatan bütündür bölünmez nerede söylenmiştir.(sivas kongresi )
Vatan bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede nerede söylendi?  Amasya genelgesi
Vatan şairi kimdir? Namık kemal
Vatandaş için medeni bilgiler kitabının yazarı cevap: mustafa kemal atatürk
Vatandaşlar süreli yayınlardan hangi esasa göre faydalanır? Eşitlik ilkesi
Vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikededir. İfadesi ilk kez nerde söylenmiştir? Amasya gen
Vatanin butunlugunu millet sağlayacaktır....amasya genelgesi.
Vatanin bütünlüğü tehlikededir. Sivas'ta kongre yapılmasına karar verilmiştir? ( amasya görüşmeleri )
Ve ilk altı ayın değerlendirilmesinin, ikinci altı ayın beklentilerinin belirlendiği kamuoyuna duyurulduğu ay (mayıs)
Veda hutbesi kaç yılında nerede okunmuştur? 632 arafat
Vekalet aylığı almak için o görevde en az ne kadar kalmak gerekir? 3 ay
Vekalet edilen görevin kadro derecesinin 1. Kademenin 1/3 ü
Vekaleten atamada maaş nasıl verilir?
Veli devamsızlık bildirme suresi.
Veli devamsızlık yapan çocuğu için özür belgesini kaç gün içinde okula vermek zorundadır? 5 gün
Veli kaç gün içinde okul idaresine devamsızlık bildirmeli  3
Velisi veya vasisi olmadığı halde çocuğu okutan ya da çalıştıran kişiye ne denir?   Aile başkanı
Vergi vermek anayasadaki hangi haklardandır siyasi hak ve ödevlerdendir
Verilen bir cezaya itiraz edilince sonuçlanması kaç ay sürer?
Verilen cezalara karşı itirazlar kaç gün içinde yapılmalıdır? 7 gün
Verilen cezalara karşı memurun yaptığı itiraza kurullar kaç gün içinde cevap verir? 30 gün
Verilen dilekçe diğer kurumlara da bilgi verilecekse kaç iş günü içinde bilgi verilir 30
Verilen görev dolayısıyla zarara uğratılmış ise nereye dava açılır? Görevi veren kuruma
Veteriner yada sağlık memurunun olmadığı bir kurumda bu personellerin yerine kim vekalet eder. 21.dmk ya göre kademenin tanımı
Vezirlik makamı ilk kimle başladı?  Orhan bey
Vhb (vilayetler hizmet birliği) nedir
Vilayeti sarkiye kuruluş tarihi (1918)
Vilayetti sitte mondrosta kaçıncı maddede geçiyor 24
Viyana kusatmasindan başlayan geri çekilme hangi olayla son buldu. Sakarya meydan savasi ile son ndu 23 agustos 13 eylul 1921
Vlet kurumlarında bulunan bayrak direği atatürk büssünün hangi tarafında yer alır?  Önden sol arkadan sağ
Voleybolda ayni takimda olupta farkli forma giyene ne denir? Libero
Von der goltz'un başkanlığını yaptığı alman heyeti hangi tarihte ülkemize gelmiştir.(1883)
Who nun açılımı: dünya sağlık örgütü 
William tell' in yazarı kimdir? Schiller
Wilson ilkeleri hangi başkan döneminde ve özellikleri nelerdir?
Wilson ilkelerinden osmanlıyı ilgilendirenler
Wilson ilkelerini kim yayınlamıştır.( abd başkanı woodrow wilson)
Wilson prensipleri cemiyeti 
Www ingilizce acilimi nedir word wide web geniş dünya ağıdır.
Yaban sodom ve gomorenin yazarı kimdir yakup kadri karaosmanoğlu
Yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler?(yabancı resmi kurumlar için en çok 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlar için en çok 21 yıla kadar)
Yabancı dil okulları.... Neyle düzenlenir c. Kanunla
Yabancı gemilerin türk kara sularından faydalanmasını bitiren kanun kabotaj kanunu
Yabancı memleketlerde=>10 yıl
Yabancı okullar arazisini kaç katına kadar büyütebilir 
Yabancı okullar hangi birime bağlıdır
Yabancı okullar ülkemizde kaç misli arttırılabilir? 5
Yabancı okullarda kimler okur
Yabancı okulları ilk getiren padişah kimdir? Fatih sultan mehmet
Yabancı okulların arsaları kaç misline kadar arttırabilir 5 katı
Yabancı uyruklu olup ikamet eden yabancıların dilekçelerine kaç gün içinde cevap verilir
Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı için ne kadar süre türkiye'de bulunmuş olması gerekiyor?
Yabancı uyruklular 3071 dilekçe kanununa göre dilekçelerini hangi dilde yazmak zorunda? Türkçe
Yabancılara türkçe öğretmek için kurulmuş ensitutu hangisidir. Yunus emre enstitüsü
Yabancıların bilgi edinme kanunundan yararlanmaları nasıl olur?
Yahudi siyasetine karşı dünyada doğan akım antiseminitizm
Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyet? Alyans israil
Yapılan mali harcamaları denetleyen kurum? Sayıştay
Yapılandırmacı eğitimin temel özellikleri
Yaprak dökümü, çalıkuşu gibi eserlerin sahibi kimdir? Reşat nuri güntekin
Yararlı cemiyetlerden milli kongrenin amacı?
Yararlı cemiyetleri sayınız?
Yardımcı hizmetler sınıfı
Yargıtay başkanı kimdir?
Yargıtay başkan'ını kim seçer?
Yargıtay cumhuriyet başsavcısı kaç yıllığına görevlendirilir 4
Yargıtay cumhuriyet başsavcısı kimdir? Mehmet akarca
Yasa kaç günde yayımlanır. 15 gün
Yasadışı faaliyetle uğraşan es ve çocuklar kaç gün içinde bildirilmeli(15)
Yasama dokunulmazlığı kimler içindir? 
Yasama organı hangisidir? Tbmm
Yasama yetkisi ilk olarak hangi anayasada yer almıştır? 1924 anayasası
Yaşar güç - hortlatma kaval - dilli dilsiz kaval yapımcısı ve icracısı, 
Yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinirsek ne kadar aylıksız izin hakkımız olur gibiydi  24 aya kadar
Yaşlılık, sakatlık, sürekli hastalık nedeniyle cb nin af çıkarması? Yürütme yetkisi olacak.
Yavuz sultan selimin üsküdar’da veziri için yaptırdığı caminin adı?  Kasımpaşa piyale paşa camii
Yavuz ve midilli gemilerinin eski adini yazmışlar cevap bu ve osmanlının haçlılarla yaptığı ilk savaş
Yaya ve müsellem ilk düzenli ordu kimin zaman'ı? Orhan bey
Yaygın eğitim genel müdürlüğü genel müdürü kimdir? Alı rıza altunel 
Yaygın eğitim ile açık öğretim hizmetlerini hangi hizmet birimi karşılar?
Yaygın eğitim kaç bölümden oluşur ve bunlar nelerdir?(2 bölümden)
Yaygın eğitim kurumları? Halk eğitim, açık öğretim, mesleki eğitim merkezleri
Yaygın eğitimin amacı
Yayladağı sınır kapısı hangi ülke ile sınırımızda? Suriye (hatay-suriye)
Yaz okulu ne amaçla yapılır?
Yazdığı kitaplar verilmişti ve su anki cumhurbaşkanlığı sözcüsü ifadesi vardı? İbrahim kalın
Yazışmalarda alt makama yazarken hangi hitap kullanılır? Rica ederim
Yazışmalarda üst makama yazarken nasıl hitap edilir? Arz ederim
Yazıyı ilk bulan sümerler
Yazi tipi soruldu. Times new roman.
Yedek ödenekte genel butcenin %2 si kadar mı %20 si kadarmi maliye bakanlığı ödeneğine konuyordu.
Yedi göller hangi coğrafi bölgededir. Karadeniz
Yedi güzel adam dan iki şairin adı
Yedi tepeli şehir olarak bilinen yer neresidir? İstanbul
Yeğitek açılımı?
Yemen cephesi hangi tür cephedir savunma
Yeni cumhurbaşkanı eskisinin görevi bitmeden kaç gün önce seçilmeli 45   (bazı kaynaklar otuz bazılar 60 gün yazıyor)
Yeni kurulan türk devletinde toplumsal eşitliği sağlamak için yapılan inkılapların genel adi nedir?  Halkçılık
Yeni tarım bakanı kimdir ahmet fakıbaba
Yeniçerilerden oluşan itfaiye ekibinin adı. Tulumbacılar
Yeniçeriyi kaldıran padişah?(2.mahmut) .
Yenilkikçi atatürk ilkesi inkılapçılık
Yerçekimini kim bulmuştur? Newton
Yerel özerklik nedir?
Yerel yönetimler hangileridir? İl özel idaresi -belediye yönetimi -köy yönetimi
Yerel yönetimlerde kim bir yöneticiyi geçici olarak görevden alabilir? İç işleri bakanı
Yerinden yönetim kuruşlarına örnekler veriniz? Trt-sgk-barolar-tic.san. Odası-kit
Yerleşik yaşama geçen ilk türk devleti
Yetki genişliği (valilere)
Yıldırım bayezid kaçıncı padişahtır 4
Yılkı atı eserinin sahibi kimdir abbas sayar
Yıllık izinde alınan rapor yıllık izni nasıl etkiler.
Yılsonu başarı puanları nasıl hesaplanır? Yılsonu puanı ile o dersin haftalık ders saatti çarpımı sonucu ne elde edilir?
Yibo ların kuruluş amacı
Yibo nereye kurulur
Yorum sorusu: 15 temmuzla ilgili sohbet
Yorum sorusu: bir resim gösterip yorum istenebilir
Yorum sorusu: demokratik okul yönetimi nasıl olur?
Yorum sorusu: dik temel harfler ile ilgili ne dusunuyorsunuz iyi mi olur. Egik yazidan duz yaziya
