ATAMA - TAYİN:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
İl İçi İsteğe Bağlı Duyuruya Çıkan İller - GÜNCEL LİSTE
 2013 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

DUYURUYA ÇIKAN İLLER

 

 

1- BİNGÖL İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ-

2-İzmir İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin -TIKLAYINIZ

3-Trabzon İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin -TIKLAYINIZ

4-Uşak İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin -TIKLAYINIZ

5-Düzce İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin -TIKLAYINIZ

6- AFYON İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

7- MUŞ İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

8- BURSA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

9-AĞRI İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

10-BURDUR İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

11-DENİZLİ İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

12-DİYARBAKIR İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

13-EDİRNE İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

14-GAZİANTEP İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi Sınıf Öğr.İçin TIKLAYINIZ

Branş Öğr.İçin TIKLAYINIZ

15- ANKARA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

16- KARAMAN İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

17- KASTAMONU  İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

18- KIRŞEHİR İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

19-MALATYA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

20- TOKAT İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

21- ESKİŞEHİR İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

22- MUĞLA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINZ

23- NİĞDE İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINZ

24- SAMSUN İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

25- TRABZON İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

26- KONYAİli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

27- GÜMÜŞHANE İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

28- HATAY İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

29- KÜTAHYA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

30- SİNOP İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

31- KAYSERİ İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

32- ADANA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

33- SAKARYA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

34- YOZGAT İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

35- KAHRAMANMARAŞ İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

36- ISPARTA İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

37- MARDİN  İli 2013 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Öğretmen İhtiyaç Listesi İçin TIKLAYINIZ

LİSTE SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR. LÜTFEN TAKİP EDİNİZ.

2013 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarındagörevli öğretmenlerin il içi yerdeğişikliklerinin 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî EğitimBakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışmayükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumundaen az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

2- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.

3- Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında değiştirilen öğretmenlerde, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıl süre ile çalışma şartı aranmaz.

4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda, sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,
b. 2012 ve 2013 yılında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin ise, eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

5- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarına geri dönen öğretmenler, kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamışlarsa, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.

6- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak; bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır.

7- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması veya reddedilmesinden sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumlu olacaktır.

8- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu'nun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

9- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz. Ancak il içinde atanmalarından sonra doğacak özürleri sebebiyle öğretmenler özür durumundan yer değiştirmelere başvurabileceklerdir.

10- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

11- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bunlardan yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamazsa, atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

12- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önceki kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

13- Aynı dönemde il içinde yer değiştirme isteğinde bulunan karı koca öğretmenlerden farklı ilçelere atanan eşler, büyükşehir belediye sınırları içinde farklı ilçelere atananlar hariç olmak üzere, özür durumundan yer değiştirme döneminde tekrar başvuruda bulunabilir.

14- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenlere, aynı başvuru döneminde yeniden başvuru hakkı verilmez.

15- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edebilir.

16- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları; İngilizce öğretmenleri ise, ilkokullar ile diğer okulları tercih edebilecektir.

17- Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.

18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini de tercih edebilecektir.
Güzel sanatlar ve spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden, geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.

19- Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- İl içi yer değiştirmeler, Valiliklerce, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda, hizmet puanı en fazla olandan başlanarak yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek; eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

21- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve görev yerlerinden ayrılmamış olmak kaydıyla atamaları iptal edilebilecektir.
Ataması iptal edilenlerden, eski görev yerinde uygun norm bulunmayanlar, il içinde alanlarındaki diğer eğitim kurumlarındaki boş normlara Valiliklerce atanacaklardır.

22- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda açıklamalarda yer almayan diğer hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

23- İl içi yer değiştirme başvuruları 8-12 Temmuz 2013 tarihleri arasında alınacak, atamalar 15 Temmuz 2013 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 16 Temmuz tarihinden itibaren yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Kaynak: kamuajans.com

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

2016 Öğretmen Atamaları ile İlgili Soru-Cevap
2016 Öğretmen Atamaları ile İlgili Soru-Cevap

Haberi Oku