HABERLER:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları, Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları seminer çalışması, Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları seminer raporu, Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları seminer çalışması haziran 2018, Ala

FATİH  Projesi ve EBA’nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları

 

Eğitimde FATİH Projesinin içerik ayağını oluşturan Eğitim Bilişim Ağı (www.eba.gov.tr),  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA,  sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA;

·         Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

 

·         Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

 

·         İçerikle ilgili ihtiyaçlara cevap vermek,

 

·         Sosyal ağ yapısıyla kullanıcıların bilgi alışverişinde bulunabilmelerini sağlamak,

 

·         Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

 

·         Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

 

·         Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

 

·         Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

 

·         Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

 

 

Ülkemizin en önemli eğitim projelerinden olan Fatih Projesi’nin bileşenlerinden biri de Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimidir. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimize yüzyüze ve uzaktan eğitimler verilerek, teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Sınıflarda kullanılan etkileşimli tahtanın, öğrenci ve öğretmen tabletlerinin eğitim ve öğretim sürecinde aktif kullanımı ve eğitimlerde öğrenci tabletlerinin ders içinde ve ders dışında, hem bilgiye erişim hem de etkinliği destekleyici bir araç olarak kullanımı amaçlanmaktadır.

Fatih Projesi kapsamındaki yönetici ve öğretmen eğitimleri, çeşitli kurumlarla Bakanlığımız arasında yapılan protokollerle yürütülen projelere ait eğitimler ve Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitimleri yürütülmektedir.

Yüzyüze Eğitimler

·         FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji KullanımıEğitici Eğitimi: Projenin temel eğitimidir. Etkileşimli tahta ve tahta yazılımını kullanabilme ve ders süreçlerinde materyal kullanmaya yönelik uygulama yapmayı hedefleyen eğitimlerdir.

·         FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitici Eğitimi: EBA, EBA ders, içerik geliştirme araçları ve EBA V sınıf tahta tablet etkileşimini içeren eğitimdir.

·         FATİH Projesi Pardus Temel Eğitimi: Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahtayı özellikle ders anlatımı sırasında ihtiyaç duydukları temel işlevleri daha rahat şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen Pardus ETAP işletim sistemi hakkında yapılan temel eğitimdir.

·         FATİH Projesi Ders Akışı Tasarımı Eğitimler: Türk Telekom – Sebit işbirliği ile verilen e-içerik geliştirme eğitimlerinin ilk basamağıdır. Alan bazlı olarak yapılmaktadır.

·         FATİH Projesi Teknoloji Destekli Eğitimler: Öğretmenlerimizin kendi branşlarına özgü çevrimiçi/ çevrim dışı yazılımları, elektronik materyalleri ve android uygulamaları kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan alan bazlı eğitimlerdir.

·         Network Eğitimleri: Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan öğretmenlere ağ teknolojileri ve ağ güvenliği konularında yapılan eğitimlerdir.

·         Yönetici Seminerleri: İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticilere ve Proje okullarında görevli yöneticilere projenin uygulama süreçleri ve mahalli uygular hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan seminerlerdir.

 

 

Uzaktan Eğitimler

·         FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi: Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA V-Sınıf, EBA ve EBA ders materyallerinin ders sürecinde kullanımı konularını kapsayan eğitimdir. Yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı yöntemle yürütülmektedir. Uzaktan eğitim yöntemi projenin birinci faz okullarında görevli öğretmenler öncelikli olmak üzere planlanmış ve bu yöntemin tüm öğretmenler bazında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uzaktan eğitimler uygulamalı eğitim modeli şeklinde uygulanmakta olup eğitime katılan öğretmenlerin eğitmen rehberliğinde öğrencilerle birlikte bir ders işlenişini yapmasını kapsamaktadır.

·         FATİH Projesi BT’nin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı Eğitimi: Öğretmenlerimizin gerek günlük hayatta gerekse eğitim-öğretim sürecinde bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi düzeylerini artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Önceki yıllarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülen faaliyet 2016 yılı itibarı ile uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmektedir.