Yorum sorusu: eğitimde teknoloji zorunludur cümlesine katılır mısınız?
Yorum sorusu: en son okudugunuz kitap
Yorum sorusu: idarecilik tecrubeniz varmi dediler neden olmak istiyorsunuz
Yorum sorusu: kendinizi tanıtırmısınız?
Yorum sorusu: müdür yardımcısı olursan okulda neleri degistirmek istersin neler yaparsin.
Yorum sorusu: müdür yardımcısı olursanız okulunuzda varılan durum dışında neler yaparsınız?
Yorum sorusu: nerede müdür yardımcısı olmak istiyorsun? Neden? 
Yorum sorusu: niçin müdur yardımcısi olmak istiyorsun? ,
Yorum sorusu: özgecmişinizi anlatınız?
Yorum sorusu: sınif oğretmeni olarak sence çocuklar neden toplumsallasamıyorlar
Yorum sorusu: siz müdür yardımcısı olunca herkese eşit davranmak adaletli olmak kimseyi üzmemek kırmamak görevinizi en güzel şekilde yerine getirmek bu vatan için var gücüyle çalışan örnek liderlerden biri olmak eğitimde bütün dünyaya örnek olacak projeler geliştirmek istermisiniz?  Evet elimden geldiği şekilde var gücümle ülkeme hizmet etmekten onur duyarım.
Yorum sorusu: yansıtıcı düşünme nedir yorumlayınız
Yozgat ayaklanması? 1920 çopanoğlu
Yök kurumlarından 4 tane sayınız.
Yök un amaçları nelerdir 
Yöneltme hangi kademede başlar.
Yöneticiler için mahkeme kararı kim tarafından alınır idare mahkemesi
Yöneticilerin eğitim görevi?
Yönetim kurulu üyeleri
Yönetmelik çıkarmada kim görevlidir.
Yönetmelik genelge kanun ve nizamnamelerin birbiri ile ters düşmemesini anlatıyordu
Yönetmeliklere itiraz için nereye başvurulur? Danıştay
Yönler:e---doğu
Yönler:s güney
Yönler:w--batı
Ysk üyeleri 7' asil 4 yedek
Ysk üyelerini kim seçer  danıştay ve yargıtay üyeleri arasından gizli oy
Ytl den tl ye geçiş ne zaman oldu
Yunan işgaline karsı avrupalıların çıkardığı rapor amiral bristol raporunu
Yunanistan i kurmak için oluşturulan cephe mavri mira, büyük yunanistanı kurmak için faaliyetlerde bulunmuştur. Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdendir.
Yunanistan sınır kapımız ipsala uzunköprü pazarkule
Yunanistan'ın doğu trakyadan çekilmesi ve istanbul un boğazların 1. Tbmm ye devredilmesi hangi antlaşma ile oldu
Yunanlılar ermeniler fransızlarla savaşılan cephelerin adi ( doğu cephesi güney cephesi bati cephesi )
Yunanlılar izmir işgal etmeye nerede karar verdiler 
Yunanlılara ilk kurşunu kim atmıştır osman nevrez hasan tahsin onun yazar adı
Yunanlıların eskişehir hareketini durduran ilk mücadele hangisidir? I. İnönü savaşı
Yurt dışı eğitim e 6 ya da 1 yıl süreyle giden öğrencilerin kayıtları ne olur 4) kanunlar nerede yayımlanır
Yurt dışı eğitim öğretimle ilgilenen birimin adi(yurtdışı eğitim genel müdürlüğü)
Yurt dışı görevlendirme ne kadardır? 3 yıl x2 bakanın onayı ile
Yurt dışı teşkilatlarda görev almak için bakanlık teşkilatında en az ne kadar çalışmak gerekir? 1 yıl ve yabancı dil bilmek
Yurt dışına asker gönderme yetkisi? 
Yurt dışına çıkanın eşine izin memur dönene kadar eşine aylıksız izin verilir. Eşin görevi bitince 10 gün içinde göreve dönmek gerekir
Yurt dışına görevlendirilen memur kaç yıllığına 10 yıl
Yurt dışına özel bursla gidenler hariç bilgilerini artırmak için yurt dışına giden maşın % kaçını alır? %60
Yurt dışında görev yapan kişilere sosyal yardım yapılma işine hangi kurum bakar
Yurt dışında kurs gördükten sonra mecburi hizmeti olanlar bu göreve yapmazlarsa devlet yaptığı yardımın kaç katını alır? 2 katını
Yurt dışında okutulanlar=>devletin okuttuğunun iki katı(x2)
Yurt dışında türk ve yabancı okullar, proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarını kim yapar? Bakan yapar
Yurt dışındaki memurlara sosyal yardım hangi birim tarafından yapılır?
Yurt dışından doğup ülkemizden denize dökülen akarsu asi
Yurt dışından gelen öğrencilere burs vb..hangi birim bakar? Avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü
Yurt dışından gelenler dilek ve şikayetlerini nasıl bildirir
Yurt geneli sayılan kongre
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunan öğrenciler izinli sayılsa bile bunların ne kadar devasızlık hakları vardır? Devamsızlıkları toplam eğitim süresinin yarısını geçemez
Yurt içinde okutulan memurlar=>devletin okuttuğu yıl kadar
Yurtdışı özel öğretim kurumu tanımı
Yurtdışına asker gönderme kimin yetkisindedir? Tbmm
Yurtdışına öğrenci gönderme, kontenjanı belirleme, ihtiyaçlarını karşılama, istihdamını sağlama... Gibi görevleri olan birim (yüksek öğretim ve yurtdışı eğitim genel müdürlüğü)
Yurtdışına sürekli görevlendirilen bir kişi ülkeye döndükten kaç yıl sonra tekrar görevine döner.  2 yıl
Yurtdışında çalışan öğretmenlerin islerini yapan kurum. Avrupa birliği ve dış ilişkiler daire başkanlığı
Yurtdışında devlet adına bina satın alma gibi isleri hangi bakanlıklar yapar
Yurtdışında en az bir yıl süreli eğitim almak için giden öğrencilerin kayıt işlemleri nasıl yapılır. 
Yurtdışında görevlendirilecek üst düzey görevlilerin seçimi ve onayı cumhurbaşkanının hangi görevi alanına girer yürütme
Yurtdışında görevli memurlardan görev haysiyetini zedeleyici davranışları hangi ödevle ilgilidir(yurt dışı ödev ve sorumluluk)
Yurtdışında hizmet veren öğretmenlere hangi genel müdürlük bakar (mevzuat)
Yurtdışında okuyan öğrencinin denlik belgesini bakanlığa sunan kurum ..... Talim terbiye kurumu
Yurtdışında üretilen ülkemizin savaş gemisi
Yusuf has hacipin eseri: kutadgu bilig
Yusuf hikmet bayur kimdir?
yuz olcumu en kucuk ilimiz (yalova)
Yüce divanda yargılanan ilk ve tek başbakan kimdir?
Yüksek denetleme kurulu kime bağlıdır? Başbakanlık
Yüksek öğrenim kurumlarında özel kanuna tabi olan birimler nelerdir
Yüksek öğretim amaç veya tanımı.
Yüksek öğretim strateji ve politikalarını geliştirmek, yurt dışında eğitim gören öğrencilerin eğitimini sağlamak hangi hizmet biriminin görevidir?
Yüksek öğretim ve yurt dışı genel müdürlüğü
Yüksek planlama kurulu 3 yıllık 15 eylüle kadar karar verir ve resmi gazete yayınlanır.
Yüksek planlama kurulu neyin planlamasını yapar?
Yüksek secim kurulu kararları için nereye itiraz edilebilir?
Yüksek secim kurulunun kararına itiraz nasıl olur?
Yükseköğretim amaçları nelerdir ?
Yükseköğretim dışında açılan özel eğitim kurumları kim izin verir?
Yükseköğretim kurumlarından 4 tanesini söyleyiniz
Yükseköğretim programlarında öğrenci değişim programı( yurt dışı-yurt içi hatırlamıyorum) erasmus   
Yürütmeyi kimler yapar bakanlar kurulu ve başbakan
Yüz kızartıcı davranış cezası. Memurluktan çıkarma
Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi (rusya  )
Yüz ölçümü en büyük en kalabalık kıta (asya) 
Yüzen dozerimizin ismi= azmim 
Yüzölçümü açısından en küçük ilimiz yalova
Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi rusya
Yüzyıl savaşları hangi iki ülke arasında olmuştur ingiltere fransa
Zabit ve kumandan ile hasbıhal
Zararlı cemiyetler ne zaman ortaya çıkmışlardır?
Zararlı cemiyetlerden hilafeti destekleyen hangisi.
Zararlı cemiyetleri sayınız?
Zeugma mozaik müzesi hangi şehrimizdedir? Gaziantep
Zigetvar da ölen osmanlı padişahı kim? Kanuni sultan süleyman
Zigetvar seferi sırasında ölen padişah? 
Ziraat bankası kim zamanında kuruldu.
Zonguldak çevresinde taş kömürü madeninin fazla olması hangi hareketin sonucudur deniz etkisiyle karbonlaşma fazla olduğu için
Zor durumlarda görev yapan memurlara verilen zam güçlük zammı
Zorunlu eğitim çağındaki çocuk kaç gün devamsızlık yaparsa ailesi okula bildirmeli
Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek;(hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü)
Zorunlu hallerde öğrenciye okul kaç gün izin verir.15.
Zorunlu hizmet çağını gecen öğrencilere en çok kaç donem okuma fırsatı verilir (mevzuat)
Zorunlu ilköğretim ne zaman biter? 13 bitip 14 de girdiği eğitim yılı
Zübeyde hanım Mustafa Kemal'in ilk hangi okula gitmesini istemişti? Mahalle mektebi


