İL İÇİ:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
İl İçi Atamaya 3 Yıl Şartı Aranmadan Başvurabilecek 6 Öğretmen Grubu
 l İçi Atamaya 3 Yıl Şartı Aranmadan Başvurabilecek 6 Öğretmen Grubu

Milli Eğitim Bakanlığımız, 2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu yayınladı. Duyuruyu incelediğimde diğer yıllara nazaran bu seneki duyurunun daha sade ve anlaşılır olduğunu söyleyebilirim. Özellikle, hangi öğretmenlerin 3 yıl şartı aranmaksızın il içi atama isteğinde bulunabilecekleri gruplandırılarak duyuruya eklenmiş. Ve buna göre 6 öğretmen grubu aynı okulda 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il içi atama isteğinde bulunabilirler. Bu durumu örnekler vererek 6 öğretmen grubunu açıklayacağım.

 Öğretmen Yerdeğiştirme İl İçi İl Dışı Özür Grubu Telegram Grubu için tıklayınız

1) Zorunlu Hizmet Sayılmayan Okuldan Zorunlu Hizmet Sayılan Okula Tayin İsteyecek Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenler

Duyuruda bulunan  “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere,

*Zorunlu hizmet yükümlüsü olan (mazeretinden dolayı ertelenenler dahi),

*Şu an çalıştığı okulu zorunlu hizmet sayılmayan (1.-2.-3. Hizmet Alanı)

* Zorunlu Hizmet sayılan (4.-5.-6. Hizmet Alanı) okulları tercih etmek kaydı ile il içi atamaya 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın başvuru yapabilir.

Örnek :  Şubat 2020’de Eş mazeretinden Muğla’nın Milas İlçesinde bulunan ve 1. Hizmet bölgesi 1. Hizmet alanı yani zorunlu hizmet sayılmayan okul olan Sakarya Ortaokuluna Türkçe Öğretmeni olarak atanmış ve zorunlu hizmeti eşinden dolayı her sene ertelenen “a” öğretmeni 1. Hizmet Bölgesi 6. Hizmet Alanı yani zorunlu hizmet sayılan okul olan Milas Sakarkaya Ortaokuluna tayin istemek isterse 3 yıl çalışma şartı aranmadan başvuru yapabilir.

2)  Başvuru Sonrası 31 Aralık 2020’ye Kadar Zorunlu Hizmetini Tamamlayacak Öğretmenler

Duyuruda yazılı olan “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” ifadesine göre,

* 31 Aralık 2020 tarihine kadar zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayacak olan öğretmenler,

* Zorunlu Hizmet Sayılmayan okullara (1.-2.-3. Hizmet Alanı),

İsterlerse 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi tayin isteğinde bulunabilecekler.

Örnek ;  Geçen yıl isteğe bağlı İl İçi tayin ile Muğla’nın Milas İlçesindeki 1. Hizmet Bölgesi 6. Hizmet Alanı yani zorunlu hizmet sayılan Ortaköy Ortaokuluna gelip 31 Aralık 2020 tarihinde kadar zorunlu hizmetini tamamlayacak ise, isterse zorunlu hizmet sayılmayan ve 1. Hizmet Bölgesi 3. Hizmet Alanı olan Beçin Ortaokuluna 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi atamaya başvuru yapabilir.

Önemli Not: Yani zorunlu hizmetini 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlayacağı için isterse geçen yıl isteğe bağlı il içi ile tayin olsa da 3 yıl çalışma şartı aranmadığı için il içi atamaya bu yıl da başvuru yapılabilir.

 Öğretmen Yerdeğiştirme İl İçi İl Dışı Özür Grubu Telegram Grubu için tıklayınız

3) Başvuru Öncesi Zorunlu Hizmetini Bulundukları Okulda Tamamlamış Öğretmenler

“Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre

* Zorunlu Hizmetini bulunduğu okulda başvuru öncesi tamamlamış,

* 31 Aralık tarihine kadar 3 yıl çalışma şartını doldurmamış öğretmenler,

* Zorunlu Hizmet Sayılmayan okullara (1.-2.-3. Hizmet Alanı),

İsterlerse 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi tayin isteğinde bulunabilecekler.

