aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak planlanması

aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak planlanması

HABERLER 08.02.2021, 09:57
aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak planlanması

Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim seminer (mesleki çalışma) raporu

Öğretmenler 8-12 Şubat  mesleki çalışma(seminer) programı konularıdan biri "Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim" konusu.Bu konuyla ilgili raporu paylaşmadan önce bu kavramlar hakkında bilgi vermek faydalı olacak.


HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak adlandırılmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak adlandırılıyor. Hibrit eğitim sadece geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak değerlendirilmemelidir. İki farklı güç kaynağının bir arada olması şeklinde de tabir edilen hibrit eğitim modeli denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliğini arttırmak amacıyla yapılan yüz yüze eğitim olarak düşünülmelidir.

Online(Çevrimiçi): Online daha çok bilgi ve kavramaya yani öğrenmeye yönelik ilk bölümdür. Aynı zamanda bilginin kazanılması, tekrar edilmesine ve bilgiye yönelik yapılacak olan egzersizlere bağlı olması şeklinde açıklanabilir.

Yüz yüze: Yüz yüze eğitimle öğrenmeye yönelik daha ileri olan basamakları kapsıyor. Sentez, değerlendirme ve analizi öğrenmenin daha ileri ki aşamaları olarak görebiliriz.Bu bölüm etkileşimlerle desteklenmesi gerekir.

Seyreltilmiş eğitim: Seyreltilmiş eğitim sınıflarda oluşan öğrenci sayısının en aza indirmek için okul süreleri, saat dilimlerine ayırıyor. Böylece öğrencilerin saatleri çakışmadan farklı saatlerde okullara gitmesi sağlanıyor ve aynı zamanda sınıflarda oluşan yoğunluğu azaltılması amaçlanmaktadır.

8-12 Şubat  2021 tarihlerinde öğretmenlerin yaptıkları seminer konularından biri olan "aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim"konusu ile ilgili rapor örneği

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….. ORTAOKULU

2. ARA TATİL SEMİNER ÇALIŞMASI

KONU: "2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM PLANLAMALARININ YAPILMASI" SEMİNER RAPORU  

Eksikliklerin giderilmesi noktasına gelmeden önce neden eksiklikler var sorusuna cevap vermek daha mantıklıca olur kanaatindeyiz. 
Pandemi öncesinde derslerin tamamı yüz yüze iken şu anda 5 ve sekiznci sınıflar da yüz yüze; 6 ve 7. Sınıflarda da uzaktan eğitim yapılmaktadır. 

Bütün sınıflarda ders saati azaltılmıştır. Türkçe dersi 5 ve 6. Sınıflarda 240 dakikadan beşlerde 90, altılarda 180 dakikaya inmiştir Yine 7 ve 8. Sınıflarda 200 dakika olan ders süresi 7. Sınıflarda 150 dakikaya, 8. Sınıflarda da 90 dakikaya inmiştir. Oysa müfredatta bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu durumda bir kısım kazanımların verilememesi doğal bir sonuç olmaktadır. 

Yüz yüze eğitim yapılan 5 ve 8. Sınıflarda öğrencinin okula devam edip etemesi veliye bırakılmıştır. Derslere devam etmeyen bir öğrencide eksik kazanımlar bulunması kadar doğal bir durum yoktur.
 
Uzaktan eğitim yapılan dersler de performans açısından pek parlak değildir. Burada da bağlantı sorunları, tablet veya bilgisayar sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca derslerde çocuk ev ortamında bulunduğu için anlatılan konuya konsantre olamamaktadır. Böyle olunca da bazı kazanımlar verildiği halde öğrenci tarafından alınamamaktadır.
 
Bütün sınıflarda ders süreleri düşürüldüğü için işlenen konuların kavranması ve pekiştirilmesine yönelik çalışmalara zaman çok az kalmaktadır. Hele ders kitaplarındaki uzun metinlerin okunması başlı başına bir sorun olmaktadır.
 
Bütün bu olumsuzluklara ragmen mesleğini seven öğretmenler olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlama azminde ve kararlılığındayız. 

Kazanımlar konusunda eksikliklerin giderilmesi için ilk önce ya müfredat sınırlandırılmalı ya da pandemi öncesi koşullarda ders yapılmalıdır.

Biz Türkçe öğretmenleri olarak öğrencilerimize internet üzerinden oluşturduğumuz sınıf grupları aracılığı ile testler, konu özetleri, çalışma sayfaları, etkinlikler göndermekteyiz. Bu gönderdiğimiz çalışmaların da takibi yapılmaktadır. Eksik kazanımların giderilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar ara tatil sonrasında artarak devam edecektir. 