1. Gastronomi şehri (ANTEP)
2.Italyanlar hangi savastan sonra çekilmiştir. ( Sakarya)
3.Özel bir kurumda ek ders ücreti resmi ek ders ücretinin kaç katını geçemez.                            2 KATINI GECEMEZ
Tekirdağ
1.soru savaş olağanüstü sıkıyönetim durumlarında göreve gelmeyen memura verilecek ceza.. MEMURLUKTAN ÇIKARMA
2.soru bilgi edinme kurulunda prof veya doçent ünvanlı kaç üye bulunur..
3.soru amasya genelgesinin uzunca tanımıyorum vardı..
4.soru sivastaki eserleri vermişler hangi ildedir diye sordular..
1 sendikalar ne zaman tüzel kişilik kazanır 6 AY SONRA
2 ilk defa askerlik ne zaman zorunlu oldu TANZİMAT
1. Cezalar kaç yılda siciline den silinir. 10
2.2015 en büyük yer altı şehri Nevşehir
1-1739 un tanımı verilmişti
2-1739 un 5 ilkesini yazınız
Eşitlik,fırsat ve imkan eşitliği,sureklilik,eğitim hakkı,yöneltme
3-Birleşmiş milletler hangi yıl kurulmuştur? 1945
4-Kars Ardahan Batum -...selaiye diye bir soruydu-misak-ı milli

