ANKARA MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

ANKARA MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu

ATAMA - TAYİN 18.12.2020, 22:10 21.12.2020, 07:53
ANKARA MEM'den Norm Fazlası Öğretmen Atama Duyurusu
2020 Aralık Ayı Ankara Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atama Duyurusu


NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE YER DEĞİŞTİRME

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DUYURU

 

a)    Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b)   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

c)    Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih, 9853896 sayılı ve 2016/19 sayılı Genelgesi.

d)   Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı.

 

Bu kılavuz Ankara ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma işlemlerini kapsamaktadır. 

 

1.      İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; okul/kurumlarına yeni başlayan veya ayrılan öğretmenlerin başlama ve ayrılma işlemleri MEBBİS Modülü üzerinden tamamlanacaktır.

 

2.      İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis), kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerin bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır.

 

3.      İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanlar tespit edilerek, Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm fazlası oldukları işlenecektir. 

Okulunda/kurumunda norm kadro fazlası öğretmeni bulunmayan Okul Müdürleri ANKBİS’de “Okulumuzda/Kurumumuzda Norm Kadro Fazlası Öğretmen Yoktur” kutucuğunu işaretleyerek, onaylama yapacaklardır.

Kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olan norm kadro fazlası öğretmenlerin işlenmesi ve başvurularının onay süreci ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

 

4.      Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden; norm kadro fazlası olan öğretmenler sisteme dahil edilecektir. Söz konusu öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için tebliğ işlemi ile ilgili tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerine aittir.

 

5.      Bakanlık görevlendirmesi ile veya eşinin görevi nedeniyle yurt dışına çıkmış ve bu sebeple aylıksız izin kullandığından dolayı kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılmış olan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilmeyecektir. (Atanması halinde; ilişik kesme ve göreve başlama dönemi olan, çalışma takviminde belirtilen süreler arasında aylıksız iznini sonlandırıp, göreve başlayacağını beyan ettiği takdirde sisteme dahil edilecektir.)

 

6.      Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; 1. aşama başvuruların son günü olan 28/12/2020 tarihi esas alınacaktır. Öğretmenler MEBBİS Modülünde bulunan kişisel bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış işlemleri) doğruluğundan bizzat kendileri sorumlu olup; varsa hataların en geç 24/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar okul/kurum müdürlüklerince düzeltilmesinin sağlanması ve bilgi girişinin yeniden yapılmasını sağlayacaktır.

 

7.      Okul/kurum müdürlüğünce norm kadro fazlası olarak Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen öğretmenler için ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacak onay işleminden sonra, “norm kadro fazlası olduğu” öğretmene imza karşılığında tebliğ edilecek (21/12/2020 – 24/12/2020 tarihleri arasında) ve istenildiğinde gönderilmek üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir. 

 

8.      Okul/kurumlarca         Müdürlüğümüz           bilişim             sistemleri         sayfasına

(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen personel listesinde 1. aşama başvuru işlemlerinin bittiği 28/12/2020 tarihinden sonra değişiklik yapılmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra listede değişiklik yapılması ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerindedir. 

 

9.      İlimiz dâhilindeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyaçları MEBBİS Kontenjan

Modülünden belirlenerek, çalışma takviminde belirtilen tercih dönemlerinde “ANKBİS – Kişisel İşlemler – Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinden öğretmenlerimizin tercihlerine yansıtılacak olup, öğretmenlerimiz bu modüle kişisel ANKBİS şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda yapacaktır.

 

10.  Öğretmenler, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını veya reddedildiğini ANKBİS modülünden takip edecekler ve varsa eksiklikleri süresi içinde düzelttirip yeniden başvuru yapabileceklerdir. (Başvuruların ANKBİS modülü üzerinden yapılmasından sonra sırasıyla kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanıp onaylanmadığının takibinin öğretmenler tarafından yapılması gerekmektedir.)

 

11.  İlgi (a) Yönetmeliğin 50. maddesinin (2) fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz” hükmü gereği, başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir.

 

12.  Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki okul/kurumlarda bulunan öğretmenler; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar. 

 

13.  Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, ancak; çeşitli nedenlerle erteletmiş olan öğretmenlerimiz; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuru yapabileceklerdir.

 

14.  Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup;

a)      1.Aşamada; Öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

b)      2.Aşamada; Birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan/bulunamayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

 

15.  Atamalar, Valiliğimizce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup, hizmet puanlarının hesaplanmasında 1. aşama başvuruların son günü olan 28/12/2020 tarihi esas alınacaktır. Hizmet puanı eşit olan öğretmenlerden göreve ilk başlayana öncelik verilecektir.