Uzaktan Eğitim ve Hibrit Eğitim için Gerekli Olanlar Nelerdir?

Covid-19 vakalarının artış göstermesi ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim yoluyla başlayacak olması ve devamında uygulanması planlanan hibrit eğitim yöntemi, kesintisiz internet ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

Covid-19 pandemisinde vakaların artış göstermesi ve ikinci dalga ihtimali ile Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos 2020’de uzaktan eğitim yoluyla, 21 Eylül 2020’de ise yüz yüze eğitime kademeli ve seyreltilmiş olarak başlanmasına karar verdi. Bu tarih itibariyle yüz yüze eğitim alamayacak öğrenciler için de EBA TV ve uzaktan eğitim aracılığıyla eğitime devam edilmesi kararı alındığı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise yüksek öğretimde 31 Ağustos 2020 tarihinde eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle başlanacağı açıklandı.

Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve faydalı olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekli

Yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması ile evlerde verimli bir kablosuz ağa sahip olmanın gerekliliği yeniden gündeme geldi. 21 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçiş planlamaları yapılsa da Covid-19 sürecinin uzama ihtimalleri ile velilerin büyük çoğunluğunun, çocuklarını okula göndermekte çekince duyarak, sunulan uzaktan eğitim seçeneğini değerlendirmekten yana meyil göstermeleri de olasılıklar arasında. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinin öğrenme kaybına neden olmaması için, özellikle senkron eğitim aracı sanal sınıf ve online sınıf uygulamalarında da iyi bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Covid-19 sürecinin sonrasında hibrit eğitim modelinin hayata geçirilmesi söz konusu

Covid-19 pandemi sürecinde küresel olarak uzaktan eğitimin deneyimlenmesi ile tüm dünya eğitim sisteminde köklü değişime yönleniyor. Covid-19 önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin devamında, hibrit eğitim modelinin hayata geçirilmesi yönünde planlamalar yapılıyor. Hibrit öğrenme; karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış bir öğrenme modeli. Teknolojinin avantajlarıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve harmanlanması olarak tanımlanıyor. Yenilikçi hibrit eğitim modeliyle eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmesi ve eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması amaçlanıyor.

İnternet, eğitimde fırsat eşitliğine hizmet edecek.

Uzaktan eğitim ve hibrit eğitim yöntemlerinin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir teknolojik altyapıya ihtiyaç var. Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, eğitimin PC’de ve mobil cihazlar aracılığıyla erişilebilir olması için verimli kablosuz ağa duyulan ihtiyacı karşılayabilmenin ipuçlarını şöyle belirtiyor:
“Evdeki internet cihazlarının neredeyse küçük bir işletmedeki cihaz sayısına ulaştığı, yüksek boyutlardaki video içeriklerinin ve canlı yayınların arttığı günümüzde, eğitim ve destekleyici unsurları da bu dijitalleşmeye ayak uyduruyor. Youtube, Zoom, Google Classroom gibi medyalarda onlarca öğrencinin aynı anda verimli bir şekilde derse katılabilmesi, yayın yapan öğretmenin kesintisiz bir şekilde bağlantısını sürdürebilmesi için internet bağlantısının verimi en önemli unsur. Güncel verilere bakıldığında veri trafiğinin büyük bir bölümünün WiFi arayüzünden genellikle laptop veya mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. İnternet bağlantısının veriminde servis sağlayıcıdan aldığınız hız ne kadar önemli olsa da aynı zamanda güçlü, özellikle evin her köşesinde sorunsuz çeken, dört dörtlük internet sunabilen kablosuz modem router kullanımı çok önemli.

Keenetic olarak, fark yaratan kablosuz gücümüzün yanı sıra, sahip olduğumuz tüm ürünlerde Wi-Fi Mesh, kesintisiz dolaşım (seamless roaming) ve bant geçişi (band steering) özellikleri ile evin büyüklüğü ne olursa olsun tüm alanlarında en verimli, en güvenli kablosuz ağı sunuyoruz. Uzaktan eğitimde her öğrenci için evde özel alanlar oluşturmak gerekiyor. Sadece belirli bölgelerde internetin iyi çekmesi yeterli olmayacak. Keenetic yüksek kalite Wi-Fi ile örneğin; MIMO, airtime fairness ve beamforming özelliği ile çocuğu evde Zoom üzerinden derse katılan bir ebeveyn, aynı anda Google Meets üzerinde iş toplantısını kesintisiz gerçekleştirebiliyor. SafeDNS ve diğer ebeveyn kontrol özelliklerimiz ile de gözünüz arkada kalmadan çocuğunuzun hangi sitelere erişip erişemeyeceğine siz karar veriyorsunuz. Asimetrik hız sınırlandırma gibi KeeneticOS bulut temelli işletim sistemimizin sunduğu avantajlardan yararlanmak mümkün. Çocuğunuzun ders saatlerinde onlara ağdaki tüm bant genişliğini kullanmaya izin verebilir, kendi internetinizin bant genişliğini indirme ve yükleme yönünde farklı farklı değerlerle sınırlandırabilirsiniz, Bu da kaliteli bir eğitim için hattın en doğru şekilde paylaşılmasını sağlar, ev halkından veya diğer cihazlardan muhtemel yüksek internet kullanım uygulamaları eğitim yapan öğrencileri etkilemez.”