1-31 Mart olayı kim tahttan indirildi?2 - Merkezi bütçe 3 - Milli Eğitim temel ilkeleri
bütçe kanununa göre görevde bulunan memurun evraklarında bir yanlışlık yapılırsa kaç gün içinde düzeltilmesi lazım? 1 İŞ GÜNÜ
2. DMK YA göre devlet eşyalarını kendi menfaati için kullanılmasına ne ceza verilir? KINAMA ???
3.sınırlarımız içinde doğup gürcistan Batumdan Karadenize dökülen nehrimiz? ÇORUH
4. Rusyaya yardım götürmek amacıyla 1.dünya davaşında itilaf devletlerince açılan cephe ÇANAKKALE
1. 5018 sayılı kanunla ilgili bir soru cevap Gerçekleştirme görevlisi
2. Sevr ant.nin tarihi 10 ağustos 1920
3. Eski Türklerde av törenine verilen ad cevap Sığır töreni

Avrupa merkez bankası hangi ülke
Amasya genelgesi
Destek hizmetleri genel müd
Doğum yapan memurun eşine kaç yıl aylıksız izin verİLİR 24 AY
)TDK KURULUŞU TDK 12 temmuz 1932
2)657 YE BAĞLI 2 YIL YÜKSEK OKUL OKUMUŞ BİR MEMUR KAÇINCI KADEME VE DERECEDEN BAŞLAR  10-2
3)CEVABI YEĞİTEK OLAN UZUN BİR SORU VARD Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

TC anayasasına göre seçimden önce çekilen bakanlıklar? adalet İçişleri ulaştırma
2. Sırbistan 1. Dünya savaşında hangi tarafta yer almıştır? İtilaf
3. Osmanlı ilk havan topunu ne zaman kullandı? Havan Topu ilk defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.
.657. sayılı kanunun ödev ve sorumluluklardan tarafsızlık ve devlete bağlılık açıklanmış hangisine girer diye soruldu.
2. Anayasadan Uluslararası anlaşmaları imzalamak Cumhurbaşkanın hangi görevlerindendir diye bir soru YÜRÜTME
3.Dilekçe yanlış bir kuruma verilirse ne yapılır gibi bir soru
Siyasi partileri kapatma için kim dava açabilir – YARGITAY cumhuriyet başsavcısı
Türkiye'nin yurtdışına asker gönderdiği ilk ülke- Kore
Memurluktan kaç defa ayrılan kişi geri dönebilir? -2
31 Mart olayını bastıran ordunun adı nedir- Hareket ordusu
Ankara kaç yılında başkent oldu. ( 13 ekim 1923)
2. 1739 ...... Hazine ile ilgili bir soruydu. Hangi bakanlıkla diye sormuşlar.( Maliye Bakanlığı)
3. Açlık kitabının yazarı kimdir.KNUT HAMSUN
Misakı milli den verilen ilk taviz?Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan'a bırakılan Batum, Misak'ı Milli'den verilen ilk tavizdir.
5.İlköğretim kanunu açıklanmış o soruldu.
6.93 harbinin kadın kahramanı kim
1.İstanbul Üniversitesi kuruluş tarihi
2. Meslek lisesinden mezun olanların memurluğa başlama yaşı
3. Daha önce bir spor yarışmasında dereceyi geçen diye bir soru cevabı rekor olacak
Anayasaya göre YÖK'e bağlı özel hükümlü kurumlar? ( TSK v emniyet teşkilatına bağlı yüksek öğretim kurumları) 2.TBMM de çalışan memuru kim denetler. Soruşturur?( genel sekreterlik) 3. Milli eğitim bakanlığının tek yetkili olmasını sağlayan hangi kanundur? ( tevhidi tedrisat) 4. Hacivat Karagöz filminde Karagöz rolünü oynayan dünyaca ünlü oyuncumuz kimdir ? ( Haluk bilginer)
1. TBMM de dilekçeler nereye verilir? ( dilekçe komisyonu) 2. Fransızlar Maraş'ı ne zaman terk etti? (1922) 3. 222 sayılı kanuna göre öğretmen dışındaki personelin işlemlerine kim bakar? (Insan kaynakları)
1 ilk Türk ce yazılı metin..Orhun Hitabe. .Moğolistan da.2 meb ogretmen disi atamalar i yapan birim..insan kaynakları genel Müdürlüğü. 3..632 khk ya gore meb yazışma ve arşiv hizmetleri yapan birim . DESTEK HİZMETLERİ G.M.4..uzunca soru paragraf şeklinde özet olarak Atatürkun ali fefhi bey e kurdurdugu parti.. Serbes Cumhuriyet parti..