·         FATİH Projesi Ağ Altyapısı Semineri: Proje kapsamında ağ alt yapısı ile ilgili keşif, uygulama ve muayene kabul süreçleri ile ilgili yapılan seminerdir.

 

Mahalli Eğitimler

Mahalli eğitimler proje kapsamında eğitim alan Fatih Projesi Eğitmenleri tarafından verilmektedir.        Mahalli yapılan “FATİH Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı” kurslarına, projenin 1. Fazında görev yapan 114.308 öğretmen katılmıştır ve faz 1 eğitimleri tamamlanmıştır. Faz 2 eğitimleri 2015-2017 yıllarında yüzyüze ve uzaktan eğitim yöntemiyle devam etmektedir.

 

Öğretim Yönetim Sistemi (LMS): Katılımcıların eşzamanlı (Senkron) ve farklı zamanlı (Asenkron) öğretim yapmasına imkan sağlayan yazılım sistemidir. Sistem üzerinden öğretmen ve yöneticilere eşzamanlı (senkron) eğitim verilebileceği gibi, hazırlanan scorm uyumlu e-içerik paketleri ile farklı zamanlı (asenkron) öğretim yapmak mümkün olmaktadır. Eşzamanlı eğitim aynı anda farklı mekanlarda yapılan senkron eğitimi, farklı zamanlı eğitim zaman ve mekandan bağımsız yapılan asenkron eğitimi ifade etmektedir.

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan uzaktan eğitimler lms.eba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)

Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.

·         Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır.

Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır:

1.       Erişilebilirlik: Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek,

 

2.       Verimlilik: Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek,

 

3.       Eşitlik (fırsat eşitliği): Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek,

 

4.       Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek,

5.       Kalite: Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek.

Bütün bu başarı faktörlerini gözeten çözüm sayesinde, fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir.

Eğitimde FATİH Projesi ile öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan sadece toplanan verilerle istatistik oluşturulması değildir. Bu proje ile öğrencinin eğitimi sürecinde oluşan her türlü bilginin tek bir kimlik yönetimi sisteminde tutulması ve bir veri havuzu ile analizlerin anında yapılabileceği bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Milyonlarca verinin arasından doğru veriye ulaşıp analiz edebilmek bireysel eğitim aracılıyla günümüze kadar kazanılamayan öğrencilerin kazanılabilir hale getirilmesini sağlayacak, aynı zamanda ilgi ve başarı alanlarına göre mesleğe yönlendirme anlamında da bilgi kaynağı olacaktır. Öğrencinin kişisel kazanımının sağlanabilmesi için bireysel veri analizinin yapılabilmesi esastır. Öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden;

Sınav sonuçlarına göre eksik kalan yönlerini görerek,

Bunları görsel olarak analiz ederek,

Ders dışındaki ilgi alanlarını tespit ederek,

Özel yeteneklerini keşfederek,

Hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayarak,

Hangi alanlara eğilimli olduğunu fark ederek, değerlendirildiği bir sisteme geçiş bu proje ile hedeflenmektedir.

Bu sistemle sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanacak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanılacak, sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilecek, ödev gönderebilecek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilecektir.

Bu sistemin sınıflarda etkin kullanımı için tüm okullarımıza yüksek hızlı ve güvenli internet (VPN) sağlanmaktadır. Okul bilgi sistemi ile okullara kurulan sistemler ve okullara ait donanım değişiklikleri izlenebilmektedir.

Ayrıca öğrenci okul dışında da öğrenme sürecine devam edebilecek ya da pekiştirebilecektir. Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere ve öğretmen tarafından verilen ödevlere ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmekte ve ayrıca EBA ile yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları pekiştirebilmektedir.

Proje Hedefi olarak;


öngörülmektedir.


 

 
Diğer Seminer raporlarına ulaşmak
için TIKLAYINIZ2019 DYK Yıllık Planları
İndirmek İçinTIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

izmir il içi ihtiyaç listesi, izmir boş norm...
izmir il içi ihtiyaç listesi, izmir boş norm kadrolar, izmir listesi il içi 2019 mayıs, 2019 il içi mayıs...

Haberi Oku