............. ANADOLU LİSESİ

2020-2021 EĞİTİM ÇĞRETİM YILI AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBTRİT EĞİTİM SÜRECİ COĞRAFYA ZÜMRESİ DEĞERLENDİRME RAPORU
 

27 Ağustos 2020 yılında uzaktan eğitim ile başlamış bulunan eğitim-öğretim yılı aşamalı olarak seyreltilmiş ve hibrit modele geçiş sağlamıştır. Sürecin seyri biz öğretmenlerin planlamaları hedef amaç ve kazanımlar çerçevesinde hızlı bir şekilde değişe uyum sağlamaya yönlendirmiştir.

Evde geçirilen sürenin uzaması ve sağlık kaygılarının artması, öğrencilerimizin psikolojisini maalesef etkilemektedir. Öğrencilerimizin değişen koşullara değişen eğitim modellerine uyumu yeterli olamamaktadır.Derslere katılımın sayısal olarak az olması, derse katılan öğrencilerin de derslerde pasif kalmayı tercih etmesi sürecin ilerleyişinden kaynaklanmaktadır.

Seyreltilmiş sınıf modeli yüzyüze eğitimin kalitesini arttırmış, ancak uzaktan derse katılım istenen düzeyde sağlanmamıştır. Malesef derse aktif katılamayan öğrenciler ders konularından gerekli kazanımları alamamıştır.

Ders saatinin 30dk çekilmiş olması da dersimiz açısından yetersizdir. Zaten haftada 2 saat ile müfredatı yetiştirmek zorken, sürenin düşürülmesi bizi zorlamaktadır. Öğrencilerin psikolojisi ve ders işlenişinin süre olarak yetmemesi konuların ve kazanımların verilmesinde daha sade anlatımı zorunlu hale getirmektedir.

Zümre olarak EBA’yı ve Akademik EBA sistemini aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Eba ve Ebayla bağlantılı tüm platformlar sürecin planlanmasına inanılmaz faydalı olmuştur. Ancak branş olarak içerik üretiminin bizlere yetersiz geldiğini belirtmek isteriz.Bu kapsamda WEB2 araçlarınının kullanımı eğitimini talep ediyoruz.Bu araçlarla hazırlanmış çalışmaların uzaktan katılım oranını da arttıracağını düşünüyoruz.

Salgın sürecinin en kısa zamanda bitmesini arzu ediyor,okulmuzda öğrencilerimizle hayatı yaşayarak öğrenmek ve öğretmeyi diliyoruz. 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .......................... İLKOKULU

KASIM AYI ARA TATİL EĞİTİM SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU

..... Sınıflar Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim ile Hibrit Eğitim Süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporudur.

            Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer dönemi ile başlamıştır. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasındaki 3 haftada tamamen uzaktan eğitim yapılmıştır. 21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikler giderilmeye çalışılmış ve Öğrenciler sınıf bazında gruplara ayrılmıştır. Pazartesi ve Salı günü 1. grup, Perşembe ve Cuma günü 2. grup okula gelerek eğitim öğretime devam edilmiştir. Çarşamba günleri EBA’dan canlı dersler yapılarak ders işlenişleri tamamlanmıştır. Her iki gruptaki

öğrencilerle aynı kazanımlar ve etkinlikler doğrultusunda dersler işlenmiş olup arada fark oluşmamıştır. Ders işlenişinde zümre toplantısında alınan kararlar neticesinde uygun metot ve yöntemler kullanılmıştır.

Mihver dersler okulda, diğer dersler ise EBA’dan canlı dersler ile işlenmiştir. Sene başında yapılan yıllık plana uygun dersler işlenerek kazanımlar verilmiştir. Bütün sınıflarda ders süreleri düşürüldüğü için işlenen konuların kavranması ve pekiştirilmesine yönelik çalışmalara zaman çok az kalmaktadır. Ders süreleri ve sayıları azaltılmıştır. Oysa müfredatta bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu durumda bir kısım kazanımların verilememesi doğal bir sonuç olmaktadır.