. 5018 de enson harcamayı onaylayan ...
2. Bakanlığımızın en üst danışma organı
3.Türk demokrasi tarihinin ilk siyası partisi
4. Hangi savaştan önce mustafa kemale başkomutanlık verilmiştir
1.harcama yetkilisi
2.cumhiriyet halk partisi
3.milli egitim surasi
4.sakarya savasindan onc
1)Imzalanan toplu sözleşme metni nerede yayınlanır? (Resmi Gazete dedim) 2) Sadabad Paktı ne zaman imzalanmıstır?( sadabat pakti 1937 yilinda kuruld 3) Felatun Beyle Rakım Efendi romanının yazarı? Ahmed Mithat Efendiymiş)
1.Çalıkuşu yazarı kim? 2.222ye göre zorunlu eğitim çsğı?  6-13 ---3.222ye göre zorunlu olayan eğitim kurumları gibi bişeydi?TAMAMLAYICI KURSLAR OKULÖNCESİ EĞİTİM 4.Atatürk kurtuluş savaşı sırasında Ankara'ya hangi tarihte gelmiştir 27 ARALIK 1919
20 tl nin arkasinda kim vardir? MİMAR KEMALEDDİN
2. Dogum izninde babaya kac gun izin verilir?10
3.bogazlar hangi antlasmayla turkiyeye birakilmistir?MÖNTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
4.uzun bi soruydu cevabi mili guvenlik bakanligiydi..
. 1739 sayılı temel eğitim kanuna göre ilköğretim çağı çocuk kaç yaşına girdiğinde biter - 13 yaşının bittiği 14 yaşına başladığı yıl biter
2. Cumhuriyet'in ilanından sonra kaç yılında şehit yakınlarına ödenek verilmeye başlanmıştır -1924
3. 2016 varlık fonu başkanı kimdir - mehmet bostan
Totaliter rejimlerde üçüncü dünya ülkelerini etkileyen rejimlerin değişmesine neden olan falan baya uzundu soru (bilmiyorum cevabı)
2- Doğu Cephesini bitiren ant (Gümrü)
3- Derneklerin kapanmasına neden olan durumlar (kanunlara aykırı suç teşkil eden durumlar dedim)
3- Kardeş ölümlerinde memura kaç gün izin verilir (7 gün )

TBMM bir yılda en fazla kaç ay tatil yapar? 3 ay
2.1739 sayılı kanuna göre öğretmen yeterlilik ve pedagojik bakımından kim sorumludur gibi bi soruydu. Cevap Milli Eğitim Bakanlığı
3. Gümrü anlaşması kiminle imzalandı? Ermenistan
3. İlk yüz nakli nerede yapıldı? Antalya
 1-beş yıllık kalkınma planı tarihleri  1934 -1939 arası
2-geribildirim kavramını açıklamışlar kavramı soruyolar.3- memurun yıllık izin süresi nekadar?
1. Talim terbiye kurulu bir başkan ve kaç üyeden oluşur 10 üye
2. Mustafa kemal amasya genelgesinden sonra 3 temmuzda erzuruma geldi. Sarayla yaptığı bir dizi telgraf sonunda görevinden istifa etti. Bu tarihler ne zaman 7-8 temmuz
3. Diriliş savaş ve Barış kimin eseri tolstoy
4. Özel eğitim kurumlarındaki ekders en az nekadar gibi bir soruydu. Resmi devlet okullarındaki ekders ten az olamaz
 İstanbul Ataşehir 4. Komisyon. 1.karayolu ile demiryollarının kesiştiği yer gibi bu soruydu cevap: hemzemin geçit 2.Ataturk un bilim adamları yetiştirmek ve tarihi araştırmak için kurduğu cemiyet.cevap: Türk tarihi ve tedkik cemiyeti ben tedkik kismini hatırlayamadım. 3.dunya bankası nerededir. Cevap: WashingtoN
1-222 sayılı kanuna göre yanlış beyanda bulunmanın cezası 100 TL
2-Kıbrıs hangi tarihte kuzey kıbrıs olarak ayrıldı 1960
3-Amasya genelgesiyle Türk inkılabınin hangi safhası başlamıştıri   İhtilal aşamasıymış
1. Türklerin kurduğu ilk özel banka
2. Osmanlı devletinin son padişahı
3. Eğitim öğretimde turklerle dil tarih ve kültür birliği olan .. Hangi birim ilgilenir.
4. Özel okulların kapatılmasına kim karar verir
Paris baris konferans tarihi?18 OCAK 1919
Olağanüstü hali hangi kurum onaylar ?MECLİS
Okul ile ilgili bütçe? Cevap yüzde 10
Nobel alan ilk Türk yazar ve kitapları?ORHAN PAMUK
1-)Mgk uyelerini sayınız (son değişiklik) Cumhurbaşkanı
Başbakan
Genelkurmay Başkanı
Başbakan Yardımcıları
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Kara Kuvvetleri Komutanı
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanı
Jandarma Genel Komutanı
2-) marifetname kimin eseridir   marifetname Erzurumlu ibrahim hakki
3-) fazla çalışma usullerini kim ve hangi kurumlar belirler
4-) ermeni örgütleri ile ilgili genel bir soru
1.Devlet memurlarının sakatlık hastalık durumunda aldığı cezayı kaldırmaya yetkili makam(CumhurbaskanlığıMakamı dedim.)
2.Süt izni ne zaman başlar(Süt izni analık izninin bitim tarihinden itibaren başlamaktadır. 6 aylık iki farklı yapıda bir yıldır)
3.31 mart olayından sonra 2. Abdulhamitin yerine geçen padişah(MEHMET .reşatmis)
4.G20 almanyanin hangi şehrinde yapıldı(HAMBURG)
 1.amirine sözle hakaret eden kisiye verilen ceza 2. İslamiyet öncesi türk hükümdarlarına dış ilişkilerde yardımcı olan ve yazışmaları yapan kimdir TAMGACI3. Uzun bi soru hazırlanan bütçeler nereye gönderilir
1-ilk dahiliye vekili kimdir? ( iç işleri bakanı demekmiş) cami bey
2- soru uzundu özetle özel okullarda en kısa süreli sözleşme süresi- 1 yıl
3- Türk -islam mimarisine eser veren ilk devlet - karahanlılar
4- çok uzun bir soruydu 5504 sayılı kanun.... Diye başlayan cevabı bilgi işlem daire başkanlığı
1-ilk dahiliye vekili kimdir? ( iç işleri bakanı demekmiş) cami bey
2- soru uzundu özetle özel okullarda en kısa süreli sözleşme süresi- 1 yıl
3- Türk -islam mimarisine eser veren ilk devlet - karahanlılar
4- çok uzun bir soruydu 5504 sayılı kanun.... Diye başlayan cevabı bilgi işlem daire başkanlığı
Antalya bulgarıstanla olan anlaşma japonların ıyılestırme hareketi kaizeymıs   ***sonra meclıste Başkan Başbakan ve bakanlara soruşturma için kaç yönerge olması lazım gibi birşeydi on da biriymiş ****cevap bir de özel eğitim 2/3kadro öğretmenler kaç yıl sonra .. gerisini hatırlayamadım cevap 3 iki soru bildim sadece hepınızıe başarılar
1-Paratonerin mucidi? 2- Lozanda taviz verilmemesi istenen konular? 3-Devletleştirme hangi durumlrda yapılır? 4-Sendika kurul üyeleri genel sekreter vs vs..(uzun soru) kaç gün içerisinde ilan edilir.. ( emin değilim,kendi cevaplarım)..1-Anımsayamadım.. :) 2- Misakı milli ve boğazlar ( daha varmış) 3-Kamu yararına olan durumlarda yapılır. 4-15 gün dedim....Allah yardımcınız olsun
1) Köy okulunda ........ uygulama bahçe. den satılan ürünlerden elde edilen gelirler nereye aktarılır?Köy bütçesi 2)5018 say kan göre iç denetim felan filan bişey diyordu kurumların bütçesini Maliye bakanı na kim aktarır?İç denetim koordinasyom kurulu 3) Kırgızistan ın en meşhur adamı ........ al yazmalım selvi boylum vb kime ait?Cengiz aytmatov 4)TBMM düzenli ordunun batı cephesinde kazandığı ilk başarı?1. inönü Arkadaşlar burda emeği geçen herkese çok tşkllerr çalıştığım yerlerden gelmedi ama böyle paylaşım yapmak oldukça faydalı
1.italyanin hangi savastan sonra cekildigi 2.inonu savasi dedim. 2.anayasa degisiklik teklif sayisi sordular1/3 3.memur cazalari ile ilgiliydi kinama dedim 4.rumeli ye gecen padisah orhan bey
1.mesleki egitimle alakali mesleki egitm genel mud.dedim2.hindistandan gecen nehir 3.5018 ozel egitim anaokuluna hangi yastan once yardim yapilmz diye ilgnc soru vardi.arkadasin sorulari
1. 657 dk ya gore illerde çalışma saatlerini kim düzenler?
2. M Kemal Atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlıdır?
3. İngilizlerin petrolle re ulasmak için osmanlıyla savaştığı cephe?IRAK CEPHESİ
Vali, g. Antep, irak cephesi
Arkadaslar mrb bende atlattim darisi tum bekleyenlerin basina  ☺ Kocaeli Sorular : 1) Devlet memurlarina valilik onayiyla ustun basari belgesi durumunda maasinin %kacina kadar aylikla odullendirme yapilir? (soru uzundu mealen yazdim) Cevap: %200
2) Ilk milli egitim surasi nezamn nerede yapilmistr? Cevap: 1921 Ankara