 

16.  Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden kendisi engelli olanlar (en az %40 oranında) ile bakmakla yükümlü oldukları (çocuk, eş, anne, baba, kardeş) yakınlarının ağır engelli raporu olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

 

17.  Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan yada malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

 

18.  Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; askerlik sebebiyle ücretsiz izinde olanlar norm fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

 

19.  Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

 

20.  Bakanlığımızca, 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında; Bakanlığımızca belirlenen alanlar için, belirlenen sayı kadar ilimiz okullarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere ayrılan kontenjanlara, norm kadro fazlası öğretmen atamalarında atama yapılmayacaktır.

 

21.  Proje Okullarına atamalar ile Proje Okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenlerin diğer eğitim kurumlarına atamaları ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yapılacak olup, kadrosu proje okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilmeyecektir.

 

22.  Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinin ilgi (d) Karara uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

23.  Spor Liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

24.  Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri müteselsilen sorumludur.

 

25.  Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden ataması yapılanların atamaları iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerimizin tercihlerini kullanırken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 

26.  Norm kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede ve il genelinde alanında kontenjan bulunmayan öğretmenler, kendi okul/ kurumlarında görev yapmaya devam edeceklerdir.

 

27.  Okul/kurumlarda yönetici olarak görev yapmakta iken; yöneticilikten istifa edip alanı ile ilgili öğretmen olarak atanmayı talep eden yöneticilerin istifa dilekçelerine; 21/12/2020 – 06/01/2021 tarihleri arasında işlem yapılmayarak, süreç tamamlandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

 

28.  Okul/kurum Müdürünce “Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer Değiştirme İşlemleriyle İlgili Duyuru” metni okul/kurumda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığında duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir.

 

29.  Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ile ilgili yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim yolları ile irtibata geçilebilecektir.

 

BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER

 

 Öğretmenler aşağıdaki çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde;

 

1.      Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) okul/kurum müdürlüğünün temin edeceği kullanıcı adı ve şifre ile http://ankara.meb.gov.tr/ankbis adresine giriş yaparak “ANKBİS – Kişisel İşlemler – Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinde tercihlerini elektronik ortamda yapacaktır.

ANKBİS şifresi bulunmayan okul/kurum müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Yöneticisinden, öğretmenler ise okul/kurum müdürlüklerinden şifrelerini temin edebileceklerdir.

 

2.      Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ANKBİS’den alınan 3 suret rapor çıktısı sırasıyla, öğretmen-okul/kurum müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanıp, imzalanacak ve bir suret öğretmen tarafından, bir suret okul/kurum müdürlüğünce ve bir surette ilçe milli eğitim müdürlüğünce muhafaza edilecektir. İstenildiğinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince bu belge il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

 

2020 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

 

-       MEBBİS modülünden öğretmenlerin ayrılış ve başlama işlemlerinin tamamlanması

-       ANKBİS modülünde öğretmen bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır.

-       Okul/kurum           müdürlüğünce            Norm   kadro   fazlası öğretmenlerin tespiti, ANKBİS modülüne işlenmesi, ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemi

-       Norm kadro fazlası olduğunun öğretmene tebliğ edilmesi

21/12/2020 – 24/12/2020 tarihleri arasında

1. Aşama Atama (İlçe içi)

Başvuruların kabul edilmesi

25/12/2020 – 28/12/2020

(28/12/2020 saat: 15:00’e kadar)

Başvuruların Onaylanması

25/12/2020 – 28/12/2020

(28/12/2020 saat: 17:00’ye kadar)

Atamaların yapılması

30/12/2020

2. Aşama Atama (İlçe dışı)

Başvuruların kabul edilmesi

31/12/2020 – 05/01/2021

(05/01/2021 saat: 15:00’e kadar)

Başvuruların Onaylanması

31/12/2020 – 05/01/2021

(05/01/2021 saat: 17:00’ye kadar)

Atamaların yapılması

06/01/2021

Öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görevlerine başlama işlemleri

25/01/2021 – 05/02/2021 tarihleri arasında

 

İletişim:

Sınıf, Okul Öncesi ve Özel Eğitim branş öğretmenleri için;

Telefon           : 306 86 42 – 306 86 43 – 306 87 81 e-posta            : atamasinif06@meb.gov.tr

 

Diğer branş öğretmenleri için;

Telefon           : 306 86 48 – 306 86 46 – 306 86 47 – 306 86 49 – 306 86 50  e-posta      : atamabrans06@meb.gov.tr

 

Duyuru kılavuzunu indirmek
için TIKLAYINIZ
Yorumlar (0)
11
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23