            Bu süreçte okuldaki temizlik ve hijyen çalışmaları ile ilgili bilgi ve görseller velilerimiz ile paylaşılmış, bu sebeple hiçbir velimizin öğrencisini okula göndermeme gibi bir düşüncesi olmamıştır. Salgının arttığı son dönemde bazı öğrenci ve velilerimizle, Covid-19 belirtisi olanlar dahil olmak üzere, temas kurulmamış. Bu öğrenciler okula gelmemiş bu yüzden de devamsızlıklar artmıştır. Öğrencilerin HES kodları E-devlet sistemine kaydedilmiş, pozitif ve temaslı görülen öğrenciler sınıf öğretmeni ve okul idaresince takip edilmiştir. Bu süreçte velilerimiz ve okul idaresiyle bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

            Uzaktan eğitim sürecin tam istediğimi gibi değil maalesef. Burada bağlantı sorunları, tablet veya bilgisayar sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca derslerde çocuk ev ortamında bulunduğu için anlatılan konuya konsantre olamamaktadır. Böyle olunca da bazı kazanımlar verildiği halde öğrenci tarafından alınmamaktadır. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve faydalı olabilmesi için kesintisiz güvenli ve hızlı İnternet gerekmektedir. Bu olanak her öğrenciye sağlanmalıdır.

            Ders işlenişinde zümre toplantısında alınan kararlar neticesinde uygun metot ve yöntemler kullanılmıştır. Ders işlenişten sonra eve verilen ödev ve etkinlikler ile konular pekiştirilmiş, oluşan eksikler bir sonraki derste giderilmiştir. Eba’ daki canlı dersler sayesinde öğrencilerin büyük bölümüne ulaşılmış olup eksikleri gidermede bu dersler de etkin olmuştur. Ailelerin desteği de eğitimde önemlidir. Ailenin desteği olan öğrencilere daha kolay ilerlenmiş, eksikler en kısa zamanda tamamlanmıştır.

           

Bu süreçte karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır;

Ø  Öğrencilerin evlerinde limitsiz internetin olmaması,

Ø  Ailelerin canlı derse katılımı fazla önemsememesi,

Ø  Eba Tv’ nin takibinin yapılmaması,

Ø  İntenet bağlantı ve ses problemleri,

Ø  Aynı ailede birden fazla öğrencinin aynı anda canlı dersinin olması,

Ø  Bilgisayar ve tablet yetersizliği,

Ø  Seyreltilmiş eğitimde ders saatinin az olması,

Ø  Öğrenmenin pekiştirilmesi için süre yetersizliği,

Ø  Kazanımların sürelerinin azaltılamaması,

Tüm bu zorluklara ve sıkıntılara rağmen mesleğini seven öğretmenler olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlama azminde ve kararlılığındayız ve eğitim öğretimin devam etmesinin öğrencinin menfaatine olduğu, 2 gün de olsa okula gelmelerinin olumlu olduğu gözlenmiştir.

................................                                                                                                     16/11/2020

         ...../... Sınıf Öğretmeni                                                                                               ................................

                                                                                                                                  Okul Müdürü

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak adlandırılmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak adlandırılıyor. Hibrit eğitim sadece geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak değerlendirilmemelidir. İki farklı güç kaynağının bir arada olması şeklinde de tabir edilen hibrit eğitim modeli denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliğini arttırmak amacıyla yapılan yüz yüze eğitim olarak düşünülmelidir.

Online(Çevrimiçi): Online daha çok bilgi ve kavramaya yani öğrenmeye yönelik ilk bölümdür. Aynı zamanda bilginin kazanılması, tekrar edilmesine ve bilgiye yönelik yapılacak olan egzersizlere bağlı olması şeklinde açıklanabilir.

Yüz Yüze Eğitim: Yüz yüze eğitimle öğrenmeye yönelik daha ileri olan basamakları kapsıyor. Sentez, değerlendirme ve analizi öğrenmenin daha ileri ki aşamaları olarak görebiliriz. Bu bölüm etkileşimlerle desteklenmesi gerekir.

Seyreltilmiş Eğitim: Seyreltilmiş eğitim sınıflarda oluşan öğrenci sayısının en aza indirmek için okul süreleri, saat dilimlerine ayırıyor. Böylece öğrencilerin saatleri çakışmadan farklı saatlerde okullara gitmesi sağlanıyor ve aynı zamanda sınıflarda oluşan yoğunluğu azaltılması amaçlanmaktadır.

Yorumlar (0)
26
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30