3) Kardos Cemiyetinin amaci nedir? Cevap: Kurtulus savasi doneminde rumlar tarafinda egedeki rum nufusunu arttirmak ve bu yolla ele gecirmek
Müsteşar yardımcısı sayısı7
2. Sessiz ev in yazarı ORHAN PAMUK
3. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk parti
4. Anayasada seçimlerle ilgili uzun bir soru
. Sendika kurulları kaç üye gibi bir soruydu cevap 400
2. Şapka Kanunu tarihi cevap : 25 Kasım 1925
3. Atatürk ün nüfusa kayıtlı olduğu il cevap : Gaziantep
4 . 1739 a göre milli eğitim bakanlığı askeri işlerde hangi bakanlığın görüşünü alır gibi bir soruydu cevap : Milli savunma bakanlığı .
1. Komisyon
Ani harabeleri hangi ilimizdedir
İlköğretim ve ortaokulda öğle arası en az ve en çok kaç dakika olabilir  40-90 DK
Türkçeyi doğru ve güzel öğretmek gibi bir şey vardı. Okul öncesi imiş.
Sakarya Meydan muharebesinden önceki kaybettiğimiz savasin ism KÜTAHYA ESKİŞEHİR
1.soru 5018 sayılı kanuna göre idareler arası para aktarma nasıl yapılır gibi bir şeydi (kanun ile dedim)
 2.soru yöneticiler için mahkeme kararı kim tarafından alınır gibi bir şeydi (idare mahkemesi dedim)
 3.soru ilk Türk İslam Devleti (karahanlılar dedim)
4.soru Karadeniz deki zararlı cemiyet (pontus Rum cemiyeti dedim)
Manisa 2.komisyon
1-kanunları kim yapar?/TBMM
2-kaymakamlar nasıl atanır/?3LÜ ATAMA
3-uluslararası adalet divanı hangi şehirdedir?/LAHEY
4-itilaf devletleri manda ve himayeyi ilk kez nerde öne sürdüler?/PARİS BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
3 gün okula gelmeyip bildirmeyen icin okul idaresi nereye bilgi verir. Koyde muhtar ilcede mulki idare amirms
2- abd 1917 de 2. Dunya savasina nasil girdi. Almanya iki ticaret gemisini batrdi on sebeple
3- kac büyükşehir var 31
Ankara 1 rehberlik yurutme komisyonunun gorevler
2.gunduz egitimi disindaki egitim nedir
3.hayatini anlatmis.farabi
4.turk dil kurumu neden kurulmustur. Girecek arkadaslara basarila
stanbul 8.komisyon
1.ingilizler musulu ne zaman işgal etmiştir.1918 dedim
2.TEMA vakfının açılımını verdi hangi vakıftır diye sordu.
3.5580 e göre yabancı okullarla ilgili tadilat bina 2ekleme nereden izin alınır gibi bi soruydu

ilçede kaymakam ilde vali dedim.başka soru sormadıl
1.uzun bir soru,cevabı Yeğitek idi.

2.1.dünya savaşı sonrası yapılan antlaşma...cevabı: Mondros ateşkes Ant.

3.cumhurbaşkanımizin da rol aldığı Çanakkale ile İlgili kisa bir film.
Cevabı: 100 yıllık destan Çanakkale idi.