Örnek : 2018 yaz döneminde il içi tayin ile ,Muğla’nın Milas İlçesindeki 1. Hizmet Bölgesi 4. Hizmet Alanı olan Kıyıkışlacık ortaokuluna gelerek zorunlu Hizmetini 19 Temmuz 2020 tarihinde bitiren fen bilimleri öğretmeni eğer isterse zorunlu hizmet sayılmayan 1. Hizmet Bölgesi 3. Hizmet Alanı olan Derince Ortaokuluna 3 yıl çalışma şartı tutmasa da il içi atamaya başvuru yapabilir.

Dipnot; Milli Eğitim Bakanlığımız kafalarda soru işareti kalmasın diye ,Zorunlu hizmetini 31 aralık Tarihine kadar tamamlayacak öğretmenler ile zorunlu hizmetini tamamlamış öğretmenleri ayrı ayrı değerlendirmiş ama aynı hakkı tanımıştır.

4) ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler

Duyuruda yazılı bulunan “Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre ,

* Bulunduğu okulda ihtiyaç veya norm fazlası öğretmenler,

Norm fazlalığın giderilmesi adına 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi atama isteğinde bulunabilirler.

Örnek : 2019 Yılı İsteğe bağlı İller arası atama tayini ile Muğla’nın Milas İlçesindeki Cumhuriyet Ortaokuluna atanan ama Ekim 2019 norm güncellemesi ile okulunda norm fazlası olan matematik öğretmeni “a” öğretmen bulunduğu okulda 3 yıl çalışma şartı tutmasa da norm fazlası konumunda olduğu için il içi atama isteğinde bulunabilir.

Dipnot : Norm Fazlası öğretmen eğer zorunlu hizmet yükümlüsü ise il içi tayin isteğinde sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilir.  

Sözleşmeli Öğretmenler İçin Not: “ Duyurunun aynı maddenin devamında “(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)” ifadesine göre ;

* Şu an sözleşmeli öğretmen olan öğretmenler okullarında ihtiyaç veya norm fazlası olsa bu maddeye dayanarak il içi atama talebinde bulunamazlar,

* Ama 3 yıllık sözleşmeli öğretmen çalışma şartını doldurup kadroya geçmiş ve şu an norm fazlası veya ihtiyaç fazlası olan öğretmenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 1 yıl kadrolu çalışma şartı aranmaksızın il içi atama isteğinde bulunabilirler.

Telegram Branş Öğretmen Grupları için tıklayınız


Öğretmen Yerdeğiştirme İl İçi İl Dışı Özür Grubu Telegram Grubu için tıklayınız

5) Okul Müdür veya Okul Müdür Yardımcıları

Duyurunun “ Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller başlığı altındaki” 5. maddesinde yazılı olan  “İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere,

* Okulunda Müdür veya Müdür Yardımcısı olan öğretmenler,

Yöneticilik görevinden ayrılmak isteyip öğretmen olarak il içi atamaya başvurmak isterse 3 yıl çalışma şartı aranmaz.

Örnek : Ekim 2019’da Muğla’nın Milas İlçesindeki Semiha Altunkan İlkokulu’nda okul müdürü olarak göreve başlayan “A” kişisi bulunduğu okulda görev süresi 9 ay olup 3 yıl çalışma şartı tutmasa da öğretmen olarak il içi atama isteğinde bulunabilir.

Dipnot: Eğer bu madde kapsamında tayin isteyecek öğretmenin, zorunlu hizmet yükümlülüğü var ise (erteleniyor olsa da) sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilir.

6) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler

Duyuruda bulunan “Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre,

* Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler,

İl içi tayin isteğinde bulunursa 3 yıl çalışma şartı aranmaz.

Örnek : Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 1 yıldır görev yapan arapça öğretmeni 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il içi atamaya başvuru yapabilir.

Sedat DEĞER

2020 İl İçi Atama Duyurusunun İlgili Bölümü

Telegram Branş Öğretmen Grupları için tıklayınız
Telegram Branş
Öğretmen Gruplarıİçin TIKLAYINIZ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

İSTANBUL 2020 İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI...
İSTANBUL 2020 İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI GÜNCELLENDİ!

Haberi Oku