1.Talim terbiye kurulu kac üyeden oluşur (bi baskan 10 üye)
2. Kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasini kim durdurabilir gibi bi soru( yüksek disiplin kurulu)
3. 2017 Islam turizm baskenti (medine)
4. Kuvai milliyenin yararlarinin en onemlisi. (Dusmana karsi birlik olup vatan i korumak)
657'ye göre memura 'usule uygun olmayan dilekçe' verme cezası nedir? (Uyarma)
2. Anayasaya göre Din ve Vicdan Özgürlüğü hangi haklardandır? (Toplu Haklar)
3. Midye-Enez çizgisinin ötesindeki toprakları kaybettiğimiz savaş? (1.Balkan)
4. Osmanlı'da en uzun süre tahtta kalan padişah? (Kanuni)
652ye göre Talim ve Terbiye Kurunun görev süresi kaç defa uzatılabilir (cevap 3) 2. Kırkpınar 2016 birincisi (cevap Recep Kara), 3. Kimler oy kullanamaz
4. Damat ferit hük kurduğu ordu, kuvayi inzibatiye
1-OLİMPİYATLARDA İLK BAŞARI GÖSTEREN SPOR DALI 2-memuriyette izin süresi 3-1.dünya savaşı almanyanın çekildiği antlaşma

Anayasaya göre kimler doğrudan halk tarafından seçilir
2.sut izni doğum izninden sonra 2. 6 ayda günde kaç saattir
3. 1932 yılında üye olduğumuz kuruluş
4. Osmanlı döneminde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge hangisidir.
1. Sendika ve konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak kaç ay içinde yapılır? (6 ay)
2. Manisada adını orada bir milli parka da veren dağın adı? (Sipil)
3. Anayasa mahkemesi üye sayısı? (15)
1. Meclis gorusmesi çıktı 2. Anadolu Türk birliği hangi padişah döneminde sağlanmıştır (c1. Mesut) 3.bogazlar komisyonu hangi sözleşme ile kaldırıldı (c Montrö boğazlar sözleşmesi ) 4. Okulun lojman bahçesi kaç metre kare (c 500-1000)
1.Ortaöğretimin görevleri 2.bireysel rehberlik hizmetleri nedir. 3. Divan edebiyatı özellikleri ve eserin(hatırlamıyorum)Sahibi,yapamadım ama nefiymiş.4.cumhuriyetin ilk başbakanı.ismet İnönü
Kayseri 1. AB referandumu iki kez reddeden ülke Norveç
2.karsta kurulan yararlı cemiyet  Kars Millî İslâm Şûrası   3.5018 sayılı kanuna göre milli savunma bakanlığının en üst birimi 4.babalık izni 10 gün kolay gelsin
1 valinin tebrikleri kabul ettiği bayram - Cumhuriyet bayrami
2 1926 yılında kabul edilen kanun ---medeni kanun
3van ve ve çevresinde kurulan medeniyet ----Urartular
IMF ye kaç yıl borçlu kaldik 1961 de ilk bor
*Paradan sıfır atilmasına kim karar verir TBMM
*İlce bel. bşk sorusturma iznini kim verir e benzer birseydi hatırlayamadım
*İsyerindeki engelli personel yüzdesi
* Sorusturmaya itiraz süresi

1. Milli Eğitim Bakanlığı ic denetçilerini kim denetler gibi bir soru Ic denetcileri teftis genel baskanligi denetler derdim MÜSTESARDA OLABİLİR
2.kuvayi milli ilk hangi devlete karşı yapılmıştır  Kuvayi milliye ilk olarak hayat dortyol fransizlara karsi
3.anaokulu müdürünün üst disiplin amiriAnaokul muduru nun amiri atamaya yetkili amirdir.
4 . fiyat artışında satın alma gücünün düşmesi ENFLASYON
1. 1739 sayili milli egitim kanunun temel amaclari
2. Londra konferansina kim gitmistir (tevfik pasa) Londra konferansina Tbmm yi temsilen Dışişleri Bakani Bekir Sami bey gitmistir. Hatta Kafasina gore bazi anlasmalar da yapmıştır. Zaten yurda döndükten sonra Tbmm tarafindan elestirlmistir
3. Adamin biri hergun bi miktar parayi ayirip sanki yedim die kenara atiyor biriktirdigi para ile cami yaptiryor bu caminn adi nedir (sanki yedim cami)
1. 5018 den bir soru geldi mali hazırlık Ne zaman yapılır sunulur kim onaylar gibi cevabı 15 Eylül yüksek kuruldu
2. Soru Amasya genelgesinden sonra 4-11 Eylül tarihlerinde ne oldu gibi bir şeydi cevap Sivas kongresi
3. Soru Avrupa birliğini halk oylamasıyla reddeden ilk ülke cevap NorveÇ
1) Atatrük'ün Samsun'a çıkarken ünvanı neydi ?9. ORDAU MÜFETTİŞİ
2) Uzun bir tanım cevabı YSK
3) Planktonlar nerde yaşar )SU YÜZEYİNE YAKIN YERDE
4) Amire... sözlü hakaret cezası nedir ?K.İD
Rize 1. Soru : düzeltme ve cevap hakkının tanımıydı. 2.soru. Fransızlar urfayı ne zaman boşalttı. Cevap: 1920. 3. Soru. Vatandaş için Medeni Bilgiler Kitabının yazarı cevap: Mustafa Kemal Atatürk
adana 1-ardahan posoftaki sinir kapisinin adi Posof turkgozu sinir kapisi
2-milli egitim bakanliginin kac birimi var 21
 3-brest litowsk anlasmasi ile hangi cephe kapandi  ÇANAKKALE CEPHESİ 4-kamu butcesi gelir giderleri gibi harcamalar icin her yil verilen raporun adi .MALİ RAPOR
Bayan memurun doğumda ölmesi üzerine eşine ne kadar izin verilir? Anneye öngörülen süre kadar izin verilir.
2.Sulh ve selameti Osmaniye Firkasi kapatildiktan sonra yerine kurulan topluluk? Felah-i Vatan
3. Şeyh Sait ayaklanmasi hangi bölgede gerceklesmistir? Doğu Anadolu bölgesinde
4.İyi bir idarecide bulunmasi gereken 5 özellik sayiniz. Liyakat, vicdanlilik, adaletlilik, liderlik.
1-Meclisten danistaya kaç üye seçilir gibi biseydi SECİLMEZ Danistay uyelerinin 1/4unu cumhurbaskani 3/4 unu hsk secer
2-posta teşkilatı ilk kim zamanında 2. Mahmut dedim (ABDÜLMECİT)???
3-tbmm kendiliginden ne zaman toplanır .Ekim ilk haftası
4-osmanlida Batılılaşma yeniliklerin benimsendiği fikir akımı .baticilik dedim
1.Yeğitek ile ilgili bir soru vardı.

3.Mondros Ateşkes antlaşması nerede yapıldı. .Limni Ada'sı Mondros limanı
4.Azerbaycan ın başkenti. BAKÜ

 Konya 1. islam öncesi turklerde mclis uyeleri= toygun 2. Sendika işyeri temsilcisi üc ise kaç çalışan var= 601-1000 3. İlde güvenlik trafik işareti filan kim önlem alır ayarlar gibi bişeydi= vali 4.Türk tarih kurumu kuruluş yılı=1931
1. Kamu denetçiliği kurumu denetleme cetvelleri 2. 30 ağustos zafer bayramı 3. Fatih Harbiye nin yazarı Peyami Safa
Kocaeli - müdürlük.. 1- disiplin cezasinda zamanasimi surecini anlatiniz. 2- asya ile amerika kitasi arasindaki okyanus? 3-1. Dunya savasi sonrasinda barisin devaminin saglanmasi icin kurulan birlik? 3te 2 yaptim.
Erdogan 15 temmuz sonrası yazdığı yazıda cengiz aymatovun hangi sözünden esinlenmistir deyim olarak
1. Soru 5018 iç denetçiler raporunu nereye sunar  İÇKOORDİNASYON KURULU
2. Osmanlı Devleti'nde ilk füze çalışmaları yapan kişi HASAN ÇELEBİ
3. Memur Amirliği'ne kasten Sözde sataşırsa hangi cezayı alır KİD
4. Atatürk'e mareşallik rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir SAKARYA
. Yurtdışına sürekli görevlendirilen bir kişi ülkeye döndükten kaç yıl sonra tekrar görevine döner.  2 YIL  2. 15 mayıstan sonra sendikalar sayılarını hangi bakanlığa bildirilir. ( Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ligi) 3. Manda ve himaye nerde kesin olarak red edilmiştir.( Sivas kongresi 4-11 EYLÜL 1919) 4. Nobel barış ödülünu hangi ülke verir. (İsveç)
1.222 ye göre okula gelmeyen öğrencinin velisi kaç gün içinde haber vermeli cevap 3gun
2. 657 ye göre tanım vermiş bu nedir demişti cevap kariyer
3. Abdulmecid in bastırdığı kağıt para cevap kayme
4. Tanzimat fermanı ne zaman ilan edilmiştir cevap 1839
Bitlis 2. Komisyon
1. Kamu maliye koordinasyon ve iç denetim kaç üyeden oluşur gibi bir soruydu Ic denetim 7 uyeden 5 yilligina secilir.
2. Valiye soruşturma izni kim verirYargıtay Cumhuriyet baş savcısıydı
3. Atatürk ilke ve inklaplarının dayandığı esaslar Akilcilik ve bilimsellik VATAN MİLLET SEVGİSİ
4. Dünya ya şekil ve kütle yönünden en çok benzeyen gezegen VENÜS
En büyük okyanus hangisi(büyük okyanus)
Ilkogretimi bitirme yaşı kaç( 13 u bitirmek 14 den gün almış olmak)
Kademe ilerlemesi durdurma cezası alan memur nereye itiraz eder  YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Mecmehin anlaşmasında hicaz emirine verilen söz nedir Mac mahon ant ile ozgur arap devleti kurulacagi sozu verilmisti.
5018 idari sorumluluk ??   pusulanin n ucu KUZEY--- ilk basbakan??? meyhane ve kumarhaneler 100 m uzakta olmalidir.basarilar iyi sanslar...
1.Osmanli Devletinde padisahlarin devlet yonetimi disinda vakit gecirdikleri yer neresidir  HAREM? 2.Kaymakamlar suca sorusturma acmadiklari takdirde kac gun icinde itiraz edilir ? 10 GÜN3.Ataturk ilkeleri nelerdir ? CUMHURİYETÇİLİK HALKÇILIK İNKİLAPÇILIK LAİKLİK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK
4.Bir secim doneminde alinan kararlar ne kadar sure icinde yururluge konulmaz  1 YIL

1.vatanin burunlugunu millet saglayacaktir....amasya genelgesi.
2.orgun egitim kademeleri.OKULÖNCESİ.İLKÖĞRETİM.ORTAÖĞRETİM
Memura kac gun icinde ceza verilir gibi bisey 15 GÜN UYARI KINAMA AYLIKTAN KESME İÇİN..1 AY KİD İÇİN.6 AYDA MEMURLUKTAN ÇIKARMA İÇİN.

Kahramanmaraş 2. komisyon sorular 1.5018e göre genel bütçeden düzenleyici ve denetleyici kurumlara ödenek aktarması yapılabilir mi cevap evet yapılabilir
soru 2.goreve 1 2 gün gelmemek cevap ayliktan kesme
soru 3.akdenizi kızıl denize bağlayan kanal cevap süveyş kanalı soru
4 .sivas kongresinin yapılma kararı nerede alınmıştır cevap.amasya genelgesi

Mülakaat bu gün 14.20'de bitti.Sorular: 1-5018'den sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir  20 YIL   2-657'den ilkokul mezunlar kaçıncı dereceden işe girerler.  15. DERECE3-Sakarya meydan muharebesinden sonra TBMM hükümeti ile Ankara antlaşmasını imzalayan itilaf devleti hangisidir FRANSA 4- 1930 yılında gezegen olarak keşfedilen ancak 2006 yılında gezegen özelliğini kaybeden gökcisminin adı nedir. PLUTON???r

Kahramanmaraş 2.komisyon soru 1. 657ye göre tasarruf tedbirlerine uymamak ne cezası gerektirir cevap.uyarma soru 2.ilkokula başlama yaşı kaç cevap 6 yaş soru 3.atatürk ne zaman ankara'ya geldi cevap.1919 soru 4.2013 avrupa kültür başkentleri cevap marsilya ve kosice

Es durumunda tayin cikmazsa ne kadar ayliksiz izin alirsin. 3 yil. 2.Itilaf devletleri rusya ya yardim için hangi cepheyi acmistir. Canankkale. 3. Ozel öğretim okullarinda malzeme eksilirse öğrenci nerde okur gibi birr soru. Devam eder dedim.
Kaynak: webdeogren
'da>

Yorumlar (1)
Leyla SAYGIN 3 yıl önce
bana sorulan sorulardan birini de göndereyim.3.selim'in portresini yapan hattatın adı nedir? konstantin kapıdağlı imiş.
11
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23